Lars Kristian Hagen

 • Adm.dir/Eiendomsmegler MNEF
 • 452 75 958
 • lars.hagen@nylander.no
 • https://www.linkedin.com/profile/view?id=90711536&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=jFzN&locale=en_US&srchid=953661821422354260435&srchindex=6&srchtotal=45&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A953661821422354260435%2CVSRPtargetId%3A90711536%2CVSRPcmpt%3Aprimary
 • LKH

Erlenn Stavnås Ingebrigtsen

 • Markedssjef/Eiendomsmegler MNEF
 • 474 74 130
 • erlenn.ingebrigtsen@nylander.no
 • https://www.linkedin.com/pub/erlenn-stavn%C3%A5s-ingebrigtsen/27/b30/91a
 • ESI

Tove Mentsen

 • Eiendomsmegler
 • 909 33 448
 • tove.mentsen@nylander.no
 • TOME

Terje Nergaard

 • Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF
 • 455 14 665
 • terje.nergaard@nylander.no
 • TN

Martin Bjerkaker

 • Avdelingsleder Nybygg / Eiendomsmegler
 • 952 24 393
 • martin.bjerkaker@nylander.no
 • MARB

Per Ø. Nylander

 • Eiendomsmegler MNEF / Partner
 • 916 61 550
 • per.nylander@nylander.no
 • https://www.linkedin.com/profile/view?id=116113190&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=RSY3&locale=en_US&srchid=953661821422354493585&srchindex=11&srchtotal=45&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A953661821422354493585%2CVSRPtargetId%3A116113190%2CVSRPcmpt%3Aprimary
 • PØN

Janne Myran Berg

 • Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig/Salgskoordinator
 • 928 28 872
 • janne.berg@nylander.no
 • JAMB

Silje Merete Skog

 • Prosjektleder/ Eiendomsmegler
 • 908 85 424
 • silje.skog@nylander.no
 • SMS

Yama Meskinyar

 • Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder
 • 408 45 408
 • yama@nylander.no
 • YAME

Maria Martinussen

 • Avdelingsleder avd. Saksbehandling og Oppgjør
 • 938 29 930
 • maria.martinussen@nylander.no
 • MAMA