Lars Kristian Hagen

Om megleren

Salg av eiendom bør ikke overlates til tilfeldigheter, for de aller fleste er det den største formuen man har og derfor er jeg svært ydmyk over den tilliten jeg blir vist når jeg forvalter mine kunders formue og fremtid.

Gode forberedelser, skreddersydd markedsføring og fokus på god oppfølging av potensielle budgivere er avgjørende for at du skal få igjen mest mulig for din eiendom.

Jeg lever av fornøyde kunder og vil til en hver tid strekke meg langt for å levere en god salgsprosess og et godt resultat til mine oppdragsgivere. Salg av eiendom handler om å skape positive følelser hos kjøper og selger, og nøkkelen til dette ligger i detaljene!