Per Ø. Nylander

Om megleren

Jeg startet med eiendomsmegling i 1985, og har nå 30 års erfaring fra bransjen. Eiendomsmeglereksamen ble avlagt i 1988, og jeg har hatt ulike roller gjennom disse årene – innenfor såvel bolig-, prosjekt- og næringsmarkedet.

Det har vært en spennende periode, hvor markedet har svingt fra optimisme og prisvekst til mer dramatiske finanskriser med påfølgende fall i boligpriser. Med denne erfaringen mener jeg å ha opparbeidet gode evner til å vurdere markedet.

For meg har alltid høy faglig kvalitet og integritet i arbeidet med megleroppdrag vært en selvfølge. Jeg ønsker ikke å gå på akkord med kvalitet, og er opptatt av at så vel kjøper som selger er fornøyde med vår bistand.

Ved siden av høy faglig kompetanse, anser jeg min allsidige erfaring som en sterk side. Jeg har vært i kontakt med de aller fleste utfordringer et salgsoppdrag kan by på, og har evnen til å finne gode løsninger gjennom forhandlinger og forståelse for partenes ulike interesser. Jeg har et stort nettverk i det lokale næringsliv, men også i det nasjonale eiendomsmarkedet.

Jeg er tilhenger av en sterk salgskultur, og er uredd i forhold til å utforske nye muligheter i markedet.

Norges Eiendomsmeglerforbund kåret meg til «årets eiendomsmegler» i 1995, i hovedsak på grunn av at jeg introduserte boligtilbud på internett som første megler i Norden. I en tid hvor bransjen for øvrig var meget skeptiske til internett, fikk vårt selskap et forsprang gjennom å ha tro på fremtidens løsninger.

Jeg har hatt mange tillitsverv i bransjen, både lokalt og på nasjonalt nivå. I dag er jeg varamedlem til styret i Eiendom Norge, som er interesseorganisasjonen til eiendomsmeglerforetakenes eiere.