Vidar Stene

Om megleren

Kjøp og salg av bolig angår de fleste av oss én eller flere ganger i livet. Dette er prosesser som for folk flest er både usikre, stressende og ikke minst kan ha stor innvirkning på husstandens privatøkonomi. Forskjellen mellom en god og en dårlig salgsprosess kan gjerne skille flere hundre tusen kroner i salgssum. For å være sikker på at dette er ivaretatt på best mulig måte er derfor valg av eiendomsmegler svært viktig.

Med 18 års erfaring fra salg av bolig/eiendom har jeg tilegnet meg svært god kunnskap både hva gjelder selve salgsprosessen, men også alle typer eiendom. For meg er det en stor tillitserklæring hver gang jeg får lagt salgsprosessen i mine hender. Det er med både ydmykhet og respekt at jeg gjennom hardt arbeid ønsker å vise meg denne tilliten verdig. Jeg lever av fornøyde kunder – både kjøpere og selgere. Det at mange av mine kunder kommer tilbake igjen når det på nytt er behov for å bytte bolig, er for meg svært tilfredsstillende. Dette gir meg stadige bekreftelser på at et eiendomssalg håndtert av meg er i trygge hender!