Vidar Stene Om meg

Kjøp og salg av bolig angår de fleste av oss én eller flere ganger i livet. Prosessen kan oppleves usikker, stressende og har ofte stor innvirkning på husstandens privatøkonomi. Forskjellen mellom en god og en dårlig salgsprosess kan gjerne skille flere hundre tusen kroner i salgssum. For å ivareta dette på best mulig måte er derfor valg av eiendomsmegler svært viktig.

Med 23 års erfaring fra salg av bolig/eiendom har jeg tilegnet meg svært god kunnskap med alle typer eiendom. For meg er det en stor tillitserklæring hver gang jeg får lagt salgsprosessen i mine hender. Det er med både ydmykhet og respekt at jeg gjennom hardt arbeid ønsker å vise meg denne tilliten verdig. Jeg lever av fornøyde kunder – både kjøpere og selgere. Det at mange av mine kunder kommer tilbake igjen når det på nytt er behov for å bytte bolig, er for meg svært tilfredsstillende. Dette gir meg stadige bekreftelser på at et eiendomssalg håndtert av meg er i trygge hender!

Kontaktskjema

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Navn(Påkrevd)