Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

jakobsli

Granvegen 29

Prisantydning

7 990 000,-
Totalpris: 8 178 670,-

Stor og innholdsrik familiebolig med nydelig beliggenhet. 4 soverom. 2 bad. 2 stuer. Stor terrasse. Garasje.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

7 990 000,-

Omkostninger

188 670,-

Primærrom

190 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Vertikaldelt Tomannsbolig

Finn annonse

299512998

Byggeår

1966

Energimerke

G

Tomteareal

535 m2

Soverom

4 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  2 minwalking
 • trainJernbanestasjon
  23 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  8 minwalking
 • primary-schoolSkole
  20 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  9 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 7 990 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 7 990 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 187 500,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 188 670,-
Totalpris ink. omkostninger 8 178 670,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

1-0030/23

Matrikkel

Gnr. 21
Bnr. 344
Trondheim Kommune

Byggeår

1966

Tomt

535 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Huset er oppført i bindingsverk over støpt grunnmur. Det er i senere tid foretatt betydelig utbygging med bl.a. garasje og utvidelse av stue.

Parkering

Garasje og oppstillingsplass.

Oppvarming

- Elektrisk
- Varmepumpe
- Peisovn

Innhold

Type bolig og eierform

Boligens grunnmur er oppført i støpt betong og lettklinkerblokker. Hovedkonstruksjoner over dette er oppført i tre og boligen er utvendig kledd med trekledning. Utvendige fasader er kledd med trekledning og vinduer/balkongdører fremstår med 2-lags glass. Taket har saltaks form og er utvendig tekket med takstein. - Selveier

Byggeår

196

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Primærrom:
Sokkel: Gang, 2 soverom, bad, vaskerom.
1. etasje: Gang, bad, soverom, stue, kjøkken, tv-stue.
Loft: Gang, loftstue.
Sekundærrom:
Sokkel: 3 boder, garasje.
Loft: Bod.

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Bruksareal (BRA) Sokkel: 100m².
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 102m².
Bruksareal (BRA) Loft: 49m².
Bruksareal (BRA) totalt: 251m².

Primærareal (P-ROM) Sokkel: 46m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 102m².
Primærareal (P-ROM) Loft: 42m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 190m².

Sekundærareal (S-ROM) Sokkel: 54m².
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) Loft: 7m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 61m².

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger
Tv-stue i 1.etg er kun godkjent som utvendig veranda i byggesak fra 2003.
Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger brukstillatelse fra 15.07.1966 på opprinnelig tiltak. Videre foreligger det ferdigattest fra
15.01.2015 på byggesak fra 2003/04.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 3
TG 1: 13
TG 2: 19
TG 3: 0
TG IU: 1

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU
- Drenering
Totalvurdering:
Boligens utvendige fuktsikring vurderes å være fra respektive byggeår, 1966 og 1996. På opprinnelig del av
boligen ble det ikke påvist grunnmursplast og ut i fra alder er det grunn til å anta at dette ikke er etablert.
På tilbygd garasjedel fra 1996 ble det påvist grunnmursplast med topplist. Ved innvendige fuktsøk ble det
påvist noe forhøyede fuktverdier i gulv og nedre del av vegger. Årsak til dette vurderes å være slitasje på
drenering og/eller kapillært opptrekk fra grunnen.
Anbefalte tiltak:
Fall på terreng rundt boligen bør tilordnes slik at overflatevann renner bort fra boligen. Videre anbefales
jevnlig tilsyn av innvendige overflater som et forebyggende tiltak.

- Støttemur
Totalvurdering:
Deler av støttemur er over 0,5m høy og mangler tilfredsstillende rekkverk. Utover dette og noe mindre
rettningsavvik ble det ikke registrert vesentlige avvik.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å etablere rekkverk på deler av støttemur som er over 0,5m høy.

- Rom under terreng
Totalvurdering:
Ved kontroll av rom under trapp ble det registrert synlige tegn til fuktopptrekk i vegg mot baderom. Videre
ble det stedvis registrert noe salt- og kalkutslag i åpne grunnmursflater.
Anbefalte tiltak:
Ved en framtidig oppgradering av baderom anbefales det tiltak for å sikre at fukt fra grunn ikke trekker opp
i vegg.

- Balkong, terrasse, platting
Totalvurdering:
Utover normal aldringsmessig bruksslitasje ble det påvist rekkverk lavere enn forskriftskravet.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales tiltak for å sikre tilfredsstillende høyde på rekkverk.

- Yttervegger
Totalvurdering:
Utover normal aldringsmessig slitasje ble det ikke registrert skader eller avvik som vurderes å være av
større betydning. Det gjøres oppmerksom på at deler av kledningen vurderes å ikke ha tilfredsstillende
musetetting.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales tiltak for å utbedre musetetting.

- Taktekking
Totalvurdering:
Det ble registrert noe høy slitasjegrad på overflater og til dels mye mosegroing. Det ble registrert
rustdannelser på beslagsløsninger.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales en rengjøring av overflater og det er påregnelig med tiltak vedr. rustdannelser på
beslagsløsninger.

- Etasjeskille og gulv på grunn
Totalvurdering:
Det ble ikke registrert skader eller avvik som vurderes å være av konstruksjonsmessig betydning, men det
bemerkes helningsavvik på opptil 25mm.

- Ildsted/Skorstein
Totalvurdering:
Det ble ikke registrert riss- eller sprekkdannelser på synlige deler av pipe. Videre bemerkes det at deler av
pipe stedvis er innkledd og at utvendige beslagsløsninger fremstår med til dels mye rustdannelser.
Det gjøres oppmerksom på teglsteinspipe fra opprinnelig byggeår. Erfaringsmessig har denne type pipe av
en slik alder kunne ha behov for en rehabilitering.
Anbefalte tiltak:
For ytterligere informasjon om tilstand og krav til pipe/ildsted anbefales kontakt med lokalt brann- og
feievesen.

- Trapp
Totalvurdering:
Utover normal aldringsmessig bruksslitasje ble det påvist manglende håndløper og for store åpninger
mellom trinn i trapp mellom 1.etg og loft
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å etablere håndløper på vegg og sparkelist mellom trinn i trapp mellom 1.etg og loft.

- Avløpsrør
Totalvurdering:
Ved en enkel funksjonstest ble det ikke registrert vesentlige avvik og anlegget vurderes derfor å fungere
som tiltenkt. Det gjøres likevel oppmerksom på at anlegget vurderes å ha oppnådd over halvparten av
forventet brukstid.
Anbefalte tiltak:
På grunn av alder vil det være påregnelig med oppgraderinger i tiden som kommer.

- Vannledninger
Totalvurdering:
Ved en enkel funksjonstest ble det ikke registrert vesentlige avvik og anlegget vurderes derfor å fungere
som tiltenkt. Det gjøres likevel oppmerksom på at anlegget vurderes å ha oppnådd over halvparten av
forventet brukstid.
Anbefalte tiltak:
På grunn av alder vil det være påregnelig med oppgraderinger i tiden som kommer.

- Elektrisk
Totalvurdering:
Det ble ikke registrert åpenbare feil eller mangler, men det bemerkes ukjent historikk og manglende
dokumentasjon på deler av anlegget.
Undertegnede har ingen elektrokompetanse og anlegget er derfor ikke faglig vurdert.
Anbefalte tiltak:
Med bakgrunn i ukjent historikk/manglende dokumentasjon bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av
en kvalifisert elektrofaglig person.

- Varmtvannsbereder
Totalvurdering:
Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid.
Anbefalte tiltak:
En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig.

- Våtrom: Baderom sokkel
Totalvurdering overflater:
Overflater vurderes å fremstå med normal slitasjegrad iht. alder. Utover noe bom i flis og enkelte hull i fliser
etter tidligere dusjvegger ble det ikke registrert vesentlige skader.
Ved en enkel nivellering ble det registrert stedvis noe motfall, slik at det er fare for at evt. lekkasjevann vil
kunne føres til tilstøtende rom/konstruksjoner.
Anbefalte tiltak overflater:
På grunn av påvist motfall forutsettes videre bruk av dusjkabinett med direkte avrenning til sluk og jevnlig
tilsyn/rengjøring av sluk og vanninstallasjoner. Dette som forebyggende tiltak i påvente av en oppgradering
av rommet.
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk:
Det er ukjent utførelse på baderommets tettesjikt. Det er ikke påvist mansjett/membran under klemring i
sluk eller ved rørgjennomføringer. Eventuelt tettesjikt vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet
brukstid.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Det forutsettes videre bruk av dusjkabinett med direkte avrenning til sluk for å begrense belastningen med
fritt vann på overflater. Dette som ett forebyggende tiltak i påvente av en oppgradering av rommet.

- Våtrom: Baderom 1.etg
Totalvurdering overflater:
Utover normal aldringsmessig slitasje ble det stedvis registrert noe bom i fliser og en sprekk i en flis under
servant.
Ved en enkel nivellering ble det registrert tilnærmet flatt gulv, slik at eventuelt lekkasjevann vil kunne føres
til tilstøtende rom/konstruksjoner.
Anbefalte tiltak overflater:
Det anbefales å etablere dusjkabinett med direkte avrenning til sluk
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk:
Tettesjikt vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.
Innredning med servant er flyttet i senere tid og vanntilførsel og avrenning ble da flyttet. Det er ikke
tilfredsstillende overgang mellom tettesjikt og rørgjennomføringer.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Det anbefales å etablere dusjkabinett med direkte avrenning til sluk og jevnlig tilsyn/rengjøring av sluk og
vanninstallasjoner. Dette som forebyggende tiltak.
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne og det
er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning.
Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Det bør vurderes å etablere en Waterguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning.

- Våtrom: Vaskerom
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Det er kun etablert naturlig avtrekk fra rommet.
Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk fra rommet.

- Krypkjeller
Totalvurdering:
Det er ikke etablert adkomst til kryprom under boligen. Det gjøres oppmerksom på at kryprom er en
spesielt skadeutsatt konstruksjon med svært små marginer for at skader skal oppstå.
Anbefalte tiltak:
Det bør anbefales adkomst til kryprom for å kunne foreta en kontroll for å fastslå tilstand og for å kunne
foreta jevnlige tilsyn.


ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Sokkel
Gang: Flis på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Trapp og skyvedørsgarderobe.

Soverom 1: Laminat på gulv, og malt overflate og panel på vegger. Malt overflate i himling.

Soverom 2: Laminat på gulv og panel på vegger. Malt overflate i himling.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjkabinett, mekanisk avtrekk, servant, servantskap og wc.

Vaskerom: Flis på gulv og malt overflate på vegger. Panel i himling. Gulvvarme. Utstyrt med bereder, naturlig avtrekk, opplegg for vaskemaskin og skyllekum.

Bod 1: Støpt gulv, og pusset overflate og panel på vegger. Panel i himling.

Bod 2: Laminat på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Sikringsskap.

Bod 3: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Panel i himling.

Garasje: Støpt gulv og ubehandlet vegger. Plater i himling.

1. etasje
Gang: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Takess i himling. Trapp.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Takess og downlights i himling. Gulvvarme. Utstyrt med innfellbare dusjdører, mekanisk avtrekk, servant, servantskap og veggmontert wc.

Soverom: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Panel i himling.

Stue: Parkett på gulv, og panelplater og tapet på vegger. Panel i himling. Varmepumpe og vedovn. Utgang til terrasse.

Kjøkken: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Takess og downlights i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

TV-stue: Flis på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Utgang til terrasse.

Loft
Gang: Parkett på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Trapp.

Loftstue: Laminat på gulv, og panel og tapet på vegger. Panel i himling.

Bod: Tregulv og ubehandlet vegger. Ubehandlet himling.

Areal

Bruksareal (BRA): 251m2
Primærrom (P-ROM): 190m2

Antall soverom

4

Antall rom

6

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 535 m2 eiet tomt.
Tomten ligger usjenert til og grenser mot friarealer. Lett skrått terreng med nydelig utsikt og flotte solforhold. Tomten er pent opparbeidet med både plen, prydbusker og belegningsstein.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/21/344:
17.03.1965 - Dokumentnr: 303274 - Best. om vann/kloakkledn.
Bestemmelse om bebyggelse
Hugging av trær kan bare tilates av bygartneren.
Gjelder denne registerenheten med flere

22.10.1965 - Dokumentnr: 311618 - Erklæring/avtale
Refusjonsplikt til kommunen.

29.06.1967 - Dokumentnr: 7680 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om samvirke vedkommende vertikalt delt bolig.
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse
Reguleringsplan R228 er stadfestet 16/7/1963
I følge kommunen er det ingen regulering under arbeid eller planforslag som berører eiendommen, se for øvrig reguleringskart og vedtekter som ligger vedlagt.

Ferdigattest

Hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 1966 midlertidig brukstillatelse gjelder for Gjenstående arbeider iht. midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest datert 15/01/2015 Ferdigattest gjelder for påbyg

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål

Kommunale avgifter pr. år

kr 20 312,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
1 termin 2023 er oppgitt til å være kr. 5 078,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Kommentar vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp via private stikkledninge

Formuesverdi

Primær kr. 1 752 228,-
Sekundær kr. 6 308 022,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
 
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 

Visning

Visninger avholdes kun ved påmelding.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                             1,13 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 14 990,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 590,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   6 290,- 
Digitale tjenester                            kr.   2 090,- 
Utleggsgebyr pr. stk.                      kr.      750,-
Ekstratjenester pr. stk.                  kr.   1 250,-  
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk.                         kr.   172,-
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Foto                                                  kr.   6 000,- 
Interiørrådgiver                              kr.   1 875,- 
 
Alle beløp er ink. mva. 

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?