Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

trondheim

John Skaarvolds veg 22

Prisantydning

5 790 000,-
Totalpris: 5 963 670,-

HAVSTEIN - Innholdsrik enebolig med rehabiliteringsbehov|tomt på 1812m2|garasje og oppstillingsplass.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

5 790 000,-

Omkostninger

173 670,-

Primærrom

178 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

304471257

Byggeår

1962

Energimerke

G

Tomteareal

1 813 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  4 minwalking
 • light-railTrikk
  9 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  5 minwalking
 • primary-schoolSkole
  10 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  5 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 5 790 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 5 790 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 172 500,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 173 670,-
Totalpris ink. omkostninger 5 963 670,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

1-0035/23

Matrikkel

Gnr. 96
Bnr. 63
Trondheim Kommune

Byggeår

1962

Tomt

1 813 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Barnevennlig
 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Offentlig vann og avløp
 • Ingen røykere
 • Peis/ildsted
 • Sentralt
 • Rolig område

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

I garasje oppført i 1992, samt carport og oppstillingsplasser på egen tomt

Diverse

Boligen selges i forbindelse med dødsbo ved fullmektig i offentlig skifte. Fullmektig har derfor ikke førstehåndskunnskap om boligen, og har ikke kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene

Hvitevarer/tilbehør

Hvitevarer overtas i den tilstand de har vært benyttet av selger. Det gis videre ingen garanti for tilstand eller levetid på disse

Oppvarming

Vedfyring, ellers elektrisk oppvarming.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke og bredbåndshastighet.
Månedlige utgifter til energi, herunder elektrisitet og fjernvarme.
Disse kostnader vil avhenge av forbruk og avtaler, antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur og andre forhold.

Viktig Informasjon

Kjøper er innforstått med at eiendommen selges som et dødsbo, og at selger dermed ikke har bebodd eiendommen. Selger har av den grunn ikke kjennskap til eiendommens tilstand utover det som framgår av salgsoppgave med tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framgår av tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har kjennskap til hvor mange nøkler som er utstedt. Det kan derfor være nøkler på avveie og kjøper anbefales på generelt grunnlag å skifte lås, eventuelt supplere med ytterligere nøkler for egen regning.

Innhold

Type bolig og eierform

Enebolig - Selveier

Byggemåte

Boligen er oppført på grunnmur av støpt betong. Hovedkonstruksjoner over dette er oppført tre og boligen er utvendig kledd med trekledning. Vinduer
fremstår med 2- og 3-lags glass. Taket har saltaks form og er utvendig tekket med profilerte metallplater

Byggeår

196

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:

- 1.etg: Entre, gang, wc, baderom, 3 soverom, 2 stuer og kjøkken

- Underetasje: Entre, gang, baderom, stue, badstue og stue/kjøkken.

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):

- P-ROM: 178

- S-ROM: 24

- Lovlighet/bruk
Rom i underetasje tilfredsstiller ikke krav til rom for varig opphold.
Utstyr har oppnådd forventet alder. Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger
Det er avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde under 2 meter.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

Arealmålingene måles etter bransjestandarden ""Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger"". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

Boligen er fra 1961, og er påbygd/ombygd i 1979 og 1992.

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 0
TG 1: 2
TG 2: 11
TG 3: 12
TG IU: 1


Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU
Bygningsdeler med TG3
Drenering
Totalvurdering: Dreneringen er trolig fra opprinnelig byggeår og av ukjent utførelse. Det ble registrert forhøyede fuktverdier og synlige tegn til fuktinntrekk i underetasje. Dreneringen har oppnådd forventet brukstid.
Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000
Anbefalte tiltak Det må påregnes en oppgradering av utvendig fuktsikring av boligen.
Støttemur
Totalvurdering: Store deler av støttemur er plukket ned og konstruksjonen fremstår derfor som ufullstendig. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000
Anbefalte tiltak Muren anbefales oppbygd på nytt.
Rom under terreng
Totalvurdering: Det ble registrert forhøyede fuktverdier og synlige tegn til fuktinntrekk. Videre ble det påvist begynnende råteskader i enkelte trekonstruksjoner og stedvis noe soppdannelser.
Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000
Anbefalte tiltak En oppgradering av rom under terreng anbefales sett i sammenheng med oppgradering av utvendig fuktsikring.
Balkong, terrasse, platting
Totalvurdering: Det ble registrert råteskader i treverk. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000
Anbefalte tiltak Det må foretas en oppgradering av veranda før videre bruk.
Utstyr på tak
Totalvurdering: Det er ikke montert snøfangere på deler av taket og stige til feier er ikke tilfredsstillende festet til konstruksjonen.
Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000
Anbefalte tiltak Registrerte avvik anbefales utbedret. Ildsted/Skorstein
Totalvurdering: Det ble påvist en kraftig sprekk i pipe/pipemur og deler av teglsteinspipe er innkledd. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000
Anbefalte tiltak For ytterligere informasjon om tilstand og krav til ildsted/pipe anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. Det må påregnes tiltak før videre bruk. Avløpsrør
Totalvurdering: Anlegget vurderes å ha oppnådd forventet brukstid. Det ble påvist synlige tegn til tilbakeslag fra kloakk.
Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000
Anbefalte tiltak Det må påregnes oppgraderinger av anlegget.
Vannledninger
Totalvurdering: Anlegget vurderes å ha oppnådd forventet brukstid. Det ble registrert flere mindre lekkasjer. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000
Anbefalte tiltak Det må påregnes en oppgradering av anlegget.
Varmtvannsbereder
Totalvurdering: Berederen har oppnådd forventet brukstid.
Utbedringskostnader: Under 10 000
Anbefalte tiltak Varmtvannsbereder må skiftes ut. Varmtvannsbereder
Totalvurdering: Berederen har oppnådd forventet brukstid og er ikke tilfredsstillende lekkasjesikret. Utbedringskostnader: Under 10 000
Anbefalte tiltak Varmtvannsbereder må skiftes ut.
Våtrom: Baderom 1.etg
Totalvurdering: Rommet tilfredsstiller ikke krav til våtrom og en videre bruk vil kunne føre til skader på rommet og tilstøtende konstruksjoner.
Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000
Anbefalte tiltak Baderommet må oppgraderes før videre bruk.
Våtrom:
Baderom underetasje
Totalvurdering: Rommet tilfredsstiller ikke krav til våtrom og en videre bruk vil kunne føre til skader på rommet og tilstøtende konstruksjoner.
Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000
Anbefalte tiltak Baderommet må oppgraderes før videre bruk.

Bygningsdeler med TG2
Grunnmur og fundament
Totalvurdering: Det ble stedvis påvist enkelte riss- og sprekkdannelser i boligen grunnmur.
Anbefalte tiltak Det anbefales ytterligere undersøkelser for å fastslå omfang og årsak til påviste riss- og sprekkdannelser.
Vinduer og dører
Totalvurdering: Vinduer og dører bærer preg av slitasje og begrenset vedlikehold. Det ble registrert flere punkterte glass og stedvis fuktinntrekk/kondensskader på karmer. Anbefalte tiltak Det er påregnelig med utskiftninger i tiden som kommer.
Yttervegger
Totalvurdering: Kledningen bærer preg av alder og begrenset vedlikehold. Det ble påvist oppsprekking, fuktinntrekk og uttørket panel. Videre bemerkes det at kledningen ikke er tilfredsstillende luftet og det ble stedvis påvist ufullstendig musetetting.
Anbefalte tiltak Det må påregnes tiltak i tiden som kommer.
Loft (konstruksjonsoppbygging)
Totalvurdering: Ventileringen av konstruksjonen vurderes å være noe begrenset. Det ble påvist enkelte fuktmerker i undertak/takkonstruksjon, men det ble ikke påvist fuktavvik i disse områdene på befaringsdagen. Forholdet vurderes derfor å være fra før utvendig taktekking ble oppgradert.
Anbefalte tiltak På generelt grunnlag anbefales jevnlig tilsyn av kaldloft som ett forebyggende tiltak.
Renner og nedløp
Totalvurdering: Utover normal aldringsmessig slitasje ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik. Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder og slitasje.
Anbefalte tiltak Det anbefales jevnlig rengjøring for å sikre tilfredsstillende avrenning.
Etasjeskille og gulv på grunn
Totalvurdering: Det ble ikke påvist skader eller avvik som vurderes å være av konstruksjonsmessig betydning, men det bemerkes noe skjevheter og knirk i gulv.
Kjøkken: 1.etg
Totalvurdering: Kjøkkenet bærer preg av høy alder og slitasjegrad. Det ble påvist flere skader på innredning/utstyr og mekanisk avtrekk over stekesonen vurderes å ikke ha ønsket effekt.
Anbefalte tiltak Det må påregnes en oppgradering. Toalettrom
Totalvurdering: Toalettrommet bærer preg av slitasje og det ble påvist enkelte skader på innredning/utstyr. Rommet ventileres kun med naturlig avtrekk.
Anbefalte tiltak Det er påregnelig med en oppgradering av rommet.
Trapp
Totalvurdering: Utover normal aldringsmessig bruksslitasje ble det påvist for store lysåpninger, for lavt rekkverk og manglende håndløper på vegg.
Anbefalte tiltak Det anbefales tiltak mtp. personsikkerhet. Elektrisk
Totalvurdering: Boligen har et eldre elektrisk anlegg uten dokumentasjon og feil kan ikke utelukkes.
Anbefalte tiltak Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person og nødvendige tiltak vurderes deretter. Ventilasjon
Totalvurdering: Boligen vurderes å ha noe begrenset ventilering.
Anbefalte tiltak Det anbefales tiltak for å bedre ventileringen av boligen.
Bygningsdeler med TG-IU
TaktekkingTotalvurdering Utover normal aldringsmessig slitasje og stedvis noe begynnende rustdannelser ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik. Tilstandsgrad er ikke vurdert da kontrollen ble begrenset til bakkenivå på grunn av glatt overflate.
Anbefalte tiltak Det anbefales å tilrettelegg for ytterligere kontroll.

Lovlighet
Vær oppmerksom på:
Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger:
Dagens innredning/bruk av boligen avviker fra godkjente byggetegninger.

Det er avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde under 2 meter:
Rom (benevnt som kjellerstue) i underetasje tilfredsstiller ikke krav til rom for varig opphold.

Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift.
Det er skader på røykvarsler
Utstyr har oppnådd forventet alder

Areal

Bruksareal (BRA): 202m2
Primærrom (P-ROM): 178m2

P-rom pr. etasje

1. etasje: 106
Underetasje: 72

BRA pr. etasje

1. etasje: 107
Underetasje: 95

Antall soverom

3

Inngår i P-romsareal

1 etasje: Entre, gang, wc, baderom, 3 soverom, 2 stuer og kjøkken.
Sokkel: Entre, gang, baderom, stue, badstue og stue/kjøkken.

Takstfirma

Supertakst AS

Dato for takst

16-05-2023

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 1 813 m2 eiet tomt.
Tomten er dels flatt, og dels skrånende mot bekkedal. Ca 650m2 av tomten utgjør grønnstruktur.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

Eiendommen overdras fri for heftelser.

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Området er regulert til boligformål ihht R0058a.Reguleringsbestemmelser, kommunens arealdelplan og reg.kart, situasjonskart, målebrev etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigattest

Ferdigattest datert 21.09.1976. Ferdigattest gjelder for tilbygg.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 27 548,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
1 termin 2023 er oppgitt til å være kr. 6887,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Vannmåler

Det er installert vannmåler. Forrige avregning av vann- og avløpsforbruket er basert på en stipulering 31.12.2022 av vannmålerstanden.

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger/anlegg

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.
Boligen er ryddet og tømt i forbindelse med visning, og vil overleveres uten ytterligere rydding/rengjøring.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
 
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter, feil ved arbeider som er utført av sikrede etter avtale med kjøper, eller for arbeider som sikrede påtar seg å utføre etter avtale med kjøper. Dette gjelder uavhengig av om arbeidet er utført av/på vegne av sikrede eller kjøper, og uavhengig av om arbeidet faktisk er utført.

Dersom sikrede gir lovnader vedrørende tilstand eller utførelse så kan ikke selskapet holdes ansvarlig for dette.
Forsikringen dekker ikke krav som følge av dårlig/mangelfull rengjøring eller rydding av eiendommen, eller krav knyttet til tilbehør som
skal følge med eiendommen. Forsikringen dekker ikke skade som oppstår eller påføres eiendommen i perioden mellom budaksept og kjøpers overtagelse. Som skade regnes her også komponenter som fjernes i denne perioden.
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                             1 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 14 990,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 590,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   6 290,- 
Digitale tjenester                            kr.   2 090,- 
Utleggsgebyr pr. stk.                      kr.      750,-
Ekstratjenester pr. stk.                  kr.   1 250,-  
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk.                         kr.   172,-
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   3 500,-
Foto                                                  kr.   3 500,- 
Interiørrådgiver                              kr.   1 875,-  
 
Alle beløp er ink. mva. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?