Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

trondheim

Steinanvegen 80D

Prisantydning

9 500 000,-
Totalpris: 9 500 000,-

Perfekt familiebolig med nydelig utsikt og flotte solforhold. 3 soverom, 2 bad, garasje, etterspurt beliggenhet!

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

9 500 000,-

Primærrom

175 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

304209623

Byggeår

1994

Energimerke

D

Bruksareal

254 m2

Tomteareal

562 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  3 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  18 minwalking
 • primary-schoolSkole
  12 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  13 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  12 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 9 500 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 9 500 000,-
Omkostninger
Omkostninger totalt 0,-
Totalpris ink. omkostninger 9 500 000,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

1-0042/23

Matrikkel

Gnr. 81
Bnr. 119
Trondheim Kommune

Byggeår

1994

Tomt

562 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Barnevennlig
 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Offentlig vann og avløp
 • Ingen røykere
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Rolig område

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i et rolig og familievennlig villaområde på Steinan. Fra boligen er det nydelig utsikt over Trondheim og ypperlige solforhold. Eiendommen ligger med umiddelbar nærhet til Estenstadmarka med et meget godt og variert turterreng sommer som vinter. Åsvang skolekrets. Hoeggen ungdomsskole.
Kort veg til NTNU Gløshaugen og NTNU Dragvoll. Det er svært gode bussforbindelser i området

Parkering

Garasje og oppstillingsplass

Hvitevarer/tilbehør

INNBO LØSØRE
Som grunnlag for handelen legges løsørelisten fra NEF, Eiendom Norge og Advokatforeningen - gjeldende fra 1. januar 2020. Avvik fra dette vil stå spesifisert i salgsoppgaven.

Oppvarming

Elektrisk og ved.

Innhold

Type bolig og eierform

Enebolig - Selveier

Byggemåte

Boligen er oppført på grunnmur av støpt betong og trolig betongstein i pusset utførelse. Hovedkonstruksjoner over dette er oppført i tre og boligen er utvendig kledd med trekledning. Vinduer og balkongdører fremstår med 2-lags glass. Taket har valmtaks form og er utvendig tekket med takstein.

Byggeår

199

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Bruksareal (BRA) Sokkel: 128m².
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 120m².
Bruksareal (BRA) totalt: 248m².

Primærareal (P-ROM) Sokkel: 69m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 106m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 175m².

Sekundærareal (S-ROM) Sokkel: 59m².
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 14m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 73m².


BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):

Primærrom:
Sokkel: Entre, gang, 2 soverom, bad, vaskerom, toalett.
1. etasje: Gang, bad, soverom, stue, kjøkken.
Sekundærrom:
Sokkel: Garderobe, 3 boder, garasje.
1. etasje: Innglasset balkong.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:

- Lovlighet/bruk (klipp inn kommentar fra takstmann)

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING

Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

Arealmålingene måles etter bransjestandarden ""Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger"". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 3
TG 1: 16
TG 2: 16
TG 3: 0
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU
Grunnmur og fundament
Totalvurdering
Utover normal aldringsmessig slitasje på utvendig pusslag/overflatebehandling ble det stedvis påvist
enkelte riss- og sprekkdannelser.
Anbefalte tiltak
Påviste riss- og sprekkdannelser anbefales holdt under jevnlig tilsyn for å avdekke eventuell negativ
utvikling.

Rom under terreng
Totalvurdering
Deler av vegger mot terreng i sokkeletasje er utforet og kledd med plater. Slike konstruksjoner under bakkenivå er alltid å betegne som en risikokonstruksjon med små marginer for at skader skal kunne oppstå og med relativt høy skadefrekvens. Ved hulltaking på utforet vegg mot terreng i sokkeletasje ble
det påvist bruk av plast og fuktverdier opp mot faregrensen for at skader skal kunne oppstå. Bruk av dampsperre i vegger under terreng er ikke en anbefalt løsning på grunn av risiko for magasinering av fukt.
Anbefalte tiltak
Det anbefales ytterligere undersøkelser av utforede konstruksjoner for å fastslå tilstand.

Balkong, terrasse, platting
Totalvurdering
Utover normal aldringsmessig bruksslitasje på overflater bemerkes det noe lavt rekkverk og at tettesjikt mot underliggende rom vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.
Anbefalte tiltak
Det anbefales ytterligere undersøkelser for å fastslå tilstand på tettesjikt mot underliggende rom.

Yttervegger
Totalvurdering
Utover normal aldringsmessig slitasje på overflater ble det stedvis påvist manglende musesperre og luftingen av kledningen vurderes å være begrenset.
Anbefalte tiltak
Registrerte avvik anbefales utbedret.

Renner og nedløp
Totalvurdering
Utover normal aldringsmessig slitasje ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik på renner og nedløp.
Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder og slitasje
Anbefalte tiltak
Som et forebyggende tiltak anbefales regelmessig rengjøring for å sikre tiltenkt avrenning.

Taktekking
Totalvurdering
Utvendig taktekking bærer preg av slitasje og begrenset vedlikehold. Det ble påvist til dels mye
mosegroing og slitasje på overflatebehandlingen.
Det gjøres oppmerksom på at utvendig taktekking har oppnådd en anselig alder iht. levetidsbetraktninger.
Anbefalte tiltak
Det anbefales en rengjøring av overflater og overflatebehandling.

Etasjeskille og gulv på grunn
Totalvurdering
Det ble ikke påvist skader eller avvik som vurderes å være av konstruksjonsmessig betydning, men det
bemerkes stedvis noe skjevheter/helningsavvik og knirk i gulv.

Trapp
Totalvurdering
Utover normal aldringsmessig bruksslitasje ble det påvist noe lav rekkverk og for store lysåpninger.
Anbefalte tiltak
Registrerte avvik anbefales utbedret med tanke på personsikkerhet.

Avløpsrør
Totalvurdering
Anlegget vurderes å fungere som tiltenkt, men det gjøres oppmerksom på at det har oppnådd over halvparten av forventet brukstid.
Vannledninger Totalvurdering
Anlegget vurderes å fungere som tiltenkt, men det gjøres oppmerksom på at det har oppnådd over halvparten av forventet brukstid.

Elektrisk
Totalvurdering
Det ble ikke påvist åpenbare feil eller mangler ved det elektriske anlegget. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget.
Undertegnede har ingen elektrokompetanse og anlegget er derfor ikke faglig vurdert.
Anbefalte tiltak
Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes.

Varmtvannsbereder
Totalvurdering
Varmtvannsbereder vurderes å fungere som tiltenkt, men den er eldre enn 20år og har derfor usikker restlevetid.
Anbefalte tiltak
En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig.

Våtrom: Baderom sokkel
Totalvurdering overflater
Utover normal aldringsmessig bruksslitasje ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik på baderommets overflater.
Fallforhold tilfredsstiller ikke forskriftskrav. Ved en enkel nivellering ble det påvist fall til sluk, men gulvskinne til dusjnisje danner en avgrensing mellom sluk og øvrige vanninstallasjoner.
Anbefalte tiltak overflater
Det anbefales tiltak for å sikre at eventuelt lekkasjevann fra servant vil kunne føres til sluk.
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Det ble ikke påvist symptomer på svikt i tettesjikt. Det gjøres likevel oppmerksom på ukjent utførelse og at tettesjikt vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.

Våtrom: Baderom 1.etg
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Det ble ikke påvist symptomer på svikt i tettesjikt. Det gjøres likevel oppmerksom på at tettesjikt vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.

Våtrom: Vaskerom sokkel
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Det ble ikke påvist svikt, men det gjøres oppmerksom på at tettesjikt vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Sokkel
Entre: Flis på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme.

Garderobe: Flis på gulv og panel på vegger. Malt overflate i himling. Sikringsskap og garderobeskap.

Gang: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Trapp.

Soverom 1: Laminat på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling.

Soverom 2: Laminat på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjnisje, mekanisk avtrekk, servant og servantskap.

Vaskerom: Belegg på gulv og belegg på vegger. Malt overflate i himling. Utstyrt med mekanisk avtrekk, opplegg for vaskemaskin og skyllekum.

Toalett: Flis på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Utstyrt med mekanisk avtrekk, servant og wc.

Bod 1: Belegg på gulv, og malt overflate og panel på vegger. Panel i himling. Bereder, rørfordelingsskap og stoppekran.

Bod 2: Belegg på gulv, og malt overflate og panel på vegger. Panel i himling.

Garasje: Støpt gulv.

1. etasje
Gang: Parkett på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate og downlights i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjnisje, mekanisk avtrekk, servant, servantskap og veggmontert wc.

Soverom: Laminat på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

Stue: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate og downlights i himling. Vedovn. Trapp og utgang til veranda.

Kjøkken: Parkett på gulv, og malt overflate og flis på vegg over benkeplate på vegger. Malt overflate og downlights i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

Innglasset balkong: Flis på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling

Areal

Bruksareal (BRA): 247m2
Bruttoareal (BTA): 254m2
Primærrom (P-ROM): 175m2

P-rom pr. etasje

Primærareal (P-ROM) Sokkel: 69m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 106m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 175m².

BRA pr. etasje

Bruksareal (BRA) Sokkel: 128m².
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 120m².
Bruksareal (BRA) totalt: 248m².

Antall soverom

3

Antall rom

4

Inngår i P-romsareal

Primærrom:
Sokkel: Entre, gang, 2 soverom, bad, vaskerom, toalett.
1. etasje: Gang, bad, soverom, stue, kjøkken.

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Dato for takst

15-05-2023

Energimerke

Energimerke D
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 562 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Tinglyste rettigheter

Erklæring/avtale
Dagboknr.: 23946
Dato: 17-12-1993
Bestemmelse om adkomstrett

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Med flere bestemmelser

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Erklæring/avtale
Dagboknr.: 8008
Dato: 09-05-1997
Rett til oppføring av garasje inntil 280 cm fra grense.

Bestemmelse om levegg m.m.

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/81/119:
09.05.1997 - Dokumentnr: 8008 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:81 Bnr:65
Rett til oppføring av garasje inntil 280 cm fra grense.
Bestemmelse om levegg m.m.


17.12.1993 - Dokumentnr: 23945 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5001 Gnr:81 Bnr:65


01.01.2018 - Dokumentnr: 113731 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1601 Gnr:81 Bnr:119


17.12.1993 - Dokumentnr: 23946 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:5001 Gnr:81 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:5001 Gnr:81 Bnr:58
Rettighet hefter i: Knr:5001 Gnr:81 Bnr:164
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Regulering

Området er regulert til boligformål ihht R 1163a Reguleringsbestemmelser, kommunens arealdelplan og reg.kart, situasjonskart, målebrev etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 18.08.94 Midlertidig brukstillatelse gjelder for nybygg. Følgende ble anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes: Ferdigattest kan begjæres av ansvarshavende eller byggherren, når gjenstående arbeid er
utført. Hvor midlertidigbrukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 27 788,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
1 termin 2022 er oppgitt til å være kr. 6947,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Vannmåler

Det er installert vannmåler. Forrige avregning av vann- og avløpsforbruket er basert på en stipulering 31.12.2022 av vannmålerstanden.

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger

Formuesverdi

Primær kr. 1 663 660,-
Sekundær kr. 5 989 175,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Velkommen til visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visning blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Finansiering

Vi samarbeider med Danske Bank, og de tilbyr gode betingelser til våre kunder. Kontakt din megler om dette og vi setter deg i kontakt med en dyktig finansiell rådgiver. Meglerforetaket mottar honorar ved formidling av finansielle tjenester. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.
- Tilstandsrapport med arealberegning
- Selgers egenerklæring
- Energiattest
- Planskisser
- Regulering og situasjonskart
- Byggetegninger
- Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest

Dokumenter