Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

trondheim

Klostergata 36B

Prisantydning

9 500 000,-
Totalpris: 9 737 500,-

Romslig bolig m/3 leil med totalt 10 soverom | Parkering | Uthus m/vann og avløp | Kr. 53.000,- mnd. leieinntekter.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

9 500 000,-

Omkostninger

237 500,-

Primærrom

185 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Kjedet enebolig

Finn annonse

275650028

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1897

Energimerke

G

Tomteareal

270 m2

Soverom

10 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  2 minwalking
 • bussBuss
  2 minwalking
 • primary-schoolSkole
  7 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  2 minwalking
 • bikeBysykkel
  2 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 9 500 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 9 500 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 237 500,-
Omkostninger totalt 237 500,-
Totalpris ink. omkostninger 9 737 500,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

1-0117/22

Matrikkel

Gnr. 404
Bnr. 20
Trondheim Kommune

Byggeår

1897

Tomt

270 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.

Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Oppstillingsplasser på tomten.

Hvitevarer/tilbehør

Hvitevarer medfølger som del av handelen. Det gies ingen garantier for hvitevarenes kvalitet og beskaffenhet.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av vedfyring, samt elektrisk i form av panelovner/varmekabler

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden.

Innhold

Type bolig og eierform

Grunnmur er oppført i betongstein og sparsteinsmur. Utvendige fasader er kledd med stående panel. Taket har valmform og tekket med
metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2 og 3 -lags isolerglass.
- Selveier

Byggeår

189

Standard

Boligen er fra 1897 og holder en normalt god standard.


OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 1: 10
TG 2: 20
TG 3: 6
TG IU: 1

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU
Bygningsdeler med TG2:
Grunn/fundament grunnet dårlig adkomst og alder.
Krypkjeller grunnet usikker tilstand og forhold rundt ventilering fra varmt rom.
Radonsikring grunnet ikke utført målinger.
Loft grunnet begrenset adkomst. Det registreres å være manglende/begrenset isolasjon og plast i etasjeskille mot 2.etasje, tidvis kondensering vil derfor være påregnelig. Lufting av konstruksjonen er ukjent. Det registreres enkelte fuktmerker i undertak ved pipe.
Renner og nedløp grunnet stedvis lekkasje i takrenner.
Etasjeskille, her er det registrert ca.3cm helingsavvik og stedvis knirk i gulv spesielt ved 2.etasje. Dette er ikke uvanlig for boliger av slik alder og skyldes normalt ujevn dimensjonering av materialer.
Kjøkken i 1.etg grunnet løs folie/overflater til fronter og støy fra avtrekksvifte. Det registreres også svellet sokkel ved utslagsvask.
Toalettrom i 1.etg på grunn av løse fliser.
Trapp grunnet lavt rekkverk/gelender og manglende håndløper til begge sider av trinn. Det er også blitt registrert fuktverdier i nedre del av trappevange til kjeller trapp.
Avløpsrør på grunn av alder. Det opplyses også om kloakklukt til bad i kjeller.
Vannrør grunnet alder. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert.
Ventilasjon grunnet begrenset ventilering, da spesielt i kjeller.
Bad 2.etg overflater grunnet begrenset fall til sluk og det registreres "bom" i gulvflis, samt løse gulvfliser. Registreres også svertesopp i baderomsplate ved vaskemaskin.
Bad 2.etg membran/tettesjikt/sluk

Bygningsdeler med TG3:
DRENERING
Totalvurdering:
Det registreres fuktverdier samt fukt i utlektede vegger i kjeller og forhøyde fuktinindikasjoner i grunnmur mot krypkjeller. Påviste forhold er
symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under
boligen. Med bakgrunn i dette er det påregnelig med tiltak rundt drenering samt fuktsikring.
Utbedringskostnader:
150 000 - 300 000
Anbefalte tiltak:
Drenering må utbedres.

ROM UNDER TERRENG
Totalvurdering:
Det ble registrert fuktverdier i utlektet vegg til stue, soverom og gulv i oppforet gulv fra under trapp. Ved hulltaking registreres det fuktig
materiale og overflater, videre ble det registrert bruk av plast bak kledningen på vegger i kjeller. Bruk av plast i yttervegger under terreng er
ikke en anbefalt utførelse da evt fukt i veggen vil magasineres og kan utløse en skade i veggen. Det er etablert opplegg for vaskemaskin i
bod under trapp. Arealet har ikke sluk og ikke vannsikkert gulv eller lekkasjestopper. På grunn av minimalt areal ble ikke området forsvarlig
kontrollert. Men arealet bør ikke benyttes til vaskemaskin. Med bakgrunn i registrerte forhold i kjeller kan det ikke utelukkes skader i
bakenforliggende konstruksjoner og tiltak er påregnelig. For å kartlegge tilstand og omfang kreves ytterligere undersøkelser. Estimert
utbedringskostnader er ca estimert, for å kartlegge faktisk utbedringskostnader må det foretas ytterligere undersøkelser. TG3 er satt med
bakgrunn i påvist fuktskade og registrerte forhold.
Utbedringskostnader:
50 000 - 150 000
Anbefalte tiltak:
Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales og tiltak vurderes deretter.

VINDUER/ YTTERDØR
Totalvurdering:
Flere vinduer tar i karm og vinduer mot framside av bygget er slitt. Det registreres punktert glass til 2.stk vinduer mot front i 1.etasje. Videre
registreres det svertesopp i karm til kjellervinduer, noe som tyder på begrenset ventilasjon og høy fuktbelastning over tid. TG3 er satt på
vinduer med punktert glass og svertesopp i karm.
Utbedringskostnader:
10 000 - 50 000
Anbefalte tiltak:
Tiltak rundt vinduer er påregnelig.

YTTERVEGGER
Totalvurdering:
Det registreres stedvis råte i nedre del av fasade mot fremside av boligen, videre registreres det slitte overflater til utvendig fasade. Det
gjøres oppmerksom på at utvendige fasader ble kontrollert fra bakkenivå og øvre sjikt til fasader ble ikke kontrollert. For å kartlegge tilstand
i veggkonstruksjon må det foretas ytterligere undersøkelser. TG3 er satt på synlig råte ved utvendige fasader.

Bygningsdeler med TG2:
GRUNN / FUNDAMENT
Totalvurdering:
Det er ikke etablert adkomst til krypareal og store deler av kjeller er innredet. Med bakgrunn i dette ble ikke grunnmur forsvarlig kontrollert.
TG2 er satt med bakgrunn i eldre grunnmur uten adkomst.
Anbefalte tiltak:
Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand.

KRYPKJELLER
Totalvurdering:
Det er etablert en krypkjeller under deler av boligen. Det er ikke etablert adkomst til arealet og krypkjeller ble ikke kontrollert, med bakgrunn
i dette er tilstand usikker. Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår. Det registreres at det er
etablert ventil fra innvendig i kjeller, dette er ikke heldig da varm fuktig luft blir ført inn i arealet med påfølgende fare for kondensering. TG2
er satt på usikker tilstand og forhold rundt ventilering fra varmt rom.
Anbefalte tiltak:
Krypkjeller er å betrakte som en risikokonstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Det anbefales å etablere adkomst til
krypkjeller for å kunne undersøke tilstand og vurdere eventuelle behov for tiltak.

RADONSIKRING
Totalvurdering:
Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

LOFT
Totalvurdering:
Besiktigelse ble foretatt fra luke på grunn av manglende stige og begrenset adkomst. Videre gjøres det oppmerksom på at hele loft ikke er
synlig fra luke og hele arealet ble derfor ikke kontrollert. Det registreres manglende/ begrenset isolasjon og manglende plast i etasjeskille
mot 2.etasje. Med bakgrunn i dette vil tidvis kondensering være påregnelig, videre gjøres det oppmerksom på at utførelse rundt eventuell
lufting av konstruksjonen er ukjent. Det registreres enkelte fuktmerker i undertak ved pipe. Årsak kan blant annet skyldes tidligere forhold,
tidvis inndriv eller kondensering.
Anbefalte tiltak:
Med bakgrunn i nevnte forhold anbefales ytterligere undersøkelser og tiltak vurderes deretter.

RENNER OG NEDLØP
Totalvurdering:
Det registreres stedvis lekkasje i takrenner og tiltak er påregnelig.
Anbefalte tiltak:
Utbedring av utette takrenner anbefales.

TAKTEKKING OG BESLAG
Totalvurdering:
Ved en besiktigelse fra bakkenivå registreres det mosedannelse som anbefales rensket vekk. Taktekking ble ikke tilstrekkelig kontrollert på
grunn av manglende stige og ytterligere undersøkelser anbefales. Tak over inngangsparti er et lite tak, tekket med papp. Ingen synlige tegn
til skader ble registrert. TG2 er satt på påvist mose.
Anbefalte tiltak:
Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. Videre anbefales som nevnt ytterligere undersøkelser.

ETASJESKILLE
Totalvurdering:
Det registreres ca 3cm helingsavvik og stedvis knirk i gulv, spesielt ved 2.etasje. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes
normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.

KJØKKEN 1.ETASJE
Totalvurdering:
Det registreres løs folie/ overflater til fronter og støy fra avtrekksvifte. Videre registreres det svellet sokkel ved utslagsvask.
Anbefalte tiltak:
Med bakgrunn i slitasje vil tiltak være påregnelig og utskiftning av avtrekksvifte anbefales.

TOALETTROM 1. ETASJE
Totalvurdering:
Det ble registrert bom/ løse gulvflis, utover dette ble ingen skader registrert på selve toalett. TG2 er satt på løse gulvflis.
Anbefalte tiltak:
Utbedring av gulvflis er påregnelig.

TRAPP
Totalvurdering:
Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm og manglende håndløper til begge sider av trinn. Det registreres fuktverdier i nedre
del av trappevange til kjeller trapp, trolig som en konsekvens av kapillært opptrekk fra grunn.
GNR. 404 BNR. 20 — Befaringsdato: 16.09.2022 Side 6 av 28
Anbefalte tiltak:
Vurdere tiltak for å bedre personsikkerhet og ytterligere undersøkelser av lukket areal under kjellertrapp for å kartlegg tilstand anbefales..

AVLØPSRØR
Totalvurdering:
Til opplysning registreres det kloakklukt til bad i kjeller, årsak er ukjent og ytterligere undersøkelser anbefales. Avløpsanlegg av eldre alder
og ukjent alder og har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk ligger under bakken
og er ikke vurdert.
Anbefalte tiltak:
Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken.

VANNLEDNINGER
Totalvurdering:
Vannrør er av eldre dato og har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert.
Anbefalte tiltak:
Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

VENTILASJON
Totalvurdering:
Det registreres dogg i vinduer og symptom til begrenset ventilering i kjeller. Tiltak anbefales for å bedre ventilering av spesielt kjeller.
Anbefalte tiltak:
Bedre ventilering av spesielt kjeller bør etableres.

BAD 2.ETASJE
Totalvurdering overflater:
Ved en enkel nivellering måles det begrenset fall til sluk. Det registreres det "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag) samt løs gulvflis.
Videre registreres det svertesopp i baderomsplate ved vaskemaskin.
Anbefalte tiltak overflater:
Det anbefales at svertesopp fjernes og som et forebyggende tiltak anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett.
Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Sluket er et eldre støpejernsluk uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Videre gjøres
det oppmerksom på at det ikke er etablert bunnskinne til baderomsplater, noe som skal etableres i henhold til legganvisning. Tettesjikt har
oversteget halvparten av forventet brukstid og har en usikker restlevetid.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Som et forebyggende tiltak anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett samt jevnlig rengjøring av sluk.

BAD 1.ETASJE
Totalvurdering overflater:
Ved en enkel nivellering måles det flatt gulv. Det registreres det "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag) samt løse gulvflis ved dør.
Anbefalte tiltak overflater:
Tiltak rundt gulvflis er påregnelig.
Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Utførelse rundt sluk er ukjent. Tettesjikt har oversteget halvparten av forventet brukstid og har en usikker restlevetid.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Som et forebyggende tiltak anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett samt jevnlig rengjøring av sluk.

BAD KJELLER
Totalvurdering overflater:
Det registreres det "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag) samt løs gulvflis.
Anbefalte tiltak overflater:
Som et forebyggende tiltak anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett.
Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Det er ikke etablert tettesjikt i sluk og gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Videre gjøres det oppmerksom på at det ikke er etablert
bunnskinne til baderomsplater, noe som skal etableres i henhold til legganvisning. Tettesjikt har oversteget halvparten av forventet brukstid
og har en usikker restlevetid.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Som et forebyggende tiltak anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett samt jevnlig rengjøring av sluk.
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Det registreres svelling i baderomsinnredning og avtrekksvifte fungerte ikke på befaringsdagen. Som en konsekvens av begrenset
ventilering registreres det misfarging i himling.
Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Tiltak er påregnelig.

Areal

Bruksareal (BRA): 186m2
Primærrom (P-ROM): 185m2

Antall soverom

10

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest ligger vedlagt.

Tomt

Areal 270 m2 eiet tomt.
Tomten er festet tomt, og bortfester er CHRISTIAN LORCK SCHIVE OG HUSTRUS LEGAT FOR KUNSTNERE. Tomten er ca 269m2, og er flat med noe plen mellom hovedhus og uthus. Ellers oppstillingsplasser vest for hovedhuset.
Areal iht matrikkelutskrift/målebrev/skylddeling.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/404/20:
06.06.1969 - Dokumentnr: 7332 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
ÅRLIG AVGIFT NOK 100
BEST. OM OVERDRAGELSE
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BEST. OM VARIGHET
----------
Nye vilkår - feste
Årlig festeavgift: NOK 9 000
Bestemmelser om regulering av leien

25.10.1974 - Dokumentnr: 15417 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder for eieren av Klostergt. 36c

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert av plan r0511, blant annet til bolig. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner med bestemmelser mm. kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Det er planlagt utbygging av campusområdet på/rundt NTNU Gløshaugen. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsprosessen/planprosessen

Ferdigattest

Ferdigattest datert 13.12.17. Ferdigattest gjelder for innredning av kjeller.
Det foreligger godkjent bruksendring av kjeller, men opprinnelig godkjent vindu på kjøkken er ikke etablert. Det er ingen vesentlige avvik i
forhold til mottatte tegninger i forbindelse med bruksendring av kjeller til boligdel og sammenføyning av bruksenheter.

Det forefinnes ikke midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bygget.
Hvor midlertidigbrukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 40 816,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
2 termin 2022 er oppgitt til å være kr. 10 204,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldende reguleringsplan.
Offentlig avløp via private stikkledninger
Offentlig vann via private stikkledninger.

Formuesverdi

Primær kr. 1 137 599,-
Sekundær kr. 4 095 356,-
Årstall 2020
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Hvitvasking og terrorfinansiering

HvitvaskningsregleneKjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visningen blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:

Meglerprovisjon 1,00 %
Deltakelse på overtakelse kr. 2 500,-
Digital samhandling kr. 1 990,-
Ekstratjenester pr. stk kr. 1 250,-
Markedsføringspakke kr. 13 900,-
Oppgjørshonorar kr. 5 900,-
Salgsoppgaver (fra) kr. 1 500,-
Tilretteleggelsesgebyr kr. 15 000,-
Utleggsgebyr pr. stk kr. 500,-
Visningshonorar pr. stk. kr. 2 500,-

Meglerforetakets utlegg:
Foto kr. 3 500,-
Kommunal info kr. 3 500,-
Servitutter, pr. stk kr. 172,-
Tgl. sikringsobligasjon kr. 585,-

Alle beløp er ink. mva

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Tinglyst erklæring vedr. X

Dokumenter