Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

trondheim

Klostergata 72D

Prisantydning

3 650 000,-
Totalpris: 3 745 189,-

OPPDAG SJARMEN VED Å BO VED NIDELVEN - Her kan du sikre deg en koselig leilighet med fantastisk beliggenhet og utsikt.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 650 000,-

Omkostninger

95 189,-

Fellesutgifter

2 733,-

Primærrom

72 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

310318084

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1914

Energimerke

None

Bruksareal

72 m2

Tomteareal

335 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  2 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  4 minwalking
 • primary-schoolSkole
  9 minwalking
 • bikeBysykkel
  3 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  4 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 650 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 650 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 86 250,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 8 700,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 87 420,-
Totalpris ink. omkostninger 3 737 420,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

1-0142/22

Matrikkel

Gnr. 404
Bnr. 87
Snr. 3
Trondheim Kommune

Byggeår

1914

Tomt

335 m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

 • Kabel-TV
 • Offentlig vann og avløp
 • Utsikt
 • Fellesvaskeri
 • Sentralt
 • Bredbåndstilkobling
 • Rolig område

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et attraktivt og sentralt område i Trondheim. Øya har gangavstand til flere fasiliteter i Trondheim sentrum og omheng. I Trondheim sentrum har du tilgang på de fleste fasiliteter du måtte trenge i hverdagen. Du har korte avstander til dagligvarer, restauranter, treningssteder og søndags åpne butikker. Ca. et kvarters gange fra leiligheten ligger NTNU Gløshaugen og handelshøyskolen. Fra Øya har du kort vei til flere alternativer innen kollektiv transport som kan ta deg rundt om i Trondheim.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser

Diverse

Det medfølger tre boder med leiligheten. En på loft og to i kjeller.

VI gjør kjøper oppmerksom på at styret i sameiet består av en representant fra hver seksjon.

Selger har også gjennomført en EL-kontroll. Dokumentasjon fås ved henvendelse megler.

Vi gjør deg oppmerksom på at sameiet har planer om å pusse opp gang og trapp i nærmeste framtid. Vinduer og dører skal eventuelt skiftes ut i hele sameiet. For de forskjellige prosjektene betaler seksjonene sin respektive andel og sameiet tar ikke opp lån
for å finansiere oppusningen. På ytterveggen opp mot taket i retning bakgården er mursteinen løs, og hvordan dette skal ordnes
opp tas opp på neste års årsmøte. Hva hver enkelt seksjon må betale er usikkert, men vil anta minimum 20 000,-.

For øvrig se årsmøtet for hva som planlegges i sameiet

Hvitevarer/tilbehør

Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen. Hvitevarer overtas i den tilstand de har vært benyttet av selger. Det gis videre ingen garanti for tilstand eller levetid på disse

Oppvarming

Boligens oppvarming via elektriske panelovner og vedyring.

Viktig Informasjon

VEDTEKTER
Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med en sameier menes den som står som eier, eller de som i fellesskap står som eiere av en bestemt seksjon.
- den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske.
- Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.
- eier av hver enkelt eierandel har den fulle disposisjonsrett over sine respektive leiligheter. Med hensyn til bruken, er de enkelte forpliktet til å følge vanlige regler for husorden, vedtektenes bestemmelser og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser.
- Eierne har den fulle råderett slik at eierandelen kan omsettes, pantsettes eller disponeres på annen måte.
- Boligen kan fritt leies ut. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtektene kan dog ikke skille fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar.
- Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer.
- Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal anmeldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes og arbeidene igangsettes. Hvis Det søkes om endringer som har vesentlig betydning for de øvrige sameierne skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse.
- Det må også søkes styregodkjennelse for forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende, som f.eks. tv-antenner/parabol, varmepumpe, markiser, platter, levegger, maling e.l.
- en seksjonseier kan Med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. styret kan bare nekte å samtykke dersom Det foreligger en saklig grunn.
- Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer Med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. en seksjonseier Med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren Med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.

Innhold

Type bolig og eierform

Leilighet - Eierseksjon

Byggemåte

Leilighetsbygg oppført som en betong-/murkonstruksjon. Vinduer fremstår med 2-lags glass og utvendige fasader fremstår med teglsteinsforblending. Taket har saltaks form og er utvendig tekket med takstein

Byggeår

191

Innhold

Entre/gang, baderom, 2 soverom, gang, kontor, stue og kjøkken.

Areal

Bruksareal (BRA): 72m2
Bruttoareal (BTA): 72m2
Primærrom (P-ROM): 72m2

Antall soverom

2

Antall rom

3

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Dato for takst

22-02-2023

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 335 m2 eiet tomt

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 2 733,-

Felleskostnader inkluderer

For denne boenheten er de månedlige felleskostnadene kr 2.733,-, felleskostnadene betales samlet hvert kvartal.
Felleskostnadene inkluderer:
Strøm i fellesområdet, vaktmester, strøm til vaskemaskiner i kjeller, felles byggforsikring, TV og internett, vedlikehold og brannvarsling per. sms og innkjøp av felles utstyr. Nettleie kommer i tillegg for de som abonnerer på det via sameiet.
Alle oppgitte beløp er gitt av forretningsfører 15.07.2023.

Forsikringsselskap

Sparebank 1 Polisenr. 2205275

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/404/87/3:
04.10.1929 - Dokumentnr: 903364 - Skjønn
Ekspropriasjonsskjønn av 3/8 og kjennelse avsagt 26/9 i
anledning utvidelse av Klostergaten
Overført fra: Knr:5001 Gnr:404 Bnr:87
Gjelder denne registerenheten med flere


24.01.1986 - Dokumentnr: 2872 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/6
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 006 SEKSJONER


08.06.2022 - Dokumentnr: 616713 - Reseksjonering
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/6
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
Areal overføres fra seksjon 4 til seksjon 3
Areal overføres fra fellesareal til seksjon 3

Regulering

ANTIKVARISK VERDI
Denne eiendom er klassifisert under gruppe C.

Byantikvaren har foretatt en vurdering av bebyggelsen i Trondheim. Bygninger av antikvarisk verdi er plassert i følgende klasser:

- A: Svært høy antikvarisk verdi

- B: Høy antikvarisk verdi

- C: Antikvarisk verdi

Bestemmelser for klasse A, B og C

Bebyggelse markert som antikvarisk verdifull i klasse A, B eller C på ""Aktsomhetskart kulturminner" skal søkes bevart. Takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger skal søkes opprettholdt for å bevare bygningers og anleggs karakter."

Retningslinje: "Planforslag og søknad om tiltak som berører eksteriørverdier i bygninger i klasse A, B eller C, markert på "Aktsomhetskart kulturminner" skal forelegges byantikvaren.

Ferdigattest

Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke for eiendommen.

Bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Hvor midlertidigbrukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Adgang til utleie

Det foreligger ingen begrensninger om utleie av seksjonen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel) med unntak av de begrensninger som evt. følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Korttidsutleie (under 1 mnd.) må styret informeres om dette på forhånd.

Kommunale avgifter pr. år

kr 13 428,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
4 termin 2022 er oppgitt til å være kr. 3357,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Vannmåler

Det er installert vannmåler. Forrige avregning av vann- og avløpsforbruket er basert på en stipulering 31.12.2022 av vannmålerstanden.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter, feil ved arbeider som er utført av sikrede etter avtale med kjøper, eller for arbeider som sikrede påtar seg å utføre etter avtale med kjøper. Dette gjelder uavhengig av om arbeidet er utført av/på vegne av sikrede eller kjøper, og uavhengig av om arbeidet faktisk er utført.

Dersom sikrede gir lovnader vedrørende tilstand eller utførelse så kan ikke selskapet holdes ansvarlig for dette.
Forsikringen dekker ikke krav som følge av dårlig/mangelfull rengjøring eller rydding av eiendommen, eller krav knyttet til tilbehør som
skal følge med eiendommen. Forsikringen dekker ikke skade som oppstår eller påføres eiendommen i perioden mellom budaksept og kjøpers overtagelse. Som skade regnes her også komponenter som fjernes i denne perioden.
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?