Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

trondheim

Fridtjof Nansens vei 55

Prisantydning

3 290 000,-
Totalpris: 3 377 689,-

DRØMMER DU OM Å BO MED UTSIKT OVER BYEN OG FJORDEN - Pen 3-roms - Gåavstand til sentrum og Bymarka - Parkering - Veranda

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 290 000,-

Omkostninger

87 689,-

Fellesutgifter

2 000,-

Primærrom

55 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

288260441

Byggeår

1935

Energimerke

F

Bruksareal

77 m2

Tomteareal

804 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  4 minwalking
 • light-railTrikk
  6 minwalking
 • primary-schoolSkole
  9 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  9 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  13 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 290 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 290 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 78 750,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 8 700,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 79 920,-
Totalpris ink. omkostninger 3 369 920,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

1-0145/22

Matrikkel

Gnr. 422
Bnr. 365
Snr. 3
Trondheim Kommune

Byggeår

1935

Tomt

804 m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Nabolaget består hovedsakelig av enebolig, tomannsbolig og flermannsboliger og bærer preg av et etablert boligområde.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Felles oppstillingsplass for sameiet.

Diverse

Vi gjør deg oppmerksom på at loftet / 3. etasje er søkt innredet i 2005. Dette er avslått av kommunen. Loftet er allikevel innredet. Det er samtidig etablert trapp opp til loftet. Etablering av trapp er brudd på branncelle mellom leiligheten og loftet. Det er uklart om loftet er oppbygget på en slik måte at det tilfredsstiller branncelle mot resten av loftet/trappeoppgangen. Kjeller og loft i huset er seksjonert som fellesareal da eiendommen ble seksjonert i 2002. Eiendommen er ikke senere seksjonert selv om man har tatt i bruk arealene til annet enn fellesareal. I praksis betyr det at man eier arealene med sin seksjonsbrøk. Det anbefales at man sammen med øvrige seksjonseiere søker reseksjonering med implementering av arealet til seksjonen, men dette kan medføre at kommunen igangsetter ulovlighetssak for innredning av loftet.

Øvrige avvik av godkjente bygningstegninger sammenholdt med dagens situasjon:
Soverom er etablert ved at kjøkkenet er delt i 2 rom, bl.a. dagens kjøkken. Dette er ikke et søknadspliktig tiltak.
Deler av gang ved bad var opprinnelig delt i gang og kott.

Ovennevnte forhold vil ikke bli rettet før overtagelse og overtas av kjøper for egen regning og risiko.

Se forvørig godkjente bygningstegninger vedlagt i salgsoppgaven.

Skapet på barnerommet og det ene skapet i gangen (med mørke hyller) vil ikke medfølge i handelen.

Hvitevarer/tilbehør

Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

Oppvarming

Boligens oppvarming er elektrisk, varmepumpe og vedfyring.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:

- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
 
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden

Innhold

Type bolig og eierform

Leilighet i 2.etg i en 4-mannsbolig oppført i 2 etasjer og loft over kjeller. Over grunnmuren er boligen oppført i tre med etasjeskille i trebjelkelag og utvendige fasader er kledd med stående panel. Taket er et saltak tekket med betongstein. Vinduer har 2-lags glass med innslag av enkelt glass på loft. - Eierseksjon

Byggeår

193

Innhold

AREAL:
Bruksareal (BRA) 2. etasje: 55m².
Bruksareal (BRA) totalt: 55m².

Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 55m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 55m².

Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 0m².

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
- 2.etg: entre, gang, bad, kjøkken, 2 soverom og stue.
- Loft: Tv stue, gang og bod.
 
BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
- P-ROM: 55 kvm
- S-ROM: 15,5 kvm (loft)

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Deler av rom benevnt som gang er opprinnelig godkjent kott (S-rom), loftsetasje er opprinnelig godkjent som bod, slik bruksendring er
søknadspliktig og er ikke byggemeldt. Det henvises forøvrig til byggesaksmappen. Soverom ved kjøkken er opprinnelig godkjent som
kjøkken/ spisestue. Dette er ikke søknadspliktig tiltak.
- Det er ikke lenger mulig å få ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. Dersom bygget er omsøkt og godkjent fra
Byggesakskontoret, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest mangler.
- Brannskille mot loft, ved at det er etablert en trapp er brutt, samt brannskille mot annen boenhet/ felles gang på loft er ikke tilfredsstillende.
- Rom benevnt som loftstue har ikke tilfredsstillende dagslysflate og rømning.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 1
TG 1: 4
TG 2: 9
TG 3: 1
TG IU: 2

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU:

- Etasjeskille har fått TG3 da totalt avvik er på over 30 mm. i rommets bredde/lengde. Ikke unormalt i eldre boliger og kan skyldes underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.
- Vinduer/dører har fått TG2 da de bærer preg av alder og værslitasje samt at over halvparten av forventet funksjonstid på eldre vinduer er nådd.
- Trapp har fått TG2 da det ikke tilfredsstiller dagens krav, dette fordi det kun er håndløper på en side og det er for store åpninger i trinn i fht. referansenivå på 10cm.
- Avløpsrør da innvendige avløpsrør er fra eldre byggeår og har nådd en høy alder, dette medfører høyere risiko for skader/lekkasjer.
- Elektrisk da det er manglende dokumentasjon/samsvarserklæring.
- Innvendige vannledninger er fra eldre byggeår og har nådd en høy alder som gir økt risiko for skader/lekkasjer i tiden som kommer.
- Varmtvannsbereder da den er over 20 år gammel og det er registrert korrosjon fra vannrør på bereder.
- Baderommet har fått TG2 da over halvparten av forventet funksjonstid på tettesjikt er nådd, fallforhold og misfarget fugemasse i dusj og på grunn av manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer.
- Kontrollen av balkong/terrasse ble begrenset grunner snø på befaringsdagen og har derfor fått TG-IU. Det er registrert malingsavflass på rekkverk og rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav på 100 cm.
- Varmepumpe har ikke blitt undersøkt utover opplysninger gitt fra selger og har derfor fått TG-IU.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Det gjøres oppmerksom på at arealet på loft er godkjent som fellesareal. Del av loft på ca. 15 m² målbart areal med intern trapp og adkomst
via felles trapp er del av fellesareal og kommer evt. i tillegg. Rombenevnelser er iht. dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav.

Areal

Bruksareal (BRA): 70m2
Bruttoareal (BTA): 77m2
Primærrom (P-ROM): 55m2

Antall soverom

2

Antall rom

3

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Energimerke

Energimerke F
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 804 m2 eiet tomt.
Areal iht. matrikkelutskrift.
Felles eiendomstomt som er eid av sameiet og er fellesareal for seksjonseierne.  
 
BESKRIVELSE AV TOMT
Tomtens arrondering: Tomten en opparbeidet med klatrevegg, sandkasse og sklie. Det er også plass til en trampoline, denne medfølger ikke. Bilde kan fås ved henvendelse til megler. Noen av installasjonene er ikke ferdigstilt, dette vil bli gjort når snøen er borte i følge eier.

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 2 000,-

Felleskostnader inkluderer

Ifølge forretningsfører dekker felleskostnadene bl.a.:
- Husforsikring
- Felles strøm
- Serviceavtale BOSS (sagt opp)
- Løpende utgifter
- Avsetting til felleskonto

Forkjøpsrett/Styregodkjenning

Det praktiseres ikke forkjøpsrett.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/422/365/3:
06.03.1934 - Dokumentnr: 900332 - Erklæring/avtale
Best. om å betale andel i anlegg av vann- og kloakkledn.
Overført fra: Knr:5001 Gnr:422 Bnr:365
Gjelder denne registerenheten med flere

26.09.2002 - Dokumentnr: 19252 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 60/240

Sameiet og kommunen har legalpant for forfalte fellesutgifter og kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantene er begrenset oppad til 2G hver, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Området er regulert til boligformål ihht R0580b. Reguleringsbestemmelser, kommunens arealdelplan og reg.kart kan fås ved henvendelse til megler.
Det opplyses også om relaterte reguleringsplaner R0426

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Det foreligger midelertidig brukstillatelse på utskifting av vinduer fra 18.11.1985

Hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Kommunale avgifter pr. år

kr 12 320,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
3. termin 2022 er oppgitt til å være kr. 3 080,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldende reguleringsplan.
Offentlig avløp via private stikkledninger
Offentlig vann via private stikkledninger

Formuesverdi

Primær kr. 818 959,-
Sekundær kr. 2 948 253,-
Årstall 2020
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Andre rettigheter og forpliktelser

Det må påregnes trappevask og dugnadsplikt

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 

Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visning blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:
 
Meglerprovisjon                             1,25 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 11 900,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 500,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   5 500,- 
Digital samhandling                       kr.   1 750,- 
Utleggsgebyr pr. stk                       kr.      500,-
Ekstratjenester pr. stk                   kr.   1 250,-  

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,- 
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   3 470,-
Foto                                                  kr.   3 650,- 
Interiørrådgiver                              kr.   1 875,- 

 
Alle beløp er ink. mva. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap og budsjett
Referat generalforsamling
Tinglyst seksjoneringsbegjærin

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?