Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

sjetnemarka

Keiseråsvegen 8

Prisantydning

3 590 000,-
Totalpris: 3 590 000,-

Toppleilighet. Nyoppført 3-roms selveier. Arealeffektiv planløsning. Sør/vestvendt balkong. Parkeringsplass. Heis.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 590 000,-

Fellesutgifter

1 847,-

Primærrom

47 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

291688278

Byggeår

2023

Energimerke

A

Tomteareal

7 274 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Camilla Nylander

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Odin Sundland

Avdelingsleder/Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  3 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  16 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  4 minwalking
 • primary-schoolSkole
  5 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  6 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 590 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 590 000,-
Omkostninger
Omkostninger totalt 0,-
Totalpris ink. omkostninger 3 590 000,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

11-0015/23

Matrikkel

Gnr. 322
Bnr. 305
Snr. 25
Trondheim Kommune

Byggeår

2023

Tomt

7 274 m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Heis

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.

Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning

Parkering

Fast plass i felles parkeringskjeller

El-bil lading/ordning: Mulighet for montering av elbil-lader.

Ny eierseksjonslov § 26 av 2018 pålegger sameier å vedtektsfeste en ordning som sikrer at tilrettelagte plasser gjøres tilgjengelig for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne. Dette skal organiseres som en bytteordning i vedtektene, eller på annen hensiktsmessig måte.

En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne, som disponerer en ordinær parkeringsplass i sameiet, kan altså nå kreve å få bytte til seg tilrettelagt parkeringsplass. Et slikt bytte forutsetter at det finnes tilrettelagte p-plasser tilgjengelig i sameiet og gjelder uavhengig av om plassen er seksjonert som tilleggsdel eller organisert som fellesareal. Bytteretten gjelder bare for tilfeller hvor en seksjonseier med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en ordinær parkeringsplass som kan byttes bort.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av:
Balansert ventilasjon. Elektrisk oppvarming gjennom panelovn.
Elektrisk gulvvarme på bad.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke og bredbåndshastighet som ikke dekkes av fellesutgifter.
- Månedlige utgifter til energi, herunder elektrisitet og fjernvarme som ikke dekkes av fellesutgifter.
- Alarm.

Innhold

Type bolig og eierform

Eierseksjon

Byggeår

202

Areal

Bruksareal (BRA): 50m2
Primærrom (P-ROM): 47m2

Antall soverom

2

Antall rom

3

Energimerke

Energimerke A
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 7 274 m2 eiet tomt

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 1 847,-

Felleskostnader inkluderer

Ifølge forretningsfører dekker felleskostnadene bl.a.:
- Andel felleskostnader drift
- Tillegg bod
- Tillegg elektroniske fellesavtaler
- Kostnad målerbasert avregning
- Varmtvann

Forkjøpsrett/Styregodkjenning

Det praktiseres ikke forkjøpsrett.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/322/305/25:
05.12.1905 - Dokumentnr: 900133 - Skjønn
Ekspr.skjønn i anl. kommunens anlegg av kraftledning fra
Øvre Leirfoss
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

25.05.1907 - Dokumentnr: 900140 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:323 Bnr:5
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

07.01.1908 - Dokumentnr: 900152 - Bestemmelse om vannledn.
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

18.08.1908 - Dokumentnr: 900153 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

03.07.1917 - Dokumentnr: 900359 - Skjønn
Skjønn vedr. Fjæremsfossen.
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

03.07.1917 - Dokumentnr: 900360 - Skjønn
Skjønn vedr. Fjæremsfossen.
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

12.07.1929 - Dokumentnr: 903336 - Skjønn
I anledning regulering av Selbusjøen
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Bestemmelse om tvangsinnløsning av årlig erstatning

23.12.1940 - Dokumentnr: 403626 - Erklæring/avtale
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk.
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

18.10.1958 - Dokumentnr: 407113 - Bestemmelse om vannledn.
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

06.04.1960 - Dokumentnr: 401009 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt vedr. privat avkjørsel
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

02.05.1960 - Dokumentnr: 401346 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt vedr. privat avkjørsel
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

19.01.1971 - Dokumentnr: 758 - Erklæring/avtale
Vedtagelse av kommunens vann- og kloakkreglement
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

24.05.1973 - Dokumentnr: 7260 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

05.12.1979 - Dokumentnr: 20450 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Overført fra: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305
Gjelder denne registerenheten med flere

25.07.2022 - Dokumentnr: 816117 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 25
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 50/7529

25.07.2022 - Dokumentnr: 816143 - Bruksrett
Rettighet hefter i: Knr:5001 Gnr:322 Bnr:305 Snr:84
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune
Org.nr: 942 110 464
Rettigheten kan ikke avhendes

Sameiet og kommunen har legalpant for forfalte fellesutgifter og kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantene er begrenset oppad til 2G hver, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Det foreligger gjeldende regulering for område med planid og plannavn r20140007 Hallsteingård. Formålet er bolig/tjenesteyting og frisikt.
Det foreligger ingen regulering under arbeid eller planforslag som berører eiendommen i følge oversendt informasjon fra kommunen.
Eiendommen er et av flere felt i et utbyggingsområde. Det gjøres oppmerksom på at flere tomter i nærområdet kan bli bebygd / er under bygging. Dette kan medføre støv/støy i tiden fremover, og kan samtidig påvirke sol - og utsiktsforholdene. Ved behov for ytterligere utfyllende informasjon, ta kontakt med megler

Ferdigattest

Det er gitt midlertidig brukstillatelse for Keiseråsvegen 6 og 8 og deler av utomhusareal til felt BB3 datert 19.01.2023.
Kommunen kan gi midlertidig brukstillatelse når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og dokumentasjonen er tilfredsstillende. Vi viser til plan- og bygningsloven § 21-10.
Ut fra mottatt dokumentasjon vurderer Byggesakskontoret at de kan gi midlertidig brukstillatelse for følgende deler av tiltaket:
- hus A og B
- deler av utomhusareal til felt BB3
- deler av parkeringskjeller

Gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for:
- Isolering av rør og komponenter i teknisk rom
- Utendørs utrustning og beplantning, plener og asfaltering
- Tilkobling permanent tilførsel heis og tilkobling brannsentral

Følgende arbeid gjenstår fram mot ferdigattest:
- Resterende deler av tiltaket hvor det ikke søkes om midlertidig brukstillatelse:
Hus C og D samt deler av felles utomhusareal

Arbeidet må være utført innen 01.09.2024.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 0,-

Kommentar til kommunale avg

Da boligen nylig er ferdigstilt, så er grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt.

Når boligen er overtatt, skal man oppgi P-ROM og S-ROM (sekundærrom, eks. innvendig bod) i selvangivelsen. Deretter vil boligverdi og kommunale avgifter beregnes. Ta kontakt med Skatt Midt Norge om du har flere spørsmål i denne forbindelsen

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldende reguleringsplan.

Offentlig avløp via private stikkledninger

Offentlig vann via private stikkledninger

Formuesverdi

Primær kr. 0,-
Sekundær kr. 0,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
 

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Andre rettigheter og forpliktelser

Det må påregnes trappevask og dugnadsplikt.

Boligselgerforsikring

Kjøper er gjort kjent med at selger ikke har tegnet boligselgerforsikring.
 

Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Meld deg på visningen via linken visningspåmelding, eller kontakt megler direkte. Vi anbefaler at salgsoppgave lastes ned før visning og oppfordrer alle til å lese komplett salgsoppgave på forhånd. Visningen blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                             0,75 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 7 500,- 
Markedsføringspakke                    kr. 13 900,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 500,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   2 950,- 
Digitale tjenester                            kr.   1 990,- 
Utleggsgebyr pr. stk.                      kr.      500,-
Ekstratjenester pr. stk.                  kr.   1 250,-  
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk.                         kr.   172,-
 Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   4 400,-
Foto                                                  kr.   3 650,- 
Opplysninger forr.fører                kr.   4 310,- 
Eierskiftegebyr                               kr.   6 215,-   
 
Alle beløp er ink. mva. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap og budsjett
Referat generalforsamling
Tinglyst seksjoneringsbegjæring

Dokumenter