Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

trondheim

Ludvig Daaes gate 8

Prisantydning

7 490 000,-
Totalpris: 7 672 420,-

FLOTT OG SKJERMET HALVPART MED SÆRDELES ATTRAKTIV BELIGGENHET. 152 kvm BRA. Nydelige uteområder med anneks fra 2015.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

7 490 000,-

Omkostninger

182 420,-

Primærrom

124 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Vertikaldelt Tomannsbolig

Finn annonse

300580242

Byggeår

1919

Energimerke

G

Tomteareal

396 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Odin Sundland

Avdelingsleder/Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  4 minwalking
 • primary-schoolSkole
  6 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  6 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  5 minwalking
 • bikeBysykkel
  8 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 7 490 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 7 490 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 181 250,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 182 420,-
Totalpris ink. omkostninger 7 672 420,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

11-0026/23

Matrikkel

Gnr. 410
Bnr. 426
Trondheim Kommune

Byggeår

1919

Tomt

396 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Nabolaget består hovedsakelig av rekkehus og boligblokker, og bærer preg av å være et veletablert boligområde. Det er også enkelte eneboliger.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.

Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Carport samt oppstilling på eiendommen. Det er ladeboks for el-bil etablert på vegg.

Radon

Det er ikke krav til radonmåling på denne boligen.

Diverse

Ved kontroll av dagens planløsning sammenlignet med byggemeldte tegninger tilsendt fra kommunalt arkiv, registreres enkelte avvik av søknadspliktig karakter. Dette omhandler oppføring av carport i ca 2002 og delvis bruksendring av byggemeldt bodareal i kjeller til P-rom/ omkledningsrom. Det registreres ikke tegninger av tilbygget kjelleretasje fra ca 1970. Det er ikke etablert brannskille mellom boenheter på loft. Utførelsen var vanlig på oppføringstidspunktet, men tilfredsstiller ikke gjeldende
forskrift til "sikkerhet ved brann". Kjøper av eiendommen bærer eventuell risiko knyttet til ulovligheter med boligen.

Annseket ligger nærmere enn 1 meter fra naboens tomtegrense og er derfor søkandspliktig hos kommunen. Annekset er ikke søkt om og kjøper av eiendommen bærer eventuell risiko knyttet til dette.

Hvitevarer/tilbehør

Følgende hvitevarer medfølger i handelen:
- Oppvaskmaskin
- Kjøleskap
- Komfyr
- Steketopp
- Mikrobølgeovn

Det gis videre ingen garanti for tilstand eller levetid på disse

Oppvarming

Elektrisk.
Varmepumpe.
Vedfyring.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til TV-pakke og bredbåndshastighet
- Månedlige utgifter til energi, herunder elektrisitet og ved
- Forsikring (bygning, ikke innbo)
- Velforening/veilag, herunder brøyting/veivedlikehold

Disse kostnader vil avhenge av forbruk og avtaler, antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur og andre forhold.

Innhold

Type bolig og eierform

Halvpart 2-mannsbolig er oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong og betongstein. Veggkonstruksjon er oppført i reisverk og bindingsverk. Utvendig kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer og ytterdører med 2 og 3-lags isolerglass. - Selveier

Byggeår

191

Innhold

Beskrivelse per etasje:
Primærrom:
Kjeller: Gang med trapp, bad og omkledningsrom.
1.etasje: Entre, toalett, gang m/ trapp, kjøkken, stue og spisestue.
2.etasje: Gang med trapp og 3 soverom

Sekundærrom:
Kjeller: 2 boder.

Beskrivelse rom (p-rom/s-rom):
Bruksareal (BRA) Kjeller: 52 kvm
Bruksareal (BRA) 1.etasje: 63 kvm
Bruksareal (BRA) 2.etasje: 37 kvm
Bruksareal (BRA) totalt: 152 kvm

Primærareal (p-rom) Kjeller: 24 kvm
Primærareal (p-rom) 1.etasje: 63 kvm
Primærareal (p-rom) 2.etasje: 37 kvm
Primærareal (p-rom) totalt: 124 kvm

Sekundærareal (s-rom) Kjeller: 28 kvm
Sekundærareal (s-rom) 1.etasje: 0 kvm
Sekundærareal (s-rom) 2.etasje: 0 kvm
Sekundærareal (s-rom) totalt: 28 kvm
 
Takstmanns kommentar til arealoppmåling og rombenevnelse:
Andel av carport og frittstående kontor/anneks er ikke medregnet i BRA. Rombenevnelser er gjort i henhold til dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav. Ved kontroll av dagens planløsning sammenlignet med byggemeldte tegninger tilsendt fra kommunalt arkiv, registreres enkelte avvik av søknadspliktig karakter. Dette omhandler oppføring av carport i ca. 2002 og delvis bruksendring av byggemeldt bodareal i kjeller til P-rom/omkledningsrom. Det registreres ikke tegninger av tilbygget kjelleretasje fra ca. 1970. Denne delen er i bruk som bodareal. Videre forefinnes ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattester tilknyttet eiendommen. Dette kun til orientering.
 
Standard for arealoppmåling:
Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

Oppsummering av tilstandsrapport:
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 0
TG 1: 16
TG 2: 11
TG 3: 0
TG IU: 1

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU:
- Forstøtningsmur mot nord-vest: Det er etablert en forstøtningsmur tilknyttet kjellernedgang mot nord-vest. Det registreres sprekkdannelser mot nord-øst. Forholdet vurderes til å være som følge av tidvis jordtrykk. Tg 2 er satt på sprekkdannelser og kommende tiltaksbehov.
- Radonsikring: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Tg 2 er satt med bakgrunn i referansenivåets krav til målingsverdier/dokumentasjon.
- Rom under terreng: Deler av konstruksjoner mot terreng er utforet og platekledd. Det er ingen mulighet for å besiktige konstruksjoner i kontakt med grunnmur, uten å foreta åpninger. Ved fuktmåling i lokalt område for hulltaking registreres ikke fuktavvik eller symptomer på skjulte skadeforløp. Det gjøres likevel oppmerksom på at innkledning av grunnmur under terreng er å betegne som en risikokonstruksjon. Ved fuktsøk med indikator på fritt eksponerte murflater i kjeller ble det indikert forhøyde fuktindikasjoner. Omtalte forhold vurderes til å være som følge av et kapillært fuktopptrekk fra grunn til fundamenter. Med bakgrunn i respektive byggeår og datidens standard ved fuktsikring mot grunn er et kapillært fuktopptrekk påregnelig. Kapillært opptrekk fra grunn vil ikke opphøre ved oppgradering av boligens dreneringssystem. Symptomer vil likevel avta som følge av redusert vanntrykk. Tg 2 er satt på omtalte fuktavvik.
- Terrasse: Tg 2 er satt med bakgrunn i manglende rekkverk mot nord-vest.
- Ytterdør kjelleretasje: Det registreres noe vanninnsig under dørterskel. Dette grunnet utvendig kort terskelbeslag. Forholdet oppstår ved spesielle værforhold, opplyst av selger. Tg 2 er satt med bakgrunn i omtalt avvik.
- Yttervegger: Det anmerkes begynnende råtedannelser ved nedre del av kledning tilknyttet takopplett og carport mot sør-vest. Kledning fra byggeår mot nord-vest har påregnelig forhøyet slitasjegrad med stedvis avskalling og "boble" dannelser av eldre linoljemaling. Det er ikke foretatt åpninger av veggkonstruksjonen da rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1. Utover forannevnte fremstår fortsatt kledningen med tiltenkt funksjon som boligens klimaskjerm. Tg 2 er satt med bakgrunn i alder og enkeltvis påvist forhøyet slitasjegrad med kommende tiltaksbehov.
- Toalettrom 1.etasje: Tg 2 er satt med bakgrunn i naturlig ventilering som primærkilde. (NS-3600)
- Trapp: Det er etablert innvendige trappeløp i malt og lakkert tre med lukkede trinn. Rapportens referansenivå for vurdering av trappeløp med personsikkerhet er gjeldende forskrift. Trappeløpene mangler etter gjeldende forskriftskrav håndløper på begge sider. Tg 2 er satt med bakgrunn i overnevnte avvik fra rapportens referansenivå. (NS-3600)
- Varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder er tilknyttet strømnettet via stikkontakt. Det gjøres oppmerksom på at dagens forskrift (NEK 400) stiller krav til fastkobling via strømnettet for beredere som er over 1500W. Denne er på 2000W. Dette kravet kom i 2014 og er begrunnet med høy varmeutvikling og påfølgende brannfare. Tg 2 er satt med bakgrunn i alder og avvik fra gjeldende forskriftskrav til strømforsyning.
- Bad kjeller: Tg 2 er satt med bakgrunn i tilnærmet flatt gulv i våtsone med referansenivå etter gjeldende forskrift. Det er ikke hensiktsmessig å søke etter fukt på flislagte overflater. Ved visuell besiktigelse av overflater i våtsone registreres ikke
symptomer på bakenforliggende fuktproblematikk.

Romspesifikk standardbeskrivelse:
Kjeller:
Gang: Fliser på gulv med gulvvarme. Skifersten og malte vegger. Malt tak med taklampe. Lagringsmulighet under trapp.
Bad: Fliser på gulv med gulvvarme. Fliser på vegg. Takess med downlights. Sanitærutstyr bestående av vegghengt wc, badekar og dusjhjørne med glassbyggersten. Avtrekksvifte og lite vindu. Hvit innredning med over og underskap.
Omkledningsrom: Teppefliser på gulv. Malte vegger. Panel i tak. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Feieluke og sikringsskap montert. Hyller og garderobeløsning medfølger.
Sportsbod: Vinyl på gulv. Malte vegger. Panel i tak. Hyller og garderobeløsning medfølger. Sentralstøvsuger og varmtvannstank montert. Fryseskap medfølger.
Kjellerbod: Murgulv og murvegger. Panel og plater i tak. Utgang hage. 2 stk. kjellervinduer. Hyller og arbeidsbenk medfølger.

1.etasje:
Entre/gang: Fliser på gulv med gulvvarme. Malte vegger. Malt tak. Uttak sentralstøvsuger. Spot-skinne medfølger.
Wc: Fliser på gulv med gulvvarme. Malte vegger. Malt tak. Vegghengt toalett. Servant med underskap. Speil med hyller og belysning.
Kjøkken: Parkettgulv. Malte vegger. Malt tak. Downlights i tak samt + lys over benk. Kjøkkeninnredning fra IKEA med spesialtilpasset innramming og benkeplate i heltre merbau. Integrert oppvaskmaskin (Miele), kjøleskap, komfyr, steketopp og mikrobølgeovn. Integrert avtrekksvifte i overskap. Spisebord som fungerer som avlastningsbenk.
Stue 1 (spisestue): Parkettgulv. Malte vegger hvorav én vegg er tapetsert. Malt tak. Taklampe over spisebord medfølger. Vedovn.
Stue 2: Parkettgulv. Malte vegger. Malt panel i tak. Montert solskjerming (screens) på de store vinduene. Utgang terrasse. Integrerte høyttalere med skjult kabling medfølger. Lysskinne medfølger. Gulvmontert varmepumpe (luft/luft).

2.etasje:
Gang/tv-stue: Parkettgulv. Malte MDF veggplater. Takess med downlights. Uttak sentralstøvsuger. Rikelig med stikkkontakter. Loftsluke med trapp til lagringsloft.
Soverom 1: Parkettgulv. Malte MDF veggplater. Takess m/taklampe.
Soverom 2: Parkettgulv. Malte MDF veggplater. Takess m/taklampe.
Soverom 3: Parkettgulv. Malte MDF veggplater. Takess m/taklampe.

Anneks (ca 15 kvm):
Tregulv og ubehandlet panel på vegger og i tak. Innredet til helårsbruk, isolert og med innlagt strøm. Store vindusflater i front med heve-/skyvedør. Terrasse på to sider, samt mur i natursten. Annekset er brukt som kontor, men har flere bruksmuligheter.

Areal

Bruksareal (BRA): 152m2
Primærrom (P-ROM): 124m2

Antall soverom

3

Antall rom

4

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 396 m2 eiet tomt.
Areal iht matrikkelutskrift.

Plen på baksiden med to morelletrær og ripsbusk. Naturstensmur ved annekset. Stor terrasse med gode solforhold.
Gruslagt gårdsplass med gårdssten i carport. Søppelskur ved veien.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/410/426:
14.03.1952 - Dokumentnr: 1705 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles vegg.
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Området er regulert til tettbebyggelse - Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (21.3.2013).
Gjeldende regulering for området er 5001 r0306 Reguleringsplan for de østlige og sydlige bydeler (12.6.1914).

Det er ikke igangsatt planleggingarbeid i området som påvirker eiendommen. Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.
Det gjøres oppmerksom på at ny KPA( kommuneplanenes arealdel) er under utarbeidelse for hele Trondheim og vil være gjeldende for 2024.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål

Kommunale avgifter pr. år

kr 18 980,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger per år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
4 termin 2022 er oppgitt til å være kr 4 745,-.

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldende reguleringsplan.

Offentlig avløp via private stikkledninger

Offentlig vann via private stikkledninger.

Formuesverdi

Primær kr. 1 164 332,-
Sekundær kr. 4 191 596,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
 
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

Forbehold:
Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven. Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. 6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Finansiering

Vi samarbeider med Danske Bank, og de tilbyr gode betingelser til våre kunder. Kontakt din megler om dette og vi setter deg i kontakt med en dyktig finansiell rådgiver. Meglerforetaket mottar honorar ved formidling av finansielle tjenester.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                              0,80 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 14 900,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 590,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   6 290,- 
Digitale tjenester                            kr.   2 090,- 
Utleggsgebyr pr. stk                       kr.      750,-
Ekstratjenester pr. stk                   kr.   1 250,-  
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,-
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   3 650,-
Foto                                                  kr.   6 150,- 
 
Alle beløp er ink. mva. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Planskisser
Selgers egenerklæringsskjema datert 17.04.2023
Tilstandsrapport datert 18.03.2023
Energiattest
Reguleringsplaner
Kommuneplanens arealdel
Planoversikt

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Odin Sundland

Avdelingsleder/Eiendomsmegler

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?