Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

haltdalen

Drøyvollvegen 103

Prisantydning

1 140 000,-
Totalpris: 1 165 500,-

Enebolig med praktisk og lun beliggenhet - Stor dobbeltgarasje - Romslig tomt på 1661 kvm

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

1 140 000,-

Omkostninger

25 500,-

Primærrom

154 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

280333611

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1981

Energimerke

F

Bruksareal

195 m2

Tomteareal

1 662 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Svend Niklas Rønning

Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  1 minwalking
 • trainJernbanestasjon
  4 mindrive
 • primary-schoolSkole
  20 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  3 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  4 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 1 140 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 1 140 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 25 500,-
Omkostninger totalt 25 500,-
Totalpris ink. omkostninger 1 165 500,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

11-0097/22

Matrikkel

Gnr. 210
Bnr. 22
Holtålen Kommune

Byggeår

1981

Tomt

1 662 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Området består hovedsakelig av spredt bolig- og fritidsbebyggelse.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst. Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

I garasje og på egen tomt.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen selges via fullmektig. Fullmektig har ikke bebodd eiendommen og interessenter oppfordres til å gjøre grundige undersøkelser og sette seg godt inn i boligen.

Hvitevarer/tilbehør

Hvitevarer som er på kjøkken medfølger i handelen. Det gis videre ingen garanti for tilstand eller levetid på disse.

Oppvarming

Elektrisitet og vedfyring.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:

- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
 
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden.

Innhold

Type bolig og eierform

Enebolig er oppført i én etasje over kjeller. Grunnmur er oppført i lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 3-lags isolerglass, 2-lags isolerglass og koblet glass. - Selveier

Byggeår

198

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Primærrom:
Kjeller: Kjellerstue, arbeidsrom, vindfang, trapperom.
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, vindfang, 3 soverom, gang, trapperom.

Sekundærrom:
Kjeller: Bod, innredet bod.
1. etasje: 2 boder.
 
BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Bruksareal (BRA) Kjeller: 65 kvm.
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 104 kvm.
Bruksareal (BRA) totalt: 169 kvm.

Primærareal (P-ROM) Kjeller: 54 kvm.
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 100 kvm.
Primærareal (P-ROM) totalt: 154 kvm.

Sekundærareal (S-ROM) Kjeller: 11 kvm.
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 4 kvm.
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 15 kvm.
 
TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Det gjøres oppmerksom på at det i kjeller er to innredete rom, dette gjelder kjellerstue samt innredet rom som ligger parallelt med kjellerstua. I tillegg er vegg i trapperom fjernet i forhold til originaltegning mottatt fra kommune. Den del som på tegning står som disponibel og matbod, samt deler av mulig tiltenkt vaskerom i tegninger mot vest, er krypkjeller.
- Dagslysflate i innredet rom som kun har et vindu, tilfredsstiller ikke krav til varig opphold.
- Det er avvik mellom mottatte tegninger fra kommune, og slik kjellerarealer fremstår ved befaring.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 0
TG 1: 5
TG 2: 20
TG 3: 0
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Drenering: Det er ikke registrert forhold som tyder på svikt. Men det mangler noe topplist festet inn på grunnmur, dette bør etableres, samt feste der denne har løsnet fra terreng. Derfor TG 2, TG 1 på selve drenering.
- Grunn/fundament: Undersøkelse av grunnmur viser ingen tegn til sprekker eller skader, utover nevnte forhold. Men grunnmur utover har en god del avflassing og trenger en rengjøring og oppgradering på puss lag
- Krypkjeller: Det er ikke registrert skader eller forhold som krever tiltak utover at man bør få etablert plast ned mot grunnen i hele krypkjelleren. Derfor TG 2.
- Forstøtningsmurer: Det registreres skjevhet/ retningsavvik som antas og skyldes jordtrykk eller telebelastning.
- Radonsikring: Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
- Rom under terreng: Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader. Imidlertid settes TG 2 pga plast etablert mot grunnmur i utforet vegg, samt mangelfull lufting av innredede rom i kjeller. Se også horisontalavvik på gulv under punkt Etasjeskille. Noe fukt i gulv ved sluk og rørgjennomføringer i gulv ved yttre gang.
- Balkong/terrasse: Det er ikke registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen, men det må påregnes vedlikehold/ overflatebehandling.
- Vinduer/dører: En del vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Dette gjelder originalvinduer koblavinduer, ytterdører er noe slitte, dør i kjeller tar i kar og har dørlås som er vanskelig å lukke. Hovedinngangsdør tar litt i karm, og balkongdør tar litt i karm, låsemekanisme er slitt.
- Yttervegger: Utvendig fasader fremstår uten skader eller behov for tiltak utover normalt vedlikehold. Imidlertid anbefales det å etablere musetetting, samt enkelte panelbord kan festes bedre inn mot vegg. Manglende/dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering.
- Renner og nedløp: Takrenner (og beslag) har høy slitasjegrad. Det anbefales en oppgradering av takrenner, og nedløp. Man bør samtidig se på beslag som er kraftig avflasset.
- Taktekking og beslag: Taktekkingen har høy slitasjegrad, og bør skiftes snarest! Beslag anbefales kontrollert da disse har både korrosjon skader samt avflassing.
- Etasjeskille: Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Dette gjelder gulv unntatt oppforede gulv på de to innredede rommene i kjeller med oppforet gulv.
- Kjøkken: Innredningen er fra byggeår, er en laminat innredning med glatte malte fronter. Innredningen bærer noe preg av slitasje, og man må påregne oppussing av dette. Det er etablert flis over benkeplate som er av respateks plater, også fra byggeår. Malte plater på vegger. Det er parkett på gulv, og det ble observert en skade på dette midt på kjøkkengulv.
- Trapp: Det er etablert en trapp fra kjeller opp til 1 etg. Selve trappen ble vurdert være i god stand. TG 1. Men rekkverk mangler spiler og tilfredsstiller ikke krav i henhold til referansenivå 10cm mellom manglende spiler i rekkverk. Derfor TG 2.
- Elektrisk: TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring. Derfor TG 2. Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert på kjøkken. Det ble opplyst at varmekabel til gulv i innredede rom kjeller, ikke er tilkoblet.
- Varmtvannsbereder: Det er observert sviskader på bryter til bereder. I tillegg er bereder fra byggeår, og det anbefales at denne blir oppgradert. Bereder er plassert i tørt rom, og har ikke automatisk vannstoppventil.
- Bad:
- Overflater: Fallforhold på gulv er delvis dårlig, men noe lokalt fall over gulv. Gulvbelegg har en del farge merker, samt se senere i dette punktet vedrørende plassering av sluk, samt rørgjennomføringer i gulv. TG 2 pga alder.
- Membran, tettesjikt, og sluk: Det er ikke benyttet membran og det er stor risiko for lekkasjer. Sluk er plassert under dusjkabinett. Dette er vanskelig å få flyttet på og sluket er ikke inspisert. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.
- Sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Toalett må festes til underlag, er løst ved befaring. Innredning bærer noe preg av alder og bruksslittasje.
- Fuktmåling: Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Ikke indikert fukt i vegger mot våtsone. Men det et ble gjort noen mindre utslag ved rørgjennomføringer i gulv.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Kjeller
Kjellerstue: Laminat på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Gulvvarme.

Arbeidsrom: Laminat på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Gulvvarme.

Vindfang: Malt overflate på gulv, og malt panel og flis på vegger. Takess i himling. Panelovn. Utgang til terreng.

Trapperom: Malt overflate på gulv, og malt panel, malte plater og flis på vegger. Malte plater i himling. Panelovn. Trapp.

Bod: Ubehandlet og støpt gulv, og pusset overflate, ubehandlet og malt overflate på vegger. Plater i himling. Åpning til kryprom.

Innredet bod: Laminat på gulv, og flis og panel på vegger. Takess i himling.

1. etasje
Stue: Parkett på gulv og malt tapet på vegger. Takess i himling. Vedovn. Utgang til balkong.

Kjøkken: Parkett på gulv, og malt tapet og flis på vegg over benkeplate på vegger. Takess i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert oppvaskmaskin.

Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme og reflektorovn. Utstyrt med dusjkabinett, servant, servantskap, wc, mekanisk avtrekk og opplegg for vaskemaskin.

Vindfang: Belegg på gulv og tapet på vegger. Takess i himling.

Bod 1: Belegg på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Panelovn.

Bod 2: Teppe på gulv og tapet på vegger. Takess i himling.

Soverom 1: Teppe på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Garderobeskap.

Soverom 2: Teppe på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Garderobeskap.

Soverom 3: Teppe på gulv og malte plater på vegger. Takess og luke til kaldloft i himling. Panelovn og varmepumpe.

Gang: Parkett på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling.

Trapperom: Laminat på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Trapp.

Areal

Bruksareal (BRA): 169m2
Bruttoareal (BTA): 195m2
Primærrom (P-ROM): 154m2

Antall soverom

3

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Energimerke

Energimerke F
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 1 662 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5026/210/22:
13.07.1982 - Dokumentnr: 3341 - Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt


29.11.1982 - Dokumentnr: 5814 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere


12.11.1980 - Dokumentnr: 6152 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5026 Gnr:210 Bnr:1


14.05.1981 - Dokumentnr: 990020 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Gnr 212 bnr 31


21.03.1985 - Dokumentnr: 1402 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Gnr 210 bnr 23


21.12.2001 - Dokumentnr: 5355 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1644 Gnr:210 Bnr:33


01.01.2018 - Dokumentnr: 111606 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1644 Gnr:210 Bnr:22

Regulering

Området er ikke detaljregulert og reguleres derav gjennom kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at det generelt hviler restriksjoner på eiendommen som gjør at man ved tiltak må søke om dispensasjoner etc. Ved bygging, rivning og lignende. Arealplan kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper er kjent med at området er "uregulert", men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det hviler strenge restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, rivning m.m. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen.

Ferdigattest

Ferdigattest datert 25.09.1981. Ferdigattest gjelder for bolig, nybygg.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 16 790,-

Kommentar til kommunale avg

Fakturerte beløp i 2021:
- Eiendomsskatt 3 326,30 kr
- Feiing 250,00 kr
- Renovasjon 3 296,00 kr
- Slam 3 038,00 kr
- Vann 6 879,49 kr
Sum: 16 789,79 kr

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.

Kommentar vei, vann og avløp

Offentlig vei og vann. Privat avløp med septiktank som tømmes av kommunen.

Formuesverdi

Primær kr. 304 263,-
Sekundær kr. 1 095 345,-
Årstall 2020
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.

Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Vi ønsker å vite på forhånd om du kommer på visning. Dette gjør vi for å kunne yte bedre service til kundene våre.

Benytt påmeldingsknapp i finn-annonse, og megler vil ta kontakt med deg snarlig for å avtale visningstidspunkt.

Skulle det mot formodning ikke være påmeldte til visning, vil ikke visning bli gjennomført.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:
 
Meglerprovisjon                             3,5 %
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,-
Markedsføringspakke                    kr. 11 900,-
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,-
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,-
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 500,-
Oppgjørsgebyr                                kr.   5 500,-
Digital samhandling                       kr.   1 750,-
Utleggsgebyr pr. stk                       kr.      500,-
Ekstratjenester pr. stk                   kr.   1 250,-

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,-
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,-
Kommunal info                              kr.   3 300,-
Foto                                                  kr.   3 500,-
 
Alle beløp er ink. mva. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest
Tinglyst erklæring vedr.

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Svend Niklas Rønning

Eiendomsmegler

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?