Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

utleira

Utleirvegen 134

Prisantydning

4 990 000,-
Totalpris: 5 119 920,-

Arealeffektiv familiebolig med flotte grøntområder | 3 våtrom | 3 soverom | stue på hele 40 kvm.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

4 990 000,-

Omkostninger

129 920,-

Primærrom

182 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

305720249

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1949

Energimerke

G

Tomteareal

1 462 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  6 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  13 minwalking
 • primary-schoolSkole
  21 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  18 minwalking
 • shopping-mallKjøpesenter
  4 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 4 990 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 4 990 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 128 750,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 129 920,-
Totalpris ink. omkostninger 5 119 920,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

1230022

Eier

Thomas Meland Johansen

Matrikkel

Gnr. 87
Bnr. 5
Trondheim Kommune

Adresse

Utleirvegen 134, 7036 TRONDHEIM

Byggeår

1949

Tomt

1 462 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Oppdragsansvarlig

Vidar Stene

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Eiendommen ligger i flotte omgivelser på Utleira med umiddelbar tilgang til flotte turområder (Estenstadmarka). Like ved boligen ligger Utleirahallen som er et stort idrettsanlegg og inneholder bl.a to håndballbaner, styrketreningsrom, sosialt rom, klubbhus, kontorer og cafe. Fra boligen har du flott utsikt utover Trondheim, trondheim sentrum ligger ca. 7 km unna.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt.

Diverse

Selger har selv ikke bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om boligen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene

Hvitevarer/tilbehør

Hvitevarer overtas i den tilstand de har vært benyttet av selger. Det gis videre ingen garanti for tilstand eller levetid på disse

Oppvarming

Boligens oppvarming består av elektrisk og vedfyring.

Viktig Informasjon

Kjøper er innforstått med at eiendommen selges som et dødsbo, og at selger dermed ikke har bebodd eiendommen. Selger har av den grunn ikke kjennskap til eiendommens tilstand utover det som framgår av salgsoppgave med tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framgår av tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har kjennskap til hvor mange nøkler som er utstedt. Det kan derfor være nøkler på avveie og kjøper anbefales på generelt grunnlag å skifte lås, eventuelt supplere med ytterligere nøkler for egen regning.

Innhold

Type bolig og eierform

Enebolig - Selveier

Byggemåte

Boligen er oppført på grunnmur av støpt betong og lettklinkerblokker. Hovedkonstruksjoner over dette er oppført i tre og boligen er utvendig kledd med trekledning. Vinduer fremstår med 2- og 3-lags glass. Taket har saltaks form og er utvendig tekket med profilerte metallplater.

Byggeår

194

Innhold

1. Etasje: Entre, 2 ganger, 3 soverom/kontor/gjesterom, toalettrom, baderom, hagestue, stue og kjøkken.

U. Etasje: 2 ganger, vaskerom, kontor og stue.

Areal

Bruksareal (BRA): 216m2
Primærrom (P-ROM): 182m2

Antall soverom

3

Takstmanns konklusjon og kommentar til areal

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 0
TG 1: 2
TG 2: 21
TG 3: 2
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU:
Tilstandsgrad 2:
- Drenering: Boligens utvendige fuktsikring er av ukjent alder og utførelse. Det ble stedvis påvist grunnmursplast, men det er her ikke etablert tilfredsstillende topplist. I underetasje ble det påvist forhøyede fuktverdier og synlige tegn til fuktinntrekk. Årsak til dette vurderes å være slitasje/feil på utvendig fuktsikring og/eller kapillært opptrekk fra grunnen da det med bakgrunn i byggeår ikke er etablert noen form for fuktsperre under gulvstøp.

- Grunnmur og fundament: Det ble stedvis påvist enkelte riss- og sprekkdannelser i grunnmur. Årsak og omfang er ukjent.

- Krypkjeller: Det er ikke etablert tilfredsstillende fuktsikring mot grunnen og det er ikke etablert tilfredsstillende ventilering av konstruksjonen.

- Støttemur: Støttemurer er over 0,5m over bakkenivå og det burde derfor vært etablert noen form for sikring.

- Rom under terreng: Deler av kjeller er innredet til oppholdsrom. Enkelte vegger mot terreng er utforet og kledd med plater. Slike
konstruksjoner under bakkenivå er alltid å betegne som en risikokonstruksjon med små marginer for at skader skal kunne oppstå og med relativt høy skadefrekvens. I åpne murflater ble det påvist fuktavvik og synlige tegn til fuktinntrekk. Ved hulltaking i utforet vegg mot terreng ble det påvist fuktavvik opp i mot faregrensen for at skader skal kunne oppstå.

- Balkong, terrasse, platting: Utover normal aldringsmessig slitasje på overflater ble det påvist at rekkverk er lavere enn forskriftskrav.

- Vinduer og dører: Boligens vinduer og balkongdører er av varierende alder og fremstår med ulik slitasjegrad. Det ble stedvis
påvist fuktinntrekk og mindre skader i karmer, samt enkelte skader/avvik på omramming.

- Yttervegger: Utover normal aldringsmessig slitasje ble det påvist manglende skråskjæringer/dryppkant, noe som har ført til stedvis fuktinntrekk i kledningen. Videre bemerkes det at deler av kledningen ikke vurderes å være tilfredsstillende luftet og at det ikke er etablert tilfredsstillende musetetting.

- Loft (konstruksjonsoppbygning): Det ble stedvis påvist fuktmerker/misfarging i undertaket. Det ble ikke påvist unormale fuktverdier i disse områdene. Forholdet kan være fra før utvendig taktekking ble oppgradert eller som følge av at det kan være tidvis fuktinndriv ved spesielle værforhold. Det lot seg ikke kontrollere om det er etablert tilfredsstillende dampsperre mellom varme og kalde konstruksjoner, slik at det er ukjent om det kan være
et kondensproblem.

- Renner og nedløp: Deler av boligens renner og nedløp bærer preg av alder og slitasje. Det ble påvist enkelte skader.

- Takkonstruksjon: Utover noe skjevheter ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik.

- Taktekking: Utvendig taktekking er av eldre ukjent dato. Det ble påvist noe avflassing og stedvis noe rustdannelser. Videre bemerkes det ufagmessig utførelse på flere beslagsløsninger.

- Etasjeskille og gulv på grunn: Ved en enkel nivellering ble det registrert skjevheter/helningsavvik på etasjeskille og gulv på grunn.

- Ildsted/skorstein: Boligens piper er oppført i teglstein og det er ikke fremlagt dokumentasjon på utført rehabilitering av noen av pipeløpene. Deler av pipeløp er ikke tilgjengelig for kontroll.

- Toalettrom: Utover normal aldringsmessig bruksslitasje ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik. Rommet vurderes å fungere som tiltenkt.

- Trapp: Utover normal aldringsmessig bruksslitasje ble det påvist for lavt rekkverk, for store lysåpninger og manglende håndløper på vegg. Videre bemerkes det at trappen er noe bratt og inntrinn mindre enn anbefalt.

- Avløpsrør: Anlegget vurderes å fungere som tiltenkt, men med tanke på utførelse/materialvalg vurderes deler av anlegget å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.

- Vannledninger: Anlegget vurderes å fungere som tiltenkt, men med tanke på utførelse/materialvalg vurderes deler av anlegget å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.

- Elektrisk: Boligen elektriske anlegg er av ukjent alder og utførelse. Det er ikke fremlagt dokumentasjon eller historikk på anlegget.

- Vartmvannsbereder: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid.

- Øvrig: Vaskekjeller: Rommet vurderes å ikke tilfredsstille krav til våtrom og bærer preg av noe ufagmessig utførelse. Rommet vurderes likevel å fungere som tiltenkt iht. dagens bruk.

Tilstandsgrad 3:
- Utstyr på tak: Det er ikke etablert snøfangere og det er ikke etablert tilfredsstillende adkomst for feier.

- Våtrom: Baderom: Baderommet fremstår med flis på gulv og baderomsplater på vegger. Disse platene er ikke montert iht.
gjeldene anvisninger, noe som har ført til fuktskader i overflater og tilstøtende konstruksjoner.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:

- Dagens bruk av boligen avviker fra godkjente byggetegninger tilsendt fra kommunalt arkiv.

- Det foreligger brukstillatelser fra 1949 og 1959. Det foreligger ingen brukstillatelse/ferdigattest iht. dagens bruk av boligen

Arealmålingene måles etter bransjestandarden ""Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger"". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Takstfirma

Supertakst AS

Dato for takst

23-05-2023

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 1 462 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Tinglyste rettigheter

Bestemmelse om veg
Dagboknr.: 303656
Dato: 16-07-1948
Bestemmelse om vann/kloakkledning

Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknr.: 20197
Dato: 11-10-1984
Vederlag kr. 15.000,-.

Med flere bestemmelser

Kommentar til heftelser

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Kjøper er kjent med at området er "uregulert", men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det generelt hviler restriksjoner på eiendommen som gjør at man ved tiltak må søke om dispensasjoner etc. Ved bygging, rivning og lignende. Arealplan kan fås ved henvendelse til megler. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen.

Kommunale avgifter pr. år

kr 18 384,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
1 termin 2023 er oppgitt til å være kr. 4596,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Vannmåler

Det er installert vannmåler. Forrige avregning av vann- og avløpsforbruket er basert på en stipulering 31.12.2022 av vannmålerstanden.

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger/anlegg

Formuesverdi

Primær kr. 1 023 491,-
Sekundær kr. 3 684 568,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Velkommen til visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visning blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Finansiering

Vi samarbeider med Danske Bank, og de tilbyr gode betingelser til våre kunder. Kontakt din megler om dette og vi setter deg i kontakt med en dyktig finansiell rådgiver. Meglerforetaket mottar honorar ved formidling av finansielle tjenester. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.
- Tilstandsrapport med arealberegning
- Selgers egenerklæring
- Energiattest
- Planskisser
- Målebrev/skylddeling
- Regulering og situasjonskart
- Byggetegninger
- Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?