Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

byåsen/ havstein

Johnny Peviks veg 34

Prisantydning

8 490 000,-
Totalpris: 8 699 920,-

Meget pent oppgradert enebolig m/utleie (kr 8.000,- pr.mnd) - dobbelgarasje 2012 - solrik tomt 1.092m2 - rolig område!

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

8 490 000,-

Omkostninger

209 920,-

Primærrom

151 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

325503500

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1970

Energimerke

None

Tomteareal

1 093 m2

Soverom

4 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • light-railTrikk
  8 minwalking
 • bussBuss
  11 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  11 minwalking
 • primary-schoolSkole
  14 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  8 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 8 490 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 8 490 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 208 750,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 209 920,-
Totalpris ink. omkostninger 8 699 920,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

1230085

Eier

Geir Johansen, Ingrid Johansen

Matrikkel

Gnr. 96
Bnr. 294
Trondheim Kommune

Adresse

Johnny Peviks veg 34, 7022 TRONDHEIM

Byggeår

1970

Tomt

1 093 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Oppdragsansvarlig

Kristian Kattem-Olsen

Fasiliteter

 • Barnevennlig
 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Alarm
 • Offentlig vann og avløp
 • Ingen røykere
 • Parkett
 • Peis/ildsted
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Sentralt
 • Bredbåndstilkobling
 • Moderne
 • Rolig område

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Boligen ligger i sentrale omgivelser på Havstein. Fra eiendommen har du nærhet til det meste innen gang avstand. Lianvatnet og Kyvatnet ligger i nærområde med flotte bade og turmuligheter. Byåsen er et område med flere idrettsanlegg, like ved boligen ligger både Dalgård idrettspark og Myra nærmiljøanlegg. Byåsen har god kollektiv transport rundt om på Byåsen og direkte til midtbyen med Metrobuss og trikk.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

I dobbelgarasje fra 2012, samt oppstillingsplasser på steinbelagt gårdsplass

Hvitevarer/tilbehør

Hvitevarer overtas i den tilstand de har vært benyttet av selger. Det gis videre ingen garanti for tilstand eller levetid på disse

Innhold

Type bolig og eierform

Enebolig - Selveier

Byggemåte

Boligen er oppført på grunnmur av støpt betong og Leca i pusset utførelse. Hovedkonstruksjoner over dette er oppført i tre og boligen er utvendig kledd
med trekledning. Vinduer og balkongdør fremstår med 2-lags glass. Taket har saltaks form og er utvendig tekket med profilerte metallplater.

Byggeår

197

Innhold

Sokkel:
Hoveddel: Entre/gang, baderom og soverom/kjellerstue. 2 boder og garderoberom.
Utleiedel: Entre, gang, kjøkken, baderom og stue. Garderoberom.

1. etasje:
Gang, 2 soverom, vaskerom, baderom, wc, stue/spisestue
og kjøkken.

Areal

Bruksareal (BRA): 179m2
Primærrom (P-ROM): 151m2

Antall soverom

4

Takstmanns konklusjon og kommentar til areal

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 2
TG 1: 27
TG 2: 13
TG 3: 0
TG IU: 1

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Balkong, terrasse, platting
Det er etablert terrasse over underliggende bodareal(opprinnelig garasje). Denne er tekket med asfaltpapp
fra 2010 og 2022.
Det var ikke mulig med kontroll av selve tekkingen mot underliggende boligrom på grunn av terrassedekke.
Ved en visuell kontroll av innvendige overflater kombinert med enkle fuktsøk ble det påvist noe forhøyede
fuktverdier i himling. Rekkverk tilfredsstiller ikke dagens referansenivå på 100cm.
Det anbefales en ytterligere kontroll av tekking mot underliggende boligrom og tiltak fattes deretter.

- Yttervegger:
Boligen er utvendig kledd med trekledning og teglsteinsforblending som i all hovedsak vurderes å være
som fra opprinnelig byggeår.
Utover normal aldringsmessig slitasje ble det påvist noe begrenset og stedvis manglende lufting av kledning.
Med bakgrunn i alder og slitasje er det påregnelig med noe hyppigere vedlikeholdsintervaller.

- Taktekking.
Utvendige takflater er tekket med profilerte metallplater fra 2002.
Taktekkingen vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid. Ved en visuell kontroll fra bakkenivå ble det ikke påvist åpenbare feil eller mangler utover normal aldringsmessig slitasje påoverflater.
Med bakgrunn i alder og slitasje vil det være påregnelig med tiltak i tiden som kommer.

- Utstyr på tak:
Snøfangere ble etablert på en side av boligen i ca. 2013.
Det mangler snøfangere på den ene siden av boligen. Dette anbefales etablert med tanke på
personsikkerhet.

- Toalettrom:
Utover normal aldringsmessig slitasje ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik ved boligens toalettrom.
Rommet ventileres kun med naturlig avtrekk.

- Avløpsrør:
Anlegget vurderes å fungere som tiltenkt, men det gjøres oppmerksom på at deler vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.

Elektrisk:
Det ble ikke påvist eller opplyst om åpenbare feil eller mangler ved boligens elektriske anlegg. Det er kun fremlagt dokumentasjon på deler av arbeider som er utført etter opprinnelig byggeår og det er derfor ukjent historikk/utførelse på deler av anlegget. På grunn av dette anbefales det en utvidet el-kontroll for å fastslå korrekt tilstand på anlegget.

- Våtrom: Baderom utleiedel:
Utover normal aldringsmessig ble det påvist noe bom i fliser.
Fallforhold tilfredsstiller ikke forskriftskrav. Ved en enkel nivellering ble det påvist fall fra topp flis ved dørterskel til topp flis ved sluk. Eventuelt lekkasjevann vurderes derfor å ville kunne føres til sluk før tilstøtende rom/konstruksjoner.
Oppsummering av ventilasjon
Det er etablert mekanisk avtrekk fra rommet som vurderes å fungere som tiltenkt, men det bemerkes
manglende tilluft ved dørterskel.
Det anbefales å etablere tilluft til rommet for å oppnå ønsket luftsirkulasjon.

- Våtrom: Baderom hoveddel 1. etg:
Utover normal aldringsmessig slitasje ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik på baderommets overflater.
Fallforhold tilfredsstiller ikke forskriftskrav. Ved en enkel nivellering ble det påvist fall fra topp flis ved dørterskel til topp flis ved sluk. Eventuelt lekkasjevann vurderes å ville kunne føres til sluk før tilstøtende
rom/konstruksjoner.
Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk
Det ble ikke påvist symptomer på svikt i tettesjikt, men det gjøres oppmerksom på at det er ukjent utførelse og at tettesjikt vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.

- Våtrom: Baderom hoveddel sokkel:
Utover normal aldringsmessig slitasje ble det påvist noe bom i fliser.
Fallforhold tilfredsstiller ikke forskriftskrav. Ved en enkel nivellering ble det påvist fall fra topp flis ved dørterskel til topp flis ved sluk. Eventuelt lekkasjevann vurderes derfor å ville føres til sluk før tilstøtende rom/konstruksjoner.

- Øvrig: Vaskerom:
Rommet tilfredsstiller ikke krav til våtrom ved det ikke er etablert et tilfredsstillende tettesjikt. Ved en
lekkasje fra vaskemaskin er det fare for skader på tilstøtende rom/konstruksjoner.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad IU (Ikke undersøkt):
- Våtrom: Baderom utleiedel:
Det ble ikke foretatt hulltaking da tilstøtende vegger opplyses å være av mur.
Det vurderes å ikke være hensiktsmessig med fuktsøk i flislagte overflater.

Vær oppmerksom på:
Det er ikke fremlagt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest på frittstående dobbeltgarasje med bod er datert 22.10.2012. Utover dette foreligger det ingen brukstillatelser eller ferdigattester i boligens byggesaksmappe som er oversendt fra kommunalt arkiv.

Det er avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift:
Det er etablert en egen boenhet i sokkeletasje. Det er ukjent utførelse på brannskille.


TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Dagens innredning og bruk av boligen er ikke i samsvar med godkjent byggetegninger fra boligens
byggesaksmappe som er oversendt fra kommunalt arkiv. Det er blant annet etablert en ekstra
boenhet i sokkeletasje.

Arealmålingene måles etter bransjestandarden ""Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger"". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Takstfirma

Takst- Forum Trøndelag

Dato for takst

13-10-2023

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 1 093 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Området er regulert til boligformål ihht R1043. Reguleringsbestemmelser, kommunens arealdelplan og reg.kart, situasjonskart, målebrev etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 12.10.1970. Midlertidig brukstillatelse gjelder for stbels veg 34.


Ferdigattest datert 22.10.2012. Ferdigattest gjelder for dobbelgarasje med bod.

Adgang til utleie

Deler av boligen er leid ut, og arealet er godkjent for beboelse. Utleie av deler av egen bolig er ikke et søknadspliktig tiltak, dog er det en forutsetning at bruken av arealene er i tråd med tidligere godkjenninger, samt at det er intern forbindelse mellom hoveddelen og det arealet som leies ut. Dette følger av plan- og bygningsloven.

Det gjøres oppmerksom på at arealet som er utleid ikke er godkjent som en egen enhet, (godkjent som hybler i opprinnelige byggetegninger, og da med mulig adgang via hoveddel), og etablering av en ny selvstendig boenhet er et søknadspliktig tiltak som vil kunne utløse tekniske og formelle krav, bl.a vil det være krav til at enheten skal ha alle hovedfunksjonene for bolig, ha egen inngang, samt at det ikke er en intern forbindelse mellom boenhetene. Megler kan ikke gi noen garanti for at en ev. søknad om en selvstendig enhet vil bli godkjent av kommune

Kommunale avgifter pr. år

kr 21 724,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
3 termin 2023 er oppgitt til å være kr. 5 431,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Vannmåler

Det er installert vannmåler. Forrige avregning av vann- og avløpsforbruket er basert på en stipulering 31.12.2022 av vannmålerstanden.

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkanlegg. Privat vei som vedlikeholdes av brukerne

Avtalerettslige forhold

Forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter, feil ved arbeider som er utført av sikrede etter avtale med kjøper, eller for arbeider som sikrede påtar seg å utføre etter avtale med kjøper. Dette gjelder uavhengig av om arbeidet er utført av/på vegne av sikrede eller kjøper, og uavhengig av om arbeidet faktisk er utført.

Dersom sikrede gir lovnader vedrørende tilstand eller utførelse så kan ikke selskapet holdes ansvarlig for dette.
Forsikringen dekker ikke krav som følge av dårlig/mangelfull rengjøring eller rydding av eiendommen, eller krav knyttet til tilbehør som
skal følge med eiendommen. Forsikringen dekker ikke skade som oppstår eller påføres eiendommen i perioden mellom budaksept og kjøpers overtagelse. Som skade regnes her også komponenter som fjernes i denne perioden.
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Velkommen til visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visning blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Finansiering

Vi samarbeider med Danske Bank, og de tilbyr gode betingelser til våre kunder. Kontakt din megler om dette og vi setter deg i kontakt med en dyktig finansiell rådgiver. Meglerforetaket mottar honorar ved formidling av finansielle tjenester. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.
- Tilstandsrapport med arealberegning
- Selgers egenerklæring
- Energiattest
- Planskisser
- Målebrev/skylddeling
- Regulering og situasjonskart
- Byggetegninger
- Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?