Prisantydning

2 290 000,-
Totalpris: 2 290 000,-

PEN OG VELHOLDT HYTTE MED FLOTT BELIGGENHET I IDYLLISKE OMGIVELSER - 3 soverom - Anneks.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

2 290 000,-

Primærrom

73 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Ferieeiendom

Finn annonse

245993916

Byggeår

1998

Energimerke

D

Tomteareal

926 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  11 minwalking
 • trainJernbanestasjon
  11 mindrive
 • Alpinanlegg
  10 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  10 mindrive
 • Skiløype
  500 m

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 2 290 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 2 290 000,-
Omkostninger
Omkostninger totalt 0,-
Totalpris ink. omkostninger 2 290 000,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0002/22

Matrikkel

Gnr. 64
Bnr. 11
Holtålen Kommune

Byggeår

1998

Tomt

926 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Kjør fra Trondheim og mot Støren. Kjør så videre mot Røros. Passer Ålen og fortsett videre mot Røros. Kjør så til jernbaneovergang mellom Ålen og Rugldalen. Ta til venstre rett etter Jernbaneovergang ved skilt ''Engan''. Følg veien og skilting til nr. 543. Eiendommen ligger på venstre side. Se vedlagt kartskisse.

Fra Røros stasjon: Ta til venstre inn på Johan Falkbergets vei retning nordover og følg veien ca 23,4 km. Ta til høyre (før jernbaneovergangen) ved skilt ''Engan''. Følg veien skilting til nr. 543 .
Eiendommen ligger på venstre side. Se vedlagt kartskisse.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Oppvarming

Elektrisk samt vedfyring.

Innhold

Type bolig og eierform

Hytte:
Hytta er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk, og er kledd med stående panel og liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med torv. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med koblet glass.

Anneks:
Annekset er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk, og er kledd med stående panel og liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med torv. Vinduer med koblet glass. - Selveier

Byggeår

199

Innhold

Hytte:
Bruksareal (BRA): 73m².
Primærareal (P-ROM): 73m².

Anneks:
Bruksareal (BRA): 16m².
Primærareal (P-ROM): 6m².
Sekundærareal (S-ROM): 10m².

Hytte:
Rom som inngår i primærrom:
1. etasje: Vindfang, gang, 3 soverom, bad, stue, kjøkken.

Anneks:
Rom som inngår i primærrom:
1. etasje: Soverom.

Sekundærrom:
1. etasje: 2 boder, toalett

Arealinformasjon fra takstmann:
Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene
har NS 3940 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger"
eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Det er bruken av
rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid
med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling" kan lastes ned fra hjemmesiden til Norsk takst : www.norsktakst.n

Standard

Hytte:
Vindfang: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Sikringsskap.

Gang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn.

Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Garderobeskap.

Soverom 3: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Garderobeskap.

Bad: Belegg og flis på gulv, og belegg og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Utstyrt med dusjnisje, wc, servantskap og mekanisk avtrekk.

Stue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Vedovn, panelovn og peis. Utgang til veranda.

Kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Innredning med benkebereder og mekanisk avtrekksvifte over stekesonen.

Anneks:
Bod 1: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

Bod 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Reflektorovn.

Soverom: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn.

Toalett: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn og toalett.

UTDRAG FRA TILSTANDSRAPPORTEN:

Bygningsdeler med TG3 (store eller alvorlige avvik):

- Krypkjeller: Det er påvist fukt og sopp i stubbloft mot krypkjeller. Utbedring av skader er nødvendig. Tiltak må utføres for å redusere fuktighet i krypkjeller. Anbefalte tiltak:
Ytterligere undersøkelser må utføres for å avdekke omfanget av fukt/sopp. Fuktsperre på bakken i krypkjeller anbefales etablert for å redusere tilsig av jordfuktighet.

Bygningsdeler med TG2 (vesentlige avvik):

- Drenering: Det registreres fukt i krypkjeller og det bør foretas nærmere undersøkelser vedrørende eventuell drenering/utvendig fuktsikring.

- Etasjeskille: Det bemerkes fukt og stedvis sopp i himling i krypkjeller samt muselort i isolasjon i inspeksjonsluke.

- Ildsted: Det bemerkes kort avstand mellom sotluke og gulv. (Under 300mm) TG 2 på grunn av kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Det anbefales etablering av ildfaststein bak sotluke eventuelt plate i ikke brennbart materiale på gulv under sotluke.

- Ventilasjon: Da det ikke er etablert klaffventiler i yttervegg eller ventiler i vinduer vurderes ventilsjonen å være utilstrekkelig.

- Bad: Det registreres sprekk i gulvflis på terskel mot dusjnisje. Det registreres riss / sprekker i overflater. Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Tilstandsgrad 2 for membran, tettesjikt og sluk er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting samt foreta tiltak slik at eventuelt lekkasjevann fra wc og servnt avrenner sluk før tilstøtende rom.

Bygningsdeler med TB-IU (ikke undersøkt):

- Hems: kke forsvarlig kontrollert på grunn av lagrede gjenstander. Anbefales Kontroll av hems etter fjerning av lagrede gjenstander.

- Renner og nedløp: Takrenner er innebygd i kombinasjon med mye snø ble disse ikke kontrollert. Det anbefales kontroll av renner og nedløp når dette er mulig.

- Takkonstruksjon: Kontroll begrenset på grunn av snø og det er ikke konkludert med tanke på tilstandsgrad. Det ble ikke registrert synlige tegn til skader vedrørende takonstruksjonen.

- Taktekking og beslag: På grunn av mye snø på befaringsdagen, og var det ikke mulig å foreta kontroll av utvendig taktekking og beslag. Det ble ikke registrert tegn
til aktive lekkasjer ved en visuell kontroll av innvendige himlinger. Det bemerkes misfarging på yttervegg oppmot himling ved ytterdør i gang av ukjent årsak. Med bruk av fuktindikator ble det ikke indikert fukt på befaringsdagen. Anbefales å foreta ny kontroll av taktekking når forholdene ligger til rette for å avdekke faktisk tilstand.

Areal

Bruksareal (BRA): 73m2
Primærrom (P-ROM): 73m2

Antall soverom

3

Antall rom

4

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS, avd. Oppdal

Energimerke

Energimerke D
Oppvarmingskarakter Ukjent
Energikarakter: {eclass;e}. Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 926 m2 eiet tomt.
Areal: Ca 925,5 kvm iht matrikkelutskrift. Eiet tomt.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5026/64/11:
06.11.1931 - Dokumentnr: 900080 - Rettighet
Rettighetshaver: Statens Vegvesen
Org.nr: 971 032 081
LEIE AV AREAL
ENGANGSAVGIFT NOK 550
Overført fra: Knr:5026 Gnr:64 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

19.12.1997 - Dokumentnr: 5576 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5026 Gnr:64 Bnr:1

30.01.1998 - Dokumentnr: 428 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Gjelder denne registerenheten med flere

28.11.1997 - Dokumentnr: 5194 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5026 Gnr:64 Bnr:1

Vedr. dagboknr. 5026/64/11, tinglyst 06.11.1931:
Dette gjelder kontrakt mellom John Gjersvold og Statens vegvesen vedr. rett til å etablere grustak på del av eiendommen gnr. 64, bnr. 1.
Denne rettigheten for Statens Vegvesen ble i sin tid tinglyst på hovedbruket, gnr.64, bnr. 1, og overført til gnr. 64, bnr. 11 ved fradeling av tomt, og ansees å være forledet og ikke ha noen betydning for denne eiendom.
Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Området er ikke detaljregulert og reguleres derav gjennom kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedr. bygging, riving m.m.Arealplan kan fåes ved henvendelse til megler.

Ferdigattest

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke.
Godkjent byggetillatelse fra kommunen for hytte og uthus er datert 05.08.97. Ingen krav til ferdigattester for hytter bygd før 1998 i kommunen. Dette har selger fått bekreftet av kommunen ifm dette salget.
Det foreligger godkjenning av endring av utvendig kledning på hytte og endring takutstikk på uthus datert 09.07.98.
Det foreligger godkjenning fra kommunen for oppsetting av vegg for vedbod datert 16.10.2003

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til fritidsformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 8 413,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter for 2022 utgjør kr. 8 413,- inkl. mva. I beløpet inngår renovasjonsgebyr, abonnementsgebyr slam, slamgebyr tett tank og eiendomsskatt. Beløpet fordeles på 4 terminer pr. år

Kommentar vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei via privat adkomstvei.
Septiktank. Godkjent utslippsavtale fra kommunen fra 11.11.2004 foreligger.
Vannforsyning fra Ålen vassverk (privat).

Megler har mottatt følgende info fra kommunen:
Kommunestyret vedtok i møte 04.05.2017 sak 8/17 følgende:
Det vedtas oppstart av prosjektet opprydding av separate avløp.
Samtidig igangsettes arbeidet med å utarbeide ny hovedplan Avløp inklusive lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Holtålen kommune.
Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet bestående av to representanter fra kommunestyret,
Rådmannen, samt representant fra prosjekt vannområdet Gaula.
Eventuelle spørsmål vedr. ovennevnte bes rettet til avd.ing. Ingar Engan, tlf. 72 41 76 00.
Eiendommen er innlemmet i den kommunale slamtømmingsordningen

Vann: Det betales vannavgift til Ålen vassverk, kr. 3 250,- pr. år, fordelt på 2 terminer.

Formuesverdi

Primær kr. 0,-
Sekundær kr. 319 344,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.22. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, avhengig av når avtaleinngåelsen skjer, og om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, gjelder følgende ved salg til forbrukerkjøper*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, og kjøper ikke er forbrukerkjøper:
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen «som den er».

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3 9. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Boligselgerforsikring

Kjøper er gjort kjent med at selger har tegnet boligselgerforsikring hos Söderberg & Partners. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med salget. Kjøper erklærer herved å være kjent med denne

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Megler fraråder bruk av blancoskjøte. Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, ( politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.
Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

TA KONTAKTMED MEGLER FOR VISNING

Meglers vederlag

Meglerforetakets vederlag oppdragsgiver:

Meglerprovisjon kr 30 000,- (inkl. mva).
Markedsføringspakke kr 9 900,- (inkl. mva).
Tilretteleggelsesgebyr kr 15 000,- (inkl. mva).
Oppgjørsgebyr kr 5 000,- (inkl. mva).
Kontroll EDR kr 1 500,- (inkl. mva).
Visningshonorar kr 2 500,- (inkl. mva).
Salgsoppgaver kr 1 500,- (inkl. mva).
Evt. ekstratjenester kr 1 250,- (inkl. mva) pr. oppgave.

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter kr. 172,- (inkl. mva) pr. erklæring.
Tgl. urådighet megler kr. 540,- (inkl. mva).
Kommunal info kr. 2 207,- (inkl. mva).
Foto kr. 4 000,- (inkl. mva).
Tilstandsrapport kr. 16 160,- (inkl. mva)

Vedlegg

Vedlegg til salgsoppgave medfølger som egen vedlagt del, vi ber om at du setter deg godt inn i disse før inngivelse av bud. Vedleggene anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning datert 05.01.22 fra Takst-Forum Trøndelag
Selgers egenoppgave
Energiattest
Nedkopierte planskisser
Bygningstegninger fra kommunen
Byggetillatelse
Tiknglyste erkl. adkomst og felles vannverk/ledning