Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

røros

Nedre Flanderborg 3

Prisantydning

3 180 000,-
Totalpris: 3 276 720,-

HORISONTALDELT TOMANNSBOLIG MED GODE LEIEINNTEKTER OG MEGET SENTRAL OG ATTRAKTIV BELIGGENHET.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 180 000,-

Omkostninger

96 720,-

Primærrom

180 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Tomannsbolig

Finn annonse

289717388

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1700

Energimerke

G

Bruksareal

232 m2

Tomteareal

174 m2

Soverom

5 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  4 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  6 minwalking
 • primary-schoolSkole
  16 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  3 minwalking
 • shopping-mallKjøpesenter
  6 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 180 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 180 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 79 500,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring 13 250,-
Omkostninger totalt 93 920,-
Totalpris ink. omkostninger 3 273 920,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0003/23

Matrikkel

Gnr. 161
Bnr. 91
Røros Kommune

Byggeår

1700

Tomt

174 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Fra Røros stasjon: Kjør i retning Bergstaden hotell, og passer dette.
Like etter kommer du til en liten bru.
Sving av første avkjørsel til venstre etter brua og følg Stigerveien ca. 200 m. Sving så en krapp sving til høyre, og eiendommen ligger da på høyre side i første kryss.
Det vil bli godt skiltet ved fellesvisning.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
 
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden

Innhold

Type bolig og eierform

Tomannsbolig
Horisontaldelt tomannsbolig med utleiedel oppført i tre etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i murt naturstein og støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tømmer og bindingsverk, og er kledd utvendig med stående panel. Taket er med saltaksform og er tekket med skifereternitt. Etasjeskillere er med trebjelkelag. Vinduer hovedsaklig av eldre type med enkle og koblede glass, samt enkelte nyere vinduer med 2-lags isolerglass.

Uthus
Uthus med uteboder oppført i 1 etasje på underlag av støpte betongfundamenter. Det er gulvbjelkelag av tre og yttervegger av enkelt bindingsverk kledd utvendig med stående panel. Taket har pulttaksform og er tekket med asfaltpapp. - Selveier

Byggeår

170

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Primærrom:
1. etasje: Hall, gang, bad, stue, kjøkken, 2 soverom, spisestue.
2. etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gang, gang/trapp.
3. etasje: Stue, kjøkken, bad, soverom, gang, gang/trapp.

Sekundærrom:
Kjeller: 3 boder, kjellergang, jordkjeller, kott.
1. etasje: Trapp, utv. bod.
3. etasje: Bod, kott, 2 kneloft.

 
BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Bruksareal (BRA) Kjeller: 23m².
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 68m².
Bruksareal (BRA) 2. etasje: 68m².
Bruksareal (BRA) 3. etasje: 49m².
Bruksareal (BRA) totalt: 208m².

Primærareal (P-ROM) Kjeller: 0m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 66m².
Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 68m².
Primærareal (P-ROM) 3. etasje: 46m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 180m².

Sekundærareal (S-ROM) Kjeller: 23m².
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 2m².
Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) 3. etasje: 3m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 28m².

 
TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
Av øvrige bygg er det et uinnredet uthus på 14 m². Platting på gårdsplass er ikke tegnet inn i planskisse, da det var en del snø på befaringsdagen.

Det er foretatt endringer av enkelte rom i boligen som tilsier at det skal søkes om endring av brukstillatelse. Dette gjelder for endring av rom fra hoveddel til tilleggsdel og omvendt. For eksempel fra bod til soverom.

Byggemeldte tegninger stemmer ikke med dagens bruk av boligen. Boligen har flere bruksenheter (etasjer med utleie for boligformål). Brannskille mellom bruksenheter antas ikke etablert. Alternativ rømningsvei fra 3. etasje er ikke tilfredsstillende. Det er ikke kjent om det er etablert brannskille mot tilstøtende bolig.

Det er foretatt søknadspliktige bruksendringer av boligen. Brannskille mellom bruksenheter antas å ikke være etablert, samt at det er ukjent om det er etablert brannskille mot tilstøtende bolig. Det er ikke tilfredsstillende rømningsvei fra 3. etasje. Pulverapparatene er eldre enn 10 år. Det er ikke utført service på pulverapparatene. Service skal utføres hvert 10. år, og kontroll hvert 5. år.
 
STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 2
TG 1: 0
TG 2: 30
TG 3: 4
TG IU: 3

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU
Taktekking og beslag utendig bod: Det var mye snø på befaringsdagen, og var derfor ikke mulig å foreta full kontroll av utvendig taktekking og beslag. Taket på boden er tekket med asfaltpapp. Det registreres høy fuktighet i taktroen. På bakgrunn av dette antas det at det er lekkasje i taktekking. TG 3 er satt på grunn av påvist forhold.

Bad 3.etasje: Det er stedvis motfall fra sluk. Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det registreres svertesopp/muggsopp i dusjhjørnet. TG 3 er satt på grunn av motfall fra sluk. TG 2 er satt for øvrige forhold. Avtrekksviften fungerer ikke som tiltenkt. Det er ikke etablert avtrekk. Dusjsettet er ødelagt. TG 3 er satt på grunn av ødelagt dusjsett. TG 2 er settes for øvrige forhold.

Utvendig trapp: Det registreres råte i rekkverket, samt noe avskallet puss på fundamentet. Skifertrinnene er dekt av snø/is og er ikke inspisert. TG 3 er satt på grunn av råte i rekkverk. TG 2 settes for avskallet puss.

Drenering: Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Dette er det symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen. Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier. Påviste forhold vurderes ikke å ha vesentlig betydning så lenge kjelleren kun benyttes som grovkjeller. Terrengforhold er ikke vurdert på grunn av snødekt tomt. TG 2 settes for drenering på grunn av påviste forhold. Se "Rom under terreng" for videre vurdering av forhold i kjeller.

Grunn/fundament: Det er en del snø på tomten på befaringsdagen. Grunnmuren er kun stedvis synlig. Synlige grunnmursflater innvendig fremstår uten vesentlig avvik. Det registreres enkelte riss i utvendig puss, samt noe avskalling av puss på den støpte trappen foran inngangspartiet. Ved varmtvannsbereder i kjeller er det antydninger til hullyd under det støpte gulvet. På bakgrunn av dette antas det å kunne være stedvis hulrom under betonggulvet. Det er ikke registrert skader med tanke på forholdet. TG 2 er satt på grunn av registrerte riss, avskallet puss og mistanke om hulrom under støpt plate på mark.

Radonsikring: Det er ikke utført radonmålinger i boligen.

Rom under terreng: Det registreres mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. Registrerte avvik vurderes ikke å være vesentlig og kjelleren fungerer godt som en grovkjeller. Lagring av fuktømfintlige varer anbefales ikke. Det registreres tegn på råte/fuktskader i stubbloft/innvendig tak i jordkjeller, noe som tyder på tidvis høy luftfuktighet. Utluftingen vurderes å ikke være tilfredsstillende. TG 2 på grunn av påviste forhold.

Vinduer/dører: Det registreres høy slitasje på vinduer og hovedinngangsdør. Enkelte innvendige dører fremstår med slitte overflater. Baderomsdøren i 1.etasje har en skade/hull mot gangen. Det registreres også noe slitasje som følge av fuktig luft i bunnen av denne døren. Enkelte innvendige dører har tung åpne-/lukkefunksjon. Boddører i kjeller tar i karm og har behov for justering. Verandadørene fremstår med behov for bedre innfesting i vegg. TG 2 er satt for slitasje og påviste forhold. TG 1 settes for vinduer av nyere dato.

Yttervegger: Utvendig fasader er værslitt. Manglende/dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Omramming rundt 1 av baderomsvinduene mangler overflatebehandling. TG 2 på grunn av alder og påviste forhold.

Renner og nedløp: Det er takrenner og nedløp utført i malt metall. 1 av nedløpene mangler utkast. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. TG 2 er satt på grunn av alder og slitasje.

Takkonstruksjon bolig: Det er ikke registrert symptom på svekkelser. TG 2 pga. mangel på synlig lufteanordning. Det bemerkes at det ikke er foretatt inspeksjon av kaldloft med tanke på lufting.

Takkonstruksjon utvendig bod: Det registreres høy fuktighet i taktroen som kan komme av lekkasje i taktekking. Det er ikke registrert symptom på svekkelser. TG 2 er satt på grunn av påvist fukt.

Taktekking og beslag bolig: Taket opplyses i tidligere takstrapport å være tekket med skifereternitt. Det var mye snø på befaringsdagen, og var derfor ikke mulig å foreta kontroll av utvendig taktekking og beslag. TG 2 er satt med bakgrunn i alder på materialer.

Etasjeskille: Gulv på kjøkken i 1. etasje fremstår med større høydeavvik. Påviste avvik vurderes ikke å være unormalt med tanke på alder på boligen. Knirk i gulv er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt at innfestingen av undergulv gir noe bevegelse i konstruksjonen.
Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Laminatgulvet i hall i 1. etasje og på kjøkken i 2. etasje fremstår med fuktskader. TG 2 på grunn av påviste forhold.

Ildsted: Det registreres mye sot inne i sotluken. Det registreres kort avstand fra ildstedets åpning i 1.- og 3. etasje, samt ved sotluke til brennbart materiale. Pipemur er innkledd/tildekket utover det som er tillatt. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. TG 2 er satt på grunn av alder på pipe, samt for påviste forhold.

Kjøkken 1.etasje: Det er innredning med laminat og fronter i malt, glatt utførelse. Benkeplaten er med laminat og oppvaskkumbeslag i stål. Frontene foran vasken er stedvis svellede på grunn av vannsøl, men innredningen fungerer med disse avvikene. Avtrekksviften har begrenset funksjon. TG 2 er satt på grunn av alder og påviste forhold.

Kjøkken 2.etasje: Det er innredning med heltre og fronter i malt, glatt utførelse. Benkeplaten er med heltre og nedfelt oppvaskkum i stål. Innredningen vurderes som slitt og aldrende, men fungerer med dagens tilstand. Det registreres fuktskader på gulvet foran vask og oppvaskmaskin. TG 2 som følge av alder, slitasje og påvist fuktskade på gulv.

Kjøkken 3.etasje: Det er innredning med heltre og fronter i malt, glatt utførelse. Benkeplaten er av heltre og oppvaskkumbeslag av stål. Innredningen vurderes å fremstå med normal tilstand i henhold til alder. TG 2 på grunn av alder og at det ikke er etablert forsert avtrekk over kokesonen, da forskriften stiller krav om dette.

Innvendige trapper: Kjellertrapp: Tretrapp med tette trinn i lakkert utførelse uten håndløpere. Trapp 1.-, 2- og 3. etasje: Tretrapp med tette trinn. Det er etablert håndløper med malt spilerekkverk på 1 side. Det er noe knirk i håndløper/rekkverk. Rekkverk i 3. etasje er ca. 80 cm høyt. Dagens referansenivå er 90 cm. Innvendige tretrapper vurderes å tilfredsstille krav ved byggeår. TG 2 er satt på grunn av alder og knirk i rekkverk.

Avløpsrør: Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk ligger under bakken og er ikke vurdert. Det registreres ingen lekkasjer på anlegget. TG 2 er satt på grunn av alder på støpejernsrør av eldre årgang.

Elektrisk: TG 2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring på anlegget i sin helhet.

Vannledninger: Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Det registreres ingen lekkasjer eller unormale forhold. TG 2 er satt på grunn av alder på eldre kobberrør.

Varmesentral: Varmepumpen vurderes å fremstå med tiltenkt funksjon. TG 2 er satt på grunn av manglende dokumentert service de siste 2 årene.

Varmtvannsbereder: Berederen vurderes å fremstå med tiltenkt funksjon. Bereder er plassert i tørt rom, og har ikke automatisk vannstoppventil.

Ventilasjon: Enkelte rom har kun ventilering via åpning av vindu, men det registreres ikke tegn på at ventilasjonen er dårlig. TG 2 er satt på grunn av mangel på ventiler.

Bad 1.etasje: Vegg- og gulvoverflatene på badet har nådd mer enn halvparten av forventet funksjonstid. Høydeforskjell fra topp sluk til topp tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det registreres feil utførelse av våtromsplater i overgang mot bunnlist, da det mangler fugemasse mellom disse i våtsone. 1 av plateskjøtene i dusjsonen har symptom på svelling/delaminering. Overflaten (tettesjikt) har løsnet fra underlaget (kryssfiner). TG 2 er satt på grunn av alder og påviste forhold. Membran/tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. TG 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet, samt for påvist forhold. Skuffemekanisme på nederste skuff til servantskapet er ødelagt. Dusjbatteri fremstår med lekkasje ved funksjonstest. TG 2 er satt på grunn av påviste forhold.

Fuktmåling: Det er foretatt fuktmåling/fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet, samt fuktmålinger på veggoverflater. Baderomsdøren fremstår med slitasje som følge av fuktig luft. Det antas at ventilasjonen ikke har vært i hyppig bruk. Skjøt på våtromsplate i dusjsone har symptom på fuktskade. Det ble ikke indikert skadelig fukt ved måling på befaringsdagen. TG 2 settes på grunn av symptom på fuktskader på baderomsdør og våtromsplate i dusjsone.

Bad 2.etasje: Gulv- og veggoverflatene på badet har nådd sin forventede funksjonstid. Gulvet har ikke tilstrekkelig fallforhold, men det er god vannsikkerhet mot tilstøtende rom. Det registreres svimerker over reflektorovn. I innvendig tak registreres det enkelte mørke flekker. Dette
kan være et symptom på dårlig ventilering. TG 2 er satt på grunn av påviste forhold. TG 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Klosettet har mangelfull innfesting. Servantskapet mangler 1 dør. Det er kun naturlig ventilering av rommet, og det er ikke etablert tilluft. Det er enkelte mørke flekker i innvendig tak, og kan være tegn på at ventilasjonen på badet kan være mangelfull. TG 2 på grunn av alder og påviste forhold.

Bad 3.etasje: TG 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.

Veranda/balkong/platting: Det er etablert en veranda med tilkomst fra gang og terreng i 1. etasje. Det er etablert en balkong med tilkomst fra gang i 2. etasje. Det er etablert en markplatting inne i bakgården. Bygningsdelene er ikke kontrollert pga. snø, men det registreres at rekkverkene fremstår med høy slitasje.

Kaldloft: Det er ikke etablert adkomst i form av luke med stige, eller oppsatt stige på befaringsdagen. Kaldloftet er ikke kontrollert. På grunn av begrenset mulighet for kontroll er det derfor ikke konkludert med tilstandsgrad.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Kjeller
Bod 1: Støpt gulv. Malte plater, pusset malt overflate på vegger, samt delvis ukledd bindingsverk. Huntonittplater i himling. Bereder og trapp.

Bod 2: Støpt gulv,. Malt panel og pusset, malt overflate på vegger, samt delvis ukledd bindingsverk. Huntonittplater i himling.

Bod 3: Støpt gulv. Tapet og pusset, malt overflate på vegger. Huntonittplater i himling.

Kjellergang: Jordgulv og betong og natursteinsmur på vegger. Panel i himling.

Jordkjeller (Ikke måleverdig): Delvis støpt gulv og jordgulv. Natursteinsmur på vegger. Stubbloft i himling. Stoppekran.

Kott: Støpt gulv og panel på vegger.

1. etasje
Hall: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp.

Gang: Laminat på gulv. Malt panel, malte panelplater og glassbyggerstein på vegger. Malt panel i himling. Utgang til veranda og sikringsskap.

Bad: Flis på gulv. Våtromsplater, samt hjørne med glassbyggerstein på vegger. Malt panel i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne med innfellbare dusjdører, servantskap, opplegg for vaskemaskin, veggmontert wc og mekanisk avtrekk.

Stue: Laminat på gulv. Malt panel, samt åpen tømmerkonstruksjon på vegger. Takess i himling. Vedovn.

Kjøkken: Laminat på gulv, og malt panel på vegger. Flis på vegg over benkeplate. Takess i himling. Panelovn. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

Soverom 1: Tregulv. Tapet og malte panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn.

Soverom 2: Malt tregulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

Spisestue: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Takess i himling. Panelovn.

Trapp: Panel på vegger. Trapp.

Utv. bod (Ikke måleverdig): Uinnredet.

2. etasje
Stue: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Takess i himling. Panelovn, vedovn og varmepumpe.

Kjøkken: Laminat på gulv, og malte plater på vegger. Flis på vegg over benkeplate. Malt overflate i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

Soverom 1: Laminat på gulv og malte panelplater på vegger. Malt overflate og downlights i himling.

Soverom 2: Teppe på gulv. Tapet, malt tapet og malte panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malte plater i himling. Reflektorovn. Utstyrt med servant, wc, dusjkabinett, naturlig avtrekk og oppbevaringsskap med overliggende servant.

Gang: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Sikringsskap.

Gang/trapp: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp.

3. etasje
Stue: Laminat på gulv og panel på vegger. Panel og luke til kaldloft i himling. Vedovn.

Kjøkken: Tregulv og malt tapet på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Innredning med integrert komfyrtopp.

Bad: Belegg på gulv. Panel og våtromsplater på vegger. Panel i himling. Panelovn. Utstyrt med servantskap, wc, mekanisk avtrekk og dusjhjørne med skyvedører.

Bod: Malt tregulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

Soverom: Tregulv og panel på vegger. Malt panel i himling. Panelovn.

Gang: Tregulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling.

Gang/trapp: Malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp.

Kott (Ikke måleverdig): Uinnredet.

Kneloft 1 (Ikke måleverdig): Uinnredet. Sikringsskap.

Kneloft 2 (Ikke måleverdig): Uinnredet

Areal

Bruksareal (BRA): 208m2
Bruttoareal (BTA): 232m2
Primærrom (P-ROM): 180m2

Antall soverom

5

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS, avd. Oppdal

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 174 m2 eiet tomt.
Flat tomt fullt utbygget med boligen og boder i bakgården.
Det tas forbehold om avvik i tomtestørrelse da eiendommen ikke er oppmålt i den senere tid.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5025/161/91:
03.04.1939 - Dokumentnr: 522 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:138 Bnr:197
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:138 Bnr:198
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål og reguleres av OMRÅDEPLAN FOR RØROS SENTRUM - PID 20130009. Planen er vedlagt i prospektet.

Eiendommen ligger innenfor den antikvariske vernesonen, et kulturhistorisk område med reguleringsbestemmelser som ivaretar områdets særegenhet.
I forhold til omsetting av eiendommer innenfor "antikvarisk kulturhistorisk spesialområde" i Røros sentrum er det viktig å være oppmerksom på flg: *Bygningens eksteriør skal bevares uendret. Det gjelder eksisterende materialer og bygningsdeler; dører, vinduer, omramminger, kledninger i tillegg til husenes konstruksjon. Dersom reparasjoner er påkrevet i vedlikehold forutsettes det minst mulig utskifting av eksisterende materiale. Det betyr f.eks. at det ikke gis tillatelse til å skifte ut vinduer. Men det gis tilskudd til istandsetting av vinduer og kommunen bekoster tilstandsvurdering og kostnadsoverslag for istandsetting og oppgradering gjennom det såkalte vindusprogrammet.

Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen, dvs boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes derfor benyttet til helårsbolig.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

Ferdigattest

Verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest finnes i kommunens arkiver. Dette pga. eiendommens alder. Bygningene er byggemeldt.

Adgang til utleie

Fast eiendom:
Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 28 224,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
Årsprognose kommunale avgifter for 2023 er kr 33 094,-.

Kommentar vei, vann og avløp

Offentlig, med private stikkledninger.

Formuesverdi

Primær kr. 776 372,-
Sekundær kr. 2 794 939,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                             2 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 18 750,- 
Markedsføringspakke                    kr. 13 900,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (14 stk.)                kr.   2 500,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   5 900,- 
Digital samhandling                       kr.   1 990,- 
Utleggsgebyr pr. stk                       kr.      500,-  

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,- 
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   3 500,-
Foto                                                  kr.   4 325,- 
Tilstandsrapport                            kr.   18 900,-   
Alle beløp er ink. mva.

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest
Tinglyst erklæring vedr. Bestemmelse om bebyggels

Dokumenter