Prisantydning

3 490 000,-
Totalpris: 3 490 000,-

Kraftig oppgradert halvpart av tomannsbolig ca. 500 meter fra Røros sentrum. Nyere kjøkken, el og VVS.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 490 000,-

Primærrom

121 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Tomannsbolig

Finn annonse

293973794

Byggeår

1989

Energimerke

E

Tomteareal

512 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  4 minwalking
 • trainJernbanestasjon
  4 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  4 minwalking
 • primary-schoolSkole
  7 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  5 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 490 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 490 000,-
Omkostninger
Omkostninger totalt 0,-
Totalpris ink. omkostninger 3 490 000,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0018/23

Matrikkel

Gnr. 134
Bnr. 139
Snr. 1
Røros Kommune

Byggeår

1989

Tomt

512 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Fra Røros stasjon: Følg RV30/Johan Falkbergets vei i retning Støren i 500 m, og eiendommen ligger da på høyre side. Det vil bli godt skiltet av Meglerhuset Nylander ved fellesvisning.

Parkering

Garasje samt biloppstillingsplass på tomten.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av:
- Elektrisk
- Vedfyring
- Varmepumpe

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
Månedlige utgifter til energi, herunder elektrisitet og ved.
Forsikring.
Alarm.
Brøyting/veivedlikehold.
Disse kostnader vil avhenge av forbruk og avtaler, antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur og andre forhold.

Innhold

Type bolig og eierform

Boenheten ligger i en tomannsbolig oppført i 2 etasjer over underetasje. Grunnmur er oppført med betong og leca, og det er støpt plate på mark. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk og er kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med granulerte takpanner. Etasjeskillere er med betong og trebjelkelag. Vinduer er med 2-lags og 3-lags isolerglass. Utestuen har glasskyvedører med 2-lags isolerglass. Det er montert en vippeport i tre til garasjen. - Selveier

Byggeår

198

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Primærrom:
Underetasje: Hall.
1. etasje: Stue, kjøkken, bad.
2. etasje: 2 soverom, gang, wc.

Sekundærrom:
Underetasje: Garasje.
1. etasje: Utestue.
 

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Bruksareal (BRA) Sokkel: 31m².
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 84m².
Bruksareal (BRA) 2. etasje: 44m².
Bruksareal (BRA) totalt: 159m².

Primærareal (P-ROM) Sokkel: 11m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 67m².
Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 44m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 122m².

Sekundærareal (S-ROM) Sokkel: 20m².
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 17m².
Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 37m².
 

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Det er ikke vedlagt byggesakstegning av kjeller ved denne seksjonen i oversendt meglerpakke, slik at lovlighet av kjeller ikke er vurdert. Det er imidlertid vedlagt "seksjonstegninger" som i hovedsak stemmer med dagens løsning i alle plan. Utover dette registreres det at opprinnelig kjølerom er en del av badet, som er en søknadspliktig bruksendring. Skal byggesak avklares ytterligere må kommunen kontaktes for avklaring. Boligen er tilbygd en veranda/utestue som er takoverbygd og inn glasset. Det er ikke vedlagt info om denne i meglerpakken og det er ikke tatt stilling til om tiltaket er søknadspliktig. Dette må evt avklares med kommunen.
- Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Det er foretatt bruksendringer, og det bør foretas nærmere avklaring med kommunen i forhold til godkjenning av forholdene. Garasjen er lovlig oppført uten søknad.
- Røykvarsler er kun montert i 2. etasje. Det skal være tilfredsstillende røykvarsling av alle etasjer.
- Brannslukkingsapparat er over 10 år. Det bemerkes at trykkindikator er grønn.STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 3
TG 1: 5
TG 2: 18
TG 3: 0
TG IU: 1

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Drenering: Innvendig i garasjen er det tegn på fukt. Fukten vurderes å ikke være kritisk fordi rommet er uinnredet. Det vurderes ingen videre risiko ved innkledd konstruksjon i hall, da kun nedre del av vegg ligger under bakkenivå. Her er veggkonstruksjonen påforet med trykkfast isolasjon og gjenkledd. Topplist mangler stedvis på grunnmursplast. TG 2 er satt på grunn av påvist fukt i garasje, samt stedvis manglende topplist.
- Grunnmur og fundament : TG 2 er satt på grunn av påviste sprekker i plate på mark, men det er ingen konstruksjonsmessig fare med tanke på forholdet. Ingen tiltak er påkrevd.
- Rom under terreng: Det registreres fuktighet i muroverflater i garasje. Det vurderes ikke en forhøyet risiko for skader i påforet konstruksjon i nedre del av vegg under trappen, men det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme fuktmagasinering i slike konstruksjoner. TG 2 på grunn av påvist fuktighet i muroverflater
- Balkong, terrasse, platting:
- Balkong: TG 2 settes som følge av alder og slitasje. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling må påregnes.
- Vinduer og dører: Totalvurdering: TG 2 er satt med bakgrunn i alder og slitasje på vinduer fra byggeår (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. TG 1 settes for resterende dører og vinduer.
- Yttervegger: Det er ingen tetting mot mus (lusing/musebånd) i nedre kant av konstruksjon.
- Renner og nedløp: TG 2 er satt som følge av deformasjon på grunn av frostspreng i 1 taknedløp.
- Taktekking: Metallplater med underlagspapp og lekter har passert 25 år og tettheten i tiden som kommer er usikker. Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker. Taktekking og beslag er ikke inspisert pga. snø. TG 2 er satt med bakgrunn i alder.
- Etasjeskille og gulv på grunn: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et totalt avvik på ca. 24 mm på stue. Foran trappen ned til underetasje er det en merkbar skjevhet i gulv. Denne vurderes å forekomme i innskjøtingen av gulvet. Det ble registrert knirk i gulv i 1. etasje. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. På 1 av soverommene i 2. etasje ble det registrert et lokalt høydeavvik på ca. 16 mm. Det vurderes ingen svekkelser i gulvkonstruksjoner. TG 2 er satt på grunn av påviste forhold.
- Toalettrom: Vakumklosett: Det er etablert et vakumklosett og servant i innredning. Rommet kan ikke ventileres utenom åpning av dør. TG 2 er satt som følge av dette.
- Vannledninger: Det mangler fall på gulv fra bereder og fordelingsskapets drensåpning og lekkasjevann. Utover dette er det ikke registrert avvik.
- Elektrisk: Det er ikke framlagt noen dokumentasjon for utførelsen på anlegget (samsvarserklæring). Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999. TG 2 som følge av dette.
- Varmesentral: Det finnes ingen dokumentasjon på service av anlegget.
- Varmtvannsbereder: Berederen er plassert i rom med sluk, men gulvet har ikke tilfredsstillende fall til sluk.
- Ventilasjon: Toalettrommet har kun mulighet for ventilering ved åpning av dør. Utover dette registreres ingen avvik. TG 2 er satt som følge av påvist forhold.
- Bad:
- Overflater: Det er ikke tilfredsstillende fallforhold til sluk. TG 2 er satt som følge av dette. Utover det er det ikke registrert avvik.
- Membran, tettesjikt og sluk: Membran/tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Det bemerkes at forholdet er lokalt utbedret med silikonfugemasse, men dette er ikke en varig løsning da silikonfugemasse krymper opp over tid. TG 2 på grunn av påviste forhold.
- Øvrig: Overflater (gulv): Parkettgulvet i 1. etasje fremstår stedvis med en del slitasje. Årsaken vurderes påkjenning av mye fukt ved vask.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad IU:
- Balkong, terrasse, platting: Det er etablert en veranda med tilkomst fra innglasset veranda. Det er etablert en balkong i 2. etasje med tilkomst fra toalettrom. Balkong/veranda er tildekt av snø/is og er ikke kontrollert.


ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Underetasje
Hall: Flis på gulv og malte panelplater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Trapp.

Garasje: Støpt gulv og malt overflate på vegger. Malt og ubehandlet betong, samt malte plater i himling. Hovedinntaksskap.

1. etasje
Stue: Parkett på gulv og malt tapet på vegger. Takess i himling. Vedovn og varmepumpe. Trapp og utgang til utestue/veranda.

Kjøkken: Parkett på gulv og malt tapet på vegger. Flisplater over benk. Takess og downlights i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert oppvaskmaskin, stekovn, platetopp, kjøleskap og fryseskap.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Takess og downlights i himling. Gulvvarme. Utstyrt med opplegg for vaskemaskin, wc, servant i innredning, skyllekum i innredning og dusjnisje med glassvegg.

Utestue: Teppe på gulv. Malt og ubehandlet panel på vegger. Ubehandlet panel i himling.

2. etasje
Soverom 1: Laminat på gulv. Malt panel, samt malt tapet med malt brystpanel på vegger. Luker til kryploft. Malt panel i himling.

Soverom 2: Laminat på gulv. Malt panel, samt malt tapet med malt brystpanel på vegger. Luke til kryploft. Malt panel i himling. Panelovn. Garderobeskap.

Gang: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Luker til kryploft. Malt panel i himling. Trapp.

WC: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Panelovn. Utstyrt med vakumklosett og servant i innredning. Utgang til balkong.

Areal

Bruksareal (BRA): 142m2
Primærrom (P-ROM): 121m2

Antall soverom

2

Energimerke

Energimerke E
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 512 m2 eiet tomt.
Eiet tomt på ca. 512 kvm som hører til denne enheten. Innkjørselen er definert som fellesområdet og brukes av begge enhetene.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5025/134/139/1:
28.10.1948 - Dokumentnr: 1429 - Best. om adkomstrett
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:5025 Gnr:134 Bnr:139
Gjelder denne registerenheten med flere

21.08.1951 - Dokumentnr: 1570 - Bestemmelse om gjerde
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:5025 Gnr:134 Bnr:139
Gjelder denne registerenheten med flere

12.04.2018 - Dokumentnr: 642325 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 3/5

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id: KD20080002
Navn: Kommunedelplan for Røros sentrum
Plantype: Kommunedelplan
Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 25.06.2009
Bestemmelser: - https://www.arealplaner.no/5025/dokumenter/243/KD20080002_planbestemmelser.pdf
Delarealer: 1 079 kvm
Arealbruk: Boligområde,Nåværende

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id: 19820005
Navn: Åstjønna
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 28.07.1982
Bestemmelser: - https://www.arealplaner.no/5025/dokumenter/67/19820005_bestemmelser.pdf
Delarealer: Delareal 1 079 m
Formål: Boliger
Feltnavn: B

Reguleringsplaner under arbeid
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id: 20200013
Navn: Bull Aakranns vei
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen, dvs boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes
derfor benyttet til helårsbolig.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

Ferdigattest

Eiendommen er byggemeldt, men det er ikke utstedt ferdigattest.

Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger:
Det er ikke vedlagt byggesakstegning av kjeller ved denne seksjonen i oversendt meglerpakke, slik at lovlighet av kjeller ikke er vurdert.
Det er imidlertid vedlagt "seksjonstegninger" som i hovedsak stemmer med dagens løsning i alle plan. Utover dette registreres det at opprinnelig kjølerom er en del av badet, som er en søknadspliktig bruksendring.
Skal byggesak avklares ytterligere må kommunen kontaktes for avklaring.
Boligen er tilbygd en veranda/utestue som er takoverbygd og inn glasset. Det er ikke vedlagt info om denne i meglerpakken og det er ikke tatt stilling til om tiltaket er søknadspliktig. Dette må evt avklares med kommunen.
Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest:
Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Det er foretatt bruksendringer, og det bør foretas nærmere avklaring med kommunen i forhold til godkjenning av forholdene.
Garasjen er lovlig oppført uten søknad.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål

Kommunale avgifter pr. år

kr 22 811,-

Kommentar til kommunale avg

Fakturert beløp i 2022
Avløp: kr. 7 407,36
Eiendomsskatt: kr. 6 756,00
Feiing: kr. 600,00
Renovasjon: kr. 4 195,20
Vann: kr. 3 851,88 kr
Sum: kr. 22 810,44

Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år kr. 27 573,54.

Kommentar vei, vann og avløp

Offentlig. Private stikkledninger.

Formuesverdi

Primær kr. 656 352,-
Sekundær kr. 2 363 865,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

ANNONSERT VISNING ER EN PÅMELDINGSVISNIN OG VIL IKKE BLI GJENNOMFØRT OM INGEN PÅMELDTE! PÅMELDING SKJER ENKELT VED Å BENYTTE KNAPPEN UNDER. TA KONTAKTMED MEGLER DERSOM ANNONSERT VISNINGSTIDSPUNKT IKKE PASSER. FRIST FOR PÅMELDING ER KL. 12:00 PÅ VISNINGSDAGEN.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon           2 % av salgssum
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 14 900,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 590,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   6 290,- 
Digitale tjenester                            kr.   2 090,- 
Utleggsgebyr pr. stk                       kr.      750,-
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,-
 Tgl. sikringsobligasjon                   kr.  585,- 
Kommunal info                              kr.   3 640,-
Foto                                                  kr.   4 325,- 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest
Tinglyst erklæring vedr.