Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

røros

Langbergsveien 44

Prisantydning

3 390 000,-
Totalpris: 3 474 750,-

PEN HYTTE MED FLOTT BELIGGENHET I HALVOREGGA CA. 4 KM FRA SENTRUM. NYTT TAK. SJELDEN TOMT MED MEGET PEN UTSIKT!

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 390 000,-

Omkostninger

84 750,-

Primærrom

97 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Hytte

Finn annonse

292574651

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1960

Energimerke

G

Tomteareal

1 020 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  19 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  8 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  6 mindrive
 • Alpinanlegg
  22 mindrive
 • Skiløype
  1.3 km

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 390 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 390 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 84 750,-
Omkostninger totalt 84 750,-
Totalpris ink. omkostninger 3 474 750,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0020/23

Matrikkel

Gnr. 202
Bnr. 81
Røros Kommune

Byggeår

1960

Tomt

1 020 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Fiskemuligheter
 • Peis/ildsted
 • Vei frem til eiendommen
 • Strøm
 • Vann

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Spredt hyttebebyggelse.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.

Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Fra Røros følger du FV31 i ca 3 km i retning Brekken. Ta så av til venstre hvor det står skiltet Langbergsveien. Etter å ha kjørt av FV 31 holder du til høyre oppover Langbergsveien. Følg veien i ca 300- 400 meter til du kommer til en stor felles p-plass. Hytta ligger ca 100 meter fra p-plassen som i enden av veien når du har tatt til venstre ved y-krysset når du går(kjører) oppover mot hyttene i Halvoregga. Det vil bli skiltet med skilt fra Meglerhuset Nylander ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Diverse

Halvoregga Hyttevel arbeider med en plan opp mot Staskog (grunneier) og Røros kommune for å få godkjent bruk av eksisterende veier og eventuelle nye veier i hyttefeltet. Se https://halvoregga.wordpress.com/dokumenter/ hvor referat etter befaring med Statsskog ligger samt veikartet som viser oversikten over veiene som er tenkt. Her finner du også referat fra årsmøter, regnskap og div andre dokumenter og info.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av:
- Elektrisk
- Varmepumpe
- Vedfyring

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke og bredbåndshastighet. Selger har hatt abonnement fra …. og har hatt kostnader på ca. kr …./mnd. Månedlige utgifter til energi, herunder elektrisitet og fjernvarme. Selger har hatt et årlig energiforbruk på ca. ….. kwh. Forsikring (bygning, ikke innbo). Selger har hatt en årlig kostnad på ca. kr …. Alarm. Selger har avtale med alarmselskapet …. og har hatt en månedlig kostnad på ca. kr … Velforening/veilag, herunder brøyting/veivedlikehold. Kostnaden har vært på ca. kr …./år.
Disse kostnader vil avhenge av forbruk og avtaler, antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur og andre forhold

Velforening

Det er frivillig medlemskap i velforening i hyttefeltet.
Medlemskontingent kr. 600 pr mnd/år. Kontingenten fastsettes hvert år på årsmøte og betales forskuddsvis.
Medlemskontingent dekker bl.a. snøbrøyting.
 
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter.

Innhold

Type bolig og eierform

Fritidsbolig:
Fritidsbolig oppført i 1 etasje over ringmur i betong og åpen fundamentering med pilarer i kreosotimpregnert tre. Åpen fundamentering er gjenkledd med isolasjonsplater. Veggkonstruksjonen er oppført i lafteplank (eldste del) og bindingsverk (tilbygg) og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med torv. Gulvkonstruksjonen er i tre over grunnen i tilbygg, samt etablert over lecakuler i del med ringmur. Vinduer er med 2-lags glass og koblet glass.

Uthus/anneks:
Uthus/anneks er oppført i 1 etasje over åpen fundmentering med pilarer av tre. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med royalimpregnert tre. Gulvkonstruksjonen er i tre og vinduene er med koblet glass. - Selveier

Byggeår

196

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Fritidsbolig
Primærrom:
- 1. etasje: 2 soverom, bad, kjøkken, stue, spisestue, vindfang, gang.

Sekundærrom:
- 1. etasje: Bod.

Uthus/anneks
Primærrom:
- 1. etasje: Soverom, toalett.

Sekundærrom:
- 1. etasje: Bod.
 

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 80m².
Bruksareal (BRA) totalt: 80m².

Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 78m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 78m².

Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 2m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 2m².
 

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Uthus anneks har BRA på 33m², hvor 19m² er P-rom og 14m² er S-rom.
- Rombenevnelse er iht. dagens bruk.
- Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk. Det er ikke observert noen åpenbare ulovligheter på befaringsdagen.
- Brannslukkingsapparat er over 10 år. Det bemerkes at trykkindikator er grønn.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 7
TG 1: 2
TG 2: 10
TG 3: 1
TG IU: 5

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 3:
- Renner og nedløp: Det registreres frostspreng i taknedløp. Enkelte takrenner mangler endelokk, samt at det er stedvis manglende takrenner som gir ekstra fuktpåkjenning på yttervegg. TG 3 på grunn av manglende takrenne TG 2 settes for nedløp med frostspreng.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Grunnmur og fundament (opprinnelig del): Det ble ikke registrert sprekker i synlig grunnmur. Hele grunnmuren er ikke kontrollert på grunn av mye snø på befaringsdagen. TG 2 er satt med bakgrunn i alder.
- Vinduer og dører: Det ble registrert fuktinntrekk i 1 av vinduene i spisestuen. Forholdet kan komme av vann ved ising i takrenne. Det er montert et beslag over vinduet for å motvirke dette videre, men det er registrert istapper mellom kledning og veggkonstruksjon under vinduet. Eldre ytterdør i tilbygg samt hovedinngangsdør fremstår med utettheter mellom karm og dørblad. 2 innvendige dører tar i karm og har behov for justering. Enkelte vinduer fremstår med feil løsning under bunnkarm, da det mangler beslag eller annen tilfredsstillende tetting. TG 2 er satt som følge av påviste forhold. TG 1 settes for vinduer og terrassedør av nyere årgang.
- Yttervegger: Det ble registrert tegn på at det kommer vann fra overliggende tak inn bak kledning i vegg mellom vindfang og stue. Mot terreng var det istapper bak og under kledningsbord. Forholdet kan oppstå på grunn av kondensvann i forbindelse med dårlig lufting av takkonstruksjonen. Det ble registrerert manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. TG 2 er satt på grunn av påviste forhold. Det er fremlagt bekreftelse på at håndverker skal utbedre forholdet med fukt i veggkonstruksjonen etter at takstmannen har vært på besøk.
- Loft (innvendig takkonstruksjon): Takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon. Kontrollen begrenser seg til en visuell besiktigelse av innvendige overflater. Konstruksjonen er oppført etter byggeregler på oppføringstidspunktet uten lufteåpninger ved raft (takfoten) for ventilering av konstruksjonen. I tidligere takst opplyses det om lokalt fuktinntrekk ved raft i tilbygg som kan ha en årsakssammenheng med tidvis fuktinndriv ved slagregn e.l.
- Takkonstruksjon: Under kledningen mot terreng, samt over vinduet mellom vindfang og stue ble det registrert en del is. Det registreres stedvis isdannelser på takfoten som følge av manglende/liten lufting i kombinasjon med lite isolasjon. Ingen tegn på konstruksjonssvekkelser ble registrert. TG 2 på grunn av påviste forhold.
- Etasjeskille og gul på grunn: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et totalt avvik på ca. 22 mm, samt et lokalt avvik på ca. 11 mm på spisestue. Ingen skader ble registrert, og det anses ikke særskilt behov for tiltak slik konstruksjonen fremstår i dag. Det ble registrert knirk i gulv enkelte steder. Nytt parkettgulv ble etablert i 2021. TG 2 er satt på grunn av påviste høydeforskjeller
- Ildsted/skorstein: Det ble registrert rennemerker nedover piperør fra gjennomføring. Årsaken til dette er ikke kjent. Utover dette ble det ikke registrert avvik på ildsted. TG 2 på grunn av påvist forhold.
- Elektrisk: Boligen har stedvis eldre elanlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Det kun fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 2021 og frem til i dag. TG 2 på grunn av manglende dokumentasjon på anlegg før 2021.
- Våtrom:
- Overflater: Det er ikke tilfredsstillende oppbrett av membran/tettesjikt ved dørteskel. Enkelte mosaikkflis ved sluk har noe løs innfesting. Det er montert gulvlister i rommet, noe som kan innby til at disse blir skadet ved påkjenning av vann ved en eventuell lekkasje. Hulltaking ved dusjbatteri er ikke fullstendig dekt av deksel. TG 2 på grunn av påviste forhold.
- Sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Det er ikke etablert tilluft. Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygget sisterne til klosettet, og det er ikke forevist noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. TG 2 på grunn av påviste forhold

Følgende forhold har fått tilstandsgrad IU:
- Drenering: Tomten er snødekt og terrengforhold er derfor ikke kontrollert
- Grunnmur og fundament (tilbygg): Tilbyggene er oppført over pilarer av kreosotimpregnert tre og betongstein. Dette er opplyst i tidligere takst. Grunnmur/fundament er blitt gjenkledd med plater i 2022.
- Rom under terreng: Ettersom grunnmuren er innkledd med plater er det per definisjon rom under terreng. Det er ikke kjent tilkomst, og rommet er ikke inspisert.
- Balkong, terrasse, platting: Veranda ved hovedinngang samt terrasse mot vest er ifølge tidligere eier oppført i 2001. Terrassegulv ved terrasse mot vest ble utskiftet i 2017. Bygningsdelen er ikke kontrollert pga snø. I 2005 ble terrasse mot vest tilbygd. Denne delen ble fjernet i 2022.
- Taktekking: Taket er tekket med torv fra 2001 samt fra 2013 over spisestue. Det var mye snø på befaringsdagen, og var derfor ikke mulig å foreta kontroll av utvendig taktekking og beslag. Det ble stedvis registrert fuktskjolder i himling/vegg i eldste del av fritidsboligen. Tidligere eier opplyser at fuktskjoldene oppsto før utskifting av taktekking. (Kommentar fra tidligere takst). Det er ikke indikert fukt på befaringsdagen. Fuktmerkene vurderes å ha oppstått på grunn av begrenset lufting.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Fritidsbolig
1. etasje
Soverom 1: Tregulv. Panel og lafteplank på vegger. Panel i himling Panelovn.

Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn.

Bad: Flis på gulv og panel på vegger. Flis på vegger i dusjhjørne. Panel i himling. Gulvvarme. Utstyrt med servant i innredning, dusjhjørne med innfellbare dusjdører, naturlig avtrekk og veggmontert wc.

Kjøkken: Parkett på gulv. Panel og lafteplank på vegger. Panel i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for integrert oppvaskmaskin. Det er integrert kjøl/fryseskap, stekovn og platetopp.

Stue: Parkett på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn.

Spisestue: Parkett på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Varmepumpe og peisovn. Utgang til terrasse.

Vindfang: Flis på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Gulvvarme.

Gang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Sikringsskap og utgang til terrasse.

Bod: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Bereder og rørfordelingsskap med vannstoppfunksjon og stoppekran tilkoblet vannpumpe.

Uthus/anneks
1. etasje
Soverom: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Utgang til terreng.

Bod: Tregulv, og panel og ubehandlet vegger. Ubehandlet himling.

Toalett: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Biodo.

Areal

Bruksareal (BRA): 113m2
Primærrom (P-ROM): 97m2

Antall soverom

2

Antall rom

7

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 1 020 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
5025/202/81:
02.01.1940 - Dokumentnr: 10 - Rettsbok
Grensegangssak
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

14.12.1956 - Dokumentnr: 2304 - Best. om adkomstrett
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

25.06.1958 - Dokumentnr: 1114 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Luftkommando Trøndelag
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

12.08.1964 - Dokumentnr: 1880 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

23.06.1967 - Dokumentnr: 1634 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:179
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

01.12.1970 - Dokumentnr: 3703 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

15.05.1973 - Dokumentnr: 1913 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

28.01.1975 - Dokumentnr: 286 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

13.12.1976 - Dokumentnr: 5812 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

15.06.1981 - Dokumentnr: 2874 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:200
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

05.11.1987 - Dokumentnr: 5253 - Rettighet
Rettighetshaver: Røros Idrettslag
Org.nr: 965 144 099
LEIE AV AREAL
LEIE-TID: 40 ÅR
ÅRLIG AVGIFT NOK 500
LEIEN KAN REGULERES
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår i leie
Pant frafalles i alle festeeiendommer
under gnr 202 bnr 1
----------
Nye vilkår i leie
Endring løypetrase

09.11.1995 - Dokumentnr: 4090 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:1098
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

17.11.1998 - Dokumentnr: 4536 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:76
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:186
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:189
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:244
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.05.2000 - Dokumentnr: 1527 - Jordskifte
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

30.04.2002 - Dokumentnr: 1900 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:106
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:107
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

29.10.2003 - Dokumentnr: 4809 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:737
Inntatt div. best.
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

18.03.2004 - Dokumentnr: 1442 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:135 Bnr:712
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

04.02.2009 - Dokumentnr: 82189 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Ren Røros AS
Org.nr: 915 591 302
Elektriske kraftlinjer
Avtale om kraftledning med stolpefeste/bygging, drift og vedlikehold høyspenningsluftledning fnr. 9188.
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

14.12.2009 - Dokumentnr: 958132 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:51
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

18.05.2012 - Dokumentnr: 390083 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:54
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

18.02.2013 - Dokumentnr: 140537 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:55
Bestemmelse om parkering
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

03.06.2013 - Dokumentnr: 441177 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:53
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

16.03.2017 - Dokumentnr: 234586 - Jordskifte
15-197906REN-JTRD LØVOLDEN
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

01.02.2018 - Dokumentnr: 387331 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:77
Overført fra: Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

24.09.2020 - Dokumentnr: 3075135 - Festenummer gitt bruksnummer
Utgått festenr:
Knr:5025 Gnr:202 Bnr:1 Fnr:11
Elektronisk innsendt

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse, regplan for Halvoregga id: 1974005. Kopi av situasjonskart ligger vedlagt i prospektet. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen, det vil si boplikt på alle boligeiendommer. Det er ikke boplikt på denne eiendommen siden det er en hytte. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

Ferdigattest

Så vidt kommunen kan se er all bygging etter 1966 omsøkt og godkjent.
Hovedhytta er oppført mellom 1953 og 1963, da den finnes på flyfoto fra
1963. Den er da etter alle solemerker oppført før plan- og bygningsloven gjaldt i landkommuner.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til fritidsformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 4 634,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres x ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.

Fakturert beløp i 2022:
- Eiendomsskatt 2 424kr
- Feiing 500 kr
- Renovasjon 1 710 kr
Sum: 4 634,36 kr

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. 561 000,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

ANNONSERT VISNING ER EN PÅMELDINGSVISNIN OG VIL IKKE BLI GJENNOMFØRT OM INGEN PÅMELDTE! PÅMELDING SKJER jENKELT VED Å BENYTTE KNAPPEN UNDER. TA KONTAKTMED MEGLER DERSOM ANNONSERT VISNINGSTIDSPUNKT IKKE PASSER. FRIST FOR PÅMELDING ER KL. 12:00 FREDAG 03.03.2023.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                             1,5 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 14 900,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 590,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   6 290,- 
Digitale tjenester                            kr.   2 090,- 
Utleggsgebyr pr. stk                       kr.      750,-
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,-
 Tgl. sikringsobligasjon                  kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   3 074,-
Foto                                                  kr.   4 325,- 
Alle beløp er ink. mva. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest
Tinglyst erklæring vedr.

Dokumenter