Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

gjøsvika

Pliktfogdveien 7

Prisantydning

2 790 000,-
Totalpris: 2 880 189,-

Flott, innholdsrikt enderekkehus i med barnevennlig beliggenhet - garasje og solrik, opparbeidet tomt

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

2 790 000,-

Omkostninger

90 189,-

Primærrom

101 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Rekkehus

Finn annonse

307037252

Byggeår

2005

Energimerke

C

Tomteareal

3 479 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  4 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  23 minwalking
 • primary-schoolSkole
  6 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  7 minwalking
 • shopping-mallKjøpesenter
  23 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 2 790 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 2 790 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 69 750,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
Forkjøpsrettsgebyr 7 769,-
HELP Boligkjøperforsikring 8 700,-
Omkostninger totalt 87 389,-
Totalpris ink. omkostninger 2 877 389,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0031/23

Matrikkel

Gnr. 132
Bnr. 1330
Snr. 4
Røros Kommune

Byggeår

2005

Tomt

3 479 m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

 • Barnevennlig
 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Fiskemuligheter
 • Offentlig vann og avløp
 • Turterreng
 • Sentralt
 • Tilgjengelighetsnivå
 • Rolig område
 • Elbillader

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Pent rekkehus med livsløpsstandard og egen garasje med sportsbod. Eiendommen holder en gjennomgående høy standard. Varmekabler i gulv i gang og bad. God utnyttelse i 2.etg med lagerplass i kneløft. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Sentralstøvsuger.
El. Port-åpner på garasje.
Eiendommen har gode solforhold og opparbeidet tomt med busker, steinlagt innkjørsel og terrasse på baksiden av huset. Nydelig turterreng i området sommer som vinter. Gangavstand til Røros sentrum med alle fasiliteter og servicetilbud.

Beliggenhet

Rekkehus med livsløpsstandard og garasje med fin beliggenhet på enden av enden avhuset. Eiendommen ligger i Gjøsvika som er et veldig barnevennlig og rolig området.Det er gode solforhold og opparbeidet tomt med plen, hekk, busker og stenlagt innkjørsel og ved veranda på baksiden.Nabolaget er rolig og har fine turområder i nærheten sommer som vinter.Det er etablert eget nærmiljøanlegg i feltet med fotballbane/skøytebane og lekeplass.Nybarnehage og sykehjem i feltet.Det er kort vei til Røros sentrum med alle fasiliteter og servicetilbud.Det er gangvei inn til sentrum

Adkomst

Fra Røros stasjon ta til høyre inn på Johan Falkbergets vei/Rv30. Kjør rett frem i rundkjøringen, etter ca 800 meter ta til venstre i krysset inn på Femundsveien. Ta så til høyre inn på Stenbråttveien i Gjøsvika, hold til venstre inn på Pliktfogdveien. Huset er den første seksjonen på hus nr to på rekka i Pliktfogdveien.

Parkering

I egen garasje samt oppstillingsplasser på egen tomt.

Diverse

Det betales ingen felleskostnader i sameiet, ingen fellesgjeld. Utvendige forandringer må godkjennes av styret (feks. terrasse, farger på bolig og lignende). Noen av boligene har satt opp en separat utvendig bod. Disse skal være helt like. Ta evt. kontakt med styreleder for mer info.

Selger ønsker å presisere at koketopp har 1-2 defekte plater og at lys på bad egentlig ikke er ment for dimmer. Lyset fungerer, men det kan begynne å blinke, rettes opp med å skru litt på dimmer.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke og bredbåndshastighet. Selger har hatt abonnement fra …. og har hatt kostnader på ca. kr …./mnd.
- Månedlige utgifter til energi, herunder elektrisitet og fjernvarme. Selger har hatt et årlig energiforbruk på ca. ….. kwh.
- Forsikring (bygning, ikke innbo). Selger har hatt en årlig kostnad på ca. kr ….
- Alarm. Selger har avtale med alarmselskapet …. og har hatt en månedlig kostnad på ca. kr …

Disse kostnader vil avhenge av forbruk og avtaler, antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur og andre forhold.

Viktig Informasjon

VEDTEKTER
Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med en sameier menes den som står som eier, eller de som i fellesskap står som eiere av en bestemt seksjon.
- den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske.
- Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.
- eier av hver enkelt eierandel har den fulle disposisjonsrett over sine respektive leiligheter. Med hensyn til bruken, er de enkelte forpliktet til å følge vanlige regler for husorden, vedtektenes bestemmelser og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser.
- Eierne har den fulle råderett slik at eierandelen kan omsettes, pantsettes eller disponeres på annen måte.
- Boligen kan fritt leies ut. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtektene kan dog ikke skille fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar.
- Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer.
- Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal anmeldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes og arbeidene igangsettes. Hvis Det søkes om endringer som har vesentlig betydning for de øvrige sameierne skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse.
- Det må også søkes styregodkjennelse for forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende, som f.eks. tv-antenner/parabol, varmepumpe, markiser, platter, levegger, maling e.l.
- en seksjonseier kan Med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. styret kan bare nekte å samtykke dersom Det foreligger en saklig grunn.
- Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer Med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. en seksjonseier Med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren Med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.

Innhold

Type bolig og eierform

- Eierseksjon

Byggemåte

Kjedet enebolig oppført i 1 etasje med loft. Grunnmur er oppført som ringmur og støpt plate på mark. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk og er kledd utvendig med liggende panel. Taket har saltaksform og er tekket med betongtakstein. Etasjeskiller er med trebjelkelag og det er vinduer med 2-lags isolerglass. Det er tilknyttet en garasje som har montert en leddport i metall med mekanisk portåpner.

Byggeår

200

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Primærrom:
1. etasje: Entre, soverom, bad, stue, kjøkken, hall.
Loft: Loftsstue, soverom, toalett.
Sekundærrom:
1. etasje: Bod, garasje.

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 81 kvm.
Bruksareal (BRA) Loft: 43 kvm.
Bruksareal (BRA) totalt: 124 kvm.

Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 58 kvm.
Primærareal (P-ROM) Loft: 43 kvm.
Primærareal (P-ROM) totalt: 101 kvm.

Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 23 kvm.
Sekundærareal (S-ROM) Loft: 0 kvm.
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 23 kvm.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
Rombenevnelse er etter dagens bruk av boligen. Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling. 

Loftet er innredet etter opprinnelig byggeår. Dette er byggemeldt som "uinnredet loft". Etablering av oppholdsrom er søknadspliktige tiltak (bruksendring).

Ferdigattest er datert 02.12.2005. Det er foretatt bruksendringer på loftet som kan gjøre at opprinnelig godkjenning bortfaller.

Det er ikke tilfredsstillende dagslysforhold på loftsstuen og soverommet på loftet. Krav til dagslysforhold: Vindusglass minst 10% av gulvflate. Ved endring fra tilleggsdel til hoveddel for bygg oppført før 1.juli 2011 (TEK10) kan vindu med størrelse som rømningsvindu godkjennes.

Pulverapparatet er eldre enn 10 år.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 1
TG 1: 11
TG 2: 10
TG 3: 1
TG IU: 4

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 3
Toalettrom: Rommet mangler avtrekk. TG 3 er satt som følge av dette.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2
Renner og nedløp: Det ble registrert frostspreng i taknedløp. TG 2 settes på grunn av deformasjoner.

Vannledninger: Det er ikke tilfredsstillende lekkasjesikring fra fordelingsskapet.

Elektrisk: Det mangler samsvarserklæring på deler av anlegget. Dette gjelder loftsetasjen. TG 2 som følge av manglende dokumentasjon. TG 1 settes for anlegg i 1. etasje.

Varmtvannsbereder: Berederen er plassert i rom med sluk, men gulvet har ikke tilfredsstillende tettesjikt eller fall til sluk. TG 2 som følge av dette.

Ventilasjon: Inne i ventilasjonsaggregatet er det tilsmussing som tyder på at det kan være behov for service av kvalifisert fagpersonell. Toalettet har ingen ventilering utover tilluftsspalte ved dør. TG 2 på grunn av behov for service, samt mangel på ventilering av toalettrom.

Bad: Fall til sluk er mindre enn referansenivået, samt at det ikke er tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt (gulv) ved dør. Eventuelt lekkasjevann utenfor dusjsonen vil ikke renne mot sluket. Det ble registrert stedvis svertesopp/muggsopp i silikonfuger mellom gulv/vegg i dusjnisjen. TG på grunn av påviste forhold. Utførelsen av membran i sluk er ikke synlig på grunn av flislim. TG 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.

Overflater, gulv 1.etasje: Det er en sprekk i flisgulvet mot ytterdøren i entreen. Denne vurderes å komme av at flisgulvet er lagt i en overgang mellom ringmur og støpt gulv på grunnen. Det kan være noe bevegelse mellom disse bygningsdelene så fremt det ikke er foretatt noen forsterkning i overgangen, og da kan sprekker forekomme. Laminatgulvet i 1. etasje er stedvis slitt, og vurderes å ha oppstått ved vasking med mye vann. Slike gulv bør vaskes etter anvisning fra produsent. TG 2 er satt for flisgulv i entrè, samt for laminatgulvet i 1. etasje.

Bod med sluk: Rommet har ikke tilfredsstillende våtromsstandard, da det ikke er etablert tettesjikt opp på vegger. Det er ikke fall til sluk. TG 2 er satt på grunn av risiko for skader ved en eventuell lekkasje i rommet.

Overflater, gulv garasje: Det er stedvis fuktopptrekk/svelling i gipsplater på vegg mellom garasje og bolig. TG 2 som følge av dette.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad IU
Drenering: Tomten er snødekt og terrengforhold er derfor ikke kontrollert.

Balkong, terrasse, platting: Det er etablert en terrasseplatting med tilkomst fra stue. Plattingen er snødekt og ikke kontrollert.

Innvendig takkonstruksjon loft: Det er ikke konkludert med tilstandsgrad på de lukkede kryploftene, samt kaldloftet ettersom det ikke er etablert tilkomst. TG 1 settes for tilgjengelige kryploft.

Taktekking: Taket er tekket med betongtakstein. Tekkingen er ikke inspisert på grunn av snø.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
1. etasje
Entre: Flis på gulv og malte panelplater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme.

Bod: Flis på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Bereder, ventilasjonsaggregat, stoppekran, sikringsskap, rørfordelingsskap og stakepunkt.

Soverom: Laminat på gulv og malte panelplater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Garderobeskap.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjnisje, servantskap, wc, opplegg for vaskemaskin og mekanisk avtrekk.

Stue: Laminat på gulv og malte panelplater på vegger. Takess i himling. Vedovn og panelovn. Utgang til terrasse.

Kjøkken: Laminat på gulv og malte panelplater på vegger. Stålplate over benk bak stekesone. Takess i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin. Det er integrert kjøleskap, platetopp og stekovn.

Hall: Laminat på gulv og malte panelplater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme i deler av rommet. Trapp med spotter på vegg i trappeoppgang.

Garasje: Støpt gulv og ubehandlet gips og ukledde vegger. Åpen himling. Sentralstøvsuger. Leddport i metall med mekanisk portåpner.

Loft
Loftsstue: Laminat på gulv og malte panelplater på vegger. Malt panel og downlights i himling. Panelovn. Trapp.

Soverom: Laminat på gulv og malte panelplater på vegger. Malt panel i himling. Panelovn. Garderobeskap og skyvedørsgarderobe. Luker til kryploft.

Toalett: Laminat på gulv og malte panelplater på vegger. Malt panel i himling. Panelovn. Utstyrt med wc og servant.

Areal

Bruksareal (BRA): 124m2
Primærrom (P-ROM): 101m2

P-rom pr. etasje

1. etasje: 58 kvm.
Loft: 43 kvm.

BRA pr. etasje

1. etasje: 81 kvm.
Loft: 43 kvm.

Antall soverom

2

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Dato for takst

12-04-2023

Energimerke

Energimerke C
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 3 479 m2 eiet tomt.
Pent opparbeidet hage med plen, prydbusker, bærbusker, hekk , noe naturtomt på baksiden. Stenlagt innkjørsel og ved terrasse på baksiden.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

13.12.2004 - Dokumentnr: 6319 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 108/972

Sameiet og kommunen har legalpant for forfalte fellesutgifter og kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantene er begrenset oppad til 2G hver, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Kommuneplan 2004-2012 - Reguleringsplan for Gjøsvika øst: Området er regulert til boligformål.

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Kopi avsituasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen, det vil si boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes derfor benyttet til helårsbolig.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes avkjøper og bekreftes av kommunen.

Ferdigattest

Ferdigattest er datert 02.12.2005. Det er foretatt bruksendringer på loftet som kan gjøre at opprinnelig godkjenning bortfaller.

Adgang til utleie

Det foreligger ingen begrensninger om utleie av seksjonen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel) med unntak av de begrensninger som evt. følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Kommunale avgifter pr. år

kr 19 343,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
Årsprognose for 2023 er oppgitt til kr. 23 200,-.

Totalt beløp kommunale avgifter per år vil varierer ut fra forbruk.

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger/anlegg

Formuesverdi

Primær kr. 716 986,-
Sekundær kr. 2 581 151,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
 
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                             1,075 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 10 900,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 590,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   6 290,- 
Digitale tjenester                            kr.   2 090,- 
Utleggsgebyr pr. stk                       kr.      750,-
Ekstratjenester pr. stk                   kr.   1 250,-  
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,-
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   3 074,-
Foto                                                  kr.   4 250,- 
Interiørrådgiver                              kr.   1 875,- 
 
Alle beløp er ink. mva. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap og budsjett
Referat generalforsamling
Tinglyst seksjoneringsbegjærin

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?