Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

glåmos

Arvdalslina 194

Prisantydning

2 790 000,-
Totalpris: 2 874 170,-

Unik mulighet til å sikre seg en bit norsk historie. Fødestedet og dikterboligen til Johan Falkberget i Rugldalen, Røros

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

2 790 000,-

Omkostninger

84 170,-

Primærrom

168 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

304241046

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1850

Energimerke

G

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  6 mindrive
 • trainJernbanestasjon
  14 mindrive
 • primary-schoolSkole
  15 mindrive
 • kindergardenBarnehage
  15 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  15 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 2 790 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 2 790 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 69 750,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring 13 250,-
Omkostninger totalt 84 170,-
Totalpris ink. omkostninger 2 874 170,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0057/22

Matrikkel

Gnr. 7
Bnr. 1
Fnr. 1
Røros Kommune

Byggeår

1850

Tomt

m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Kjør fra Støren og til Røros. I Rugldalen tar du avned til høyre ved skilt mot Ratvolden. Passer jernbaneovergangen
og følg skilting til eiendommen.

Parkering

Parkering skjer ved huset/egen festet tomt. Ved behov ( evt. vinter ), benyttes areal ved Arvedalslina som inngår i felles brøyteordning. Ingen tinglyste ordninger ( har ikke vært noe problem i følge selger).

Oppvarming

Elektrisk samt vedfyring.

Innhold

Type bolig og eierform

Fritidsboligen er oppført i to etasjer. Grunnmur er oppført i gråstein og støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tømmer og reisverk, og er kledd med stående panel. Taket er et saltak, og er tekket med bølgeeternitt og metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag og betongdekke. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass. - Selveier

Byggeår

185

Innhold

Primærrom:
1. etasje: Gang, bad, kjøkken, 2 stuer.
2. etasje: Gang, 2 soverom, arbeidsrom.

Sekundærrom:
2. etasje: 2 kott.

AREAL:
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 100m².
Bruksareal (BRA) 2. etasje: 72m².
Bruksareal (BRA) totalt: 172m².

Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 100m².
Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 68m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 168m².

Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 4m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 4m².

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Arbeidsrom i 2. etasje er å betegne som et museum og skal fremstå slik det gjør i dag for eventuelle visninger i kommunal regi.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 0
TG 1: 11
TG 2: 11
TG 3: 0
TG IU: 1

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Drenering: Med bruk av fuktindikator er det indikert fukt. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier. Det vurderes å ikke være behov for tiltak slik dette fremstår på befaringsdagen.
- Radonsikring: Årsmiddelkonsentrasjone i kjeller var 140 bq og 20bq i 1. Etasje. Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.
- Rom under terrreng: Det registreres mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur.
- Vinduer/dører: stedvis behov for overflatebehandling av vinduer fra 1995 og eldre samt fukt mellom glass i ett vindu på soverom. Hovedinngangsdør tar i terskel og har behov for justering. Dette gjelder også enkelte innvendige dører.
- Taktekking og beslag: Noen fuktmerker i undertak på kontrollerbar del av kaldloft. Vindskibord har noe slitasje.
- Etasjeskillere: Det registreres stedvis skjevheter og knirk i gulv. Det anbefales å etablere inspeksjonsmulighet for krypkjeller uten tilkomst.
- Ildsted: Stedvis kort avstand mellom ildsteder og brennbart materiale. På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak.
- Trapp: Lavt rekkverk i 2. etasje samt manglende håndløper på vegg.
- Elektrisk: Det anbefales at det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
- Bad: Fall mot sluk er mindre enn referansenivået og stedvis flatt. Mangler tilluftspalte ved dørterskel. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekksvifte samt spalte for tilluft.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad IU:
- Krypkjeller: Det anbefales å etablere adkomst til krypkjeller for å kunne undersøke tilstand og vurdere eventuelle behov for tiltak.


GENERELL BESKRIVELSE:
Boligens eldste del er oppført i 2 etasjer over kjeller og krypkjeller. Grunnmuren under eldste del er en natursteinsmur med utvendig påstøp på store deler av muren, samt innvendig påstøp i kjeller. Stablet natursteinsmur under tilbygg. Veggkonstruksjonen i eldste del er oppført i tømmer med tilbygg i en trekonstruksjon, utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med bølgeeternit og metallplater. Etasjeskillet er i tre og i betong. Vinduer med 2-lags glass, koblet glass og 2+1 lags glass. Fjøs og øvrige bygninger er tilhørende kommunen. Det foreligger i dag en bruksrett på deler av fjøs for lagring av ved og utstyr.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
1. etasje
Gang: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Panelovn. Trapp og sikringsskap.

Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malt panel i himling. Panelovn. Utstyrt med dusjhjørne, wc, servantskap, bereder, naturlig avtrekk og opplegg for vaskemaskin. Vannpumpe.

Kjøkken: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn. Innredning med oppvaskkum og utslagsvask.

Stue 1: Parkett på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Panelovn.

Stue 2: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Panelovn og peis. Utgang til terreng.

2. etasje
Gang: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

Soverom 1: Teppe på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn.

Soverom 2: Teppe på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Panelovn og vedovn.

Arbeidsrom: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn.

Kott 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

Kott 2: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling

Areal

Bruksareal (BRA): 172m2
Primærrom (P-ROM): 168m2

Antall soverom

2

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS, avd. Oppdal

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal m2 eiet tomt.
Punktfestet grunn. Festekontrakt tinglyst 10.09.2001 med dagboknr. 3502.
Festetid på ubestemt tid(minimum 80 år) fra 2001. fra 10.07.2001.
Se vedlegg for nye vilkår til feste og tilleggsavtale vedrørende hodhuset på Falkberget tinglyst 18.09.2014.
Hjemmel til grunn: Røros kommune.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5025/7/1/1:
10.09.2001 - Dokumentnr: 3502 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Nye vilkår - feste
Tilleggsavtale vedrørende hovedhuset på Falkberget.

17.07.2001 - Dokumentnr: 2698 - Registrering av festenr.
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5025 Gnr:7 Bnr:1

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål, men det er IKKE boplikt på eiendommen.
Området er ikke detaljregulert og reguleres derav gjennom kommuneplanens arealdel 2019-2029.

Området er regulert avsatt i arealplan til landbruksformål og omfattes av kommunens LNRF-område (areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende). Dette innebærer at det hviler strenge restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, rivning m.m. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen.

Arealplan kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest

Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke for bygninger.
Det var ikke krav til ferdigattest ved byggeåret.

Kommunale avgifter pr. år

kr 6 359,-

Kommentar til kommunale avg

Ifølge info fra Røros kommune er årsprognosen for kommunale avgifter 2022 kr. 6 359,-. I beløpet inngår eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift og renovasjon.

Kommentar vei, vann og avløp

Kloakk fra WC går i tett tank som normalt tømmes av privat firma 1 g pr. år.
Gråvann fra alle vasker går i egen kum/sandfilter, som tømmes med noen års mellomrom.

Formuesverdi

Primær kr. 336 598,-
Sekundær kr. ,-
Årstall 2020
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Hvitvasking og terrorfinansiering

HvitvaskningsregleneKjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

TA KONTAKTMED MEGLER FOR VISNING.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:

Meglerprovisjon fastpris kr. 50 000,-
Deltakelse på overtakelse kr. 2 500,-
Digital samhandling kr. 1 750,-
Ekstratjenester pr. stk. kr. 1 250,-
Markedsføringspakke kr. 11 900,-
Oppgjørshonorar kr. 5 500,-
Salgsoppgaver (6 stk.) kr. 1 500,-
Tilretteleggelsesgebyr kr. 18 750,-
Utleggsgebyr pr. stk. kr. 500,-
Visningshonorar pr. stk. kr. 2 500,-

Meglerforetakets utlegg:
Foto kr. 5 425,-
Tilstandsrapport kr. 16 160,-
Kommunal info kr. 3 074,-
Servitutter, pr. stk kr. 172,-
Tgl. sikringsobligasjon kr. 585,-

Alle beløp er ink. mva

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev
Festekontrakt
Grunnkart
Reguleringskart
Vegstatuskart
Tinglyst erklæring vedr.

Dokumenter