Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

glåmos

Aursundveien 314

Prisantydning

1 050 000,-
Totalpris: 1 093 470,-

Bolig med behov for oppgradering beliggende i nærheten av Aursunden på Glåmos. Ingen boplikt!

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

1 050 000,-

Omkostninger

43 470,-

Primærrom

107 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

271213043

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1950

Energimerke

G

Tomteareal

2 966 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  20 minwalking
 • trainJernbanestasjon
  2 mindrive
 • primary-schoolSkole
  16 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  23 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  22 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 1 050 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 1 050 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 26 250,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring 13 250,-
Omkostninger totalt 40 670,-
Totalpris ink. omkostninger 1 090 670,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0062/22

Matrikkel

Gnr. 19
Bnr. 44
Røros Kommune

Byggeår

1950

Tomt

2 966 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Direkte adkomst fra Aursundveien.

Parkering

På egen tomt.

Diverse

Om ønskelig kan interessenter få kjøpe evt. inventar.

Oppvarming

Strøm og vedfyring.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden.

Innhold

Type bolig og eierform

Boligen er oppført i 1 etasje med loft over kjeller. Grunnmur er med betong. Veggkonstruksjon er med tømmer og grovt bindingsverk, og er kledd utvendig med stående panel. Takene er med saltaksform og pultakssform og er tekket med skifer og papp. Etasjeskillere er med trebjelkelag. Vinduer er med koblede glass. - Selveier

Byggeår

195

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Bruksareal (BRA) Kjeller: 49m².
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 55m².
Bruksareal (BRA) Loft: 55m².
Bruksareal (BRA) totalt: 159m².

Primærareal (P-ROM) Kjeller: 0m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 52m².
Primærareal (P-ROM) Loft: 55m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 107m².

Sekundærareal (S-ROM) Kjeller: 49m².
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 3m².
Sekundærareal (S-ROM) Loft: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 52m².


BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Primærrom:
1. etasje: Entrè, toalett, kjøkken, stue, spisestue, gang.
Loft: 3 soverom, bad, gang.
Sekundærrom:
Kjeller: Bod/teknisk rom, 2 boder, gang.
1. etasje: Trapp, bod.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
Rombenevnelse er iht. dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav. Det er ikke framlagt godkjente byggetegninger og det er ikke tatt stilling til hvorvidt arealer er byggemeldt og godkjent. Hele kjelleren samt areal under trapp i 1. etasje er definert som S-rom ut fra hvordan boligen brukes i dag. Tilbygg/sommerinngang er ikke oppmålt, da det ikke anses som regningssvarende å rehabilitere og/eller forsvarlig å ta i bruk. Det er heller ikke angitt noen standard på denne delen. Se kommentarer i rapport. Av øvrige bygg er det et uthus med BRA på 33 m² med enkel standard.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 0
TG 1: 3
TG 2: 15
TG 3: 4
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU
- Renner og nedløp pga. alder og slitasje.
- Taktekking og beslag pga. skader og høy slitasje.
- Elektrisk pga. pålegg om utbedringer iht. tilsynsrapport.
- Tilbygg/sommerinngang pga. dårlig forfatning.
- Drenering pga. salt/kalkutslag.
- Radonsikring pga. manglende målinger.
- Rom under terreng pga. mineralutslag i overflater.
- Vinduer/dører pga. alder og slitasje.
- Yttervegger pga. råte.
- Kaldloft pga. utilstrekkelig lufting, svertesopp samt tegn på råteskader.
- Takkonstruksjon pga. utilstrekkelig lufting samt svertesopp.
- Etasjeskille/innvendig gulv pga. skjevheter samt høydeavvik.
- Ildsted pga. registrering av sotvann ved ventiler. Ildsted har kort avstand til brennbart materiale. Pipemur er tildekket utover det som er tillatt samt alder på pipe.
- Trapp pga. alder samt for lavt rekkverk og manglende håndløpere.
- Avløpsrør pga. alder.
- Vannledninger pga. alder.
- Varmtvannsbereder pga. alder.
- Ventilasjon pga. utilstrekkelig ventilering, utett dampsperre samt innestengt lukt.
- Bad. pga. rommets enkle standard og ikke godkjenning som våtrom.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Kjeller
Bod/teknisk rom: Støpt gulv og betong på vegger. Panel i himling. Bereder vannpumpe.
Bod 1: Støpt gulv og betong på vegger. Panel i himling. Sotluke.
Bod 2: Støpt gulv og betong på vegger. Panel i himling.
Gang: Støpt gulv og betong på vegger. Panel i himling. Trapp.

1. etasje
Entrè: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Trapp.
Trapp: Panel og papp på vegger. Trapp.
Toalett: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Forbrenningstoalett.
Kjøkken: Tregulv og panel på vegger laminatplater med børstet aluminium over benk. Panel i himling. Innredning med kullfiltervifte over stekesonen. Det er integrert platetopp og stekeovn.
Stue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Vedovn.
Spisestue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Konveksjonsovn.
Bod: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.
Gang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

Loft
Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Malte plater i himling.
Soverom 2: Tregulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Vedovn.
Soverom 3: Tregulv og tapet på vegger. Malte plater i himling. Vedovn.
Bad: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Utstyrt med dusjkabinett og servant. Reflektorovn.
Gang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Garderobeskap.

Areal

Bruksareal (BRA): 159m2
Primærrom (P-ROM): 107m2

Antall soverom

3

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS, avd. Oppdal

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 2 966 m2 eiet tomt.
Det tas forbehold om avvik i tomtestørrelse da det ikke foreligger skylddelingsforretning og eiendommen ikke er oppmålt i den senere tid.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5025/19/44:
22.05.1950 - Dokumentnr: 908 - Bestemmelse om gjerde

03.11.1981 - Dokumentnr: 5407 - Forkjøpsrett
RETTIGHETSHAVER: FJERDINGEN ERIK f. 06 07 1913
OG HANS FAMILIE

27.04.1993 - Dokumentnr: 1348 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver: FJERDINGEN IVAR f. 19 01 1948
Bestemmelse om bruksrett

27.04.1993 - Dokumentnr: 1348 - Forkjøpsrett
Bestemmelse om bruksrett
Rettighetshaver: FJERDINGEN BRIT f. 13 08 1948

22.05.1950 - Dokumentnr: 908 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:19 Bnr:8
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:19 Bnr:138
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:19 Bnr:139
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:19 Bnr:140
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:19 Bnr:141
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:19 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:19 Bnr:143
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Eiendommen reguleres av Kommuneplanens arealdel 2019-2029.

Kommuneplaner
Id: 201801
Navn: Kommuneplanens arealdel 2019-2029
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 27.05.2021
Bestemmelser: - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5025/201801/Dokumenter/Planbestemmelser-%20vedlegg%20til%20sluttbehandling.pdf
Delarealer: Delareal 2 966 m
Arealbruk: Spredt boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn: FSB7

Ferdigattest

Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke. Kommunen sitter heller ikke på noen bygningstegninger.

Kommunale avgifter pr. år

kr 6 165,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Kommentar vei, vann og avløp

Adkomst direkte fra offentlig vei.
Vann er innlagt fra egen brønn men pga gamle rør brukes det kun til oppvask og dusj/bad.
Eiendommen er ikke tilknyttet kloakk/ septik. Det forbrenningstoalett som er installert i 1. etg.

Formuesverdi

Primær kr. 341 452,-
Sekundær kr. 1 229 228,-
Årstall 2020
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Hvitvasking og terrorfinansiering

HvitvaskningsregleneKjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

ANNONSERT VISNING ER EN PÅMELDINGSVISNIN OG VIL IKKE BLI GJENNOMFØRT OM INGEN PÅMELDTE! PÅMELDING SKJER ENKELT VED Å BENYTTE KNAPPEN UNDER. TA KONTAKTMED MEGLER DERSOM ANNONSERT VISNINGSTIDSPUNKT IKKE PASSER.
FRIST FOR PÅMELDING ER KL. 12:00 DAGEN FØR VISNINGSDAGEN.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:

Meglerprovisjon fastpris kr. 35 000,-
Deltakelse på overtakelse kr. 2 500,-
Digital samhandling kr. 1 750,-
Ekstratjenester pr. stk. kr. 1 250,-
Markedsføringspakke kr. 11 900,-
Oppgjørshonorar kr. 5 500,-
Salgsoppgaver (fra) kr. 1 500,-
Tilretteleggelsesgebyr kr. 15 000,-
Utleggsgebyr pr. stk. kr. 500,-
Visningshonorar pr. stk. kr. 2 500,-

Meglerforetakets utlegg:
Foto kr. 4 125,-
Kommunal info kr. 3 074,-
Tinglyste erkl. , pr. stk. kr. 172,-
Tgl. sikringsobligasjon kr. 585,-
Interiørrådgiver kr. 1 875,-

Alle beløp er ink. mva.

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Tinglyst erklæring vedr. X

Dokumenter