Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

brekkebygd

Tamnesveien 200

Prisantydning

690 000,-
Totalpris: 707 250,-

Koselig enkel fritidsbolig + uthus ved Hagavika ved Aursunden. Innlagt strøm. Vann på tomten.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

690 000,-

Omkostninger

17 250,-

Primærrom

28 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Ferieeiendom

Finn annonse

194838875

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1964

Energimerke

G

Bruksareal

32 m2

Tomteareal

1 438 m2

Soverom

1 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

  • bussBuss
    24 minwalking
  • grocery-storeDagligvare
    4 mindrive
  • Alpinanlegg
    44 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 690 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 690 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 17 250,-
Omkostninger totalt 17 250,-
Totalpris ink. omkostninger 707 250,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0071/20

Matrikkel

Gnr. 105
Bnr. 14
Røros Kommune

Byggeår

1964

Tomt

1 438 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

  • Garasjeplass

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Koselig fritidsbolig med stor tomt, innlagt strøm og helårsvei. Flott beliggnehet.

Eiendommen ligger ved Hagavika ved Aursunden, ca 2,2 km fra Brekken sentrum med butikk og bensinstasjon. Ca. 30 km til Røros med mange severdigheter, kulturtilbud, spennende butikker/brukskunstnere og kafeer. Ca. 25 km til store alpinanlegg med mange heiser i Sverige og ca. 42 km til Funesdalen.
Hagavika ligger der Tamneshalvøya begynner. Dette er et spesielt viktig fugle- og viltområde i Røros kommune. Flott turterreng med mange muligheter sommer og vinter, både for voksne og barn.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et område med utmark og noen fritidseiendommer.

Adkomst

Kjør RV 31 mot Brekken ca. 30 km fra Røros. Ta til venstre mot Tamneset, og følg skilting til Tamnesveien 200.

Parkering

På tomten.

Oppvarming

Vedovn og strøm.

Innhold

Type bolig og eierform

Hytta er oppført i én etasje over punktfundamenter av leca og teglstein. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med papp. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med koblet glass.- Selveier

Byggeår

196

Standard

Innlagt strøm, men ikke vann.

Vindfang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

Stue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Vedovn.
Kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Kjøkkeninnredning uten innlagt vann.

Soverom: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Sikringsskap.

Innlagt strøm. Vann på tomta.

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 0
TG 1: 2
TG 2: 8
TG 3: 0
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU
- Gunn/fundament - TG 2 på grunn av skjevheter på innvendig gulv
- Vinduer/dører - TG 2 på grunn av alder og slitasje
- Yttervegger - TG 2 da kledningen ikke er luftet
- Renner og nedløp - TG 2 på grunn av manglende renner og nedløp
- Takkonstruksjon - TG 2 grunnet stedvis svanker på taksider samt knekk i et taktrobord ved takutstikk mot nord
- Taktekking og beslag - TG 2 på grunn av alder og slitasje
- Etasjeskille - TG 2 på grunn av alder og stedvis skjevheter
- Kjøkken - TG 2 på grunn av alder

Areal

Bruksareal (BRA): 28m2
Bruttoareal (BTA): 32m2
Primærrom (P-ROM): 28m2

Antall soverom

1

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Energikarakter: {eclass;e}. Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 1 438 m2 eiet tomt.
Areal: Ca 1 438 kvm iht matrikkelutskrift. Eiet tomt.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5025/105/14:
05.06.1985 - Dokumentnr: 2719 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5025 Gnr:105 Bnr:4


01.01.2018 - Dokumentnr: 143668 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1640 Gnr:105 Bnr:14


17.11.1988 - Dokumentnr: 5494 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:105 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:105 Bnr:35
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:105 Bnr:36
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:105 Bnr:37
Gjelder denne registerenheten med flere


05.10.2020 - Dokumentnr: 3120812 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Meglerhuset Nylander AS
Org.nr: 990 732 809
Elektronisk innsendt


05.06.1985 - Dokumentnr: 2719 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5025 Gnr:105 Bnr:4


01.01.2018 - Dokumentnr: 143668 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1640 Gnr:105 Bnr:14

Regulering

Eiendommen ligger i LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det hviler strenge restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, rivning m.m. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom rivning, endring og lignende ikke lar seg gjøre. Bestemmelser i kommunens arealplan gjelder for området, og kan fåes ved henvendelse til megler.

Eiendommen er regulert til fritidsformål.
Konsesjonsgrense 0 er innført i kommunen.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

Ferdigattest

Ifølge kommunen foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det antas at bygget er oppført før 1964, og dermed lovlig oppført da plan- og bygningsloven for landkommuner ikke kom før 1965.

Adgang til utleie

Fast eiendom:
Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 1 446,-

Kommentar til kommunale avg

Eiendomsskatt til Røros kommune er beregnet til kr 1 446,- for 2020.

Kommentar vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei.
Vann på tomta. Vannet er fra hyttefeltets vannanlegg som ligger på hovedbruket. Vannretten er tinglyst.
Utedo.

Formuesverdi

Primær kr. 117 091,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.22. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, avhengig av når avtaleinngåelsen skjer, og om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Dersom avtale om salg (aksept bud) inngås før 01.01.2022 gjelder følgende:
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3 9. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, gjelder følgende ved salg til forbrukerkjøper*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, og kjøper ikke er forbrukerkjøper:
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen «som den er».

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3 9. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Kjøper er gjort kjent med at selger ikke har tegnet boligselgerforsikring. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med salget. Kjøper erklærer herved å være kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Megler fraråder bruk av blancoskjøte. Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, ( politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.
Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Ta konktakt med megler for visning.

Meglers vederlag

Meglerforetakets vederlag oppdragsgiver:

Meglerprovisjon 3,5% (inkl. mva).
Markedsføringspakke kr 10 900,- (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr 9 900,- (inkl. mva).
Oppgjørsgebyr kr 5 000,- (inkl. mva).
Kontroll EDR kr 1 000,- (inkl. mva).
Salgsoppgaver pr. 15 stk. kr 2 000,- (inkl. mva).
Utleggsgebyr kr 250,- (inkl. mva) pr faktura.

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter pr. stk. kr. 172,- (inkl. mva).
Sikringsobl. m. pantesperre kr. 585,- (inkl. mva).
Kommunale opplysninger kr. 3 074,- (inkl. mva).

Vedlegg

Vedlegg til salgsoppgave medfølger som egen vedlagt del, vi ber om at du setter deg godt inn i disse før inngivelse av bud. Vedleggene anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning datert 07.10.2020 fra Takstforum Trøndelag v/Tor Gunnar Uv
Selgers egenoppgave datert 01.10.2020
Energiattest
Nedkopierte planskisse
Reguleringskart
Målebrev
Kartutsnitt
Vegkart
Tinglyst vannrett
Kommuneplankart