Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

røros

Havsjøveien 109

Prisantydning

2 990 000,-
Totalpris: 3 064 750,-

Innholdsrik enebolig med utleiemulighet! Kort avstand til Røros sentrum.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

2 990 000,-

Omkostninger

74 750,-

Primærrom

191 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

271450836

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1985

Energimerke

E

Bruksareal

216 m2

Tomteareal

1 202 m2

Soverom

4 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  3 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  3 mindrive
 • trainJernbanestasjon
  3 mindrive
 • primary-schoolSkole
  6 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  12 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 2 990 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 74 750,-
Omkostninger totalt 74 750,-
Totalpris ink. omkostninger 3 064 750,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0074/22

Matrikkel

Gnr. 132
Bnr. 591
Røros Kommune

Byggeår

1985

Tomt

1 202 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass

Beskrivelse av boligen

Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Varmepumpe i 1 etg.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden.

Innhold

Type bolig og eierform

Enebolig er oppført i en etasje over sokkel. Grunnmur er oppført i betongstein. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass. - Selveier

Byggeår

198

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Bruksareal (BRA) Sokkel: 95m².
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 101m².
Bruksareal (BRA) totalt: 196m².

Primærareal (P-ROM) Sokkel: 90m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 101m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 191m².

Sekundærareal (S-ROM) Sokkel: 5m².
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 5m².

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Primærrom:
Sokkel: Entre, gang, 3 soverom, bad, vaskerom, stue, kjøkken, trapperom.
1. etasje: Entre, toalett, stue, soverom, kjøkken, bad.
Sekundærrom:
Sokkel: Bod, kott.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
Garasje har et areal på 46m² og er ikke medregnet i arealet til boligen. Loft er ikke måleverdig og ikke medregnet i arealet til boligen.

Det foreligger ikke noen tegninger av loft. Ved sokkel er det etablert kjøkken ved opprinnelig hobbyrom. Det er foretatt flere endringer ved dagens plan, men utover nevnte endringer av kjøkken og etablering av soverom på loft er det ikke foretatt søknadspliktige endringer.

Rom benevnt som soverom på loft opprettholder ikke dagens krav til rom for varig opphold og det er ikke etablert vindu ved kjøkken i sokkel.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 0
TG 1: 8
TG 2: 28
TG 3: 1
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU
Forstøtningsmur pga. sprekk/skjevhet:
Det registreres sprekk/ skjevheter i støttemurer under terrasse og tiltak er påregnelig.

Drenering:
Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Dette er det symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen. Uavhengig av dette gjøres det oppmerksom på at dreneringen har passert over halvparten av forventet brukstid og har usikker levetid. TG2 er satt med bakgrunn i oversteget halvparten av forventet brukstid.

Grunn/fundament:
Det registreres sprekk i grunnmur ved ytterdør til sokkel. Det gjøres oppmerksom på at hele grunnmur ikke ble kontrollert på grunn av innredet sokkel. TG2 er satt på påvist sprekk i grunnmur.

Radonsikring:
Det er ikke utført radonmålinger i boligen.

Rom under terreng:
Ved hulltaking på vaskerom i sokkel registreres det avføring etter mus. Det ble registrert bruk av plast bak kledningen på vegger i sokkel. Bruk av plast i yttervegger under terreng er ikke en anbefalt utførelse da evt fukt i veggen vil magasineres og kan utløse en skade i veggen. Med bruk av fuktindikator på fritt eksponert grunnmur ble det stedvis indikert avvik på gulv og nedre del av vegger. Videre registreres det stedvis saltutslag ved bod i sokkel. Dette kan skyldes fuktopptrekk fra grunn og slitt drenering kan heller ikke utelukkes. Det ble til opplysning ikke foretatt fuktsøk eller undersøkelser i vegger mot terreng på bad på grunn av flislagte overflater.

Terrasse:
Terrasse bærer preg av slitasje/ manglende vedlikehold og rekkverk er lavt i henhold til referanse nivå, videre ble det som nevnt registrert skade i støttemur under terrasse . Med bakgrunn i nevnte forhold vil tiltak være påregnelig.

Vinduer/terrassedør:
Det registreres enkelte slitte vinduer og at enkelte vinduer tar i karm.

Yttervegger:
Det er etablert klosser bak kledning og som følger av dette er luftesjikt til kledning begrenset eller manglende. Avhengig av klimatiske forhold kan dette være ugunstig da eventuell inndriv av nedbør og kondensering får sen uttørking med påfølgende fare for skader. Det registreres manglende beslag til loftsvindu, noe som kan medføre inndriv i konstruksjon. For å kartlegge tilstand i veggkonstruksjon må det foretas åpninger, noe som ikke ble foretatt.

Loft:
Det gjøres oppmerksom på at deler av loft ikke ble kontrollert på grunn av manglende adkomst. Takkonstruksjon er en lukke konstruksjon og for inspeksjon kreves destruktive åpninger, noe som ikke ble foretatt. Med bakgrunn i alder og byggemåte er loftet / konstruksjon ikke luftet. Videre gjøres det oppmerksom på at tilstand i bakenforliggende konstruksjon er ukjent.

Taktekking og beslag:
Det ble ikke registrert noen synlige tegn til skader på tilgjengelige overflater fra bakkenivå. Det gjøres likevel oppmerksom på at besiktigelse fra loft var begrenset og at tekking er av ukjent alder. Med bakgrunn i dette har tekking en usikker restlevetid.

Kjøkken sokkel:
Kjøkkeninnredningen har høy slitasjegrad/ svellinger/ fuktmerker i sokkel. Videre registreres det manglende sug fra avtrekk. Koblinger og vannrør under utslagsvask ble ikke kontrollert på grunn av manglende adkomst.

Kjøkken 1.etasje:
Det registreres skade samt svelling i benkeplate.

Toalettrom:
Det registreres at blandebatteri er tung og bærer preg av alder.

Trapp:
Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.

Avløpsrør:
Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert.

Elektrisk:
Det registreres åpen ledning etter tidligere taklampe på bad i sokkel og ved entrè i 1.etasje.

Vannledninger:
Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert.

Varmesentral:
Selger opplyser at varmepumpe fungerer. Men det gjøres oppmerksom på at ytterdel og innerdel er av ukjent alder og har en usikker restlevetid.

Varmtvannsbereder:
Bereder er over 20 år og har en usikker restlevetid.

Bad sokkel:
Det registreres bom i gulvflis og stedvis svertesopp i silikonfuge. Det er lokalt fall til sluk i dusj og tilnærmet flatt på øvrige deler av rommet. Sluk i dusj er tettet med silikon, noe som ikke er en varig løsning, utførelse rundt eventuelt tettesjikt er ukjent. Badet har oversteget halvparten av forventet brukstid og en oppgradering er påregnelig. Innredning fremstår slitt og tiltak er påregnelig.

Vaskerom:
TG2 er satt på begrenset fall til sluk. Ingen avvik registreres. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Tilstandsgrad 2 er satt pga. naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

Bad 1.etasje:
Det er etablert terrassedør i våtsone med ikke egnet overflate. Videre registreres det malingsavskalling og slitte overflater. Som nevnt registreres det malingsavskalling og slitte overflater. Det gjøres oppmerksom på at malte flater har behov for vedlikehold for å opprettholde tiltenkte tettefunksjon. Tilstandsgrad 2 er satt pga. naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

Garasje:
Det registreres mose på taktekking, fuktmerker i undertak som trolig skyldes utettheter, fuktopptrekk fra grunn og missfarging av skillevegg i garasje. Videre registreres det at nedløp ikke tilstrekkelig tilkoblet kobling ført i grunn. Med bakgrunn i ovennevnte er det behov for flere tiltak rundt garasje.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Sokkel
Entre: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling.
Gang: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling.
Soverom 1: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malte plater i himling.
Soverom 2: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malte plater i himling.
Soverom 3: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malte plater i himling.
Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med servant, wc, dusjhjørne, badekar og bidé.
Vaskerom: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling. Utstyrt med opplegg for vaskemaskin og bereder.
Bod: Terrassebord på gulv og ubehandlet vegger. Panel i himling.
Kott: Belegg på gulv og panel på vegger.
Stue: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling.
Kjøkken: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen.
Trapperom: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling.

1. etasje
Entre: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malte plater i himling.
Toalett: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.
Stue: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Vedovn og varmepumpe.
Soverom: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malte plater i himling.
Kjøkken: Laminat på gulv og flis på vegg over benkeplate på vegger. Malte plater i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.
Bad: Malt overflate på gulv og malt overflate på vegger. Malte plater i himling. Utstyrt med opplegg for vaskemaskin, skyllekum og dusjkabinett.

Areal

Bruksareal (BRA): 196m2
Bruttoareal (BTA): 216m2
Primærrom (P-ROM): 191m2

Antall soverom

4

Energimerke

Energimerke E
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 1 202 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5025/132/591:
31.08.1981 - Dokumentnr: 4192 - Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Arealplan for Røros sentrum. Eiendommen er regulert til boligformål.
Området er stort sett bygget ut i henhold til planen.
For å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål, har Røros kommunene bestemt at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt helt eller delvis ikke gjelder innenfor området. Ved kjøp av denne eiendom må kjøpere signere egenerklæring der man bekrefter at eiendommen skal brukes som helårsbolig konsesjonslov jf §7.

Ferdigattest

Boligen er byggemeldt, men det er ikke utstedt ferdigattest.

Det er innredet soverom på loft over kjøkken. Dette rommet er ikke godkjent som soverom slik det
fremstår, da krav til rømningsveg ikke oppfyller kravene.
Innredet Stue/kjøkken i underetasje oppfyller ikke kravene til dagslys i oppholdsrom, da rommet ikke har noe vindu.
Rekkverk på terasse oppfyller ikke kravene til høyde på rekkverk. Kravet er 90 cm . Rekkverket her har en høyde på 78 cm.
Trapp mellom underetasje og 1 etasje mangler stusstrinn/barnesikring under trinnene.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 17 902,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Kommentar vei, vann og avløp

Adkomstvei: Avkjørsel til eiendommen fra offentlig veg
Tilknytning vann: Offentlig
Tilknytning avløp: Offentlig

Formuesverdi

Primær kr. 578 391,-
Sekundær kr. 2 082 208,-
Årstall 2020
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Hvitvasking og terrorfinansiering

HvitvaskningsregleneKjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:

Meglerprovisjon 1,7 %
Digital samhandling kr. 1 990,-
Ekstratjenester pr. stk. kr. 1 250,-
Markedsføringspakke kr. 13 900,-
Oppgjørshonorar kr. 5 090,-
Salgsoppgaver (fra) kr. 1 500,-
Tilretteleggelsesgebyr kr. 15 000,-
Utleggsgebyr pr. stk. kr. 500,-
Visningshonorar pr. stk. kr. 2 500,-

Meglerforetakets utlegg:
Foto kr. 4 275,-
Kommunal info kr. 3 074,-
Servitutter, pr. stk. kr. 172,-
Tgl. sikringsobligasjon kr. 585,-

Alle beløp er ink. mva.

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Tinglyst erklæring

Dokumenter