Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

røros

Hånesrabben Hyttefelt

Prisantydning

810 000,-
Totalpris: 810 000,-

Sjelden mulighet i markedet, som kan oppfylle din hyttedrøm på Røros! Hyttetomter med gangavstand til Røros sentrum!

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

810 000,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Fritidstomt

Finn annonse

276903515

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Energimerke

None

Tomteareal

900 m2
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  14 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  4 mindrive
 • Skiløype
  200 m
 • grocery-storeDagligvare
  12 minwalking
 • Alpinanlegg
  16 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 810 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 810 000,-
Omkostninger
Omkostninger totalt ,-
Totalpris ink. omkostninger 810 000,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0088/22

Matrikkel

Gnr. 132
Bnr. 542
Røros Kommune

Tomt

900 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Byggeklare hyttetomter med byggeklausul i attraktive Hånesåsen. Romslige tomter med god utnyttelsesgrad og ypperlige solforhold.
Feltet ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser med gangavstand fra Røros sentrum.Her har du nydelig natur på alle kanter, rikt dyreliv, og milevis av turløyper på både sommer og vinter. Om vinteren er det oppkjørte skiløyper like utenfor tomta som kobler seg på hele Røros sitt oppkjørt løypenett, der dere har uendelig med skiløyper som bl.a. går opp til de populære turistmålene Skistuggu og avholdshytta.
På Røros finner dere et meget bredt kulturtilbud med bl.a.: golfbane, bowlinghall, alpintbakke for barn, dagligvarebutikker, kjøpesenter, restauranter, bilverksted ++.
Fra eiendommen er det gangavstand til flere store arrangementer på Røros gjennom året, slik som Rørosmartnan og Femundløpet i februar, Vinterfestspill i mars, Elden på sensommeren, julemarked i desember og flere sykkelritt på vår/sommer.
Det finnes flere alpinanlegg i nærområdet.

Viktig Informasjon

Sjekk linken for mer info:

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=271503811

Velforening

Fradelte tomter får andel i resteiendommen som et realsameie. Dette omfatter veiareal. En hytteforening vil ha ansvaret for brøyting og vedlikehold i fellesskap. Her vil tomtene få felles ansvar, og det må påregnes kostnad for brøyting og vedlikehold av vei.

Innhold

Type bolig og eierform

Selveier

Byggeår

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 900 m2 eiet tomt.
Areal iht matrikkelutskrift/målebrev/skylddeling.
BESKRIVELSE AV TOMT
Tomtene er ikke oppmålt men har følgende ca. oppgitt areal:
Tomt FF3: 1000 kvm
Tomt FF4: 900 kvm
Tomt FF:5 980 kvm
Tomt FF6: 900 kvm
Tomt FF7: 1 000 kvm
Tomt FF10: 1500 kvm
Tomt FF11: 1400 kvm
Selger sørger for og bekoster oppmåling av solgte tomter.

Tomt FF3:
Kr. 900 000,- (prisantydning)
Omkostninger:
Kr. 22 500,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
-----------------------------------------------------------
Kr. 23 670 ,- (omkostninger totalt)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses
en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.
Totalt: Kr. 923 670,-

Tomt FF4:
kr 810 000,- (Prisantydning)
Omkostninger:
kr 20 250,- (P - Fradelingskostnader)
kr 585,- (Tinglysing pantedokument)
kr 585,- (Tinglysing skjøte)
-------------------------------------------------------
kr 21 470,- (Omkostninger totalt ved
prisantydning)
kr 831 420,- (Totalpris inkl omkostninger)

Tomt FF5:
Kr. 882 000,- (prisantydning)
Omkostninger:
Kr. 22 050,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
-----------------------------------------------------------
Kr. 23 220,- (omkostninger totalt)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses
en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.
Totalt: Kr. 905 220,-(Totalpris inkl omkostninger)


Tomt FF6:
Kr. 810 000,- (prisantydning)
Omkostninger:
Kr. 20 250,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
-----------------------------------------------------------
Kr. 21 420,- (omkostninger totalt)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses
en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.
Totalt: Kr. 831 420 ,- (Totalpris inkl omkostninger)

Tomt FF7:
Kr. 900 000,- (prisantydning)
Omkostninger:
Kr. 22 500,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
-----------------------------------------------------------
Kr. 23 670,- (omkostninger totalt)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses
en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.
Totalt: Kr. 923 670,-(Totalpris inkl omkostninger)

Tomt FF10:
Kr. 1350 000,- (prisantydning)
Omkostninger:
Kr. 33 750,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
------------------------------------------------------------
Kr. 34 920,- (omkostninger totalt)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses
en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.
Totalt: Kr. 1 384 920,-(Totalpris inkl omkostninger)

Tomt FF11:
Kr. 1 260 000,- (prisantydning)
Omkostninger:
Kr. 31 500,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
------------------------------------------------------------
Kr. 32 670,- (omkostninger totalt)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses
en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.
Totalt: Kr. 1 292 670,-(Totalpris inkl omkostninger)

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5025/132/542:
07.11.1961 - Dokumentnr: 2476 - Bestemmelse om veg

05.01.1962 - Dokumentnr: 26 - Best. om adkomstrett
Vegvesenets betingelser vedtatt
Gjelder denne registerenheten med flere

20.09.1961 - Dokumentnr: 1981 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5025 Gnr:132 Bnr:116

17.10.2012 - Dokumentnr: 866043 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:5025 Gnr:132 Bnr:1698

01.01.2018 - Dokumentnr: 25342 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1640 Gnr:132 Bnr:542

Regulering

Vedlagt reguleringsplan legger føringer på type bygning, fargevalg, utforming av yttertak etc.
Kjøper er selv ansvarlig for byggesøknader og godkjenning av disse, samt alle kostnader forbundet med byggesøknader, tilknytningsavgifter/gebyrer, grunnundersøkelser, opparbeidelse av tomt etc.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter må påregnes.

Kommentar vei, vann og avløp

Tomtene leveres med strøm, vei, vann og kloakk frem til tomtegrensen.
Påkoblingsgebyr betales av tomtekjøper.

Detaljplaner for tekniske anlegg (veg, vann, avløp) utformes i tråd med kommunens VA-norm. I detaljplanene skal tilstrekkelig slokkevann sikres. VA-anleggene skal bygges og ha en kvalitet som hindrer avrenning til nærliggende vassdrag. Alle enheter må tilknyttes fellesanlegg for VA.
Ved etablering av nye, og utskifting av eksisterende stikkrenner, skal disse dimensjoneres til å tåle 200-års-flom med en sikkerhetsmargin på 20 %

Framføring av elektrisitet skal etableres med jordkabel. Trafostasjoner og fordelingsskap skal ha materialbruk og farge som fastsatt i bestemmelse 3.1.5. Innenfor planområdet tillates etablering av nødvendige installasjoner tilknyttet tekniske anlegg, trafo/nettstasjon.


Vann: Eiendommen blir tilknyttet vann via privat stikkledning.
Renovasjonstjenester vil bli utført av ekstern leverandør og faktura fra disse vil komme i tillegg til kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Hvitvasking og terrorfinansiering

HvitvaskningsregleneKjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

ANNONSERT VISNING ER EN PÅMELDINGSVISNIN OG VIL IKKE BLI GJENNOMFØRT OM INGEN PÅMELDTE! PÅMELDING SKJER ENKELT VED Å BENYTTE KNAPPEN UNDER. TA KONTAKTMED MEGLER DERSOM ANNONSERT VISNINGSTIDSPUNKT IKKE PASSER. FRIST FOR PÅMELDING ER KL. 12:00 DAGEN FØR VISNINGSDAGEN.

Finansiering

Vi samarbeider med Danske Bank, og de tilbyr gode betingelser til våre kunder. Kontakt din megler om dette og vi setter deg i kontakt med en dyktig finansiell rådgiver. Meglerforetaket mottar honorar ved formidling av finansielle tjenester.