Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

tufsingdalen

Grådalsveien 651

Prisantydning

1 290 000,-
Totalpris: 1 319 170,-

Nydelig beliggende hytte i natureldorado. Stor terrasse. 4 sov. 2 Uthus. Garasje. Beliggende helt alene i skogen.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

1 290 000,-

Omkostninger

29 170,-

Primærrom

91 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Ferieeiendom

Finn annonse

306430521

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1992

Energimerke

E

Tomteareal

2 353 m2

Soverom

4 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  8 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  10 mindrive
 • Alpinanlegg
  43 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 1 290 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 1 290 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 28 000,-
Help Boligkjøperforsikring (valgfritt) (valgfritt) 13 250,-
Tinglysing av skjøte og pant 1 170,-
Help boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 29 170,-
Totalpris ink. omkostninger 1 319 170,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0101/22

Matrikkel

Gnr. 88
Bnr. 20
Os (Innlandet) Kommune

Byggeår

1992

Tomt

2 353 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Fra Røros kjør RV30 mot Tufsingdalen og fortsett på RV28. Du får da skilt til venstre mot Grådalsveien. Ta inn på Grådalsveien. Følg veien og kjør over begge bruene. Hold til venstre etter den andre brua og følg veien. Ta så etter til venstre inn på Grådalsveien og flkg skilting til nr. 651. NB! Det er ikke mobildekning i området så interessenter må sette seg godt inn i kart og etc for å være sikker på beliggenheten slik at man er noen lunde sikker på hvrodan man kommer seg til hytta.

Parkering

På egen tomt på sommers tid. Ifm krysset mellom Grådalsveien og skytterhusveien på vinters tid.

Oppvarming

Gass
Ved

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden.

Innhold

Type bolig og eierform

Fritidsbolig
Fritidsbolig oppført i 1 etasje over krypkjeller og kjellerrom. Grunnmurer er med leca, og det er støpt gulv i kjellerrommet. Veggkonstruksjonen er med bindingsverk som er kledd med stående panel. Gavlvegger er oppført med laftet tømmer som er fritt eksponert. Taket er med saltaksform og er tekket med pappshingel. Det er trebjelkelag som gulv over grunnen, og vinduer er med koblede glass.

Uthus
Uthus oppført i 1 etasje over åpen fundamentering med trepilarer. Veggkonstruksjonen er med bindingsverk som er kledd utvendig med stående panel. Det er liggende panel i gavler. Taket er med saltaksform og er tekket med pappshingel. Det er trebjelkelag som gulv over grunnen, og vinduer er med koblede glass.

Uthus/vedskjul
Det er en eldre tømmerbygning oppført i 1 etasje over punktfundamenter med naturstein. Veggkonstruksjon og fasade er med laftet tømmer. Taket er med saltaksform og er tekket med torv over torvplast og plastfolie som undertak. Det er en trekonstruksjon som gulv over grunnen.

Garasje
Garasje oppført i 1 etasje over ringmur med betong. Det er jordgulv. Veggkonstruksjonen er med bindingsverk som er kledd utvendig med stående panel. Det er liggende panel i gavler. Taket er med saltaksform og er tekket med lakkerte metallplater. Det er montert en vippeport i tre.
- Selveier

Byggeår

199

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Primærrom:
1. etasje: 4 soverom, vindfang, gang, bad, kjøkken, stue.
Sekundærrom:
1. etasje: Bod.
Kjeller: Bod.

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Bruksareal (BRA) Fritidsbolig, 1. etasje: 97m².
Bruksareal (BRA) Fritidsbolig, Kjeller: 6m².
Bruksareal (BRA) totalt: 103m².

Primærareal (P-ROM) Fritidsbolig, 1. etasje: 91m².
Primærareal (P-ROM) Fritidsbolig, Kjeller: 0m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 91m².

Sekundærareal (S-ROM) Fritidsbolig, 1. etasje: 6m².
Sekundærareal (S-ROM) Fritidsbolig, Kjeller: 6m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 12m².


TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
Arealene i uthus/vedskjul må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling/lav
takhøyde. Gulvarealet er på ca. 13 m².


STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 0
TG 1: 3
TG 2: 17
TG 3: 0
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU

DRENERING
Tak-nedløp er avsluttet over terrengnivå med påfølgende fuktbelastning på bygning. Det registreres salt/kalkutslag på innvendig
grunnmursflater i kjeller. Dette er det symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært
opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen. I krypkjeller og kjeller er det registrert sopp i synlig treverk. Dette kapitlet må ses i
sammenheng med "Rom under terreng" og krypkjeller. TG 2 på grunn av påviste forhold.

GRUNN / FUNDAMENT
Det registreres riss/sprekker i grunnmurer. Telebelastning kan være en årsak til forholdet. TG 2 er satt på grunn av nevnte riss/sprekker i
grunnmurer. For å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor
ikke utført.

KRYPKJELLER
Tiltak må utføres for å redusere fuktighet i krypkjeller. Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår.
TG 2 på grunn av påviste forhold.
Anbefalte tiltak:
Utbedring av skader er nødvendig. Ytterligere undersøkelser må utføres for å avdekke omfanget av skader. Fuktsperre på bakken i
krypkjeller anbefales etablert for å redusere tilsig av jordfuktighet. Bedre utlufting må etableres.

RADONSIKRING
Det er ikke utført radonmålinger i boligen.

ROM UNDER TERRENG
Fuktmålinger viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Det registreres sopp i synlig treverk og stubbloftsplater
oppunder bjelkelaget. Det registreres mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke
uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. TG 2
på grunn av påviste forhold.

TERRASSE
Det registreres antydninger til påbegynnende råte i enkelte rekkverksstolper. Vedlikehold må påregnes. Det er brudd i 1 terrassebord, og
rekkverk er for lavt. TG 2 pga. alder på materialer og påviste forhold.

VINDUER / DØRER
Vinduer og ytterdører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større behov for vedlikehold i tiden som kommer.
Utvendige overflater har høy slitasjegrad, og må påregnes vedlikehold. Det registreres stedvis kondensmerker på innvendige karmer.
Enkelte dører tar i karm/terskel og har behov for justering. TG 2 er satt på grunn av alder og påviste forhold. Justering av dører som tar i karm/terskel anbefales. Vedlikehold/overflatebehandling må påregnes.

RENNER OG NEDLØP
Det er takrenner og nedløp utført i lakkert metall. Det er ikke registrert skader eller tegn til unormal funksjon. TG 2 er satt på grunn av alder.

TAKTEKKING OG BESLAG
Det er ikke montert takstige for sikker adkomst til skorstein. Krav om takstige på fritidsboliger gjaldt ikke ved byggeår. Pipebeslagets
innfesting har løsnet fra taktekkingen. Det registreres ikke lekkasjer eller andre unormale forhold. TG 2 er satt på grunn av alder og påviste
forhold. Takstige bør monteres. Det bemerkes at dette ikke var et krav ved byggeår. Pipebeslaget må festes bedre.

ETASJESKILLE
Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen, men det er en skade i et gulvbord på stuen ved vedovnen som gjør
at dette har noe svikt. Det er lagt skiferstein løst over det skadede området. Gulvkonstruksjonen fremstår med enkelte skjevheter, og er ikke
unormalt for boliger av sådan alder. TG 2 er satt på grunn av påviste høydeavvik samt skade i gulvbord.

ILDSTED
Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Visuell kontroll viser ingen sprekker eller tegn til
skader i pipemur. Vedovnen er montert for nærme peismur. Avstandskravet er 10 cm. TG 2 på grunn av kort avstand til peismur.
Tiltak bør utføres med tanke på avstand mellom vedovn og peismur. På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av
brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak.

KJØKKEN
Det er innredning med laminat og fronter i profilert treutførelse. Benkeplaten er med laminat og nedfelt oppvaskkum i stål. Innredningen
fremstår med normal tilstand i henhold til alder. TG 2 er satt med bakgrunn i alder og mangel på forsert avtrekk.

AVLØPSRØR
Avløpsrør fra boligen og ut til septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Det registreres antydning til utettheter på avløpsrør til servant.
Det er ukjent om det er pågående problemer. Anlegget er ikke funksjonstestet, og det er derfor ikke gjort noen vurderinger om anlegget har
tiltenkt funksjon. TG 2 settes med bakgrunn i alder.
Det anbefales at anlegget gjennomgås av en kvalifisert fagperson med tanke på korrekt vurdering av tilstand og funksjon.

VANNLEDNINGER
Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Anlegget er ikke funksjonstestet, og det er derfor ikke gjort noen vurderinger om anlegget har
tiltenkt funksjon. TG 2 settes med bakgrunn i alder.

BAD (IKKE VÅTROM)
Det registreres antydning til utettheter i avløpsrør til servant. Enkelte mørke flekker ved klosett, samt stedvis ellers på gulvet, men det
registreres ingen skader. Badet fremstår med uegnede materialer på gulv, og er per definisjon ikke et våtrom. Det er kun naturlig avtrekk og
ikke etablert tilluft til rommet. Ventilasjonen vil derfor være begrenset. Det er foretatt fuktmåling med elektroder i treverk under dusjkabinettet
og ved klosett, og det er ikke påvist indikasjon på fuktighet. TG 2 er satt på grunn av påviste forhold og at rommet ikke er godkjent som
våtrom. Tettesjikt med fall til sluk bør etableres om rommet skal bli godkjent som våtrom. Bedre ventilering anbefales etablert.

ELEKTRISK ANLEGG / SOLCELLEANLEGG
Det registreres ikke vesentlig avvik på anlegget. TG 2 er satt på grunn av at det ikke er fremlagt dokumentasjon på utførte arbeider.

GASSVANNVARMER
Det opplyses om at vanntrykket er for dårlig til at varmeren fungerer som tiltenkt. Med tanke på dette forholdet er det ikke gjort noen
funksjonstest. TG 2 er satt med bakgrunn i alder.
Vanntrykk må utbedres før det er mulig med en eventuell funksjonstest.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
1. etasje
Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Laftet tømmer i gavl. Panel i himling.

Soverom 2: Tregulv og panel på vegger laft. Laftet tømmer i gavl. Panel i himling.

Soverom 3: Tregulv og panel på vegger. Laftet tømmer i gavl. Panel i himling.

Soverom 4: Tregulv og panel på vegger. Laftet tømmer i gavl. Panel i himling.

Vindfang: Tregulv og panel på vegger. Laftet tømmer i gavl. Panel i himling.

Gang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Styringstavle solcelleanlegg. Gassovn.

Bad: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Utstyrt med dusjkabinett, servant, wc og gassvannvarmer.

Kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Laftet tømmer i gavl. Panel i himling. Oppleg for gassfyrt komfyr.

Stue: Tregulv og panel på vegger. Laftet tømmer i gavl. Panel i himling. Peis og vedovn.

Bod: Tregulv og panel på vegger. Laftet tømmer i gavl. Panel i himling.

Kjeller
Bod: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Stubbloft i himling. Stoppekran og stakepunkt

Areal

Bruksareal (BRA): 148m2
Primærrom (P-ROM): 91m2

Antall soverom

4

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS, avd. Oppdal

Energimerke

Energimerke E
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 2 353 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3430/88/20:
03.11.1970 - Dokumentnr: 4463 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3430 Gnr:88 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1712298 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0441 Gnr:88 Bnr:20
Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Området er ikke detaljregulert og reguleres derav gjennom kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at det generelt hviler restriksjoner på eiendommen som gjør at man ved tiltak må søke om dispensasjoner etc. Ved bygging, rivning og lignende. Arealplan kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke, men hytta er byggemeldt i følge kommunen. Det var ikke vanlig å utstede ferdigattest på den tiden i følge kommunen.

Adgang til utleie

Fritidseiendommen kan i sin helhet leies ut til fritidsformål.
Det gjøres oppmerksom på gjeldende skatteregler for utleie av fritidseiendom.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 2 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
Årsbeløp inkl. eiendomsskatt kr 4 288,-

Kommentar vei, vann og avløp

Adkoms via privat vei. Ikke tinglyst rett, men man betaler årsgebyr for bruk av veien. Veien er ikke vinterbrøytet de siste 5 km(når man kjører fra Tufsingdakensiden.
Vann er lang inn fra bekk via vannslange.
Avløp: Septinktank.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. 196 926,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Hvitvasking og terrorfinansiering

HvitvaskningsregleneKjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:

Meglerprovisjon fastpris kr. 50 000,-
Deltakelse på overtakelse kr. 2 500,-
Digital samhandling kr. 1 990,-
Ekstratjenester pr. stk kr. 1 250,-
Markedsføringspakke kr. 13 900,-
Oppgjørshonorar kr. 5 900,-
Salgsoppgaver (fra) kr. 1 500,-
Tilretteleggelsesgebyr kr. 15 000,-
Utleggsgebyr pr. stk kr. 500,-
Visningshonorar pr. stk. kr. 2 500,-

Meglerforetakets utlegg:
Foto kr. 6 000,-
Kommunal info kr. 5 500,-
Tinglyste erkl. , pr. stk kr. 172,-
Tgl. sikringsobligasjon kr. 585,-

Alle beløp er ink. mva

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Tinglyst erklæring vedr. X

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?