Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

røros

Kåsaveien 159

Prisantydning

990 000,-
Totalpris: 1 021 170,-

SOLGT! VISNING AVLYST! Koselig hytte med fantastisk beliggenhet. Sjelden mulighet!

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

990 000,-

Omkostninger

31 170,-

Primærrom

41 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

316548754

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1972

Energimerke

F

Tomteareal

1 443 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  23 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  17 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  15 mindrive
 • Alpinanlegg
  29 mindrive
 • Skiløype
  1.2 km

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 990 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 990 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 30 000,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
Omkostninger totalt 31 170,-
Totalpris ink. omkostninger 1 021 170,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0108/22

Matrikkel

Gnr. 56
Bnr. 13
Røros Kommune

Byggeår

1972

Tomt

1 443 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Fiskemuligheter
 • Peis/ildsted
 • Turterreng
 • Utsikt

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Koselig hytte med stue, kjøkken, gang/oppholdsrom og 2 soverom. Det er i tillegg oppført 1 uthus på eiendommen.
Fantastisk beliggenhet på en odde i Rambergsjøen i Hådalen, ca. 11 km sørøst for Røros sentrum i retning Synnervika ved Femunden. Det er kort vei til Røros sentrum (ca. 11 km) der du kan finne mange ulike fasiliteter og servicefunksjoner, som ulike helsetilbud, bilverksteder, bowlinghall, treningssenter, golfbane, barnealpintbakke og mye mer. Hvis du er ute etter friluftsliv og rike naturopplevelser, og samtidig kan blande dette med kultur -og aktivitetstilbud, vil Røros og omegn kunne tilby dette for både store og små.

Beliggenhet

Fantastisk beliggenhet på en odde i Rambergssjøen i Hådalen, ca. 11 km sørøst for Røros sentrum i retning Synnervika ved Femunden. Det er kort vei til Røros sentrum (ca. 11 km) der du kan finne mange ulike fasiliteter og servicefunksjoner, som ulike helsetilbud, bilverksteder, bowlinghall, treningssenter, golfbane, barnealpintbakke og mye mer. Hvis du er ute etter friluftsliv og rike naturopplevelser, og samtidig kan blande dette med kultur -og aktivitetstilbud, vil Røros og omegn kunne tilby dette for både store og små.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på hovedbølets grunn ved Kåsaveien.

Oppvarming

Vedfyring.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
Månedlige utgifter til energi, herunder vedfyring.
Forsikring (bygning, ikke innbo).
Velforening/veilag, herunder brøyting/veivedlikehold.
Disse kostnader vil avhenge av forbruk og avtaler, antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur og andre forhold.

Innhold

Type bolig og eierform

Fritidsbolig - Selveier

Byggemåte

-- FRITIDSBOLIG --
Fritidsbolig oppført i èn etasje over åpen fundamentering på pilarer av leca og betong. Opprinnelig veggkonstruksjon er oppført i tømmer, og tilbygget er oppført i tre og er kledd utvendig med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med papp. Gulvkonstruksjonen er et trebjelkelag, og vinduene har koblet glass.

-- UTHUS --
Det er oppført 2 uthus. Disse er oppført over åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjoner er oppført i tre og er kledd med stående panel. Takene har saltaksform og er tekket med papp. Det er gulvkonstruksjoner av trebjelkelag.

Byggeår

197

Innhold

-- FRITIDSBOLIG --

Primærrom:
1. etasje: Stue, kjøkken, gang/oppholdsrom, 2 soverom.

Standard

-- FRITIDSBOLIG --
-- 1. ETASJE --
STUE: Tregulv og tømmer på vegger. Panel i himling over takåser. Peis.
 
KJØKKEN: Tregulv og tømmer på vegger. Plexiglass på vegg bak komfyr. Panel i himling over takåser. Vedovn. Enkel innredning med utslagskum.
 
GANG: Tregulv og tømmer på vegger. Panel i himling over takåser. Styringspanel for solceller.
 
SOVEROM 1: Tregulv. Panel og beiset tømmer på vegger. Panel i himling. Vedovn. Garderobeskap.

SOVEROM 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

Areal

Bruksareal (BRA): 41m2
Primærrom (P-ROM): 41m2

Antall soverom

2

Takstmanns konklusjon og kommentar til areal

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 0
TG 1: 7
TG 2: 10
TG 3: 1
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU:
Tilstandsgrad 3:
- Ildsted/skorstein: Opprinnelig del:
Teglpipe med lukket peis på stue og vedovn på kjøkken.
Ovnsrøret på kjøkkenet er plassert for nærme brennbart materiale, og det har blitt svimerker i overliggende treverk som følge av dette. Det har tidligere vært en isolasjon her, men denne er ikke til stede på
befaringsdagen. Avstandskravet til brennbart materiale er minimum 30 cm i alle retninger. På kjøkkenet registreres det noen riss i pipemuren. Pipemur mot ytterveggen er ikke synlig for kontroll. Det er en sprekk i glasset på peisen. Pipemur over tak vurderes som slitt på grunn av alder.
TG 3 på grunn av ovnsrør plassert for nærme overliggende brennbart materiale, med påfølgende svimerker.
TG 2 settes for resterende forhold.
En ny ubrennbar plate eller lignende bør monteres. Sprukket glass i peisdør bør byttes.
Med bakgrunn i at pipemuren har 1 tildekt side og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen.

Tilstandsgrad 2:
- Drenering: Terrengforhold:
Det er skogbunn rundt fritidsboligen, og den er plassert på en egg med morenegrunn/ra. Grunnen har
derfor gode drenerende egenskaper. Terrenget under bygningen er flatt.
Gulvkonstruksjonen ligger nærme bakken, og det er flatt terreng under bygningen. Dette kan føre til en uønsket fuktbelastning mot undersiden av gulvkonstruksjonen.
TG 2 på grunn av at det kan bli en fuktpåkjenning fra terreng i fuktige perioder.
Det anbefales å undersøke om fritidsboligen kan løftes høyere opp fra bakkeplan for å minske risikoen for fuktbelastning i gulvkonstruksjonen. Grunnen vurderes å ha gode drenerende egenskaper, og det bemerkes at det ikke ble ikke registrert synlige skader på befaringsdagen

- Balkong, terrasse, platting:
Det er etablert terrasse utenfor inngangspartiet. Den er oppført i impregnert trevirke og opplagret over pilarer av leca og betong. Rekkverket er med liggende plank.
Det ble oppført ny trapp i 2022, som ble beiset i 2023.
Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til 65 cm og er lavere enn forskriftskravet på 90 cm ved oppføringsår. Materialene i trekonstruksjonen begynner å bli noe slitt på grunn av alder.
Fundamentet ved trappen er slitt. Ytterste bjelke mot nordvest ligger ikke ned på underliggende fundament på midten, og dette fundamentet har også blitt skjevt.
TG 2 på grunn av påviste forhold.
Rekkverket er for lavt og bør forhøyes for bedre personsikkerhet. Fundamenter med slitasje og skjevheter
må utbedres.

- Vinduer og dører:
Vinduer og dører i tilbygg er fra tilbyggets oppføringsår.
Enkelte vinduer er slitte utvendig og har sprekker i treverket. Det er kondensmerker i innvendige vinduskarmer. Vinduer på tømmervegger har ikke innfelt vannbrett i vegg på oversiden. Dette øker risikoen for fuktinntrekk ved kraftig slagregn.
TG 2 på grunn av påviste forhold.
Soveromsdør bør justeres. Vedlikehold må påregnes. Mer tilfredsstillende løsning på vannbrett over vinduer på tømmervegger anbefales. Det ble ikke registrert skader som følge av forholdet på befaringsdagen.

- Yttervegger:
Det ble oppført et tilbygg i 1978. Fasadene på opprinnelig del er med tømmer. Tilbygget er kledd med stående panel.
Kledningen har stedvis begrenset lufting på grunn av tetting med isolasjon mellom kledning og veggkonstruksjon, og det er stedvis mangel på tilfredsstillende musetetting. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering.
Det registreres stedvis råteskader mot bunnen av kledningen da denne er ført ned til terrenget enkelte steder. Tømmeret er stedvis mosegrodd mot nordøst. I stua registreres det fuktskjolder i 1 hjørne, samt ved pipa. Dette kan ha oppstått ved kraftig slagregn.
TG 2 på grunn av påviste forhold.
Det bør foretas stedvise utskiftinger av kledningsbord. Trekledning bør avsluttes 15 cm over terreng. Det anbefales at lufting og musetetting mot veggkonstruksjon etableres på vegger med trekledning.

- Loft (konstruksjonsoppbygging):
Innvendig takkonstruksjon i opprinnelig del er oppført med taktro over langsgående takåser. Tilbygget har takkonstruksjon med sperretak som er kledd med panel.
Det registreres stedvis misfarging i panel i tak i overgang mot yttervegg som er tegn på dårlig lufting av konstruksjonen.
TG 2 som følge av tegn på dårlig lufting.
Luftingen bør utbedres.

- Renner og nedløp:
Det er takrenne og nedløp av plast over inngangsparti. Utover dette er det ikke etablert renner og nedløp.
Mangel på takrenner og nedløp vil gi en uønsket fuktbelastning på ytterveggen. En kombinasjon av alder og materiale tilsier at nedløpene har nådd sin foventede funksjonstid.
TG 2 på grunn av alder og manglende renner/nedløp.
Det anbefales at det monteres renner og nedløp på taksider hvor dette mangler. En utskifting av dagens renner og nedløp vil være påregnelig på grunn av alder, men det vurderes ikke behov så lenge de fremstår med tiltenkt funksjon.

- Takkonstruksjon:
Taket har saltaksform. Det er ikke etablert luftespalter.
Takkonstruksjonen har ingen lufteanordning. TG 2 som følge av dette.

- Taktekking:
Taket er tekket med papp, og ble lagt nytt i 2021 av Røros Bygdeservice.
Det er ikke etablert tilfredsstillende løsning i oppkanter mellom tilbygg og opprinnelig del. Nåværende løsning er ikke fuktsikker over tid.
TG 2 som følge av dette.
Det bør etableres tilfredsstillende beslag i oppkanter

- Ventilasjon:
Naturlig ventilering med klaffventiler på yttervegg i stue og kjøkken. Utover dette ventileres rommene med åpning av vinduer.
Flere rom mangler klaffventiler på yttervegg og har ikke tilfredsstillende ventilering.
TG 2 som følge av dette.
Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert i rom hvor dette mangler.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Uthusene har ikke måleverdig areal på grunn av lav takhøyde/skråhimling.


Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger:
I vedlagte kommunale dokumenter foreligger det ikke tegninger av tilbygget og uthuset.

Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse:
Det er ikke framlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette var ikke vanlig ved byggeårene.
Byggesakskontoret bør kontaktes for ytterligere kommentarer om lovlighet vedrørende tilbygget på grunn av manglende byggemeldte tegninger.

Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift:
Røykvarsler er ikke oppmontert på befaringsdagen, men selger har kjøpt inn dette.
Det er innkjøpt nytt 6 kg pulverapparat.

Arealmålingene måles etter bransjestandarden ""Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger"". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Dato for takst

09-06-2023

Energimerke

Energimerke F
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 1 443 m2 eiet tomt.
Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt, jf. vedlagte skylddelingsforretning. Eiendommens grenser er mindre nøyaktige og oppgitt areal er basert på arealberegninger foretatt av kommunen. Kjøper kan ikke legge til grunn oppgitt areal og inntegnede grenser som annet enn veiledende.

Skylddelingsdokumenter er en eldre form av dagens målebrev. Prinsippet med at skylddelingsforretningene ble utført av tilfeldige skjønnsmenn, førte til at kvaliteten på den oppmålingstekniske delen var svært variabel og til dels unøyaktige. Grensemerkingen ble også dårlig utført, og var til dels helt fraværende.

Offentlig informasjon

Tinglyste rettigheter

Bestemmelse om veg
Dagboknr.: 642
Dato: 26-02-1972
Med flere bestemmelser

Registrering av grunn
Dagboknr.: 4040
Dato: 09-12-1971
Registrering av grunn

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5025/56/13:
09.12.1971 - Dokumentnr: 4040 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5025 Gnr:56 Bnr:3


01.01.2018 - Dokumentnr: 27431 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1640 Gnr:56 Bnr:13


26.02.1972 - Dokumentnr: 642 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:56 Bnr:3
Med flere bestemmelser

Regulering

Kjøper er kjent med at området er regulert av Kommuneplanens arealdel 2019-2029 og omfattes av kommunens LNFR-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde og Reindrift). Dette innebærer at det hviler strenge restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, rivning m.m. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen.

Ferdigattest

Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke.

Bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Hvor midlertidigbrukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Adgang til utleie

Fritidseiendommen kan i sin helhet leies ut til fritidsformål.
Det gjøres oppmerksom på gjeldende skatteregler for utleie av fritidseiendom.

Kommunale avgifter pr. år

kr 3 140,-

Kommentar til kommunale avg

Fakturert beløp i 2022
- Eiendomsskatt 929,00 kr
- Feiing 500,00 kr
- Renovasjon 1 710,36 kr
Sum 3 139,36 kr
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Kommentar vei, vann og avløp

Det er ikke innlagt vann.
Ingen kloakk.
Adkomst over via sti fra parkeringsplass som hører hovedbølet til. Veirett.

Formuesverdi

Sekundær kr. 1 110 769,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Kjøper er gjort kjent med at selger ikke har tegnet boligselgerforsikring.
Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Velkommen til visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visning blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:

Meglerprovisjon fastpris kr. 40 000,-
Tilretteleggelsesgebyr kr. 18 750,-
Markedsføringspakke kr. 13 900,-
Deltakelse på overtakelse kr. 2 500,-
Visningshonorar pr. stk. kr. 2 500,-
Salgsoppgaver (6 stk.) kr. 1 500,-
Oppgjørsgebyr kr. 6 290,-
Digitale tjenester kr. 2 090,-
Utleggsgebyr pr. stk kr. 750,-
Ekstratjenester pr. stk kr. 1 250,-

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk kr. 172,-
Tgl. sikringsobligasjon kr. 585,-
Kommunal info kr. 3 074,-
Foto kr. 5 825,-

Alle beløp er ink. mva.

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?