Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

glåmos

Bekkosveien 256

Prisantydning

700 000,-
Totalpris: 717 500,-

Koselig liten hytte med gangavstand til Aursundsjøen. Nydelig turterreng både vinter og sommer.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

700 000,-

Omkostninger

17 500,-

Primærrom

47 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Ferieeiendom

Finn annonse

282191212

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1942

Energimerke

G

Tomteareal

483 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  9 mindrive
 • trainJernbanestasjon
  10 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  10 mindrive
 • Alpinanlegg
  29 mindrive
 • Skiløype
  350 m

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 700 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 700 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 17 500,-
Omkostninger totalt 17 500,-
Totalpris ink. omkostninger 717 500,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

13-0117/22

Matrikkel

Gnr. 67
Bnr. 17
Røros Kommune

Byggeår

1942

Tomt

483 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Kjør avpå Støren, og følg RV 30 mot Røros. Kjør avpå Glåmos (etter ca 92 km). Kjør gjennom Glåmos sentrum, og videre rett fram (du har da kirka på din venstre side). Kjør etter et stykke avmot Viken til høyre, og deretter Bekkos til venstre. Begge kryss er godt skiltet. Aursund blir på din venstre side når du kjører. Følg skilting til Bekkosveien 256.

Parkering

På egen tomt.

Oppvarming

Elektrisitet og vedfyring.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:

- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
 
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden

Innhold

Type bolig og eierform

Fritidsbolig med tilbygg oppført i 1 etasje på grunnmur av naturstein og ringmur med leca over kjeller og krypkjeller. Veggkonstruksjon på opprinnelig del er med laftet tømmer, og tilbygget er oppført med bindingsverk. Fasadene er kledd med stående panel. Taket er med saltaksform og er tekket med torv over underliggende papp og torvplast. Gulvkonstruksjon over kjeller og krypkjeller er med trebjelkelag. Vinduer er med 2+1-lags isolerglass. - Selveier

Byggeår

194

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Primærrom: Bad, vindfang, stue, kjøkken, gang, 2 soverom.
 
BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
Bruksareal (BRA) Fritidsbolig: 47m².
Primærareal (P-ROM) Fritidsbolig: 47m².TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Det finnes ingen byggetegninger. På bakgrunn av alder vurderes bygningen å ikke være byggemeldt. Dette er heller ikke et avvik da den er oppført før 1965, og er dermed lovlig oppført uten søknadsbehandling. I kommunale dokumenter er det nevnt: "Så vidt kommunen vet er all bygging etter 1965 omsøkt og godkjent".
- Det bemerkes at utstedelse av brukstillatelse ikke var vanlig praksis ved byggeåret.
- Brannslukkingsapparat er over 10 år. Det bemerkes at indikator er grønn, og at det er trykk på apparatet. Pulverapparatet er aldrende, og det er ikke utført noen service. (TG 3)

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 1
TG 1: 6
TG 2: 15
TG 3: 1
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 3:
- Drenering: Terrenget faller mot grunnmur på oversiden. Topplist er ikke etablert. Det er noe fukt i grunnmursflater i kjellerhullet, samt et fuktnivå over grensen for en skadeutvikling i tilgjengelig treverk i krypkjeller. Det er ikke registrert noen skader med tanke på forholdene. TG 3 er satt på grunn av at terrenget faller stedvis inn mot boligen. TG 2 settes for fuktforholdene.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Krypkjeller: Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår. Tiltak må utføres for å redusere fuktighet. Luken mangler håndtak og er vanskelig å åpne. Flere stubbloftplater er skadet, og er ikke tilfredsstillende tett. Platen i luken oppleves som noe forvitret, og ble ødelagt ved bortløfting. TG 2 på grunn av påviste forhold.
- Radonsikring: Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
- Vinder/dører: Mer enn halve levetiden er oppbrukt for isolerglassvinduene (glassene er eldre enn 30 år). Isolerglassvinduer har skjulte konstruksjoner. Utvendige karmer vurderes som noe slitt. Innvendig vinduskarm på 1 av soverommene er slitt av kondens. Utførelse av detaljer rundt vinduer kan føre til følgeskader i trematerialer. Treverk er stedvis ført tett mot beslag. Det registreres utettheter mellom karm/dørblad på ytterdøren. Enkelte dører tar i karm/terskel og har behov for justering. Dør mellom vindfang og stue siger igjen, og bør rettes opp. TG 2 på grunn av påviste forhold.
- Møneloft/kaldloft: Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. Det er ikke registrert tegn til skader eller tilstandssvekkelser på det inspiserte loftet. Boligen har flere flate himlinger, og det kan være kaldloft/møneloft over disse. TG 2 er satt på grunn av museaktivitet.
- Renner og nedløp: Det er takrenne utført i lakkert metall over inngangsdøren. Endelokk og nedløp er ikke etablert. TG 2 er satt på grunn av at utførelsen vurderes å være noe mangelfull. Det registreres ikke skader.
- Takkonstruksjon: Takkonstruksjonen har ingen synlig anordning for lufting. Det er ikke registrert synlige skader eller tegn på unormale forhold ved inspeksjon av tilgjengelig kaldloft. Det bemerkes at alle eventuelle kryprom ikke er inspiserte.
- Taktekking og beslag: Det er ikke montert takstige for sikker adkomst til skorstein. Krav om takstige på fritidsboliger ble innført i 2017 (kravet gjelder også for torvtak). Det registreres at det ikke er montert isbord. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder.
- Kjøkken: Det er innredning med laminat og fronter i malt, profilert utførelse. Benkeplate er med laminat og benkebeslag med nedfelt oppvaskkum i stål. Innredningen er fra ca. 1996 og fremstår med normal tilstand i henhold til alder. TG 2 er satt med bakgrunn i alder på innredningen.
- Avløpsrør: Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Det er registrert en lekkasje i avløpsrør til servant på bad. Ut over dette er det ikke registrert unormale forhold. TG 2 på grunn av lekkasje og alder på anlegget.
- Elektrisk: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på installasjon av anlegget, eller eventuelle samsvarserklæringer. TG 2 på grunn av mangel på dokumentasjon/samsvarserklæring.
- Vannledninger: Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Det registreres ingen lekkasjer eller unormale forhold. TG 2 er satt på grunn av alder.
- Varmtvannsbereder: Berederen har nådd en høy alder, og det kan ikke utelukkes at det er behov for utskifting.
- Ventilasjon: Kun ventilering via åpning av vindu, men ingen tegn på unormale forhold. Ved endret bruk kan det bli utilstrekkelig ventilering med denne løsningen. TG 2 er satt på grunn av mangel på ventiler
- Bad:
- Overflater: Det er ikke fall til sluk, og det er stedvis tegn på svertesopp/muggsopp inne i dusjhjørnet. I overgang mellom gulv og vegg er det ikke etablert silikonfuger, noe som er en utilfredsstillende løsning. Overgangene vil være utsatt for oppsprekking. TG 2 er satt på grunn av alder og påviste forhold.
- Membran, tettesjikt, og sluk: Det registreres ingen synlig membran under klemring. Membran/tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. TG 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet, samt påviste forhold.


ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Fritidsbolig
Bad: Malt flis på gulv og malte våtromsplater på vegger. Malt panel i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne, wc, servantskap, opplegg for vaskemaskin og mekanisk avtrekk.
Vindfang: Malt flis på gulv og malt panel på vegger. Malt panel og luke til kaldloft i himling. Gulvvarme. Sikringsskap og garderobeskap.
Stue: Tregulv og luke til kjeller. Malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn.
Kjøkken: Malt tregulv og malt panel på vegger. Flisplate på vegg bak stekeovn. Malt panel i himling. Panelovn. Innredning med opplegg for oppvaskmaskin og mekanisk avtrekksvifte over stekesonen.
Gang: Malt tregulv og luke til krypkjeller. Malt panel på vegger. Malt panel i himling.
Soverom 1: Malt tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Panelovn. Garderobeskap.
Soverom 2: Malt tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Panelovn. Garderobeskap.

Areal

Bruksareal (BRA): 47m2
Primærrom (P-ROM): 47m2

Antall soverom

2

Takstfirma

Takst- Forum Trøndelag

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 483 m2 eiet tomt.
Areal iht målebrev
Flat og stortsett naturtomt.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

Ingen av betydning.

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Området er regulert til fritidsboligformål og er regulert av Kommuneplanens arealdel 2019-2029, kommunens arealdelplan og reg.kart kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper er kjent med at omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det kan hvile strenge restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, rivning m.m. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen.

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke.

Tilbygget er omsøkt og godkjnet. Resten er oppført før plan- og bygningsloven gjaldt i område

Adgang til utleie

Fritidseiendommen kan i sin helhet leies ut til fritidsformål.
Det gjøres oppmerksom på gjeldende skatteregler for utleie av fritidseiendom.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Eiendommen har av en eller annen grunn ikke vært avgiftsbelagt, det vil til orientering bli oversendt en melding til gebyransvarlig i kommunen for å dobbeltsjekke om dette er riktig. Det kan derfor skje at eiendommen vil bli gebyrbelagt, men om det skjer og hva eventuelt gebyr vil bli vites ikke pr. nå.

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Kommentar vei, vann og avløp

Adkomst diekte fra Aursundveien som er en kommunal vei.
Privat vann.
Septiktank

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

TA KONTAKTMED MEGLER FOR VISNING.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:
 
Meglerprovisjon fastpris               kr. 40 000 ,- 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 13 900,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (8 stk.)                    kr.   1 500,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   5 900,- 
Digital samhandling                       kr.   1 990,- 
Utleggsgebyr pr. stk.                      kr.      500,-
Ekstratjenester pr. stk.                  kr.   1 250,-  

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk.                         kr.   172,- 
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   3 074,-
Foto                                                  kr.   4 325,- 
 
Alle beløp er ink. mva

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Energiattest
Planskisser
Målebrev/skylddeling
Regulering og situasjonskart
Byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest
Tinglyst erklæring vedr. boret

Dokumenter