Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

trondheim

Rudolf Nilsens veg 2

Prisantydning

8 990 000,-
Totalpris: 9 214 750,-

Svært lekker, nyoppført enebolig i rekke | Utleiemulighet | Svært påkostet | 4 Våtrom | Straks innflyttingsklar

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

8 990 000,-

Omkostninger

224 750,-

Primærrom

154 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Vertikaldelt Tomannsbolig

Byggeår

2023

Energimerke

None

Tomteareal

1 746 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 8 990 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 8 990 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 224 750,-
Omkostninger totalt 224 750,-
Totalpris ink. omkostninger 9 214 750,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

3-0191/23

Matrikkel

Gnr. 104
Bnr. 292
Snr. 1
Trondheim Kommune

Byggeår

2023

Tomt

1 746 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

  • Barnevennlig
  • Balkong/Terrasse
  • Garasjeplass
  • Kabel-TV
  • Offentlig vann og avløp
  • Parkett
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Sentralt

Beskrivelse av boligen

Parkering

Oppstillingsplass på felles tomt samt egen garasje.

Innhold

Type bolig og eierform

Selveier

Byggeår

202

Areal

Bruksareal (BRA): 184m2
Primærrom (P-ROM): 154m2

Antall soverom

3

Antall rom

4

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 1 746 m2 eiet tomt.
1746 kvm. felles eid tomt.

Eiendommen disponeres av beboerne iht. tinglyst seksjonering samt vedtekter.
Tomten opparbeides i henhold til utomhusplan og leveransebeskrivelse.

Eksisterende hus på tomta skal rives. Det er utarbeidet egen utomhusplan for prosjektet som følger vedlagt salgsoppgave.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/104/292/1:
27.10.1961 - Dokumentnr: 306024 - Erklæring/avtale
Refusjonsplikt til kommunen.
Overført fra: Knr:5001 Gnr:104 Bnr:292
Gjelder denne registerenheten med flere


24.06.1983 - Dokumentnr: 11310 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:104 Bnr:1054
Best. om vedlikehold
Overført fra: Knr:5001 Gnr:104 Bnr:292
Gjelder denne registerenheten med flere


11.04.2023 - Dokumentnr: 365800 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1/4

Regulering

Det foreligger godkjent reguleringsplan for tomta fra R0025, vedtatt 26.09.1980 (søndre del av Byåsen, Dalgård, Leirelva).

Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med bestemmelser.

Ferdigattest

En viktig forutsetning for at overtagelse kan finne sted, er at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen.

Det gjøres oppmerksom på at det vil være ulovlig å ta boligen i bruk før dette foreligger.

Adgang til utleie

Det foreligger ingen begrensninger om utleie av hovedboligen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel).

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter er pt ikke fastsatt av kommunen. Avgift blir fastsatt etter ferdigstillelse av boligene.

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp, via private stikkanlegg. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Tilknyttet offentlig vei via private internveier.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.

Kjøper er inneforstått med at tilfredstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Meglerhuset Nylander AS tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med med en av Danske Bank sine finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette.

Dokumenter