Boliger til salgs

KLÆBU - Kristines veg

Slide image
Velkommen til dette flotte boligprosjektet sentralt i Klæbu! Her skal det bygges både flotte leiligheter og eneboliger. Salstrinn 1 består av 12 stk. selveierleiligheter. Bilde av illustrativ karakter og endringer vil forekomme
Slide image
Salgstrinn med de to byggene som selges nå og utgjør første salgstrinn avmerket. Bilde av illustrativ karakter og endringer vil forekomme
Slide image
12. stk selveierleiligheter med sørvestvendt beliggenhet. Gode solforhold og romslige uteplasser på alle boliger. Bilde av illustrativ karakter og endringer vil forekomme
Slide image
Det selges nå 2. stk 6-mannsboliger hvor leilighetene har ulik størrelse og utforming. Boligene plassbygges og vil ha solid og god standard. Bilde av illustrativ karakter og endringer vil forekomme
Slide image
Vær tidlig ut med kjøp i prosjektet og du vil få anledning til ta del i tilvalg- og endringsfase hvor du skreddersyr boligen etter eget ønske og behov. Bilde av illustrativ karakter og endringer vil forekomme
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Illustrasjonsbilde av tilsvarende prosjekt utviklet av samme utbygger
Slide image
Klæbu skatepark blir en av de nærmeste naboene og har blitt et av de flotteste anleggene i hele Trøndelag
Slide image
Skole, barnehager og idrettsanlegg innen kort avstand
Slide image
Skole , barnehager og idrettsanlegg innen kort avstand
Slide image
Nærområde
Slide image
Nærområde
Slide image
Klæbu sentrum med det meste av fasiliteter kun noen minutter unna
Slide image
Dronebilde av nærområdet og området hvor boligene skal bygges
Slide image
Nærområde
Slide image
Planskisse 1. etasje.
Slide image
Planskisse 2. etasje.
Slide image
69,5 1.etg.jpg
Slide image
63 1.etg.jpg
Slide image
53,2 1 etg.jpg
Slide image
69,5 2.etg.jpg
Slide image
63 2.etg.jpg
Slide image
53,2 2 etg.jpg
1.Etage
(Solgt) Leilighet Hus 1 - 01-3A2
solgt
58.7
3 rom
2 soverom
Planløsning
Leilighet Hus 1 - 01-3D
3450000,-
65.5
3 rom
2 soverom
Planskisse
(Solgt) Leilighet Hus 2 - 01-3A2
solgt
58.7
3 rom
2 soverom
Planskisse
(Solgt) Leilighet Hus 2 - 01-3E
solgt
50.9
3 rom
2 soverom
Planskisse
(Solgt) Leilighet RESERVERT Hus 1 - 01-3E
solgt
50.9
3 rom
2 soverom
Planskisse
(Solgt) Leilighet RESERVERT Hus 2 - 01-3D
solgt
65.5
3 rom
2 soverom
Planskisse
2.Etage
Leilighet Hus 2 - 02-3D
3550000,-
65.5
3 rom
2 soverom
Planskisse
Leilighet Hus 2 - 02-3E
3050000,-
50.9
3 rom
2 soverom
Planskisse
(Solgt) Leilighet RESERVERT Hus 1 - 02-3A2
solgt
58.7
3 rom
2 soverom
Planskisse
Leilighet RESERVERT Hus 1 - 02-3D
3650000,-
65.5
3 rom
2 soverom
Planskisse
(Solgt) Leilighet RESERVERT Hus 1 - 02-3E
solgt
50.9
3 rom
2 soverom
Planskisse
(Solgt) Leilighet RESERVERT Hus 2 - 02-3A2
solgt
58.7
3 rom
2 soverom
Planskisse

ALLEREDE 80% SOLGT! 12 NYE LEILIGHETER MED HØY STANDARD LIKE VED KLÆBU SENTRUM. Solrikt. Carport. Fjernvarme

Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Prosjektbilder
Leiligheter

NØKKELINFORMASJON

2 750 000,-
Leilighet
Eierseksjon
6884kvm
?
Balkong, Peis, Kabel-TV, Garasje, Utsikt, Bredbånd, Hage, Sentralt, Turterreng
Anders Benum Kjeldseth
Avdelingsleder / Eiendomsmegler
Mob 99254752
anders.benum.kjeldseth@nylander.no
Anders Benum Kjeldseth
Avdelingsleder / Eiendomsmegler
Mob 99254752
anders.benum.kjeldseth@nylander.no
Martin Bjerkaker
Avdelingsleder Nybygg / Eiendomsmegler
Mob 95224393
martin.bjerkaker@nylander.no
Pris og Økonomi
Info om eiendommen
Kvaliteter
Innhold
Offentlig Informasjon
Borettslag og sameie
Avtalerettslige forhold
Meglerfirma
Dokumenter

Pris og Økonomi


Prisantydning

2,750,000,-

Totale kostnader

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgift bolig, 2,5 % av andel tomteverdi , kr. 321.500,-, kr. 8.000,- *
Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 585,-
Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr 585,-
Startkapital til eierseksjonssameiet kr. 5.000,-
Stiftelsesgebyr sameie, pr. seksjon kr. 2.000,-
Totalt p.t. kr. 16.170,-

*Ved kjøp av ny bolig (nyoppført bolig som ikke er tatt i bruk) skal det kun betales dokumentavgift av andel tomteverdi og ikke av enhetens salgspris (2,5% av andel tomteverdi). Avtalt kjøpspris for boligen i henhold til prisliste inkluderer også andel fellesareal.

Dersom det skal tinglyses flere enn én obligasjon, må det betales tinglysingsgebyr kr 585,- pr. ekstra obligasjon.

Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter og gebyrer. En slik endring vil bli belastet/godskrevet kjøper.

Et evt. overskytende av stiftelsesgebyr vil bli overført til sameiets konto.

Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være kjøpers ansvar og risiko.

Felleskostnader inkl

Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet basert på stipulerte inntekter og kostnader og følger vedlagt prospekt.
Budsjettet er basert på opplysninger om eiendommen og utarbeidet av selger/utbygger.

Budsjettforslag for 1. driftsår estimerer andel fellesutgifter pr. bolig til å ligge mellom ca. Kr. 640,- pr. mnd. til ca. Kr. 790,- pr. mnd.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.

Det tas forbehold om at endelige kostnader kan avvike fra de stipulerte kostnadene i det foreløpige budsjettet.

Felleskostnader dekker bl.a. felles bygningsforsikring, utvendig drift og vedlikehold av bygg, brøyting og strøing samt drift og vedlikehold veier, plen, lekeareal ol.

Kostnader til evt. p-plass belastes i tillegg til felleskostnader???

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA).

Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader og startkapital på usolgte enheter.

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall eierseksjoner, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre
forutsetningene for budsjettforslaget.

Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret i boligselskapet.

Velforening

Det følger pliktig medlemskap områdets velforening.
Sameierne plikter å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter.
Kontigent for medlemsskap i velforening er ikke beregnet.

Info om eiendommen


Adresse

Kristines veg

knr

5001

gnr

522

bnr

35

fnr

0

snr

0

ownPart

1/1

Kommune

Trondheim

Eierform

Eierseksjon

Oppdragsnummer

3-5008/22

Kvaliteter


Beskrivelse tomt

Tomten, gnr. 522, bnr. 35 i Trondheim kommune er eiet og oppgitt til å være ca. 6884 kvm.

Tomten eies i fellesskap av sameiet. Eiendommen disponeres av beboerne iht. seksjonering samt utkast til vedtekter.
Tomten opparbeides i henhold til situasjonsplan og leveransebeskrivelse

Ved prosjektets ferdigstillelse vil det kunne forekomme avvik fra oppgitt areal.


Tomtestørrelse

6884 kvm

Innhold


Oppvarming

Boligens oppvarming består av:
Boligene vil bli tilknyttet fjernvarmeanlegg, samt mulighet for elektrisk oppvarming og vedfyring.
Varmekabler i gulv på bad og entrè.
Pipe leveres og inkludert, vedovn kan velges som tilvalg for kjøper.Energimerke

Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skal fra A-G. Dersom selger/utbygger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen jf. forskrift om energimerking § 7.

Konferer med megler om attest er utstedt for boligen.


Bokstav

-1

Farge

-1

Vei vann og avløp

Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Eventuelt privat vann- og avløpsnett mellom det offentlige tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen skal driftes og vedlikeholdes i fellesskap av de sameier som er tilknyttet dette.

Tilknyttet offentlig vei via private internveier.
Utgifter til brøyting og strøing er inntatt i budsjett med stipulert beløp og dekkes av fellesutgiftene.


Regulering

Området er regulert til boligformål, parkering og lek i henhold til reguleringsplan med bestemmelser, Hallset B1.2. Kommuneplan 2010-2021 gjelder.
Reguleringsplan og bestemmelser følger vedlagt prospektet.

Det er søkt rammetillatelse hos kommunen for prosjektet.

Det gjøres oppmerksom på at det er følgende regulering under arbeid:
K2010006 - Hallsettrøa.

Ferdigattest/brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse.

Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til
ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom
søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan- og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Adgang til utleie

Med unntak av de begrensninger som evt. følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner, dog med de begrensninger som ligger i eierseksjonsloven ifht. korttidsutleie som begrenset til 90 dager.

Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.
Utleie skal meldes til sameiets styre.

Tinglyste rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/522/82:
24.07.2019 - Dokumentnr: 856154 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:75
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere


24.07.2019 - Dokumentnr: 856154 - Bestemmelse om jordvarme/jordsløyfe/fjernvarme
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:75
Overført fra: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere


24.07.2019 - Dokumentnr: 856154 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:75
Overført fra: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2020 - Dokumentnr: 3368252 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling
Org.nr: 969 999 544
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Radonmåling

Iht. TEK17 er det krav til radonverdier i nye boliger.

Offentlig Informasjon


Vei, vann og avløp

Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Eventuelt privat vann- og avløpsnett mellom det offentlige tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen skal driftes og vedlikeholdes i fellesskap av de sameier som er tilknyttet dette.

Tilknyttet offentlig vei via private internveier.
Utgifter til brøyting og strøing er inntatt i budsjett med stipulert beløp og dekkes av fellesutgiftene.


Regulering

Området er regulert til boligformål, parkering og lek i henhold til reguleringsplan med bestemmelser, Hallset B1.2. Kommuneplan 2010-2021 gjelder.
Reguleringsplan og bestemmelser følger vedlagt prospektet.

Det er søkt rammetillatelse hos kommunen for prosjektet.

Det gjøres oppmerksom på at det er følgende regulering under arbeid:
K2010006 - Hallsettrøa.

Ferdigattest

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse.

Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til
ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom
søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan- og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Adgang til utleie

Med unntak av de begrensninger som evt. følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner, dog med de begrensninger som ligger i eierseksjonsloven ifht. korttidsutleie som begrenset til 90 dager.

Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.
Utleie skal meldes til sameiets styre.

Tinglyste rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/522/82:
24.07.2019 - Dokumentnr: 856154 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:75
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere


24.07.2019 - Dokumentnr: 856154 - Bestemmelse om jordvarme/jordsløyfe/fjernvarme
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:75
Overført fra: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere


24.07.2019 - Dokumentnr: 856154 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:75
Overført fra: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2020 - Dokumentnr: 3368252 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:522 Bnr:35
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling
Org.nr: 969 999 544
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Konsesjon

Nei

Odel

Nei

Borettslag og sameie


Vedtekter og husordensregler

Hver enkelt 6-mannsbolig blir et eget sameie. Det er utarbeidet utkast til vedtekter for eierseksjonssameie. Vedtektene regulerer forholdet mellom sameierne, herunder ansvar for drift og vedlikehold samt fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader. Utkast til vedtekter følger vedlagt prospektet. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter.

Selger tar forbehold om endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige i perioden frem til overtakelse, jf. også forbehold tatt innledningsvis til vedtekter. Kjøper plikter å rette seg etter vedtektene.

Avtalerettslige forhold


Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av buofl. i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. Buofl. § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. buofl., dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter buofl. med fravikelser.

Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende.


Hvitvasking

HvitvaskningsregleneKjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Meglerfirma


Meglerfirma

Meglerhuset Nylander AS avd. Nybygg

Meglerfima adresse

Vegamot 18

Meglerfima postadresse

Vegamot 18

Meglerfirma postkode

7049

Meglerfirma by

TRONDHEIM

Meglerfirma tlf

73 82 00 50