Boliger til salgs

TRONDHEIM - Klostergata 12

Slide image
Velkommen til Klostergata 12 - bygård med sentral beliggenhet og suveren utsikt!
Slide image
Fasade - bakgård
Slide image
Fasade - Klostergata
Slide image
Utsikt
Slide image
Kjøkken - over 20 kvm
Slide image
Kjøkken
Slide image
Stue - 14 kvm
Slide image
Spisestue
Slide image
Gang - tilgang til bad og eget wc
Slide image
Baderom - 7 kvm i 1.etg
Slide image
Soverom 1 - 1.etg.
Slide image
Soverom 2 - 1.etg.
Slide image
Soverom 3 - 2.etg.
Slide image
Soverom 4 - 2.etg.
Slide image
Soverom 5 - 2.etg.
Slide image
Soverom 6 - 2.etg.
Slide image
Kjellerleilighet - Bad 4 kvm.
Slide image
Kjellerleilighet - soverom
Slide image
Kjellerleilighet - Åpen stue/kjøkkenløsning 25 kvm.
Slide image
Kjellerleilighet - kjøkken
Slide image
Kjellerleilighet - disp.rom på 5,5 kvm
Slide image
Planskisse med kvm, 1. etasje.
Slide image
Planskisse med kvm, 2.etg.
Slide image
Planskisse med kvm, kjeller.
Slide image
Utsikt.
Slide image
Område - Studentersamfundet ligger kun noen få minutter til fots fra boligen.
Slide image
Omrdåe - Joker Samfundet som også har søndagsåpent ligger under fem minutter fra boligen.
Slide image
Område - Høgskoleparken.
Slide image
Fasade.
Slide image
Balkong
Slide image
Utsikt

Bygård |Hoveddel med 6 soverom | 3-roms leilighet | Nydelig utsikt | Kr. 549 000,- leieinntekter.

Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

NØKKELINFORMASJON

9 000 000,-
Bygård
174 kvm
174 kvm
?
Ta kontakt for å avtale visning
Pål Schei
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mob 92806212
pal.schei@nylander.no
Pris og Økonomi
Info om eiendommen
Kvaliteter
Innhold
Offentlig Informasjon
Avtalerettslige forhold
Meglerfirma
Dokumenter

Pris og Økonomi


Prisantydning

9,000,000,-

Info om eiendommen


Adresse

Klostergata 12

knr

5001

gnr

407

bnr

52

fnr

0

snr

0

ownPartKommune

Trondheim

Oppdragsnummer

5-0004/22

Kvaliteter


Beskrivelse

Sjarmerede bygård med suveren beliggenhet opp mot Gløshaugen og Studentersamfundet. Romslig hoveddel med 6 soverom og store stuer og kjøkken samt eget vaskerom. Flere gode soverom på bla. 12 og 17 kvm. Egen 3-roms kjellerleilighet. Gjennomgående solid standard med nyere bad, praktisk kjøkken mm. Fin takteraasse med nydelig utsikt mot Nidalva, Nidarosdomen og gamle Bybro. Fullt utleid. Kr. 549 000,- netto årlige leieinntekter. To leiekontrakter.

Beliggenhet

Sentrumsnær beliggenhet i Klostergata i overgangen mellom Nedre Singsaker og Bakklandet. Sjarmerende Bakklandet er en kort spasertur unna hvor du har flere koselige kaféer, restauranter og butikker samt turstien langs Nidelven. I tillegg har du Kristiansten Festning like i nærheten med flott friareal og parkanlegg. Gangavstand til alle storbyens servicefunksjoner. Kort vei til til Gløshaugen, NTNU, St. Olavs hospital, Handelshøyskolen BI mfl. Området er et tyngdepunkt for fasiliteter for studenter og universitetscampus.

Innhold


P-rom

174 kvm

BRA

197 kvm

BTA

216 kvm

Bokstav

-1

Farge

-1

Diverse

LEIEINNTEKTER OG SKATTEMESSIGE SALDOVERDIER

Se vedlagte leieoversikt, regnskap og likningspapirer.


EIERKOSTNADER

Består av blant annet av forsikring, eiendomsskatt, kommunale avgifter, normale utgifter til vedlikehold samt administrasjon, drift og forvaltning. Interessenter oppfordres til å gjøre sin egen vurdering av antatte fremtidige eierkostnader, da avsetninger til fremtidig vedlikehold etc. erfaringsvis vurderes ulikt. Se vedlagte detaljert resultatregsnakap som viser dagens kostnader.


BUDFORBEHOLD:

Budgiver må hensynta at det er aksjer som overdras, og budet må reflektere hvordan budgiver vurderer selskapets ulike skatteposisjoner (bl.a. i forhold til eiendommens skattemessige saldoverdi og utsatt skattefordel mm).

Ved bud skal budgiver angi kjøpesummen for aksjene i Eierselskapet, ved en angivelse av verdien på eiendommen, etter at budgiver har tatt hensyn til skattemessige forutsetninger som budgiver påberoper seg.

Det er således netto eiendomsverdi (etter hensyntatt skatt) som skal legges til grunn for beregning av kjøpesum for aksjene i Eierselskapet, og som skal framgå av budet, med mindre det er tatt eksplisitt forbehold om annet.

Første bud skal ha en budfrist på minimum 24 timer. Ingen bud kan etter dette ha kortere akseptfrist enn 1 time.

Det er selgers rett til å forkaste ethvert bud på aksjene i selskapet. og er ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.


OMKOSTNINGER:

Kjøpesum for aksjene skal fastsettes med utgangspunkt i budets innhold, hvor eiendomsverdien etter at det er tatt hensyn til skattemessige forutsetninger skal angis (Netto eiendomsverdi)

Netto eiendomsverdi skal korrigeres for følgende balanseposter pr overtakelsesdato:
- Med tillegg for alle eiendeler i selskapets balanse, unntatt eiendommen
- Med fradrag for all gjeld i selskapets balanse, unntatt utsatt skatt.
- Med tillegg for beregnet verdi av Selskapets skattemessig fremførbart underskudd.

Estimert balanse pr. overtakelsesdato vil bli utarbeidet av selskapets regnskapsfører i forkant av overdragelsen, og er grunnlaget for beregning av estimert kjøpesum som skal betales på overtakelsesdato


GJELD:

Selskapet har gjeld til kredittinstitusjon som forutsettes innfridd ved overtagelse. Eventuelle justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og - rettigheter tilknyttet selskapet skal transporteres til ny eier.


ANSATTE

Det vil ikke være noen ansatte i Selskapet pr overtakelse. Alle eventuelle lønns- og / eller pensjonsforpliktelser mot tidligere ansatte skal være fullt oppgjort innen overtakelse.


AKSEPTFRIST FOR BUD

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud. Særskilte bestemmelser om budgivning gitt i medhold av eiendomsmeglerloven § 6-10 kommer ikke til anvendelse. Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde, hvor budene må avgis skriftlig. Det tas forbehold om endelig styregodkjennelse av transaksjonen fra selger sin side.


EIENDOMMEN FORUTSETTES BESIKTIGET:

Det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommens tekniske, økonomiske og juridiske tilstand ved bruk av egne fagfolk og rådgivere.

Interessenter oppfordres til å benytte egen revisor/regnskapsfører evt. advokat til å få vurdert de regnskapsmessige og økonomiske forhold/aspekt rundt eiendommen/selskapet. Salgsprospektet er ment som underliggende dokumentasjon for bud og videre forhandlinger vedrørende et eventuelt kjøp av aksjene i Selskapet.

Selger oppfordrer budgiver til å gjennomføre en juridisk, finansiell, teknisk og miljømessig due diligence av eiendommen og selskapet før bindende bud avgis. Eventuelt må det tas uttrykkelig forbehold om dette i budet.

Informasjon gitt i dette prospektet og annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, samt informasjon innhentet på egen hånd forutsettes derfor nøye gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende tilbud avgis. Det enkelte tilbud må avgis skriftlig og inneholde en referanse til den aktuelle eiendommen og til denne salgsoppgaven, hvorav følger at salgsoppgaven med bilag er gjennomgått i sin helhet.

Selgeren er ikke ansvarlig for skjulte feil og mangler han ikke kjenner til, eller måtte kjenne til. Dette gjelder også eventuelle offentligrettslige mangler. Budgiver oppfordres til å gjøre seg kjent med eiendommen og evt. dens bygninger før kjøpetilbud inngis.


KONTRAKTSFORHOLD:

Selskapets hovedaktivum (eiendommen) og selskapet for øvrig, overtas i den stand som den/det var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i kjøpslovens § 19 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
- Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i kjøpslovens § 19 litra b).
- Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i reguleringen i kjøpslovens § 19 litra a).
- Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser slik de fremgår av endelig aksjekjøpsavtale
- Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i kjøpsloven § 19 litra c), tillegger etter dette kjøper.

Skulle tekniske rapporter og andre framlagte rapporter vedr. eiendommen vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i kjøpsloven § 19, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel var kjent med. Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen.

Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor selger kan av kjøper uansett senest finne sted 1 år etter overtagelse.

Endelig, og revidert balanse pr overtakelsesdato skal utarbeides senest innen 45 dager etter overtakelse, og vil være grunnlaget for endelig kjøpesum og det etteroppgjøret som skal skje mellom partene.

Eiendommen skal som følge av overdragelsen være fri for pengeheftelser, og forøvrig i samsvar med det som fremgår av grunnboken. Handelen reguleres av kjøpsloven.


MEGLERSTANDARD KONTRAKT

Bud på aksjene skal være basert på gjeldende meglerstandard for salg av aksjeselskap med oppgjørsansvarlig som følger vedlagt.

Vei vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert av plan r0511, blant annet til bolig. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner med bestemmelser mm. kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er planlagt utbygging av campusområdet på/rundt NTNU Gløshaugen. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsprosessen/planprosessen.


Ferdigattest/brukstillatelse

I tegninger som er vedlagt prospektet forekommer det avvik i forhold til nåværende planløsninger. Et slikt avvik kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Dagens innredning og bruk er gjengitt i dette prospektet uavhengig av hva som er byggemeldt og søkt godkjent i Trondheim kommune. Kjøper overtar alle ovennevnte forhold som sitt ansvar og risiko, og må selve foreta nødvendige undersøkelser vedrørende nevnte forhold.

Adgang til utleie

Boligen har to leiekontrakter.

Hoveddel er leid ut for kr. 34.000 per mnd. / kr. 408.000 per år.
Leiekontrakten løper fra 01.08.2022 til 21.07.2025

Underetasje er leid ut for kr. 11.400 per mnd. / kr. 136.800 per år.
Leiekontrakten løper fra 01.08.2019 til 21.07.2023.

Samlet leieinntekt er kr. 48.400 per mnd. / kr. 544.800 per år.

I tilegg tilkommer internett kr. 400,- pr. mnd. pr. kontrakt.
A konto strøm hhv. 2 400 og 800 pr, mnd.

Offentlig Informasjon


Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert av plan r0511, blant annet til bolig. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner med bestemmelser mm. kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er planlagt utbygging av campusområdet på/rundt NTNU Gløshaugen. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsprosessen/planprosessen.


Ferdigattest

I tegninger som er vedlagt prospektet forekommer det avvik i forhold til nåværende planløsninger. Et slikt avvik kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Dagens innredning og bruk er gjengitt i dette prospektet uavhengig av hva som er byggemeldt og søkt godkjent i Trondheim kommune. Kjøper overtar alle ovennevnte forhold som sitt ansvar og risiko, og må selve foreta nødvendige undersøkelser vedrørende nevnte forhold.

Adgang til utleie

Boligen har to leiekontrakter.

Hoveddel er leid ut for kr. 34.000 per mnd. / kr. 408.000 per år.
Leiekontrakten løper fra 01.08.2022 til 21.07.2025

Underetasje er leid ut for kr. 11.400 per mnd. / kr. 136.800 per år.
Leiekontrakten løper fra 01.08.2019 til 21.07.2023.

Samlet leieinntekt er kr. 48.400 per mnd. / kr. 544.800 per år.

I tilegg tilkommer internett kr. 400,- pr. mnd. pr. kontrakt.
A konto strøm hhv. 2 400 og 800 pr, mnd.


Konsesjon

Nei

Odel

Nei

Avtalerettslige forhold


Overtaklese kommentar

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.

Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.
Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Eventuell økning i offentlige skatter og avgifter, herunder evt. økning av mva., tinglysingsgebyr, dokumentavgift m.m. belastes kjøper.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.


Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.


Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.


Hvitvasking

HvitvaskningsregleneKjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.


Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Meglerfirma


Meglerfirma

Meglerhuset Nylander AS avd. Næring

Meglerfima adresse

Søndre gate 13

Meglerfima postadresse

Søndre gate 13, Torggaarden

Meglerfirma postkode

7466

Meglerfirma by

TRONDHEIM

Meglerfirma tlf

73 10 00 70