Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

tynset

Meierigata 1B

Prisantydning

4 200 000,-
Totalpris: 4 269 239,-

Næringseiendom beliggende sentralt i Tynset sentrum

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

4 200 000,-

Omkostninger

69 239,-

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Kombinasjonsbygg

Finn annonse

304466669

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1954

Energimerke

None

Bruksareal

826 m2

Tomteareal

1 030 m2
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 4 200 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 4 200 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 57 500,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
Omkostninger totalt 58 670,-
Totalpris ink. omkostninger 4 258 670,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

5-0007/23

Matrikkel

Gnr. 44
Bnr. 108
Snr. 2
Tynset Kommune

Byggeår

1954

Tomt

1 030 m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

  • Garasjeplass

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Eiendommen ligger sentralt i Tynset sentrum avgrenset av Ringveien, jernbanen, Landbrukets hus, og parkering mot Alti Tynset. Området preges av nærings- og forretningsvirksomhet. Bygningen over 5 plan ble opprinnelig oppført som lager og utsalg for Felleskjøpet, og er dimensjonert for store laster. Hele konstruksjonen er betong, og det er bærende søyler i byggets senter som er ført opp til toppen. Etasjeskiller er betong. For noen år siden ble bygget oppgradert, og det er lektet inn- og utvendig, og kledd med trekledning utvendig, og platekledning innvendig. I tillegg er vinduer og de fleste dører byttet. Hovedinngangen fra parkeringen ved Landbrukets hus er i plan 3.
Eiendommen er seksjonert, og består av 4 seksjoner, hvor hver seksjon utgjør 1/4.
Bygget har følgende seksjoner og eiere:
Underetasjen er seksjon 1, og denne eies av Nytrøen Eiendom AS. Sameiebrøk er 1/4.
2.etasje er felles garasjeanlegg som disponeres av seksjoner 2 - 4. I tillegg har Meierigata 1 AS utleie av noe plass for teknisk utstyr til Telia.
3 og 4. etasje er seksjon 2 og 3 eies av Meierigata 1 AS. Sameiebrøk er 2/4.
4.etasje er seksjon 4, og eies av Tønsetbohemen AS. Sameiebrøk er 1/4.
I dag er både 3. og 4. etg leid ut til Mudo Gym Tynset AS, og hele arealet benytts til treningssenter. Mudo ønsker å videreføre leieforholdet.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Tynset sentrum avgrenset av Ringveien, jernbanen, Landbrukets hus, og parkering mot Alti Tynset. Området preges av nærings- og forretningsvirksomhet.

Diverse

Verditaksten:
Rapporten er en verditakst som benyttes for å ansette eiendommens normale omsetningsverdi i det åpne markedet. Denne taksttypen forutsetter at det foretas overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering. Verditakst må ikke forveksles med Tilstandsrapport som har en mer omfattende bygningsteknisk gjennomgang hvor det blant annet foretas fuktsøk og fuktmålinger, hvor
bygningsdelene tilstandsvurderes med tilstandsgrader, og hvor konsekvensene av tilstanden synliggjøres.

Verditakstens premisser:
Taksten er avholdt etter beste skjønn. Alle oppgitte arealer er målt på stedet. Opplyste arealer bekrefter ikke at arealene tilfredsstiller byggeforskriftene, kun faktiske arealer.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre annet er oppgitt.
Takstkonklusjonen baserer seg på objektet slik det fremstod på befaringsdagen, med mindre annet er opplyst.
Det er ikke foretatt kontroll av overflateavvik i forhold til toleransegrensene i NS 3420, som omhandler skjevheter i forskjellige konstruksjonselementer.
Byggeforskriftene er i denne sammenheng ikke hensyntatt.
Det er ikke kontrollert om våtrom tilfredsstiller dagens våtromsnorm, med mindre annet er oppgitt.
Taksten er avholdt med de begrensninger som følger av redusert befaring og full drift på befaringsdagen.


Følgende forutsetninger legges til grunn for bud:

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler mv. som følger av tilstandsrapporten som er vedlagt prospektet.

Budgivere oppfordres til å gjennomgå prospektet grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk.

Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser.

Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.

Oppvarming

Det er Fujitsu luft-luft varmepumpe i både 3. og 4.etg. Begge er opplyst fra 2016, og dette stemmer med datostempel på pumpen i 3.etg. Det
benyttes ingen annen oppvarming.
Det er ventilasjonsanlegg installert i både 2. og 4.etg. Ingen var i drift ved befaringen, og tilstand er ikke kjent. Eier er ukjent med bruken av
anleggene.

Innhold

Type bolig og eierform

Næringseiendom - Eierseksjon

Byggemåte

Bygg oppført i betong med tanke på lager og salgssted for Felleskjøpet. Solid betongkonstruksjon beregnet for tunge laster. Bygningen er oppgradert etter 2011(basert på datostempel i vinduer) med nye vinduer, inn- og utvendig utlekting og kledning, og generell oppgradering av tekniske installasjoner. Bygget består av underetasje og 4 etasjer over.
Underetasjen eies av en aktør og er lager.
2.etg er fellesarealer for seksjonene 2, 3 og 4, og består av teknisk rom og lager/garasje. Seksjon 2 og 3 disponerer 2/3 av denne etasjen.
3. og 4. etasje benyttes til treningssenter, og 5. etasje er opplyst som kontorer. Ved befaringen nå er det etasjene 2, 3, og 4 som er besiktiget, underetasje og toppetasje inngår ikke i salget.
Taket er saltak med tekking av asfaltpapp.

Byggeår

195

Innhold

2.etg.: Gang, lager/teknisk rom, garasje.
BTA: 310
BRA: 275

3.etg.: Inngang, ekspedisjon/treningssal, trappegang.
BTA 310
BRA: 279

4.etg.: Sal for gruppetimer, påbegynt kontor, ventilasjonsrom, dame- og herregarderobe m/dusj og egen wc. Arealet tilsvarer 2/3, og utgjør seksjon 2 og 3 sin andel.
BTA: 206
BRA: 186

Byggets arealeffektivitet er ikke vurdert i noen særlig grad ved befaringen.
Arealeffektivitet er et mål på hvor effektivt man utnytter bebygde arealer. Arealeffektiviteten måles i antall leide kvadratmeter per ansatt, og man
legger til grunn det totale arealet, inkludert fellesrom.
Det er flere grunner til at leietakere bør forsøke å ha så arealeffektive lokaler som mulig. Effektive lokaler gir lavere kostnader per ansatt, mindre
belastning på miljøet og reduserer energi- og ressursforbruk.

Standard

Bygg oppført i betong med tanke på lager og salgssted for Felleskjøpet. Solid betongkonstruksjon beregnet for tunge laster. Bygningen er oppgradert etter 2011(basert på datostempel i vinduer) med nye vinduer, inn- og utvendig utlekting og kledning, og generell oppgradering av tekniske installasjoner. Bygget består av underetasje og 4 etasjer over.
Underetasjen eies av en aktør og er lager.
2.etg er fellesarealer for seksjonene 2, 3 og 4, og består av teknisk rom og lager/garasje. Seksjon 2 og 3 disponerer 2/3 av denne etasjen.
3. og 4. etasje benyttes til treningssenter, og 5. etasje er opplyst som kontorer. Ved befaringen nå er det etasjene 2, 3, og 4 som er besiktiget, underetasje og toppetasje inngår ikke i salget.
Taket er saltak med tekking av asfaltpapp.

El-opplegg:
Inntak med måler i 2.etg. Fordelingsskap m/kombivern i 3. etg.

VVS:
Inntak med stoppekran, måler og reduksjonsventil i 2.etg.
Opplegg i kobber og rør i rør. Fordelingsskap for rør i rør på toalett med avløp til dusjrom.
287 l OSO bereder fra 2016 i 2.etg. soim forsyner begge seksjoner.

Oppvarming:
Det er Fujitsu luft-luft varmepumpe i både 3. og 4.etg. Begge er opplyst fra 2016, og dette stemmer med datostempel på pumpen i 3.etg. Det
benyttes ingen annen oppvarming.
Det er ventilasjonsanlegg installert i både 2. og 4.etg. Ingen var i drift ved befaringen, og tilstand er ikke kjent. Eier er ukjent med bruken av
anleggene.

Areal

Bruksareal (BRA): 826m2
Bruttoareal (BTA): 826m2

P-rom pr. etasje

275

BRA pr. etasje

275

Takstmanns konklusjon og kommentar til areal

Byggets arealeffektivitet er ikke vurdert i noen særlig grad ved befaringen.
Arealeffektivitet er et mål på hvor effektivt man utnytter bebygde arealer. Arealeffektiviteten måles i antall leide kvadratmeter per ansatt, og man
legger til grunn det totale arealet, inkludert fellesrom.
Det er flere grunner til at leietakere bør forsøke å ha så arealeffektive lokaler som mulig. Effektive lokaler gir lavere kostnader per ansatt, mindre belastning på miljøet og reduserer energi- og ressursforbruk.

Takstfirma

Alvdal Takst AS

Dato for takst

14-11-2022

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 1 030 m2 eiet tomt.
Det er begrenset tomteareal rundt bygningen. I front og mot nord eies ca 10 m fra veggen, noe mer i hjørne nordvest. På utsiden mot Ringveien, og sørsiden mot jernbanen går tomtegrense helt inntil veggen.
Gruset parkering ved inngang. Øvrige deler av parkeringsplassen er asfaltert.
Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann og avløp.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3427/44/108:
13.09.1917 - Dokumentnr: 900146 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3427 Gnr:44 Bnr:38


08.01.1952 - Dokumentnr: 902492 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
gnr 44 bnr 155


04.02.1952 - Dokumentnr: 252 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3427 Gnr:44 Bnr:195


24.05.1978 - Dokumentnr: 990043 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
gnr 44 bnr 490


22.03.2016 - Dokumentnr: 269016 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/4
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/4
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/4
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/4
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1927324 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0437 Gnr:44 Bnr:108
Gjelder denne registerenheten med flere


Sameiet og kommunen har legalpant for forfalte fellesutgifter og kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantene er begrenset oppad til 2G hver, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Ligger innenfor reguleringsplan R45, formål er industri

Ferdigattest

Ferdigattest for fasadeendring utstedt 30.10.2013

Adgang til utleie

Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjennin

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldende reguleringsplan.
Offentlig avløp via private stikkledninger
Offentlig vann via private stikkledninger.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Lovanvendelse
Salgsvilkår eiendomssalg

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2).

Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

nformasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Avdelingsleder

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?