Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

trondheim

Innherredsveien 55

Prisantydning

3 125 000,-
Totalpris: 3 344 729,-

STOR 3-ROMS LIKE VED SOLSIDEN | Balkong mot bakgård | 3 boder | Ingen forkjøpsrett | Vinduer 2016

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 125 000,-

Omkostninger

8 729,-

Fellesgjeld

211 000,-

Fellesutgifter

3 918,-

Primærrom

65 m2

Eieform

Andel

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

289588638

Byggeår

1935

Energimerke

None

Bruksareal

65 m2

Tomteareal

1 247 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  1 minwalking
 • bussBuss
  1 minwalking
 • primary-schoolSkole
  9 minwalking
 • bikeBysykkel
  2 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  3 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 125 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 125 000,-
Fellesgjeld 211 000,-
Totalpris ink. fellesgjeld 3 336 000,-
Omkostninger
Tinglysing hjemmelsdokument 480,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 480,-
Forkjøpsrettsgebyr 7 769,-
HELP boligkjøperforsikring (valgfritt) 5 900,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 8 729,-
Totalpris ink. omkostninger 3 344 729,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

7-0004/23

Matrikkel

Gnr. 410
Bnr. 230
andelsnr. 4 i Burangården Borettslag
Trondheim Kommune

Byggeår

1935

Tomt

1 247 m2 eiet tomt.

Eierform

Andel

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann og avløp
 • Sentralt
 • Bredbåndstilkobling
 • Svømmemuligheter

Beskrivelse av boligen

Parkering

Soneparkering i gate etter nærområdets bestemmelser.

Internett/TV

Inkludert i de månedlige fellesutgiftene.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av:
Elektrisk panelovn
Elektrisk gulvvarme på bad.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
- Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni
- Månedlige utgifter til oppvarming/fjernvarme
- Strømabonnement
- Forsikring
- Brøyting
 
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur samt andre forhold relatert til husstanden.

Styret planlegger flere vedlikeholdstiltak. Piperehabilitering, drenering, tetting støttemur planlegges utført i 2023 ved et lån på ca 650 000.-. Piperehabiliteringen ferdigstilles siste tirsdag i mai, om alt går planlagt. Felleskostnadene øker 6% ifbm. dette, sannsynligvis fra juli/august.

For 2024 er VVS for tur og styret er pr. idag i dialog med entreprenør om omfang av arbeidets art og kostnader. Det må nok lånes opp i følge styreleder men ikke klart enda hvor mye, og hvordan fellesgjeld/felleskostnader vil øke

Innhold

Type bolig og eierform

Leilighet er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i betong og teglstein, og er forblendet med teglstein. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 3-lags isolerglass. - Andel

Byggeår

193

Innhold

Bruksareal (BRA) 3. etasje: 65m².
Bruksareal (BRA) totalt: 65m².

Primærareal (P-ROM) 3. etasje: 65m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 65m².

Sekundærareal (S-ROM) 3. etasje: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 0m².
 
BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
- P-ROM: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gang.
 
STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

Boligen er fra 1935 og holder normalt god standard.

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 1
TG 1: 6
TG 2: 5
TG 3: 0
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2, 3 og IU

Etasjeskille og gulv på grunn
Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på ca 10 mm på stue.

Avløpsrør
Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.
Anbefalte tiltak
Med bakgrunn i alder bør en planlegge utskiftning av avløpsrør.

Vannledninger
Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.
Anbefalte tiltak
Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken.

Våtrom Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk

Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må
vurderes.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og
ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.
Det er ikke etablert noen drenåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygget sisterne til
klosettet, og det er ikke forevist noen dokumentasjon på annen godkjent løsning.
Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon
Det bør avklares med sameiet/borettslaget om muligheten for etablering av eget mekanisk avtrekk fra
rommet.

Areal

Bruksareal (BRA): 65m2
Bruttoareal (BTA): 65m2
Primærrom (P-ROM): 65m2

Antall soverom

2

Antall rom

3

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjent
Anskaffes etter forespørsel.

Tomt

Areal 1 247 m2 eiet tomt.
Areal iht matrikkelutskrift.
Tomt er eid av borettslaget og er fellesareal for andelseierne. 

Borettslag og sameie

Borettslag

Burangården Borettslag - org.nr 874399582

Andelsnr.

4

Månedlige felleskostnader

kr 3 918,-

Felleskostnader inkluderer

avdrag renter fellesgjeld, vasking fellesareal, personalkostnader, styrehonorar, revisjonshonorar, forretningsførerhonorar, konsulenthonorar, drift og vedlikehold, forsikringer
,kommunale avgifter, energi/fyring, TV-anlegg/bredbånd, andre driftskostnader, brøyting, strøing.

Styret planlegger flere vedlikeholdstiltak. Piperehabilitering, drenering, tetting støttemur planlegges utført i 2023 ved et lån på ca 650 000.-. Piperehabiliteringen ferdigstilles siste tirsdag i mai, om alt går planlagt. Felleskostnadene øker 6% ifbm. dette, sannsynligvis fra juli/august.

For 2024 er VVS for tur og styret er pr. idag i dialog med entreprenør om omfang av arbeidets art og kostnader. Det må nok lånes opp i følge styreleder men ikke klart enda hvor mye, og hvordan fellesgjeld/felleskostnader vil øke.

Andel fellesgjeld

211 000,-

Andel formue

8 858,-

Lånebetingelser

Lånenummer: HUS301-14636728
Type: A
Restsaldo: 1 479 728,-
Restløpetid: 14 år og 4 mnd
Term pr. år: 4
Type rente: Flytende
Rente: 2,39%

Lånenummer: OBOS02-98208009850
Type: A
Restsaldo: 5 281 292,-
Restløpetid: 14 år og 4 mnd
Term pr. år: 12
Type rente: Flytende
Rente: 4,35%

Sikringsordning

Iht. bestemmelsene i lov om borettslag er andelseierne ikke solidarisk ansvarlig for andre andelseiers evt. mislighold av felleskostnader eller usolgte andeler, dog er andelseierne solidarisk ansvarlig overfor kreditorer ifølge borettslagslova § 11-12. Dette borettslaget har ikke tegnet forsikring i Borettslagenes sikringsfond. Det betyr i realiteten at andres mislighold av felleskostnader likevel vil kunne medføre økte felleskostnader for de øvrige andelseierne i kortere eller lengre tid - dersom dette ikke kan inndrives fra misligholder. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere info hvis forholdet synes uklart.

Forkjøpsrett/Styregodkjenning

Det praktiseres ikke forkjøpsrett.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

Andelen/aksjen overdras fri for heftelser med unntak av ev. andel fellesgjeld

Følgende heftelser er tinglyst på lagets eiendom/ i festet /i grunnen:

1913/903363-1/107 27.06.1913 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Forpliktelse til å bortta eller forandre et lukket treskur.

1916/900241-1/107 15.09.1916 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Omfatter også Rosenborgs eieres eventuelle rett til den grunnen tilstøtende del av
Gamle Kirkevei hvilken grunn kjøperen er uberettiget til å avstenge.

1932/900108-1/107 19.08.1932 RETTIGHET
Rettighetshaver: TRONDHEIM ENERGIVERK
ORG.NR: 971 029 935
LEIEAVTALE
ÅRLIG AVGIFT NOK 100
ANFØRT PRIORITET:
FORAN PENGEHEFTELSER
UOPPSIGELIG
TRANSFORMATORROM M.M.

1994/24419-1/107 15.12.1994 LEIEAVTALE
Leie fra dato : 15.11.1994
Leietid : 3 år
Leiebeløp : NOK 26 000 pr. år
Rettighetshaver: RADIODRIFT AS
ORG.NR: 970 988 033
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Rett til pantsettelse
Med flere bestemmelser

Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader iht.
borettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til: Annen restriksjon, Tettbebyggelse nåværende, Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (21.3.2013).

Området er regulert til boligformål ihht R 229d. Reguleringsbestemmelser, kommunens arealdelplan og reg.kart kan fås ved henvendelse til megler.

Det opplyses også om planforslagr 20190002 (Planprogram for fornying av Innherredsveien) som kan påvirke området.

Ferdigattest

Ferdigattest datert 10.09.2018 foreligger for Innherredsveien 55 og 57, ferdigattest for installasjon av brannvarslingsanlegg.

Ferdigattest datert 21.09.2010 foreligger for Innherredsveien 55, ferdigattest - søknad om tillatelse til tiltak for balkonger og fasadeendring

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut iht. bestemmelser i vedtektene. Iht. borettslagsloven kap. 5 kan man etter godkjenning fra styret leie ut hele bostaden i inntil 3 år dersom eier selv har bodd i leiligheten minst ett av de siste to år. Styret kan kun nekte å godkjenne utleieforholdet dersom det foreligger saklig grunn til å nekte eller dersom leietaker selv ikke ville blitt godkjent som andelseier/kjøper.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldende reguleringsplan.

Offentlig avløp via private stikkledninger

Offentlig vann via private stikkledninger.

Formuesverdi

Primær kr. 874 996,-
Sekundær kr. 3 149 986,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
 

FORBEHOLD
Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Andre rettigheter og forpliktelser

Det må påregnes dugnadsplikt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner.
 

Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Sørg for at du bekrefter ditt visningstidspunkt til høyre i Finn-annonsen. Visning vil ikke bli avholdt uten påmelding.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                             0,75 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 7 500,- 
Markedsføringspakke                    kr. 10 900,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   2 950,- 
Digital samhandling                       kr.   1 990,- 
Utleggsgebyr pr. stk.                      kr.      500,-
Ekstratjenester pr. stk.                  kr.   1 250,-  

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk.                         kr.   172,- 
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   480,- 
Kommunal info                              kr.   2 500,-
Foto                                                  kr.   2 650,- 
Opplysninger forr.fører                kr.   3 500,- 
Eierskiftegebyr                               kr.   6 215,-   

Alle beløp er ink. mva. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning
Selgers egenerklæring
Planskisser
Regulering og situasjonskart
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap og budsjett
Planoversikt
Tegning leilighet og balkong
Kontroll samsvarserklæring el-anlegg

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?