Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

øvre møllenberg

Båhus gate 12A

Prisantydning

3 290 000,-
Totalpris: 3 387 639,-

LYS 4-ROMS EIERLEILIGHET MED POPULÆR BELIGGENHET. Nærhet til NTNU og Solsiden. Lave felleskostnader. God planløsning.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 290 000,-

Omkostninger

97 639,-

Fellesutgifter

1 153,-

Primærrom

57 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

308019882

Byggeår

1910

Energimerke

F

Bruksareal

62 m2

Tomteareal

285 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Anders Benum Kjeldseth

Avdelingsleder / Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  3 minwalking
 • primary-schoolSkole
  3 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  3 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  3 minwalking
 • bikeBysykkel
  3 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 290 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 290 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 80 000,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring 8 700,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 89 870,-
Totalpris ink. omkostninger 3 379 870,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

7-0025/23

Matrikkel

Gnr. 409
Bnr. 342
Snr. 2
Trondheim Kommune

Byggeår

1910

Tomt

285 m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

 • Offentlig vann og avløp
 • Turterreng
 • Sentralt
 • Bredbåndstilkobling

Beskrivelse av boligen

Adkomst

Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Soneparkering for beboere.

Diverse

DYREHOLD
Dyrehold er tillatt dersom det er gode grunner som taler for dette og at dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Det må søkes styret.

DUGNAD
Snømåking vinterstid og hagearbeid m/ plenklipp og luking sommerstid, samt annet nødvendig vaktmesterarbeid, går på rundgang mellom beboerne. Det samme gjelder trappevask. Dette iht. husordensreglene.

Selger opplyser om at det er byttet servantkran og vannlås på kjøkkenet etter at egenerklæringsskjemaet er fylt ut. Dette er gjort av fagfolk.

Selger har selv ikke bebodd boligen de siste årene. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om boligen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene.

Nåværende eier har delt opp det største soverommet opp til 2 soverom.

Hvitevarer/tilbehør

Alle hvitevarer medfølger.

Oppvarming

Elektrisk

Innhold

Type bolig og eierform

Leilighet - Eierseksjon

Byggemåte

Leilighet er oppført i én etasje. Grunnmur er oppført i teglstein. Veggkonstruksjon er oppført i teglstein og er utvendig pusset. Taket er et saltak og er tekket med skiferstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og 2+1-lags glass.

Byggeår

191

Innhold

Primærrom:
2. etasje: Gang, 3 soverom, bad, stue, kjøkken.

Standard

2. etasje
Gang: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Porttelefon.

Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Malt panel i himling. Garderobeskap.

Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Malt panel i himling. Garderobeskap.

Soverom 3: Tregulv, malt glassfiberstrie og panel på vegger. Malt panel i himling. Garderobeskap.

Bad: Flis på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjkabinett, naturlig avtrekk, opplegg for vaskemaskin, servant og wc.

Stue: Tregulv, malt panel og malt tapet på vegger. Malt panel i himling. Panelovn.

Kjøkken: Tregulv, malt glassfiberstrie og flis på vegg over benkeplate på vegger. Malt panel i himling. Innredning med benkebereder, mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

Areal

Bruksareal (BRA): 57m2
Bruttoareal (BTA): 62m2
Primærrom (P-ROM): 57m2

Antall soverom

3

Antall rom

4

Takstmanns konklusjon og kommentar til areal

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 1
TG 1: 1
TG 2: 11
TG 3: 0
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Vinduer og dører: TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer.
- Etasjeskille og gulv på grunn: Det er ikke uvanlig å oppleve skjevheter i gulvet i eldre boliger, og dette skyldes ofte at materialene er underdimensjonert i forhold til dagens byggemåte.
- Ildsted/Skorstein innvendig i boligen: Pipa er delvis innkledd.
- Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er slitt.
- Avløpsrør: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå.
- Vannledninger: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader/lekkasjer kan oppstå.
- Elektrisk: Det er ikke framlagt noen dokumentasjon for utførelsen på anlegget (samsvarserklæring). Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999
- Varmtvannsbereder: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid.
- Våtrom:
- Overflater: Det registreres riss/sprekker i overflater.
- Membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Membran/tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer.
- Sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Det er foretatt endring fra opprinnelig planløsning. Endringer gjelder kun innenfor boligens hoveddel og er ikke søknadspliktig tiltak.
- Utover ovennevnte areal er det en kjellerbod på ca. 7m².

Arealmålingene måles etter bransjestandarden ""Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger"". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Dato for takst

13-04-2023

Energimerke

Energimerke F
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 285 m2 eiet tomt

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 1 153,-

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnadene dekker drift av sameie og felles forsikring.

Kommentar til felleskostander

ØKONOMISK STATUS FOR 2022:
Vedlikeholdsplaner for 2023/2024:
Styret nevner følgende om vedlikehold i protokoll fra sameiemøte 04.05.2023:
- Trapp i bakgård skal rehabiliteres. Arbeidsplan for dette skal utarbeides under felles undersøkelse av trappa på vårdugnaden. Dette prioriteres fremfor rehabilitering av platting i bakgård denne sesongen (utsettes til 2024).
- Det har falt ned en skiferplate fra taket. Ingunn undersøker mulighetene for å få tak i ny plate og feste denne (tilgang fra 4 etg). Julie innhenter prisoverslag på sjekk av skifersteiner og også rens av takrenner.
- Dag prøver å utbedre lås på ytterdøren. Dersom det ikke går skal vi ta kontakt med låsesmed for å undersøke mulighetene for reperasjon/bytte.

Det er ikke tatt stilling til hvordan ovennevnte tiltak skal finansieres dersom de gjennomføres. Kjøper må dermed kunne forvente en kostnad ifbm. dette arbeidet dersom det skal finansieres med innskudd fra seksjonseierne eller låneopptak.

Økonomisk status i forhold til årets budsjett:
Årets resultat er kr. 83 875,- lavere enn budsjettert. Skyldes i hovedsak høyere utgifter enn budsjettert ifbm. skorsteinsrehabilitering da dette ikke ble hensyntatt i budsjettet i følge styret.

Årets resultat:
Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr. - 79 769,94
Underskuddet dekkes av annen egenkapital.
Totale disponible midler per 31.12.22 er kr. 116 398,44,-.

Regnskap og budsjett fås fra megler på forespørsel.

Andel formue

20 253,- (01-11-2023)

Forsikringsselskap

Gjensidige Forsikring ASA Polisenr. 78693439

Forkjøpsrett/Styregodkjenning

Det er ikke vedtektsbestemt forkjøpsrett. Det praktiseres ikke styregodkjennelse.

Offentlig informasjon

Tinglyste rettigheter

Seksjonering
Dagboknr.: 900007
Dato: 29-04-1991
SNR: 2

Formål: Bolig

Sameiebrøk: 55 / 380

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

29.04.1991 - Dokumentnr: 900007 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 55/380

Regulering

Eiendommen er regulert til tettbebyggelse ihht. Kommuneplanens arealdel. Eiendommen omfattes også av r0229 verneplan for Møllenberg.

Det opplyses om regulering under arbeid r20230005 Gyldenløves gate. Kontakt kommunen for mer informasjon.

ANTIKVARISK VERDI
Denne eiendom er klassifisert under gruppe C.

Byantikvaren har foretatt en vurdering av bebyggelsen i Trondheim. Bygninger av antikvarisk verdi er plassert i følgende klasser:

- A: Svært høy antikvarisk verdi

- B: Høy antikvarisk verdi

- C: Antikvarisk verdi

Bestemmelser for klasse A, B og C

Bebyggelse markert som antikvarisk verdifull i klasse A, B eller C på "Aktsomhetskart kulturminner" skal søkes bevart. Takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger skal søkes opprettholdt for å bevare bygningers og anleggs karakter."

Retningslinje: "Planforslag og søknad om tiltak som berører eksteriørverdier i bygninger i klasse A, B eller C, markert på "Aktsomhetskart kulturminner" skal forelegges byantikvaren.

Ferdigattest

Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke.

Bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Hvor midlertidigbrukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Det foreligger godkjent byggeanmeldelse datert 1910.

Adgang til utleie

Det foreligger ingen begrensninger om utleie av seksjonen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel) med unntak av de begrensninger som evt. følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Kommunale avgifter pr. år

kr 7 744,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
1. termin 2023 er oppgitt til å være kr. 1936,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Formuesverdi

Primær kr. 807 664,-
Sekundær kr. 2 907 590,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

BETALINGSBETINGELSE
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.

Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.

Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter, feil ved arbeider som er utført av sikrede etter avtale med kjøper, eller for arbeider som sikrede påtar seg å utføre etter avtale med kjøper. Dette gjelder uavhengig av om arbeidet er utført av/på vegne av sikrede eller kjøper, og uavhengig av om arbeidet faktisk er utført.

Dersom sikrede gir lovnader vedrørende tilstand eller utførelse så kan ikke selskapet holdes ansvarlig for dette.
Forsikringen dekker ikke krav som følge av dårlig/mangelfull rengjøring eller rydding av eiendommen, eller krav knyttet til tilbehør som
skal følge med eiendommen. Forsikringen dekker ikke skade som oppstår eller påføres eiendommen i perioden mellom budaksept og kjøpers overtagelse. Som skade regnes her også komponenter som fjernes i denne perioden.
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Visning

Velkommen til visning.

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visning blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:

Meglerprovisjon fastpris kr. 40 000,-
Tilretteleggelsesgebyr kr. 10 000,-
Markedsføringspakke kr. 14 990,-
Deltakelse på overtakelse kr. 2 500,-
Visningshonorar pr. stk. kr. 2 500,-
Salgsoppgaver (6 stk.) kr. 1 590,-
Oppgjørsgebyr kr. 6 290,-
Digitale tjenester kr. 2 090,-
Utleggsgebyr pr. stk kr. 750,-
Ekstratjenester pr. stk kr. 1 250,-

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk kr. 172,-
Tgl. sikringsobligasjon kr. 585,-
Kommunal info kr. 3 470,-
Foto kr. 2 650,-

Alle beløp er ink. mva.

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.
- Tilstandsrapport med arealberegning
- Selgers egenerklæring
- Energiattest
- Planskisser
- Regulering og situasjonskart
- Byggetegninger
- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
- Vedtekter
- Husordensregler
- Regnskap og budsjett
- Referat generalforsamling
- Tinglyst seksjoneringsbegjæring

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Anders Benum Kjeldseth

Avdelingsleder / Eiendomsmegler

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?