Prisantydning

3 950 000,-
Totalpris: 4 095 845,-

SUPERSENTRAL, OPPGRADERT 4-ROMS PÅ 81 KVM. Nytt kjøkken (2021). 3 store soverom. 5 min til Solsiden. Ingen dok.avgift.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 950 000,-

Omkostninger

14 629,-

Fellesgjeld

131 216,-

Fellesutgifter

4 739,-

Primærrom

81 m2

Eieform

Andel

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

302472800

Byggeår

1949

Energimerke

G

Bruksareal

89 m2

Tomteareal

1 486 m2

Soverom

3 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Ola Mogseth

Salgssjef / Eiendomsmegler

Visninger

tirsdag 13. juni

19:00 - 20:00

Nærområdet

 • bussBuss
  2 minwalking
 • primary-schoolSkole
  2 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  2 minwalking
 • bikeBysykkel
  2 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  2 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 950 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 950 000,-
Fellesgjeld 131 216,-
Totalpris ink. fellesgjeld 4 081 216,-
Omkostninger
Tinglysing hjemmelsdokument 480,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 480,-
Forkjøpsrettsgebyr 7 769,-
HELP boligkjøperforsikring 5 900,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 14 629,-
Totalpris ink. omkostninger 4 095 845,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

7-0028/23

Matrikkel

Gnr. 409
Bnr. 349
andelsnr. 203 i Rosenborg Borettslag
Trondheim Kommune

Byggeår

1949

Tomt

1 486 m2 eiet tomt.

Eierform

Andel

Fasiliteter

 • Kabel-TV
 • Offentlig vann og avløp
 • Sentralt

Beskrivelse av boligen

Parkering

Antall parkeringsplasser: 0
Borettslaget har 13 garasjeplasser (frittstående i rekke), 80 parkeringsplasser. Dette inkl. motorvarmer/lading.

Parkeringsplasser tildeles etter søknad til TOBB. Ledige garasjer tildeles av styret etter oppslag i borettslaget.

Soneparkering for beboere i området.

Internett/TV

Kollektiv avtale med TELIA.

Oppvarming

Elektrisk.

Andre utgifter

Andre utgifter knyttet til eiendommen kan være:
Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke og bredbåndshastighet.
Månedlige utgifter til energi, herunder elektrisitet.
Forsikring.
Alarm.
Disse kostnader vil avhenge av forbruk og avtaler, antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur og andre forhold.

Innhold

Type bolig og eierform

Leilighet - Andel

Byggemåte

Boligblokk oppført med bærende konstruksjoner av betong/mur. Vinduer fremstår med 2-lags glass og utvendige fasader fremstår i pusset utførelse. Taket har saltaks form og er utvendig tekket med takstein.

Byggeår

194

Innhold

Primærrom:
Sokkel: Gang, bad, 3 soverom, stue, kjøkken.

Standard

Sokkel
Gang: Laminat på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Malt overflate i himling.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med mekanisk avtrekk, opplegg for vaskemaskin, servant, servantskap, dusjkabinett og wc.

Soverom 1: Laminat på gulv, og malt glassfiberstrie og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.

Soverom 2: Flis på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme.

Soverom 3: Flis på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme.

Stue: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate og downlights i himling.

Kjøkken: Laminat på gulv, og malt overflate og flis på vegg over benkeplate på vegger. Malt overflate og downlights i himling. Innredning med kullfiltervifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

Areal

Bruksareal (BRA): 81m2
Bruttoareal (BTA): 89m2
Primærrom (P-ROM): 81m2

Antall soverom

3

Antall rom

3

Takstmanns konklusjon og kommentar til areal

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 0
TG 1: 7
TG 2: 4
TG 3: 0
TG IU: 2

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Rom under terreng: Vegger mot terreng er utforet og platekledd. Slike konstruksjoner under bakkenivå er alltid å betegne som en risikokonstruksjon med små marginer for at skader skal kunne oppstå og med relativt høy skadefrekvens. Det ble foretatt hulltaking på utforet vegg mot terreng på soverom. Ved en fuktmåling ble det påvist avvik over faregrensen for utvikling av skader. Videre bemerkes det at flere rom mangler tilfredsstillende ventilering.
- Ventilasjon: Leilighetens ventileres med naturlig avtrekk via ventiler. Det bemerkes at flere rom mangler tilfredsstillende ventilering.
- Våtrom:
- Overflater: Utover normal aldringsmessig bruksslitasje ble det påvist noe rissdannelser i fuger og stedvis noe bom i fliser. Fallforhold tilfredsstiller ikke forskriftskrav.
- Membran, tettesjikt, og sluk: Det ble ikke påvist svikt i tettesjikt. Det gjøres likevel oppmerksom på ukjent utførelse og at tettesjikt vurderes å ha oppnådd over halvparten av forventet brukstid.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad IU:
- Varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder er innebygd i kjøkkeninnredning og er ikke tilgjengelig for kontroll.
- Våtrom: Tilstøtende vegger til våtsoner er ikke tilgjengelig og det er derfor ikke foretatt tilfredsstillende fuktsøk.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Dagens planløsning/innredning av leiligheten avvik fra godkjente byggetegninger i bruksendring fra 2001. Planløsningen er endret slik at leiligheten fremstår med ett ekstra soverom og opprinnelig bod er fjernet.
- Rombenevnelser er iht. dagens bruk og uten hensyn til byggeforskriftens krav.

Takstfirma

Takst- Forum Trøndelag

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 1 486 m2 eiet tomt

Borettslag og sameie

Borettslag

Rosenborg Borettslag - org.nr 948720353

Andelsnr.

203

Månedlige felleskostnader

kr 4 739,-

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader er fordelt på følgende poster:
- Felleskostnad driftsdel kr 3 429,-
- Felleskosntad avdrag kr 286,-
- Felleskostnad renter kr 516,-
- Tillegg for elektroniske fellesavtaler kr 508,-.

Driftsdel består i bl.a. felles husforsikring, strøm i fellesarealer, kommunale avgifter, drift av brl. og periodisk- og løpende vedlikehold.

Kommentar til felleskostander

ØKONOMISK STATUS FOR 2021:
Økonomisk status i forhold til årets budsjett:
Årets resultat er kr. 1 336 896,- lavere enn budsjettert. Skyldes i hovedsak høyere kostnader enn budsjettert ifbm. vedlikehold.

Årets resultat:
Regnskapet for 2021 viser et underskudd på kr. - 1 366 896,-.
Underskuddet dekkes av annen egenkapital.

Egenkapitalen utgjør per 31.12.21 kr. 37 656 225,-.
Endring disponible midler i 2021 er kr. - 1 978 029,-.
Totale disponible midler per 31.12.21 er kr. 8 445 838,-.

Andel fellesgjeld

131 216,- (02-05-2023)

Andel formue

30 797,- (31-12-2022)

Total fellesgjeld

23 566 284,- (02-05-2023)

Lånebetingelser

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 90517304564, Handelsbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 02.05.2023: 4.44% pa.
Antall terminer til innfrielse: 77
Saldo per 02.05.2023: 14 657 847
Andel av saldo: 81 615
Første termin/første avdrag: 30.09.2019 ( siste termin 30.06.2042 )
3 mnd nibor + margin 0,75%
2 års løpetid, nedbetalingsprofil til 30.06.2042. Refinansieringsdato: 30.06.21

Lånenummer: 90517326231, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 02.05.2023: 4.04% pa.
Antall terminer til innfrielse: 59
Saldo per 02.05.2023: 8 908 438
Andel av saldo: 49 602
Første termin/første avdrag: 30.12.2022 ( siste termin 30.06.2052 )
Flytende rente

IN-ordning

Iht. opplysninger gitt av forretningsfører, tilbyr ikke borettslaget individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning).

Sikringsordning

Iht. bestemmelsene i lov om borettslag er andelseierne ikke solidarisk ansvarlig for andre andelseiers evt. mislighold av felleskostnader eller usolgte andeler, dog er andelseierne solidarisk ansvarlig overfor kreditorer ifølge borettslagslova § 11-12. Dette borettslaget har tegnet forsikring i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS, som er en forsikring mot tap av felleskostnader i borettslag. Varighet på forsikringen er løpende. Avtalen kan sies opp av forsikrede med en måned oppsigelse. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp avtalen, dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. Se lenke for mer informasjon: http://www.nbbl.no/Boligbyggelag/Om-borettslag/Borettslagenes-sikringsfond.

Forsikringsselskap

If Skadeforsikring NUF Polisenr. SP588541

Forkjøpsrett/Styregodkjenning

Forkjøpsrett er forhåndsprøvd. Forkjøpsretten avklares dermed senest 5 virkedager etter at varsel om bud aksept til forretningsfører. Dersom eiendommen ikke blir solgt innen tre måneder etter at forkjøpsretten er prøvd må forkjøpsretten prøves på nytt, og nytt gebyr kan påløpe.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Regulering

Området er regulert til tettbebyggelse ihht. Kommuneplanens arealdel. Reguleringsbestemmelser, kommunens arealdelplan og reg.kart, situasjonskart, målebrev etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigattest

Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke.

Bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Hvor midlertidigbrukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut iht. bestemmelser i vedtektene. Iht. borettslagsloven kap. 5 kan man etter godkjenning fra styret leie ut hele bostaden i inntil 3 år dersom eier selv har bodd i leiligheten minst ett av de siste to år. Styret kan kun nekte å godkjenne utleieforholdet dersom det foreligger saklig grunn til å nekte eller dersom leietaker selv ikke ville blitt godkjent som andelseier/kjøper.

Kommunale avgifter pr. år

kr 0,-

Formuesverdi

Primær kr. 946 983,-
Sekundær kr. 3 409 140,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

I borettslag bør det ikke settes overtakelse lengre frem i tid enn 4 måneder da evt. forkjøpsrett kan benyttes med krav om overtakelse innen 3-4 måneder. Angi ønske i budskjema.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter, feil ved arbeider som er utført av sikrede etter avtale med kjøper, eller for arbeider som sikrede påtar seg å utføre etter avtale med kjøper. Dette gjelder uavhengig av om arbeidet er utført av/på vegne av sikrede eller kjøper, og uavhengig av om arbeidet faktisk er utført.

Dersom sikrede gir lovnader vedrørende tilstand eller utførelse så kan ikke selskapet holdes ansvarlig for dette.
Forsikringen dekker ikke krav som følge av dårlig/mangelfull rengjøring eller rydding av eiendommen, eller krav knyttet til tilbehør som
skal følge med eiendommen. Forsikringen dekker ikke skade som oppstår eller påføres eiendommen i perioden mellom budaksept og kjøpers overtagelse. Som skade regnes her også komponenter som fjernes i denne perioden.
Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:

Meglerprovisjon 0,8 %
Tilretteleggelsesgebyr kr. 15 000,-
Markedsføringspakke kr. 14 990,-
Deltakelse på overtakelse kr. 2 500,-
Visningshonorar pr. stk. kr. 2 500,-
Salgsoppgaver (6 stk.) kr. 1 590,-
Oppgjørsgebyr kr. 6 290,-
Digitale tjenester kr. 2 090,-
Utleggsgebyr pr. stk kr. 750,-
Ekstratjenester pr. stk kr. 1 250,-

Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk kr. 172,-
Tgl. sikringsobligasjon kr. 480,-
Kommunal info kr. 3 470,-
Foto kr. 3 500,-
Interiørrådgiver kr. 1 875,-
Opplysninger forr.fører kr. 3 519,-
Eierskiftegebyr kr. 6 215,-

Alle beløp er ink. mva.

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.
- Planskisser
- Tilstandsrapport med arealberegning
- Energiattest
- Selgers egenerklæring
- Regulering og situasjonskart
- Vedtekter
- Husordensregler
- Regnskap og budsjett

Dokumenter