Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

berg

Jonsvannsveien 69

Prisantydning

7 990 000,-
Totalpris: 8 190 920,-

HEL TOMANNSBOLIG MED GODE LEIEINNTEKTER. Innholdsrik over 4 plan, 244 kvm BRA. I dag utleid for kr. 588.000,- per år.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

7 990 000,-

Omkostninger

200 920,-

Primærrom

219 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Tomannsbolig

Finn annonse

316561883

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1935

Energimerke

G

Tomteareal

314 m2

Soverom

8 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Ola Mogseth

Salgssjef / Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  3 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  2 minwalking
 • primary-schoolSkole
  7 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  4 minwalking
 • bikeBysykkel
  9 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 7 990 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 7 990 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 199 750,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 200 920,-
Totalpris ink. omkostninger 8 190 920,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

7230037

Eier

Omhus AS

Matrikkel

Gnr. 59
Bnr. 77
Trondheim Kommune

Adresse

Jonsvannsveien 69, 7052 TRONDHEIM

Byggeår

1935

Tomt

314 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Oppdragsansvarlig

Ola Mogseth

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Peis/ildsted
 • Sentralt
 • Rolig område

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Jonsvannsveien 69 er en innholdsrik horisontaldelt tomannsbolig over 4 plan. Boligen har en attraktiv og familievennlig beliggenhet, samtidig svært sentralt med kort vei til alt du trenger i hverdagen. Gang‐/sykkelavstand til bykjernen med alle storbyens tilbud. Kort vei til de store studiestedene og arbeidsplassene. Boligen er i dag utleid i sin helhet, med leieinntekter på kr. 588.000,- per år.

Boligen har vært gjenstand for enkelte oppgraderinger i senere år, men det må påregnes tiltak for vedlikehold av bygningsmassen.

- Garasje og oppstillingsplass.
- 3 stuer, 3 baderom og 7 soverom.
- Vedfyring, pipe rehabilitert med stålrør.
- Solrik veranda.
- Drenert 2010.
- Kjeller innredet 2010-12.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i garasje og på egen tomt.

Diverse

Loft er ikke godkjent til boligformål, og er innredet uten at dette er byggemeldt eller godkjent. Det forelå en søknad uten ansvarsrett for fasadeendring, omgjøring av bodareal til kjellerstue og hobbyrom samt bruksendring for loftet, datert 2013. Men denne ble ikke komplettert og er slettet fra byggesakskontorets arbeidsproram i 2016. Loft er utleid sammen med 2. etasje, og benevnelse av antall rom for varig opphold er oppgitt i henhold til dagens bruk av boligen. Se også kommentar fra takstmann vedrørende arealoppmåling i takstrapporten. Kjøper overtar ansvar og risiko for overnevnte.

Kjeller er godkjent bruksendret fra tilleggsdel til hoved-del i 2023, men det er anmerket enkelte avvik som kan ha betydning. Godkjenning forutsettes blant annet vindu som ikke er installert mot sør, og det vises til at det skal være intern trapp mellom leilighet i 1.etg og kjeller, uten dør eller vegg mot gang ti 1.etg. Det er ikke søkt om egen inngang til kjeller slik det er bygget i dag. Det er egen leiekontrakt for kjeller. Se også kommentar fra takstmann vedrørende arealoppmåling i takstrapporten. Kjøper overtar ansvar og risiko for overnevnte.

Selger har selv ikke bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om boligen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene.

Det foreligger 3 leiekontrakter for eiendommen. Disse er vedlagt salgsoppgaven, og det oppfordres til å sette seg inn i disse.

Oppvarming

Elektrisitet, varmepumpe og vedfyring.

Innhold

Type bolig og eierform

Tomannsbolig - Selveier

Byggemåte

Horisontaldelt tomannsbolig, oppført med 2 etasjer over kjeller, og med innredet loft. Grunnmur er av betong. Hovedkonstruksjon er oppført som en trekonstruksjon med utvendig kledning av trepanel. Vinduer med 2-lags glass. Taktekking i saltaksform, tekket med skifer.

Byggeår

193

Innhold

Primærrom:
- Loft: Gang, stue/soverom og stue.
- 2. etg: Trapperom, toalettrom, kjøkken, stue, baderom og 2 soverom.
- 1. etg: Trapperom, gang, toalettrom, kjøkken, stue, baderom og 3 soverom.
- Kjeller: Vaskerom, gang, stue, kjøkken, baderom og soverom.

Sekundærrom:
- Loft: Bod og kott
- 1. etg: Garasje

Areal

Bruksareal (BRA): 244m2
Primærrom (P-ROM): 219m2

Antall soverom

8

Takstmanns konklusjon og kommentar til areal

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 1
TG 1: 17
TG 2: 18
TG 3: 5
TG IU: 2

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 3:
- Balkong, terrasse, platting: Terrasser har høy slitasjegrad. Dette gjelder spesielt terrasse med inngang ved garasje i 1.etg, samt terrasse med utgang fra 2.etg.
Råteskader i konstruksjoner (levegg og rekkverksdeler). Lavt rekkverk
- Vinduer og dører: Det er flere enheter som har svært høy utvendig slitasje, og som vil ha behov for utskifting innen kort tid (TG 3). Dette gjelder spesielt vinduer på loft mot vest, samt et stuevindu i 1.etg og baderomsvindu i 1.etg. Disse har råteskader i karm, og bør skiftes. Ytterdør ved garasje i 1.etg har fuktskader og må skiftes.
- Yttervegger: Kledning er i dårlig forfatning. Store deler av opprinnelig trekledning er fremdeles hard og intakt, men det er mye sprekker og avflassing
av overflatebehandling. Vanneser fra byggeår har vært utsatt for høy fuktbelastning over tid, og har flere steder begynt å få råteskader. Det er ingen eller liten lufting på den eldre delen av kledningen. Det er ikke musetetting under kledning fra 80-tallet. Kledning på vestvegg er preget av råteskader, spesielt over vinduer, ved omramminger og skjøter mellom bord. Utkraget tak over inngang til 1.etg har en ganske stor mekanisk skade. Summen av slitasje, mangler og punktvis råteskader er såpass stor, at en utskifting må påregnes
- Etasjeskille og gulv på grunn: Det er påvist skjevheter og retningsavvik på over 4cm innenfor rom i boligen. Dette er ikke nødvendigvis uvanlig for eldre hus av denne typen, og behøver ikke å være et tegn på svekkelse, men eksakt årsak er ikke søkt påvist, da dette krever undersøkelser som strekker seg utover
rapportens mandat. TG 3 settes pga. store avvik. Estimert kostnad for utbedring er basert på avretting av gulv som et enkeltstående tiltak.
- Baderom 2. etg: Innredning er skadet. Hulltaking er ikke foretatt pga. manglende adkomst til konstruksjoner mot dusjsone. Baderommet er trolig oppgradert sist på 80-tallet, og har sluk av soil (støpejern) fra opprinnelig byggeår. Disse har ikke klemring, og det er ikke tett overgang mellom membran og sluk. Feil oppbygging med høyere risiko for lekkasjer ved høy vannstand i sluk. Det er ikke registrert tegn til etablert membran på vegg, men kun bruk av eldre type primer som ikke vil holde tett over tid. Det registreres sprekk i overgang mellom gulv og vegg, noe som er typisk for bad fra denne tiden, og
skyldes sig/ komprimering av myke platematerialer i gulv. Badet vil ikke tåle belastning med fritt vann. Det er benyttet dusjkabinett i nåværende eiers eiertid, og har derfor ikke vært belastning med vann på overflater. Videre bruk av dusjkabinett må ivaretas i påvente av en oppgradering.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- Drenering: Det mangler korrekt avslutning med topplist mot jordbånd (TG 2).
- Støttemur: Rekkverk må etableres.
- Vinduer og dører: TG 2 settes pga. alder og slitasje.
- Loft: TG 2 settes pga. risiko som følge av lukket konstruksjon mht. alder på taktekking og påviste avvik.
- Taktekking: TG 2 settes pga. alder og høyere risiko i tiden som kommer.
- Utstyr på tak: Må etableres for å lukke avvik.
- Kjøkken 2. etg: Fuktskade på vegg veg vask. Svelling etter fukt på fronter.
- Kjøkken kjeller: Svelling i skrog etter tidligere fukt/lekkasje. Drypplekkasje fra blandebatteri.
- Toalettrom 2. etg: TG 2 settes pga. naturlig ventilering. Begrenset vilkår for utskifting av luft.
- Toalettrom 1. etg: TG 2 settes pga. naturlig ventilering. Begrenset vilkår for utskifting av luft.
- Trapp: TG 2 settes pga. avvik fra referansenivå. Begrenset personsikkerhet.
- Avløpsrør: Stedvis treg avrenning. Lufting for kloakk er utført med ventiler på avløp i kjøkkenskap. Disse må ettersees og skiftes jevnlig for å ha tilstrekkelig funksjon. Det er ikke kjent om det er lufting over tak fra kloakk i tillegg til dette.
Eldre soilrør vil ha nådd forventet levetid og har høy risiko for svikt. Utskiftinger må påregnes.
- Vannledninger: Eldre kobber-rør har nådd over halvparten av forventet funksjonstid og vil ha høyere risiko for feil i tiden som kommer. Vannrør i kjeller/ vaskerom er uisolert og vil ha større risiko for kondens.
- Elektrisk: Anlegget har varierende alder og utførelse. Deler er skiftet i nåværende eiers eiertid 2010 - 2020, og kan dokumenteres. Dette gjelder i hovedsak arbeider i 1.etg og deler i kjeller. Utover dette er det ymse alder og beskaffenhet på anlegget og er ikke sammenhengende historikk eller
dokumentasjon på utført installasjon. Mht. alder kan det ikke utelukkes at det finnes feil ved et eventuelt tilsyn. Det anbefales derfor at det rekvireres en el-kontroll for å få påvist tilstand og eventuelle avvik med behov for retting.
- Ventilasjon: TG 2 settes pga. begrenset anlegg for luftutskifting iht. referansenivå.
- Baderom 1. etg:
- Overflater: Kun 1cm fall på gulv. Det anbefales å legge en fuge eller annet tettemiddel mot dørterskel for å hindre at eventuelt lekkasjevann kan forlate rommet. Tydelig sprekk i flis på vegg i dusjsone. Usikkert om dette har påvirket tetthet for eventuell membran
- Membran, tettesjikt og sluk: Sluk av soil (støpejern) fra opprinnelig byggeår.
Disse har ikke klemring, og det er ikke tett overgang mellom membran og sluk.
Feil oppbygging med høyere risiko for lekkasjer ved høy vannstand i sluk.
Utette rørgjennomføringer.
- Ventilasjon: Mekanisk avtrekk bør etableres.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad IU:
- Takkonstruksjon: Lukket konstruksjon. Kun besiktiget fra bakkenivå, uten å anmerke vesentlig nedbøy. Utover dette er det ikke mulighet for kontroll, og kan derfor ikke konkluderes med noe tilstandsgrad.
- Baderom 1. etg: TGIU er gitt ut ifra manglende mulighet (bygningsmessige hindringer) for hulltaking mot våtsone.

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Loft er ikke godkjent til boligformål, og er innredet uten at dette er byggemeldt eller godkjent. Kjeller er godkjent bruksendret fra tilleggsdel til hoved-del i 2023, men det er anmerket enkelte avvik som kan ha betydning. Godkjenning forutsettes blant annet vindu som ikke er installert mot sør, og det vises til at det skal være intern trapp mellom leilighet i 1.etg og kjeller, uten dør eller vegg mot gang ti 1.etg. Det er ikke søkt om egen inngang til kjeller slik det er bygget i dag.
- Loft har ikke tilstrekkelig mulighet for rømning.
- Skiller mellom yttergang og leiligheter i 1.etg og 2.etg er ikke iht. moderne krav til brannkonstruksjoner. Dette betyr ikke at arealene ikke er godkjent til formålet, men selv om dette er godkjent i sin tid, så vil det bli bemerket i denne rapporten dersom det er avvik ifra byggeforskrift av 1985 som et minimum.
- Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift.
- Deler av arealer på loft er trukket ut grunnet krav til måleverdighet der hvor det er skråtak.

Arealmålingene måles etter bransjestandarden ""Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger"". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Takstfirma

Takst-Forum Trøndelag AS

Dato for takst

04-08-2023

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 314 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Tinglyste rettigheter

Bestemmelse om gjerde
Dagboknr.: 900342
Dato: 02-07-1935
Bestemmelse om bebyggelse

Refusjonsplikt til kommunen.

Med flere bestemmelser

Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr.: 10649
Dato: 13-07-1982
Bestemmelse om bebyggelse

Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr.: 10652
Dato: 13-07-1982
Bestemmelse om bebyggelse

Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr.: 20617
Dato: 20-12-1982
Med flere bestemmelser

Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr.: 20618
Dato: 20-12-1982
Bestemmelse om bebyggelse

Bestemmelse om veg
Dagboknr.: 10940
Dato: 21-06-1983
Bestemmelse om garasje/parkering rettighetshaver Bnr 257.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Registrering av grunn
Dagboknr.: 900051
Dato: 26-03-1935
Registrering av grunn

Kommentar til heftelser

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Regulering

Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse ihht. kommuneplanens arealdel. Det opplyses om planarbeid r20220003 Sigurd Slembes veg 14. Reguleringen omfatter boligbebyggelse med uteområder.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 16. januar 1935. Midlertidig brukstillatelse gjelder for tomannsbolig.

Det foreligger godkjenning om tilbygg garasje fra 2002.

Bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Hvor midlertidigbrukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr 32 280,-

Kommentar til kommunale avg

Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
2. termin 2023 er oppgitt til å være kr. 8 070,-

Totalt beløp kommunale avgifter per år er estimert ut fra ovennevnte terminbeløp.

Formuesverdi

Primær kr. 1 665 124,-
Sekundær kr. 5 994 446,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»:

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Kjøperen skal regnes for å kjenne til forhold som går tydelig fram av en godkjent tilstandsrapport jfr. ny forskrift, (tryggere bolighandel) eller andre salgsdokument som kjøperen er gitt anledning til å sette seg inn i.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en anmodning fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller for- øvrig handlet i strid med god tro.

Kjøpers undersøkelsesplikt er utvidet i nytt lovverk av 2022. Nytt lovverk har nå reguleringer hvor kjøper er underlagt en egenandel når eiendommen har en kjøpsrettslig mangel jfr. § 3-1, fjerde ledd. Egenandelen kommer først på tale når det er påvist at eiendommen har en kjøpsrettslig mangel, (avvik fra hvordan eiendommen er beskrevet i salgsdokumentene vurdert ut fra de konkrete forholdene i saken). Er det konstatert en kjøpsrettslig mangel som nevnt ovenfor, skal det trekkes kr 10 000,- fra utbedringskostnadene ved oppgjøret.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligselgerforsikring

Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring, men selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper gjøres oppmerksom på den særskilte risiko ved ev mangelskrav, ettersom selger ikke har tegnet eierskifteforsikring

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Velkommen til visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visning blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Finansiering

Vi samarbeider med Danske Bank, og de tilbyr gode betingelser til våre kunder. Kontakt din megler om dette og vi setter deg i kontakt med en dyktig finansiell rådgiver. Meglerforetaket mottar honorar ved formidling av finansielle tjenester. 

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.
- Tilstandsrapport med arealberegning
- Selgers egenerklæring
- Energiattest
- Planskisser
- Målebrev/skylddeling
- Regulering og situasjonskart
- Byggetegninger
- Midlertidig brukstillatelse/ferdig attest
- Tinglyst erklæring vedr. X

Dokumenter