Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

løkken verk

Smedhaugen

Prisantydning

1 000 000,-
Totalpris: 1 008 670,-

STOR INVESTERINGSMULIGHET - 8 boligtomter selges samlet| Nydelig utsikt og flott turterreng| 25,2 mål tomt med 30% BYA

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

1 000 000,-

Omkostninger

8 670,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Tomt

Finn annonse

298788342

Energimerke

None

Tomteareal

25 221 m2
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  16 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  22 mindrive
 • kindergardenBarnehage
  19 minwalking
 • primary-schoolSkole
  24 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  17 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 1 000 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 1 000 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 7 500,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
Omkostninger totalt 8 670,-
Totalpris ink. omkostninger 1 008 670,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

82-0018/23

Matrikkel

Gnr. 429
Bnr. 166
Orkland Kommune

Tomt

25 221 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Turterreng
 • Utsikt
 • Vei frem til eiendommen

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

På Smedhaugen finner du Løkken barnehage og like ved har du også Bjørnli og Fagerlivatnet.
8 boligtomter med flott beliggenhet på Løkken Verk med topp utsikt. Tomtene ligger mellom bussholdeplass Vemyrtoppen og Gammelbyen som er like ved Løkken barnehage.

Diverse

Fellesbestemmelser
Før tomtene kan fradeles må det utarbeides en teknisk plan som viser løsninger for Vann, avløp og strømforsyning. Denne planen skal omfatte alle tomtene innenfor planområdet. Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eventuelle overskuddsmasser etter inngrep henlegges på steder der de ikke virker skjemmende.

Innhold

Type bolig og eierform

Selveier

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 25 221 m2 eiet tomt

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5059/429/166:
26.10.1871 - Dokumentnr: 900024 - Jordskifte
VOLDGIFTSKJENNELSE OM SKILLEMERKET I HAUGEN NORDRE OG
LØFSHUS UTMARK
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.12.1877 - Dokumentnr: 905952 - Utskifting
AV UTMARKEN PÅ LØFSHUS
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


16.04.1902 - Dokumentnr: 900059 - Utskifting
AV LAUSHUS OG LØKKENS UTMARK
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.03.1908 - Dokumentnr: 900065 - Erklæring/avtale
ARVEFESTE I 99 ÅR PÅ GRUNN TIL TRANSFORMERHUS
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


11.03.1908 - Dokumentnr: 900146 - Erklæring/avtale
RETT FOR SALVESEN & THAMS TIL STOLPERAD FOR KRAFTLEDNINGER
OVER D.E. M.FL. I 99 ÅR
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


09.04.1953 - Dokumentnr: 520 - Erklæring/avtale
RETT FOR MELDAL KOMM. KRAFTFORSYNING TIL Å HA KRAFTLEDNINGER
OVER D.E. MOT ERSTATNING KR 1.950,-
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.07.1964 - Dokumentnr: 2016 - Erklæring/avtale
EIER AV D.E. AVSTÅR FRI GRUNN M.V. TIL VEGEN LØKKEN -
GRANMO BRO
OVERFØRT FRA GNR:29 BNR:4
OVERFØRT FRA GNR: 28 BNR: 3
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Gjelder ikke for gnr. 28 bnr. 148


14.11.1964 - Dokumentnr: 3639 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV REGLEMENT FOR STATENS VEGVESEN VEDR.
STABBUR, ENEBOLIG OG UTHUS NÆR VEGEN LØKKEN - DROGSETMOEN
OVERFØRT FRA GNR: 28 BNR: 3
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Gjelder ikke for gnr. 28 bnr. 148


12.08.1969 - Dokumentnr: 3108 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV REGLEMENT FOR STATENS VEGVESEN VEDR.
HOVEDVANNLEDNING UNDER FYLKESVEG
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.1971 - Dokumentnr: 267 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV REGLEMENT FOR STATENS VEGVESEN VEDR.
Å LEGGE VANNLEDNING UNDER RIKSVEG
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.1974 - Dokumentnr: 2700 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV REGLEMENT FOR STATENS VEGVESEN VEDR.
Å LEGGE 12" RØRLEDNING UNDER FYLKESVEG
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.1974 - Dokumentnr: 2704 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:402 Bnr:13
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:428 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:15
RETT TIL Å ANLEGGE/VEDLIKEHOLDE VEI OG RØRLEDNING OVER D.E.
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.03.1975 - Dokumentnr: 990022 - Elektriske kraftlinjer
REG. AV SØR-TRØNDELAG KRAFTSELSKAPS HØYSPENTE OVERFØRINGS-
ANLEGG REVHIBERGET - LØKKEN TRANSFORMATORSTASJON
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1982 - Dokumentnr: 1735 - Erklæring/avtale
VEDERLAGSFRI OG STEDSEVARENDE RETT FOR LØKKEN GRUBER AS
TIL Å BENYTTE GAMLE OG EVENT NYE VEIER OVER D.E.MFL-.
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1982 - Dokumentnr: 1736 - Erklæring/avtale
RETT FOR LØKKEN GRUBER AS & CO TIL RØRLEDNING OVER D.E.
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


01.07.1988 - Dokumentnr: 3991 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV REGLEMENT FOR STATENS VEGVESEN VEDR.
Å LEGGE AVLØPSLEDNING UNDER FV 486
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


30.12.1988 - Dokumentnr: 8328 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:34
RETT TIL SEPTIKTANK FOR KLOAKK M.M.
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


30.12.1991 - Dokumentnr: 7335 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:60
VEGRETT.
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.2016 - Dokumentnr: 354176 - Jordskifte
Jordskiftesak 1600-2015-0039 Moen
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.2019 - Dokumentnr: 1109276 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:163
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.2019 - Dokumentnr: 1109276 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:163
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.2019 - Dokumentnr: 1109276 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:163
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


16.10.2019 - Dokumentnr: 1220917 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:162
Bestemmelse om vedlikehold
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


16.10.2019 - Dokumentnr: 1220917 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:162
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


16.10.2019 - Dokumentnr: 1220917 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:162
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:5059 Gnr:429 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

Regulering

Området er ikke detaljregulert og reguleres derav gjennom kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedr. bygging, riving m.m.
For denne eiendom er det fra kommunen gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av formålet for eiendommen til boligformål.

Arealplan kan fåes ved henvendelse til megler.

I alle bebygde boligområder settes utnyttelsesgraden til maks 30 % BYA.
Garasjer/uthus kan føres opp med BYA inntil 50 m2. På tomter med tomannsbolig kan
felles garasje være inntil 70 m2 BYA. Gesimshøyde skal være inntil 3,0m og mønehøyde
inntil 4,0 m for enkeltgarasje og mønehøyde inntil 6,0 m for dobbel- eller fellesgarasje, og
de skal tilpasses bolighuset når det gjelder materialvalg, form og farge.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Det må påregnes å betale kommunale avgifter ved bygging av bolig.

Kommentar vei, vann og avløp

Det er ikke etablert vann og avløp på eiendommen.
Se reguleringsbestemmelser ang. muligheter og begrensninger for avløp.

Adkomst fra offentlig vei må opprettes og bekostes av kjøper.
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller offentlig kloakk. Private stikkledninger og vei til off. nett må kjøper selv etablere og bekoste.
Etablering av el. og andre nødvendige ledningsnett besørges og bekostes av kjøper. Tilknytningsgebyret for vann og avløp beregnes og faktureres av Byggesakskontoret.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon fastpris               kr. 40 000,- 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 15 000,- 
Markedsføringspakke                    kr. 10 900,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 590,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   6 290,- 
Digitale tjenester                            kr.   2 090,- 
Utleggsgebyr pr. stk.                      kr.      750,-
Ekstratjenester pr. stk.                  kr.   1 250,-  
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk.                         kr.   172,-
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   2 070,-
Foto                                                  kr.   3 500,- 

Alle beløp er ink. mva.

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?