Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

trondheim

Kirkegata 41A

Prisantydning

1 500 000,-
Totalpris: 1 730 141,-

MØLLENBERG - Flott næringsseksjon med sentral beliggenhet like ved solsiden

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

1 500 000,-

Omkostninger

43 320,-

Fellesgjeld

186 821,-

Fellesutgifter

2 051,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Annet

Finn annonse

305712470

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

1900

Energimerke

G

Tomteareal

786 m2
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Daniel Lund

Avdelingsleder/Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  1 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  5 minwalking
 • bikeBysykkel
  1 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  1 minwalking
 • shopping-mallKjøpesenter
  4 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 1 500 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 1 500 000,-
Fellesgjeld 186 821,-
Totalpris ink. fellesgjeld 1 686 821,-
Omkostninger
Dokumentavgift 42 150,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
Omkostninger totalt 43 320,-
Totalpris ink. omkostninger 1 730 141,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

82-0023/23

Matrikkel

Gnr. 410
Bnr. 113
Snr. 1
Trondheim Kommune

Byggeår

1900

Tomt

786 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Velkommen til en flott næringsseksjon i Kirkegata 41A!
Seksjonen har ypperlig beliggenhet like ved solsiden, og har mye gangtrafikk i området som gir god eksponering.

Kvaliteter verdt å merke seg:

- Svært sentral beliggenhet
- Romslig seksjon på 66 kvm
- Bad med dusjhjørne, servant og opplegg til vaskemaskin
- Det meste innen gang- og sykkelavstand
- Godt kollektivtilbud like i nærheten med mange bussforbindelser.
- Mulighet for god profilering mot Kirkegata

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Møllenberg og er et attraktivt leieobjekt med tanke på beliggenheten. I tillegg ligger seksjonen i et område med mye gangtrafikk som gir god eksponering i nærområdet

Adkomst

Fra Solsiden, gå retning Møllenberg og opp gangstien ved Impulse treningssenter, seksjonen ligger i kjelleren på bygården som ligger rett frem når du kommer opp i Kirkegata. Inngang på hjørnet. Det vil bli skiltet med Nylander visningsskilt ved fellesvisning

Parkering

Antall parkeringsplasser: 0
Soneparkering i området mot avgift

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at det er vesentlige mangler tilknyttet seksjonen og muligens sameiet forøvrig når det kommer til brannsikring. Sameiet har innhentet rapport for utbedring av ovennevnte, endelig rapport er enda ikke mottatt.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av:

Elektriske panelovne

Innhold

Type bolig og eierform

Dette er en næringsseksjon - Selveier

Byggemåte

Grunnmuren er oppført i gråsteinsmur. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med liggende panel. Taket har valmtaks form tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass.

Byggeår

190

Innhold

Primærrom:
Kjeller: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, vindfang

Standard

Kjeller
Stue: Belegg på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling.

Kjøkken: Belegg på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Innredning med benkebereder og mekanisk avtrekksvifte over stekesonen.

Soverom 1: Belegg på gulv, og malt panel og pusset overflate på vegger. Malt overflate i himling.

Soverom 2: Belegg på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Utstyrt med dusjhjørne, mekanisk avtrekk, opplegg for vaskemaskin, servant og wc.

Vindfang: Flis på gulv og panelplater på vegger. Malt overflate i himling.

Sammendrag takstrapport:

Bygningsdeler med TG3:

Rom under terreng:
Totalvurdering:
Det er ingen lufte muligheter utover åpning av vindu.
Det registreres forhøyede fuktverdier i tregulv foran dør inn til badet.
Tilstandsgrad 3 settes på grunn av høye fuktverdier i oppforet tregulv foran badet.
Utbedringskostnader: Ingen umiddelbar kostnad
Det er ikke estimert kostnader for utbedring da årsaken og omfanget ikke er kjent.
Kostnader for utbedring må sees i sammenheng med årsak og omfang.
Anbefalte tiltak
Det må gjøres ytterlige undersøkelser vedrørende fukt i gulv for å kartlegge årsak og omfang.
Bedre ventilering bør etableres.


Bygningsdeler med TG2:

Drenering Totalvurdering
Ingen symptomer på svikt, men kombinasjon av alder og byggemåte tilsier at det er kort gjenværende
brukstid.

Vinduer og dører
Totalvurdering
Vinduer har harde og uttørkede tettelister/pakninger og har følgelig redusert tettefunksjon og
energieffektivitet i forhold til dagens standard.
Tilstandsgrad 2 settes på bakgrunn av harde og uttørkede pakninger samt redusert tettefunksjon og
energieffektivitet.

Yttervegger
Totalvurdering
Det registreres værslitt/oppsprukket trekledningen og det registreres råte i syllstokken.
Kledningen er ikke luftet, noe som var vanlig ved oppføringstidspunktet.
Anbefalte tiltak
Påviste skader må utbedres

Taktekking
Totalvurdering
Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker.
Anbefalte tiltak
Generelt anbefales det at taktekking holdes fri for mose.

Kjøkken
Totalvurdering
Kjøkkenventilator med omluftfunksjon/kullfilter i kombinasjon med naturlig ventilering, tilfredsstiller ikke
standardens krav til luftutskifting.
Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av omluftsventilator/kullfilter.
Anbefalte tiltak
I tillegg til omluftsvifte anbefales det etablere et forsert (mekanisk) avtrekk på kjøkkenet.
Varmtvannsbereder
Totalvurdering
Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid.

Ventilasjon
Totalvurdering
Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu.
Anbefalte tiltak
Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Det presiseres at det bør avklares med sameiet/borettslaget
om muligheten for dette.

Våtrom
Totalvurdering overflater
Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom
døråpning.
Anbefalte tiltak overflater
Det anbefales å gjøre ytterlige undersøkelser vedrørende lekkasjevann som ikke ledes til sluk.

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Det gjøres oppmerksom på at det trolig er etablert en underliggende bane membran.
Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk
Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Tilstandsgrad 2 settes på grunn av slitasje og skader på servant skapet.

Bygningsdeler med TGIU

Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering
Loftet er innredet som andre boenheter.

P-rom pr. etasje

66

BRA pr. etasje

66

Takstfirma

Supertakst AS

Dato for takst

02-05-2023

Energimerke

Energimerke G
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 786 m2 eiet tomt

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 2 051,-

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter og avdrag/renter til fellesgjeld.

Fordeles følgende:
Renteutgift og avdrag: kr1582,-
Driftsutgifter: kr 470,-

Andel fellesgjeld

186 821,- (24-05-2023)

Andel formue

2 850,- (24-05-2023)

Lånebetingelser

Megler er ikke forelagt oppdaterte lånebetingelser for fellesgjeld av forretningsfører.

Det foreligger en utregning med lånekalkulator i signert protokoll vedlagt i salgsoppgaven datert 09.03.22.

Konferer megler for mer informasjon.

IN-ordning

Iht. opplysninger gitt av forretningsfører, tilbyr borettslaget individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning), noe som innebærer at den enkelte andelseier gis adgang til å betale ned på fellesgjelden som er knyttet til den aktuelle andelen og derigjennom få lavere månedlige felleskostnader. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det kan være fastsatt betingelser for når en nedbetaling kan skje, minimumsbeløp, bestemte tidspunkt m.v., samt at det kan påløpe ekstrakostnader for overkurs dersom borettslaget har inngått en avtale om fastrente e.l. Andelen overdras med den fellesgjeld som fremgår av salgsoppgaven.

Forsikringsselskap

If Skadeforsikring NUF Polisenr. SP3823996

Offentlig informasjon

Tinglyste rettigheter

Seksjonering
Dagboknr.: 7205
Dato: 26-03-1990
SNR: 1

Formål: Næring

Sameiebrøk: 47 / 809

Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Dagboknr.: 13827
Dato: 11-08-2000
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.

Gjelder seksjon nr. 7

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/410/113/1:
26.03.1990 - Dokumentnr: 7205 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 47/809


11.08.2000 - Dokumentnr: 13827 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 47/904
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 7

Regulering

Eiendommen og område er regulert til spesialområde for bevaringsverdig bebyggelse

Det gjøres oppmerksom på at det er reguleringsplaner under arbeid som kan få konsekvenser som berører eiendommen:
5001 r20190002 Innherredsveien, fornying, planprogram
5001 r20230005 Gyldenløves gat

Ferdigattest

Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke.
Bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Hvor midlertidigbrukstillatelse ikke er innhentet for tiltak før 01.01.1998, eller ferdigattest ikke er innhentet for saker etter 01.01.1998, vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Offentlig myndighet kan i disse tilfeller vurdere ulovlighetsoppfølging, for å få brakt byggetiltakene i samsvar med godkjent søknad/lovens krav.
Det gjøres oppmerksom på at dagens bruk av seksjonen ikke stemmer overens med godkjente tegninger. Denne risikoen vil overføres til kjøpe

Adgang til utleie

Seksjonen er godkjent til næringsformål og kan således leies ut som næringslokale.

Kommunale avgifter pr. år

kr 14 708,-

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger/anlegg

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Angi ønsket overtakelse i budskjema

Dokumenter