Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

malvik

Forbordvegen 88

Prisantydning

1 800 000,-
Totalpris: 1 846 170,-

ROMSLIG TOMT PÅ CA 1 MÅL MED FJORDUTSIKT - Flotte solforhold| Nært skole og marka| Ingen byggeklausul

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

1 800 000,-

Omkostninger

46 170,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Tomt

Finn annonse

238492483

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Energimerke

None

Tomteareal

988 m2
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  10 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  5 mindrive
 • kindergardenBarnehage
  12 minwalking
 • primary-schoolSkole
  4 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  5 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 1 800 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 1 800 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 45 000,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
Omkostninger totalt 46 170,-
Totalpris ink. omkostninger 1 846 170,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

82-0069/21

Matrikkel

Gnr. 12
Bnr. 21
Malvik Kommune

Tomt

988 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Offentlig vann og avløp
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Vei frem til eiendommen

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Velkommen til Forbordvegen 88 i Malvik!

Her har du muligheten til å bygge drømmeboligen i rolige og landlige omgivelser kun 15 minutters kjøring til Trondheim sentrum.
På denne 988 kvm romslige tomten får du flotte sol- og utsiktsforhold med god plass til å opparbeide seg en romslig hage.
Det er nærhet til skole, butikk og restaurant på Vikhammer og kort avstand til Malvik-marka med sine turstier, lysløyper og fiskevann. Man har kanskje en av Trondheims fineste og mest populære fritidsområder med badestrand og sykkelbane på Midtsandtangen som er et perfekt mål for familier på sommerstid.

Fremtredende kvaliteter er:
- Ingen byggeklausul
- Nydelig fjordutsikt
- Familievennlig beliggenhet
- Nærhet til badestrand og sykkelbane på Midtsandtangen
- 35% utnyttelsesgrad ved dispensasjon
- Utarbeidet grunnundersøkelse

Husk og meld deg på visning eller ta kontakt med megler

Beliggenhet

Fra tomten er det nærhet til skole, butikk og restaurant på Vikhammer og kort avstand til Malvik-marka med sine turstier, lysløyper og fiskevann.
Man har kanskje en av Trondheims fineste og mest populære fritidsområder med badestrand og sykkelbane på Midtsandtangen som er et yndet mål for familier på sommerstid.
Ellers kort vei til offentlig kommunikasjon og fine turområder i nærområdet.

Adkomst

Følg gamle E6 fra Vikhammer i nordgående retning. Etter å ha passert Malvik sentrum kommer en oppoverbakke mot Torpsletta. På toppen av denne ta første til høyre, avkjøring til Malvik kirke. Følg veien forbi kirka og ta av første vei til venstre. Tomten kommer på høyre side med avkjøring av veien.

Diverse

Området er ikke detaljregulert og reguleres derav gjennom kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedr. bygging, riving m.m.
For denne eiendom var det tidligere gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av formålet for eiendommen til boligformål. Dispensasjon med endret formål er nå utgått og det må søkes til kommunen på nytt.

Det vises til skriv vedlagt i salgsoppgaven "Dispensasjon - endret formål" fra Malvik kommune datert 12.05.2020 hvor følgende vilkår skal være på plass i forkant av bebyggelse av tomten:

1. Felles privat adkomst veg skal ta hensyn til adkomstløsning med Forbordvegen og
kryssløsning for planlagt fortau langs samme veg.
2. Adkomstløsning skal være etablert og godkjent før det gis igangsettingstillatelse for
utbygging på den omsøkte eiendommen.
3. Det avsettes en sone på 10 meter langs bekk som skal holdes uberørt av en eventuell
fremtidig utbygging, som illustrert på kart.

Det vises til grunnboring av Multiconsult og Rambøll angående grunnboringer på tomtene:
Rambøll vurderer at stabiliteten er tilfredsstillende forutsatt at tiltaket ikke forverrer stabiliteten for området. Videre er det vurdert at tiltaket kan utføres uten en forverring av stabiliteten. Multiconsult er enig i dette og gir dermed anbefaling om godkjenning av Rambølls vurderinger av skredfare.

Tensio bekrefter at det skal være tilstrekkelig med strømkapassitet i nærmeste stolpe. Installatør tar kontakt med Tensio når dette blir utført.
Kostnad påkostes kjøper.

Innhold

Type bolig og eierform

Selveier

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 988 m2 eiet tomt.
Ved overdragelse av ubebygget eiendom/tomt kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne, og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen.
Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysing og oppgjøret kan ikke foretas før skjøtet er tinglyst. Konsesjonsfriheten er betinget tomta er ikke større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlova, eller ikke trenger slik godkjenning etter jordlova

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

Eiendommen overdras fri for heftelser med unntak av tinglyst heftelser/ tidligere kjent som servitutter/rettigheter/forpliktelser som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen/ i festet/i grunnen:

Heftelser i eiendomsrett:
2014/410246-2/200 21.05.2014 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5031 GNR: 12 BNR: 9
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5031 GNR: 12 BNR: 20
Det kan ikke bygges høyere enn 1 og en halv etasje over dagens terrengnivå
2014/521042-1/200 25.06.2014 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5031 GNR: 12 BNR: 22
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Servitutter:
2014/410315-1/200 21.05.2014 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 5031 GNR: 12 BNR: 9
2014/410347-1/200 21.05.2014 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 5031 GNR: 10 BNR: 2
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2014/521034-1/200 25.06.2014 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighet hefter i: KNR: 5031 GNR: 10 BNR: 1
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2014/521056-1/200 25.06.2014 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighet hefter i: KNR: 5031 GNR: 10 BNR: 2
Bestemmelse om adkomstrett
Parsell som fradels gnr. 10 bnr. 2 har rett til å koble seg på anlegget for egen regning.
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2014/521073-1/200 25.06.2014 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighet hefter i: KNR: 5031 GNR: 12 BNR: 9
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

For mer informasjon om tilliggende rettigheter, ta kontakt med meglerforetaket.

Regulering

Området er ikke detaljregulert og reguleres derav gjennom kommuneplanens arealdel.
Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedr. bygging, riving m.m.

Arealplan kan fåes ved henvendelse til megler.

Kommentar til kommunale avg

Det må påregnes å betale kommunale avgifter ved bygging av bolig.

Kommentar vei, vann og avløp

Adkomst fra offentlig vei må opprettes og bekostes av kjøper.
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller offentlig kloakk. Private stikkledninger og vei til off. nett må kjøper selv etablere og bekoste.
Etablering av el. og andre nødvendige ledningsnett besørges og bekostes av kjøper. Tilknytningsgebyret for vann og avløp beregnes og faktureres av Byggesakskontoret.

Eier av denne eiendom har tinglyst rett til å legge og ha liggende vann- og kloakkledning samt ledning for overløpsvann fra grense mellom gnr. 10, bnr. 1 og gnr. 10, bnr. 2 frem til kommunal tilkoplingspum på gnr. 10 bnr. 1, ca. 50 m. Se forøvrig vedlagte tinglyste erklæring.

Denne eiendom har tinglyst veirett over gnr. 12, bnr. 9 med pliktig deltakelse i drift og vedlikehold av den del av veien som benyttes.
Videre er det tinglyst veirett over gnr. 10, bnr. 2, bnr. 2 med pliktig deltakelse i drift og vedlikehold som fordeles likt på hjemmelshaverne.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Megler fraråder bruk av blancoskjøte. Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visningen blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Meglers vederlag

Meglerforetakets vederlag oppdragsgiver:

Meglerprovisjon fast. kr. 50 000,-

Salgstilretteleggelse kr 10 000,- (inkl. mva).
Oppgjørsgebyr kr 5 000,- (inkl. mva).
Kontroll EDR kr 1 500,- (inkl. mva).
Utleggsgebyr kr 325,- (inkl. mva) pr faktura.
Ekstratjenester kr 1 250,- (inkl. mva) pr. oppgave.

Vedlegg

Vedlegg til salgsoppgave medfølger som egen vedlagt del, vi ber om at du setter deg godt inn i disse før inngivelse av bud. Vedleggene anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Selgers egenoppgave
Marikkelbrev
Kartutsnitt
Disp. fra kommuneplan
Tinglyste servitutter

Dokumenter