Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

hellandsjøen

Tverrbekken

Prisantydning

250 000 - 450 000,-
Totalpris: 257 420 - 462 420,-

FANTASTISKE FRITIDSTOMTER UTEN BYGGEKLAUSUL - Vakker fjordutsikt| Vei/vann/strøm/fibernett| Nydelig hyttefelt

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

250 000 - 450 000,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Fritidstomt

Finn annonse

306212312

Etasjer

0

Energimerke

None
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  13 mindrive
 • primary-schoolSkole
  14 mindrive
 • kindergardenBarnehage
  14 mindrive
 • shopping-mallKjøpesenter
  26 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  26 mindrive
Enheter
Enhet Areal Soverom Totalpris
Tverrbekken m2 0 kr 359 920,-
Tverrbekken m2 0 kr 359 920,-
Tverrbekken m2 kr 257 420,-
Tverrbekken m2 0 Solgt
Tverrbekken m2 0 kr 257 420,-
Tverrbekken m2 0 kr 257 420,-
Tverrbekken m2 0 kr 257 420,-
Tverrbekken m2 0 kr 462 420,-
Tverrbekken m2 0 kr 462 420,-
Tverrbekken m2 0 kr 462 420,-

Fasiliteter

 • Turterreng
 • Utsikt

Om prosjektet

Områdebeliggenhet

Praktfull beliggenhet med fin utsikt ut over sjøen i retning Hemnefjorden, Stamnesøya og Trondheimsleia. Hyttefeltet ligger skjermet til uten gjennomkjøring. Det er under 2 timers fergefri kjøring fra Trondheim. Fin skjærgård i området, hvor du blant annet finner Magerøya som er populært på sommerstid med restaurant og liv.

Dette er en unik mulighet til å skaffe seg en sjønær fritidstomt, som ligger i et stadig mer populært hytteområde. Fritidstomtene har flott sjøutsikt og ligger lunt og rolig til. Her har man et fint utgangspunkt for rekreasjon og alle typer friluftsliv som bading, sykkelturer, fjellturer med fisking, fiske- og båtturer på sjøen, padling (kano og kajakk), dykking og alle andre typer vannsport.

Ca. 25 min kjøretur til Kyrksæterøra med fleste servicefunksjoner.

Nedre Tverrbekken:
17: Tomtestørrelse Ca. 660 kvm. Prisantydning: kr 350 000,-
18: Tomtestørrelse Ca. 650 kvm. Prisantydning: kr 350 000,-
19: Tomtestørrelse Ca. 500 kvm. Prisantydning: kr 250 000,-
20: Tomtestørrelse Ca. 500 kvm. SOLGT
21: Tomtestørrelse Ca. 700 kvm. Prisantydning: kr 250 000,-
22: Tomtestørrelse Ca. 630 kvm. Prisantydning: kr 250 000,-
30: Tomtestørrelse Ca. 550 kvm. Prisantydning: kr 250 000,-

Øvre Tverrbekken:
24: Tomtestørrelse Ca. 1 070 kvm. SOLGT
25: Tomtestørrelse Ca. 800 kvm. Prisantydning: kr 450 000,-
26: Tomtestørrelse Ca. 815 kvm. Prisantydning: kr 450 000,-
27: Tomtestørrelse Ca. 1 100 kvm. Prisantydning: kr 450 000,-

Tomtene ligger i en blindvei med skjermet for innsyn og har gode solforhold.

Beskrivelse

Velkommen til Øvre og Nedre Tverrbekken hyttefelt!
Vi har nå gleden av å presentere en nydelig mulighet til å komme seg inn på hyttemarkedet.

Hele 10 fritidstomter til salgs med pris fra kr 250 000 - 450 000,-.

KVALITETER VED TOMTENE:
- Ingen byggeklausul.
- Mulighet for leie av båtplass.
- Mulighet til å koble seg på fibernett.
- Fantastisk sjøutsikt.
- Vann, strøm og septik.
- Biloppstillingsplass for biler på egen tomt.
- Gode solforhold.
- Flotte turterreng i område.
- Bilvei helt frem til tomtene.
- Fergefri reise fra Trondheim.
- Ca. 25 min kjøretur til Kyrksæterøra.

Energimerking

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Kjøpers omkostninger

Vi gjør oppmerksom på at overnevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses et pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eventuell økning i offentlige skatter og avgifter, herunder evt. økning av mva., tinglysingsgebyr, dokumentavgift m.m. belastes kjøper.

Bruksrett/rettigheter

Tinglyste rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
5055/35/105: 25.05.1972 - Dokumentnr: 2532 - Jordskifte vedr. utmarka til STAMNES Gjelder denne registerenheten med flere
20.04.1977 - Dokumentnr: 2254 - Erklæring/avtale MELDING OM AT STRANDPLANEN VEDR. D.E. M.FL. ER GODKJENT AV FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Gjelder denne registerenheten med flere 30.05.1989 - Dokumentnr: 3241 - Erklæring/avtale Bestemmelse om veg vedr. hyttetomt nr. 35,36,37,38,39,40,41 og 10 Gjelder denne registerenheten med flere
02.07.1999 - Dokumentnr: 2995 - Erklæring/avtale Rettighetshaver HEMNE KRAFTLAG AL HØYSPENT AVGRENINGSLINJENE TIL KVERNAVIKA MED TRANSFORMATORPUNKT Gjelder denne registerenheten med flere 10.12.2014 - Dokumentnr: 1088389 - Bestemmelse om veg og vannledning Rettighetshaver: Knr:5055 Gnr:35 Bnr:343 Gjelder denne registerenheten med flere
10.12.2014 - Dokumentnr: 1088439 - Bestemmelse om veg og vannledning Rettighetshaver: Knr:5055 Gnr:35 Bnr:344 Gjelder denne registerenheten med flere

Konsesjon/Odel: Nei og Nei

UBEBYGD TOMT Ved overdragelse av ubebygd eiendom/ tomt kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne, og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen.

Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysing og oppgjøret kan ikke foretas før skjøtet er tinglyst. Konsesjonsfriheten er betinget tomta er ikke større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlova, eller ikke trenger slik godkjenning etter jordlova og at man ikke foretar bruksendring i strid med plan.

Parkering

Biloppstillingsplass for biler på egen tomt.
Pakering på felles oppstillingsplass, og for tomtene 20,24.26.27 vil det bli parkering på egen tomt.

Øvrig informasion

Diverse

VEILAG
Ikke aktivt veilag p.t. Men vil etableres av selger i forbindelse med etablering av hyttefelt. Estimert innskudd ca. kr:
Nedre Tverrbekken kr. 15 000,-.
Etter dette vil det bli et beløp på 1500,- pr år i følge selger.

Øvre Tverrbekken kr 10 000,-.
Etter dette vil det komme et beløp på 750,- pr år i følge selger.

Veilag sørger for vedlikehold av vei, brøyting og andre driftskostnader i forbindelse med privat vei.
I følge selger har en av nabogårdene ytret ønske om å ta seg av driften.

Velforeningsbeskrivelse

Ikke aktivt veilag p.t. Men vil etableres av selger i forbindelse med etablering av hyttefelt.
Estimert innskudd ca. kr: Nedre Tverrbekken kr. 15 000,-. Etter dette vil det bli et beløp på 1500,- pr år i følge selger.
Øvre Tverrbekken kr 10 000,-. Etter dette vil det komme et beløp på 750,- pr år i følge selger.
Veilag sørger for vedlikehold av vei, brøyting og andre driftskostnader i forbindelse med privat vei.
I følge selger har en av nabogårdene ytret ønske om å ta seg av driften.

Andre utgifter

Kommunale avgifter
Renovasjon er satt bort til renovasjonsselskapet HAMOS. Utgjør kr 1 125,- pr år.
I følge kommunen er det ikke eiendomsskatt for denne eiendommen. Det må påregnes eiendomsskatt ved etablering av bebyggelse

LIKNINGSVERDI
I følge Skatteetaten så er det ikke beregnet ligningsverdi for denne boligen, det må påregnes beregnet ligningsverdi ved eierskifte. Likningsverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent av beregnet markedsverdi for boligen. For en sekundærbolig utgjør likningsverdien 60 prosent av boligens beregnede markedsverdi.

Formuesverdi kommentar
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte). Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Diverse
Båtplass kan leies av Bjørn Karlsen 95180980 e:post: bksnekker@hemne.as
Fradeling av tomt er kjøpers ansvar og risiko. Kostander rundt dette påløper kjøper.
Kommunen opplyser om ca. kostnader i forbindelse med fradeling.
Tas forbehold om endringer basert på tomtestørrelse.
Administrert/ utvalg: kr 3 560 - 7 080,-.
Oppmåling: fra kr 15 000 - 21 283,-.
Tinglysning av målebrev kr 585,-.

Tomt nr. 19, 20 og 21 må selv beskoste felles kum og søkes til kommunen.
I følge selger er dette en kostnad ca. kr 40 000 + evt. vedlikehold og service fordeles på disse

Offentlig informasjon

Reguleringsplan

Området er regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringsbestemmelser for Lillevik og Tverrbekkhaugen følger som vedlegg til salgsoppgave.
Kommunens arealdelplan kan fås ved henvendelse til megler. "REGULERINGSPLAN LILLEVIK OG TVERRBEKKHAUGEN" GNR 35,

§ 3. Byggeområder: Område for fritidsbebyggelse. I området skal det oppføres frittliggende fritidshus. Før byggetillatelse gis, skal det utarbeides detaljplan for den enkelte eiendom som viser bygningenes nøyaktige plassering – også høyde i terrenget. Bebyggelsen skal ha en enhetlig karakter hva utforming og materialvalg angår.
Hemne kommune skal ved behandlingen av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god utforming og materialbehandling. Det skal utarbeides forslag til farger på hyttene inkludert takflatene. Farger skal holdes i mørke toner. Blanke, reflekterende takflater tillates ikke. Alle bygninger, også hovedbygning, skal være på inntil en etasje.
Det er tillatt med ett anneks på eiendommene. Bebygd areal skal totalt ikke overstige 120 m . Veranda/altan skal ikke overstige 15 % av hyttas bruttoareal.

Hyttene skal plasseres på egen tomt. Tomteposisjon er vist på plankartet. Nøyaktig beliggenhet skal godkjennes av kommunen.
Hytte/hovedhus skal ha lengderetningen parallelt med terrengfallet, og det skal være lang, slank bygningskropp som er godt tilpasset det stedvis bratte terrenget.
De enkelte bygninger skal trekkes 4-5 meter bakenfor markerte platåkanter i terrenget for å unngå visuell dominans i landskapet. Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 33 grader. Maksimal mønehøyde målt fra opprinnelig terreng skal ikke overstige 6.0 m. Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m. Fundamenter skal ikke være høyere enn 0,7 m. Det samme gjelder også terrasse. Gjerder rundt den enkelte eiendom tillates ikke. Det er ikke tillatt benyttet barduner til forankring av hyttene.

Det tillates innlagt vann i hyttene under forutsetning av at Hemne kommune gir utslippstillatelse. Hvis det ikke installeres vannklosett skal det benyttes formuldingstoalett. Det skal ikke innvilges utslippstillatelser innenfor planområdet før tiltakshaver har utarbeidet en samlet plan for avløp (avløpsplan bør også sees i sammenheng med framføring av vann og strøm). Ved en eventuell fremføring av strøm til området skal dette legges som jordkabel.
Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares.

§ 6. Spesialområder: Privat vei. Veiene gjennom området er privat vei for grunneiere av hovedbølene, oppsittere og hytteeiere som sogner til veien.

§ 8. Fellesområder: Felles parkering. Det reguleres inn felles parkeringsplasser.
P1: eksisterende, felles for brukere av naustområdet.
P2: eksisterende, felles hyttetomt 8, gnr.35/ bnr.217 og besøkende.
P3: felles for hyttetomt 5, 6, gnr. 35/ bnr.216 og besøkende.
P4: felles for hyttetomt 7, 17, 18 og besøkende.
P5: felles for hyttetomt 19, 21 og besøkende.
P7: felles for hyttetomt 25, 30 og besøkende.
P8: felles for hyttetomt 29 og besøkende. P9: felles for hyttetomt 28 og besøkende. P10: eksisterende, felles for gnr.35/ bnr.180 og Offentlig informasjon besøkende.
P11: eksisterende, felles for besøkende. Eiere av tomene 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 26 og 27 har parkering på egen eiendom. Det samme gjelder også for følgende eksisterende fritidseiendommer: gnr.35/bnr.148 og gnr.35/bnr.174, gnr.35/bnr.168, gnr.35/bnr.164.

Vei vann og kloakk

- Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
- Eiendommen har ikke vannmåler eller avløp.
- Eiendommen er tilknyttet privat vei.
- Eiendommen har septiktank. Her er det en felles 16m3 slamavskiller for 20 fritidsboliger. Foreløpig er 3 hytter tilknyttet.

Kjøper må selv koble seg på vann og strøm og bekoste dette.

Avtalerettslige forhold

Overtagelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg skal være bekreftet innbetalt senest innen 2 virkedager før Overtakelsesdato. Det samme gjelder ved oversendelse av pantedokumenter for tinglysing. Kjøper er selv ansvarlig for at innbetalinger og pantedokumenter er megler i hende i rett tid.

Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Meglerhuset Nylander AS sin klientkonto i Danske Bank. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling.