Prisantydning

2 390 000,-
Totalpris: 2 407 251,-

SAKSVIK. Leilighet med god planløsning. 2 soverom. Sentral beliggenhet. Kort vei til kollektiv.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

2 390 000,-

Fellesgjeld

17 251,-

Fellesutgifter

2 677,-

Primærrom

57 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

304115025

Byggeår

2004

Energimerke

D

Tomteareal

4 520 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Ellen Sofie Pedersen

Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  1 minwalking
 • trainJernbanestasjon
  17 minwalking
 • primary-schoolSkole
  6 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  9 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  11 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 2 390 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 2 390 000,-
Fellesgjeld 17 251,-
Totalpris ink. fellesgjeld 2 407 251,-
Omkostninger
Omkostninger totalt 0,-
Totalpris ink. omkostninger 2 407 251,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

83-0102/22

Matrikkel

Gnr. 1
Bnr. 582
Snr. 5
Malvik Kommune

Byggeår

2004

Tomt

4 520 m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

 • Barnevennlig
 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Offentlig vann og avløp
 • Turterreng
 • Sentralt

Beskrivelse av boligen

Parkering

Parkering på fellesareal. Ny eier må ta kontakt med styret for å få tildelt en plass.

Radon

Det er ikke krav til radonmåling på denne boligen.

Diverse

Kommunen har ikke noen opplysninger om fyringsanlegget, da skorstein ikke er i bruk og ingen ildsted er tilkoblet.

Hvitevarer/tilbehør

Hvitevarer medfølger ikke.

Internett/TV

Grunnpakke TV/internett er inkludert i fellesutgiftene. Leverandør er Telenor.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Megler kan ikke garantere at panelovner medfølger handelen.

Viktig Informasjon

VEDTEKTER
Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med en sameier menes den som står som eier, eller de som i fellesskap står som eiere av en bestemt seksjon.
- den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske.
- Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.
- eier av hver enkelt eierandel har den fulle disposisjonsrett over sine respektive leiligheter. Med hensyn til bruken, er de enkelte forpliktet til å følge vanlige regler for husorden, vedtektenes bestemmelser og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser.
- Eierne har den fulle råderett slik at eierandelen kan omsettes, pantsettes eller disponeres på annen måte.
- Boligen kan fritt leies ut. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtektene kan dog ikke skille fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar.
- Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer.
- Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal anmeldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes og arbeidene igangsettes. Hvis Det søkes om endringer som har vesentlig betydning for de øvrige sameierne skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse.
- Det må også søkes styregodkjennelse for forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende, som f.eks. tv-antenner/parabol, varmepumpe, markiser, platter, levegger, maling e.l.
- en seksjonseier kan Med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. styret kan bare nekte å samtykke dersom Det foreligger en saklig grunn.
- Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer Med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. en seksjonseier Med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren Med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.

DYREHOLD
Det er tillatt med dyr i sameiet.
Det gis tillatelse til å holde utekatt, begrenset til max 5 stk., etter skriftlig søknad til styret.
Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, eller etterlater ekskrementer på sameiets område.

Velforening

Det er tinglyst pliktig medlemskap i velforening. Megler har ikke informasjon hvorvidt kontigentet betales gjennom felleskostnadene eller ikke. Ny eier må ta høyde for at dette betales utenfor felleskostnadene.

Innhold

Type bolig og eierform

- Eierseksjon

Byggemåte

Leilighet beliggende i 1.etg i en bygning med flere boenheter. Bygningen er oppført over ringmur. Veggkonstruksjoner er oppført i bindingsverk og er kledd med liggende trepanel. Taket er et saltak, tekket med takstein. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vinduer har 2-lags isolerglass

Byggeår

200

Innhold

Beskrivelse av rom (P-rom/S-rom):
- P-ROM: Entre, 2 soverom, baderom, stue og kjøkken.
- S-ROM: Utvendig bod.

Areal:
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 61m2.
Bruksareal (BRA) totalt: 61m2.

Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 57m2.
Primærareal (P-ROM) totalt: 57m2.

Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 4m2.
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 4m2.

Takstmann kommentar til arealoppmåling og rombenevnelse: Utvendig bod er medregnet i arealet.

STANDARD FOR AREALOPPMÅLING

Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

Arealmålingene måles etter bransjestandarden ""Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger"". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Standard

1. etasje
Gang: Flis på gulv og malt tapet på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Skyvedørsgarderobe.

Stue: Parkett på gulv og malt tapet på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Utgang til terrasse.

Kjøkken: Parkett på gulv og flis på vegg over benkeplate. Malt overflate i himling. Panelovn. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for vaskemaskin.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med servantskap og servant, wc, opplegg for vaskemaskin, dusjkabinett, mekanisk avtrekk og rørfordelingsskap.

Soverom 1: Parkett på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

Soverom 2: Parkett på gulv og malt tapet på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap og sikringsskap.

Bod: Ubehandlet gulv og ubehandlet vegger.

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.

Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:
TG 0: 1
TG 1: 3
TG 2: 5
TG 3: 4
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 3:
Balkong, terrasse, platting. Totalvurdering Rekkverk må etableres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak Rekkverk må etableres.

Vannledninger. Totalvurdering Forhold med svikt, eller behov for utbedring:-Drypplekkasje fra koblinger mot/bak dujkabinett.-Drypplekkasje fra lokal stengekran for w.c-Stengekran fungerer ikke for kaldt vann til w.c eller servant- Mangler mulighet for avstenging i tilfelle skade/lekkasje. Forhold med mindre avvik som bør repareres eller undersøkes ytterligere:-Treg avrenning servant.- Lokal stengekran under servant har noe drypp ved åpning/lukking.- Slag i vannrør for varmt vann mot servant.- Ujevnt trykk på varmtvann til kjøkken.- Lang sildring fra cisterne på w.c. Trolig aldringsslitasje/ kort gjenværende levetid. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak Iht. ovenstående.

Elektrisk. Totalvurdering Det var mye lagrede gjenstander i leiligheten på befaringen, og derfor manglende tilgang til flere stikkpunkter og koblinger som dermed ikke ble undersøkt. Følgende forhold er anmerket ved visuell kontroll: Skade på lampe i gang/entrè med behov for utbedring. Sprekk i støpsel på baderom. Mye bruk av skjøteledninger og løse ledninger som sådan. Det er ikke funnet dokumentasjon på el-anlegget, eller kontroll av el-anlegg etter byggeår. Mht. påviste forhold anbefales det å rekvirere en el-kontroll for å påviste korrekt tilstand og behov for tiltak. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak Med bakgrunn i registrerte avvik og manglende dokumentasjon bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert fagperson.

Ventilasjon. Totalvurdering Fungerte ikke på befaringen. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak Rekvirere service og påvise årsak til manglende funksjon. Utbedring, eventuelt utskifting av motor.

Følgende punkter har fått tilstandsgrad 2:
Kjøkken. Totalvurdering Avtrekk fungerte ikke på befaringen - se eget punkt om ventilasjon. For øvrig påvist slitasje og stedvis mindre avvik med behov for tiltak: Det ble registrert drypplekkasje fra blandebatteri. Trolig trett pakning. Flere fronter har slitasje og små skader i overflater. Sokkel og skrog bærer stedvis preg av tidligere fuktbelastning med noe svellinger og løs laminat. Benkeplate har svellinger på underside mot oppvaskmaskin. Skyldes mangelfull damptetting av overflate mot oppvaskmaskin. Avløp under utslagsvask har provisorisk tetting med silikon el.l. Anbefales en mer permanent løsning. Enkelte håndtak er løse. Anbefalte tiltak Utbedring av påviste småskader og slitasje må påregnes etter ønske eller behov.

Avløpsrør. Totalvurdering Treg avrenning servant på baderom. Må undersøkes ytterligere/ utbedres. Provisorisk tetting på avløp under utslagsvask på kjøkken. Bør skiftes til en mer permanent løsning. TG 2 settes pga. alder og større risiko for slitasje og feil med behov for tiltak i tiden som kommer. Anbefalte tiltak Iht. ovenstående.

Varmvannsbereder. Totalvurdering TG 2 er satt mht. alder. Bereder er ca. 20 år og vil ha begrenset/ usikker resterende levetid. Anbefalte tiltak Det kan med fordel etableres waterguard (automatisk lekkasjevakt med vannstopper) der hvor det er vanninstallasjoner i rom uten sluk.

Våtrom. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i påviste forhold og alder på tettesjikt. Derav økt risiko. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Det anbefales å bruke dusjkabinett for å begrense belastning med fritt vann på overflater. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon Slitasje og forhold med behov for reparasjon.

Vær oppmerksom på:
Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse.

kke registrert ferdigattest i matrikkel. Dokumenter er ikke undersøkt av takstmann. For mer info anbefales det å ta kontakt med kommunens byggesakskontor.

Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift. Ny eier må selv bekoste dette.

Areal

Bruksareal (BRA): 61m2
Primærrom (P-ROM): 57m2

Antall soverom

2

Antall rom

3

Takstfirma

Takst- Forum Trøndelag

Dato for takst

13-03-2023

Energimerke

Energimerke D
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal 4 520 m2 eiet tomt.
Felles eid av sameiet.

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 2 677,-

Felleskostnader inkluderer

For denne boenheten er de månedlige felleskostnadene kr 2 677,-.
Felleskostnadene dekker blant annet nedbetaling andel fellesgjeld, renovasjon, grunnpakke tv/internett, bygningsforsikring, styrehonorar, forretningsførsel og revisjonshonorar.

Rentenivå, eventuelt nye låneopptak, endret nedbetalingsplan og årsmøtevedtak kan påvirke felleskostnadenes størrelse. Ta kontakt med forretningsfører for nærmere opplysninge

Kommentar til felleskostander

Protokoll fra årsmøte datert 06.04.2022 viser at det ikker planlagt noe stort vedlikeholdsarbeid. Ut fra styrets oppfatning er det løpende vedlikeholdet som foretas i sameiet tilstrekkelig til å opprettholde bygningenes standard og kompensere for slitasje.

Andel fellesgjeld

17 251,- (09-03-2023)

Kommentar (andel)

Sameiet står fritt til å fremforhandle andre avtaler vedrørende drift av sameiet til enhver tid. Sameiet har en kollektiv avtale med Telenor hva gjelder tv og internett.

Andel formue

19 145,-

Total fellesgjeld

445 541,- (09-03-2023)

Lånebetingelser

Lånenummer: 90517268398 i Handelsbanken.
Annuitetslån, 2. terminer per år
Rentesats per 09.03.2023: 6,6% pa
Antall terminer til innfrielse: 11
Saldo per 09.03.2023: kr. 445 541,-
Andel av saldo: kr. 17 252,-
Første termin/første avdrag: 30.12.2018: ( siste termin 30.06.2028)
Flytende rente

IN-ordning

Iht. opplysninger gitt av forretningsfører, tilbyr ikke borettslaget individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning).

Sikringsordning

Sameiet er ikke med i sikringsordning.
Iht. bestemmelsene i lov om borettslag er andelseierne ikke solidarisk ansvarlig for andre andelseiers evt. mislighold av felleskostnader eller usolgte andeler, dog er andelseierne solidarisk ansvarlig overfor kreditorer ifølge borettslagslova § 11-12. Dette borettslaget har ikke tegnet forsikring i Borettslagenes sikringsfond. Det betyr i realiteten at andres mislighold av felleskostnader likevel vil kunne medføre økte felleskostnader for de øvrige andelseierne i kortere eller lengre tid - dersom dette ikke kan inndrives fra misligholder. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere info hvis forholdet synes uklart.

Forsikringsselskap

Tryg Forsikring Polisenr. 7762034

Forkjøpsrett/Styregodkjenning

STYREGODKJENNELSE
Kjøper av eierseksjonen må godkjennes av Sameiets styre for at ervervet skal bli gyldig. Kjøper bærer selv risikoen for at godkjenning blir gitt og må videreselge boligen for egen regning og risiko dersom styret ikke godkjenner kjøper som ny seksjonseier. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtagelsestidspunktet er godkjent av sameiet som ny seksjonseier.

Man kan ikke erverve mer enn to eierseksjoner i samme sameie.

Det er ikke vedtektsbestemt forkjøpsrett.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5031/1/582/5:
31.12.2003 - Dokumentnr: 6516 - Bestemmelse iflg. skjøte
Pliktig medlemskap i sameiet
Pliktig medlemskap i velforening
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger


19.12.2003 - Dokumentnr: 6363 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 69/1782

Regulering

Området er regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelser, kommunens arealdelplan og reg.kart, situasjonskart, målebrev etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigattest

Ferdigattest datert 03.06.2009.

Adgang til utleie

Det foreligger ingen begrensninger om utleie av seksjonen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel) med unntak av de begrensninger som evt. følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Kommunale avgifter pr. år

kr 11 989,-

Kommentar til kommunale avg

Beløpet gjelder vann, avløp og eiendomsskatt. Eiendomsskatten

Kommentar vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet Offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger/anlegg

Formuesverdi

Primær kr. 685 229,-
Sekundær kr. 2 466 825,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Overtakelse

I normaltilfeller der beslutning ikke ankes kan en overtakelse kunne forventes etter ca. 3 måneder fra megler sender inn bud til Tingretten med begjæring om stadfestelse.

Eiendommen overtas som den er besiktiget uten ytterligere rengjøring. Dette følger av gjeldende regelverk vedr. tvangssalg. Konferer ansvarlig megler eller les info. på budskjemaet.

Sentrale lover

KONTRAKT OG OPPGJØR
Det er viktig å merke seg at det ikke opprettes kjøpekontrakt. Det er det stadfestede budet som trer i stedet for kontraktsdokumentet. Det er spesielle regler for hvorledes oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje pr en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter medhjelperen har forelagt et bud for Namsretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper pr oppgjørsdag påløper det renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.

Er eiendommen fraflyttet, kan medhjelperen dersom kjøper ønsker det, tillate at overtagelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko.

Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f eks til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes til Namsretten i det distrikt eiendommen er.

Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjennelsen er rettskraftig, vil Namsretten utstede et skjøte som skal tinglyses på eiendommen. Vanligvis vil medhjelper forestå oppgjøret, og i den forbindelse de om en fullmakt fra kjøperen til å motta skjøtet fra Namsretten for tinglysing. Når tvangssalgskjøtet tinglyses, blir samtlige pengeheftelser som forrige eier hadde på eiendommen, og som kjøperen ikke skal overta, slettet. Ved erverv av en andelsleilighet vil medhjelper sørge for at adkomstdokumentene blir tiltransportert den nye eieren.

Ovenstående er basert på hovedreglene for tvangssalg ved medhjelper i tvangsfullbyrdelsesloven. Fremstillingen er ikke uttømmende. Bestemmelsene finnes i kap. 11 og kap. 12 i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992.
REKLAMASJON
Vær nøye når du besiktiger eiendommen. Ta gjerne med en bygningskyndig. Det kan være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En slik tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på tvangssalg overtas i den stand den befinner seg i. Bestemmelsene i avhendingsloven gjelder ikke, hvilket innebærer at reklamasjonsmulighetene er begrenset. Kjøper kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag i følgende tilfeller:
• Eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller
• Medhjelper har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med få, eller
• Eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og
• Disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.
Oppnås det ikke enighet om prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøper kan kreve at beløp tilsvarende det beløp det kreves prisavslag for ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Namsretten kan avvise krav om tilbakeholdelse der Namsretten finner dette åpenbart grunnløst.

Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.

BETALINGSBETINGELSE
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.

Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.

Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Boligselgerforsikring

Det tegnes ikke boligselgerforsikring ved tvangssalg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap 3.

Satsene i forskriften § 3-3 er som følger:  
3 % av kjøpesummen til og med kr 500.000, 
2 % av det overskytende til og med kr 1.000.000 og 
1 % av det overskytende til og med kr 3.000.000 

Godtgjørelsen skal likevel minst være lik 10 ganger rettsgebyret 

I tillegg mottar megler oppgjørshonorar tilsvarende 5 R (rettsgebyr). Alle beløp er ink. mva.

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.
- Tilstandsrapport med arealberegning
- Energiattest
- Planskisser
- Situasjonskart
- Ferdigattest
- Vedtekter
- Husordensregler
- Regnskap og budsjett
- Referat årsmøte april 2022

Dokumenter