Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

frosta

Vigtilvegen 85

Prisantydning

800 000,-
Totalpris: 818 540,-

2 stk. romslige tomter med god beliggenhet til salgs i Vigtilfeltet på Frosta

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

800 000,-

Omkostninger

18 540,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Fritidstomt

Finn annonse

306591800

Energimerke

None

Tomteareal

1 142 m2
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Nils Nordbotn

Eiendomsmegler MNEF

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  7 mindrive
 • kindergardenBarnehage
  6 mindrive
 • primary-schoolSkole
  8 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  7 mindrive
 • shopping-mallKjøpesenter
  7 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 800 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 800 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 17 370,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt) 13 250,-
HELP PLUSS (valgfritt) 2 800,-
Omkostninger totalt 18 540,-
Totalpris ink. omkostninger 818 540,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

83-0125/23

Matrikkel

Gnr. 28
Bnr. 60
Frosta Kommune

Tomt

1 142 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Fiskemuligheter
 • Turterreng
 • Utsikt

Beskrivelse av boligen

Beliggenhet

Nydelig beliggende tomter.

Viktig Informasjon

Eiendomsskatt 2023 1545,- per år for 2023.
Renovasjon hytte 1525,- per år for 2023.
Avløp: Stipuler 2158,- per år for 2023


Tilkoblingsavgift avløp kommer på 105 tusen, men dette dekkes av selger.
Tilkoblingsavgift vann 10 000,- og 1000,- for andel.
Årlig avgift 2 667,-

Årskontigent hytteforening 600,- for tomt og 1000,- for ferdig hytt

Innhold

Type bolig og eierform

Selveier

Byggeår

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 1 142 m2 eiet tomt.
Ubebygd tomt

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5036/28/60:
11.05.1963 - Dokumentnr: 2151 - Bestemmelse om veg
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Gjelder veg gjennom Viktilsmarka
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


15.05.1973 - Dokumentnr: 4057 - Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


01.08.1978 - Dokumentnr: 7842 - Rettighet
Rettighetshaver: Frosta Vassverk Sa
Org.nr: 846 451 072
LEIEAVTALE
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


30.12.1985 - Dokumentnr: 14764 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Nord-Trøndelag E-verk
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


28.01.1986 - Dokumentnr: 974 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:17
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.07.2003 - Dokumentnr: 5937 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver Vigtil Båt og Velforening
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.07.2003 - Dokumentnr: 6143 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:25
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.07.2003 - Dokumentnr: 6144 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om naustplass
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver Tom Arve Julsrud f. 300559
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2003 - Dokumentnr: 7614 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:29
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.01.2007 - Dokumentnr: 642 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 3070 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:32
Rettet ihht. tgl.l. § 18 - jf vedtak 28.09.2009 HFS e.f.
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 3070 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:32
Rettet ihht. tgl.l. § 18 - jf vedtak 28.09.2009 HFS e.f.
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 3070 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:32
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om beplantning
Med flere bestemmelser
Rettet ihht. tgl.l. § 18 - jf vedtak 28.09.2009 HFS e.f.
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 3070 - Bestemmelse om båtplass
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:32
Rettet ihht. tgl.l. § 18 - jf vedtak 28.09.2009 HFS e.f.
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.05.2007 - Dokumentnr: 4765 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:38
Gjelder denne registerenheten med flere


28.09.2007 - Dokumentnr: 11118 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Ole Walnum, f. 08.10.1952
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


24.12.2008 - Dokumentnr: 1033138 - Bestemmelse om båtplass
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:44
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


28.08.2009 - Dokumentnr: 629988 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:44
Rett til å bygge hytte samt carport helt inntil grensen
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.2011 - Dokumentnr: 154896 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Tensio Tn AS
Org.nr: 988 807 648
Tillatelse til å legge kabel (gjelder ikke inntakskabler)
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


09.11.2015 - Dokumentnr: 1042781 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:35
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.2020 - Dokumentnr: 2181446 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1
Elektronisk innsendt

Regulering

Fritidsbebyggelse.
a) Hver hyttetomt kan bare bebygges med en hytteenhet. Største tillatte bruksareal (T-BRA) pr. tomt er 120 kvm. I dette arealet inngår også areal til uthus, anneks, garasje med mer. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvm. I tillegg kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvm.

b) Avstand til underkant svill til raft skal ikke overstige 2,5 m for fritidsbolig og 2,2 m for uthus/anneks. Avstand fra underkant svill til møne skal ikke overstige 4,3 m for fritidsbolig og 3,8 m for uthus/anneks.

Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 18 og 35 grader, tilpasset hyttas hovedform. Høyden på grunnmur og hytte skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller pilarhøyde er 50 cm i plant terreng og 90 i hellende terreng.

Bygges hytta på peler, skal eventuelle mellomrom mellom hyttevegg og bakke tettes igjen.

C) Bebyggelsen skal underordne seg naturpreget i området med en enkel og harmonisk utforming, materialbruk og fargevirking.

d) Det skal nyttes materialer og farger som har samhørighet med de naturgitte omgivelser (naturstein, treverk, skifer, torv, mørke jordfarger, brun eller grå beis.) Dør- og vindusrammer kan gis en noe avvikende farge, men konstraterende farger og valører skal unngås. Taktekking bør utformes med torv.

e) Terrengingrep skal i størst mulig grad unngås. I de tilfeller inngrep ikke kan unngås, skal inngrepet etterbehandles slik at terrenget kan gjenopprettes. Uttak av masser er regulert gjennom Plan- og bygningsloven.

f) Gjerder tillates ikke oppført.

g) Det skal være 1 biloppstillingsplass per pr. tomt.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Det vil tilkomme kommunale avgifter for renovasjon, feiing, vann og avløp samt eiendomsskatt.

Renovasjon

kr 1 525,- per 2023
Antall terminer: 2

Kommentar til renovasjon

Renovasjon håndteres av Innherred renovasjon.
Gebyr renovasjon for 2023 kr. 1525,- pr år.
Det faktureres 1 gang pr. år

Kommentar vei, vann og avløp

Privat veg. Privat avløp og vann fra Frosta vassverk.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Dokumenter

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Nils Nordbotn

Eiendomsmegler MNEF

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?