Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

frosta

Vikingvegen

Prisantydning

800 000,-
Totalpris: 820 000,-

- Sjelden mulighet for stor naturtomt nært sjøen og med flott utsikt i meget romslig hyttefelt med egen båtmarina

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

800 000,-

Omkostninger

20 000,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Fritidstomt

Finn annonse

310798587

Energimerke

None

Tomteareal

1 272 m2
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Nils Nordbotn

Eiendomsmegler MNEF

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  7 mindrive
 • kindergardenBarnehage
  6 mindrive
 • primary-schoolSkole
  7 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  7 mindrive
 • shopping-mallKjøpesenter
  7 mindrive

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 800 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 800 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 20 000,-
Omkostninger totalt 20 000,-
Totalpris ink. omkostninger 820 000,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

83-0131/23

Matrikkel

Gnr. 28
Bnr. 53
Frosta Kommune

Tomt

1 272 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Fiskemuligheter
 • Turterreng
 • Utsikt

Beskrivelse av boligen

Beskrivelse

Nydelig fritidstomt til salgs i Vigtilfeltet på Frosta. Tomta i Vikingvegen er på 1 272 kvm, og ligger vestvendt og vakkert til. Gode solforhold og kveldssol.
Tomten er prissatt til kr. 800 000,- + omk. 2,5% av kjøpesum. Inkludert i prisen er påkobling til hyttefeltets avløpsanlegg.
Reguleringen i området tilsier hytter inntil 120 kvm, i dette arealet inngår også areal Uthus, anneks, garasje mm.
Uthus og anneks, skal ikke være større enn 20 kvm. I tillegg kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvm.

Årsavgift i hytteforeningen er pt på kr. 1000,-, dette inkluderer bl. a. snømåking.

Mulighet for å kjøpe seg båtplass.

Beliggenhet

Nydelig beliggende tomt i Vigtilfeltet på Frosta.

Viktig Informasjon

Eiendomsskatt - kr. 1545,- per år for 2023.
Renovasjon hytte - kr. 1525,- per år for 2023.
Avløp - Stipuler kr. 2158,- per år for 2023.

Tilkoblingsavgift avløp kommer på kr. 105.000, noe som dekkes av selger.
Tilkoblingsavgift vann kr. 10 000,- og kr. 1000,- for andel.
Årlig avgift på kr. 2 667,-.

Årskontingent hytteforening kr. 600,- for tomt, og kr. 1000,- for ferdig hytte.

Innhold

Type bolig og eierform

Selveier

Byggeår

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 1 272 m2 eiet tomt.
Ubebygd tomt.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5036/28/53:
01.08.1978 - Dokumentnr: 7842 - Rettighet.
Rettighetshaver: Frosta Vassverk Sa.
Org.nr: 846 451 072.

LEIEAVTALE
Overført fra: Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1.
Gjelder denne registerenheten med flere.

19.12.2014 - Dokumentnr: 1121757 - Registrering av grunn.
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5036 Gnr:28 Bnr:1.

01.01.2018 - Dokumentnr: 144776 - Omnummerering ved kommuneendring.
Tidligere: Knr:1717 Gnr:28 Bnr:53.

Regulering

Fritidsbebyggelse.
a) Hver hyttetomt kan bare bebygges med en hytteenhet. Største tillatte bruksareal (T-BRA) pr. tomt er 120 kvm. I dette arealet inngår også areal til uthus, anneks, garasje med mer. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvm. I tillegg kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvm.

b) Avstand til underkant svill til raft skal ikke overstige 2,5 m for fritidsbolig og 2,2 m for uthus/anneks. Avstand fra underkant svill til møne skal ikke overstige 4,3 m for fritidsbolig og 3,8 m for uthus/anneks.

Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 18 og 35 grader, tilpasset hyttas hovedform. Høyden på grunnmur og hytte skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller pilarhøyde er 50 cm i plant terreng og 90 i hellende terreng.

Bygges hytta på peler, skal eventuelle mellomrom mellom hyttevegg og bakke tettes igjen.

C) Bebyggelsen skal underordne seg naturpreget i området med en enkel og harmonisk utforming, materialbruk og fargevirking.

d) Det skal nyttes materialer og farger som har samhørighet med de naturgitte omgivelser (naturstein, treverk, skifer, torv, mørke jordfarger, brun eller grå beis.) Dør- og vindusrammer kan gis en noe avvikende farge, men konstraterende farger og valører skal unngås. Taktekking bør utformes med torv.

e) Terrengingrep skal i størst mulig grad unngås. I de tilfeller inngrep ikke kan unngås, skal inngrepet etterbehandles slik at terrenget kan gjenopprettes. Uttak av masser er regulert gjennom Plan- og bygningsloven.

f) Gjerder tillates ikke oppført.

g) Det skal være 1 biloppstillingsplass per pr. tomt.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Det vil tilkomme kommunale avgifter for renovasjon, feiing, vann og avløp samt eiendomsskatt.

Kommentar vei, vann og avløp

Privat veg. Privat avløp og vann fra Frosta vassverk.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Dokumenter