Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

stjørdal

Tangskoggata 3A

Prisantydning

2 490 000,-
Totalpris: 2 552 250,-

Fin sentral 2-romsleilighet på Tangmoen med romslig kjellerareal.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

2 490 000,-

Omkostninger

62 250,-

Fellesutgifter

522,-

Primærrom

83 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

290969369

Byggeår

1975

Energimerke

E

Tomteareal

795 m2

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Nils Nordbotn

Eiendomsmegler MNEF

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  9 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  7 minwalking
 • primary-schoolSkole
  15 minwalking
 • shopping-mallKjøpesenter
  6 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  10 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 2 490 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 2 490 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 62 250,-
Omkostninger totalt 62 250,-
Totalpris ink. omkostninger 2 552 250,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

83-0279/22

Matrikkel

Gnr. 83
Bnr. 76
Snr. 1
Stjørdal Kommune

Byggeår

1975

Tomt

795 m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse

Beskrivelse av boligen

Parkering

Oppstillingsplass.

Radon

Det er ikke krav til radonmåling på denne boligen

Diverse

Leiligheten i kjeller er ikke byggemeldt for varig opphold. Leiligheten i kjeller er heller ikke i samsvar med tinglyste seksjoneringstegninger. Det er jobbet med en reseksjonering slik at dette blir i samsvar med dagens bruk, men denne er ikke fullført, således må situasjonen rundt kjellerleiligheten defineres som usikker.

Internett/TV

Boligen er tilknyttet Altibox, NTE bredbånd som leverandør av TV og internettjenester.

Oppvarming

Leiligheten er basert på elektrisk oppvarming.

Velforening

Ingen aktiv velforening i området.

Innhold

Type bolig og eierform

3-mannsbolig er oppført i én etasje over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med eternitt. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass. - Eierseksjon

Byggeår

197

Innhold

Primærrom:
Kjeller: Stue, kjøkken, soverom, bad.
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, soverom.
Sekundærrom:
1. etasje: Garderobe.

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
- Kjeller: Kjeller: Stue, kjøkken, soverom, bad.
- 1.etg: 1. etasje: Stue, kjøkken, bad, soverom.
Sekundærrom:
1. etasje: Garderobe.
 

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
- P-ROM: Kjeller: Stue, kjøkken, soverom, bad.
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, soverom.
- S-ROM: 1. etasje: Garderobe.
 

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Lovlighet/bruk: Utleiedel er ikke godkjent.
 
Areal
Bruksareal (BRA) Kjeller: 36m².
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 48m².
Bruksareal (BRA) totalt: 84m².

Primærareal (P-ROM) Kjeller: 36m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 47m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 83m².

Sekundærareal (S-ROM) Kjeller: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 1m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 1m².


STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.n

Standard

OPPSUMMERING TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsgrad (TG) tilsier hvilken tilstand objektet har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader se i tilstandsrapporten.
Her kommer en oppsummering av TG i tilstandsrapporten:

TG 0: 2
TG 1: 4
TG 2: 19
TG 3: 3
TG IU: 0

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 3:
- YTTERVEGGER
Totalvurdering:
Det registreres råteskade i bordkledning på vestveggen. Musetetting med netting som er skadet og har store åpninger. TG- 3 settes på
nevnte forhold og tiltak må gjøres.
Utbedringskostnader:
10 000 - 50 000
Anbefalte tiltak:
Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.
- ELEKTRISK
Totalvurdering:
Det registreres løse ledninger på bad i utleiedel. Ikke festet stikk til bereder. Tilstandsgrad 3 settes på nevnte avvik.
Utbedringskostnader:
10 000 - 50 000
Anbefalte tiltak:
Det må gjøres strakstiltak. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person
- VARMTVANNSBEREDER UTLEIE
Totalvurdering:
Det registreres aktiv lekkasje ved vannrør over bereder. Tg-3 settes på nevnte avvik.
Utbedringskostnader:
Under 10 000
Anbefalte tiltak:
Varmtvannsbereder/ tilkobling må repareres.

Følgende forhold har fått tilstandsgrad 2:
- DRENERING
Totalvurdering:
Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på forhøyede
fuktverdier i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring
under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede
fuktverdier. Tilstandsgrad 2 settes på nevnte forhold.
RAPPORTSAMMENDRAG
BYGNINGSDELER MED TG3: TG-3
BYGNINGSDELER MED TG2: TG-2
GNR. 83 BNR. 76 SNR. 1 — Befaringsdato: 01.12.2022 Side 4 av 26
Anbefalte tiltak:
Utbedring av drenering er påregnelig i tiden som kommer.
- RADONSIKRING
Totalvurdering:
Det er ikke utført måling av radon i boligen, og det er med bakgrunn i byggeåret ikke etablert radonsperre i boligen, eller det mangler
dokumentasjon av fagmessig utførelse av denne. Ved utleie av bolig/ boenhet kreves det dokumentert radonmåling med eventuelle tiltak
hvis radonmålingen er over tiltaksgrensen.
Anbefalte tiltak:
Radonmåling anbefales gjennomført av ny eier. Denne må gjennomføres som en langtidsmåling på minst 2 måneder. Målingen
gjennomføres i vinterhalvåret (15. oktober – 15. april).
- ROM UNDER TERRENG, UTLEIEDEL.
Totalvurdering:
Det registreres mineralutslag på betonggulv og forhøyede verdier ved fuktsøk, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur.
Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot
grunnmasser. TG-2 settes på nevnte avvik. Se videre omtale om drenering.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å etablere klaffventiler for bedre ventilering av kjellerleiligheten.
- TERRASSE
Totalvurdering:
Det er ikke registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen, men det må påregnes vedlikehold/ overflatebehandling.
Anbefalte tiltak:
Overflatebehandling må påregnes
- VINDUER I UTLEIEDEL.
Totalvurdering:
Vinduer fremstår i grei stand, men med en del slitasje i vindusforinger fra innvendig inspeksjon. Det bemerkes at utvendig er det ikke pusset
inn i muren slik at det er synlig skum rundt vinduer og høy slitasje i utvendig overflatebehandling. Tilstandsgrad 2 settes på nevnte forhold.
Anbefalte tiltak:
Tiltak anbefales utvendig.
- VINDUER
Totalvurdering:
Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for
vedlikehold i tiden som kommer. Det registreres tegn til punktert glass på soverom. TG-2 settes på nevnte forhold.
Anbefalte tiltak:
Nærmere undersøkelser anbefales. Utskifting av vinduer er påregnelig i tiden som kommer.
- TAKKONSTRUKSJON
Totalvurdering:
Det registreres nedbøy / svai i takkonstruksjon. Tilstandsgrad 2 settes på nevnte forhold.
Anbefalte tiltak:
Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand.
- TAKTEKKING OG BESLAG
Totalvurdering:
Taktekkingen har høy slitasjegrad og høy alder. TG- 2 settes på høy slitasje og alder. Eternitt inneholder asbest og må ved eventuell fjerning
behandles deretter.
GNR. 83 BNR. 76 SNR. 1 — Befaringsdato: 01.12.2022 Side 5 av 26
Anbefalte tiltak:
Utskifting av taktekking må påregnes på sikt.
- KJØKKEN UTLEIE
Totalvurdering:
Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. Kjøkken har kullfiltervifte (omluft).TG-2.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å undersøke muligheten for å føre avtrekk fra stekesonen ut igjennom yttervegg eller opp over tak, da luftutskifting er å
foretrekke fremfor resirkulasjon.
- KJØKKEN
Totalvurdering:
Innredningen bærer preg av alder og slitasje. Det registrers svellinger i benkeskap under vask. Tg-2 settes på nevnte forhold.
- AVLØPSRØR
Totalvurdering:
Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.
- VANNLEDNINGER
Totalvurdering:
Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.
- VARMTVANNSBEREDER TILHØRENDE HOVEDLEILIGHET.
Totalvurdering:
Bereder er ikke undersøkt da den er bygget inn.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å etablere enklere inspeksjonsmuligheter og inspisere varmtvannsbereder.
- VENTILASJON UTLEIEDEL.
Totalvurdering:
Ventilasjon via ventiler på vindu og åpningsvindu. Ingen symptom på utilstrekkelig luftutskiftning.
- BAD UTLEIE
Totalvurdering overflater:
Manglende silikonering under baderomsplater med fare for fuktopptrekk i platene. Gulvbelegg er ufagmessig sveiset. Fallforhold er
tilfredsstillende til sluk. TG-2 settes på nevnte avvik.
Anbefalte tiltak overflater:
Det anbefales å silikonere under plater og fortsatt bruke dusjkabinett.
Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Sluket er et plastsluk. Avløpsrør er støpejern. Sluket er fra opprinnelig byggeår. TG-2 settes på høy alder på slukløsning.
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Det er sprekk i klosettet med fare for utvikling.
- BAD HOVEDDEL
Totalvurdering overflater:
Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det registreres en del utette hull i våtromstapet
etter tidligere innredning. TG- 2 settes på nevnte avvik.
Anbefalte tiltak overflater:
Fortsatt bruk av dusjkabinett for kontrollert avrenning av vann.
Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Tilstandsgrad 2 er satt på nevnte forhold og med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
anbefales.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:

DAGENS BRUK AV BOLIGEN ER IKKE I SAMSVAR MED BYGGEGODKJENTE TEGNINGER
Utleiedel er ikke godkjent.
DET ER IKKE ETABLERT BRANNSLUKKINGSUTSTYR OG RØYKVARSLER I BOLIGEN IHT. FORSKRIFT
Boligen mangler røykvarsler (branndetektor) i henhold til forskriftskrav.
DET ER SKADER PÅ BRANNSLUKKINGSUTSTYR, RØYKVARSLER, ELLER APPARAT ER ELDRE ENN 10 ÅR
Brannslukkingsapparat er over 10 år.

ROMSPESIFIKK STANDARDBESKRIVELSE
Standard
1. etasje
Stue: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Utgang til terrasse.

Kjøkken: Laminat på gulv og flis på vegg over benkeplate på vegger. Malt overflate i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

Bad: Belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Malt overflate i himling. Reflektorovn. Utstyrt med dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin, mekanisk avtrekk, servant og wc.

Soverom: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

Garderobe: Tregulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.

Kjeller
Stue: Laminat på gulv, og malt panel og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.

Kjøkken: Laminat på gulv, og laminatplater på vegg over benk og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Innredning med kullfiltervifte over stekesonen.

Soverom: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.

Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malt overflate i himling. Utstyrt med bereder, dusjkabinett, mekanisk avtrekk, servant, servantskap, wc og stoppekran.


Areal

Bruksareal (BRA): 84m2
Primærrom (P-ROM): 83m2

Antall soverom

2

Antall rom

4

Energimerke

Energimerke E
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 795 m2 eiet tomt.
Felles eiendomstomt på 795 kvm.

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 522,-

Felleskostnader inkluderer

Felles forsikring. Utover dette tilkommer ca. kr. 800,- per år for brøyting og strøing av privat veg.

Forkjøpsrett/Styregodkjenning

Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5035/83/76/1:
31.08.1971 - Dokumentnr: 6293 - Rettigheter iflg. skjøte
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom
Overført fra: Knr:5035 Gnr:83 Bnr:76
Gjelder denne registerenheten med flere


09.06.1988 - Dokumentnr: 6271 - Bestemmelse om bebyggelse
Byggetillatelse på nærmere angitt avstand.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:5035 Gnr:83 Bnr:76
Gjelder denne registerenheten med flere


23.05.2002 - Dokumentnr: 4405 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5035 Gnr:83 Bnr:102
Rettighetshaver: Knr:5035 Gnr:83 Bnr:106
Gjelder denne registerenheten med flere


09.01.2004 - Dokumentnr: 194 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:5035 Gnr:83 Bnr:112
Gjelder denne registerenheten med flere


15.08.2000 - Dokumentnr: 6292 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 81/308

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Ferdigattest

Det foreligger brukstillatelse fra Stjørdal kommune datert 22.09.1975.

Rommene som er innredet i kjeller er iflg. seksjoneringstegning fellesareal for seksjon 1 og 2. Rommene er ikke byggemeldt. En må søke om bruksendring fra bod til rom for varig opphold. Dette må gjøres når et byggverk/rom skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket/rommet opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. En reseksjonering av eiendommen er nødvendig for å tilføye bodene som er innredet i kjeller til denne seksjonen. En eventuell reseksjonering og bruksendring av rommene i kjeller må foretas av kjøper. Det er uvisst om dette vil bli godkjent, og det vil være kjøpers risiko. I verste fall kan kommunen pålegge opphør av den ulovlige bruken, eventuelt retting/tilbakeføring.

Adgang til utleie

Selger opplyser at den del av boligen som tidligere har vært utleid ikke er godkjent verken for varig opphold eller som separat boenhet. Det informeres særskilt om at utleie og bruk av de aktuelle rommene er i strid med gjeldende lovverk.

Kommunale avgifter pr. år

kr 15 000,-

Kommentar til kommunale avg

Vann leilighet kr. 4 300,- per år for 2023.
Avløp leilighet kr. 6409,- per år for 2023.

Renovasjon kr. 4291,- per år for 2023 ved bruk av liten restdunk.

Til sammen kr. 15 000,- per år for 2023.

Kommentar vei, vann og avløp

Privat veg, kostnader på brøyting og strøing ligger på cirka kr. 800,- per år. Felles private stikkledninger til offentlig vann og avløp.

Formuesverdi

Primær kr. 459 641,-
Sekundær kr. 1 654 709,-
Årstall 2021
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås i forbrukerforhold*: For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligselgerforsikring

Kjøper er gjort kjent med at selger ikke har tegnet boligselgerforsikring.
 

Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema og innhentet en tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon                             2,5 % 
Tilretteleggelsesgebyr                   kr. 18 750,- 
Markedsføringspakke                    kr. 6 950,- 
Deltakelse på overtakelse             kr.   2 500,- 
Visningshonorar pr. stk.                kr.   2 500,- 
Salgsoppgaver (6 stk.)                    kr.   1 590,- 
Oppgjørsgebyr                                kr.   5 900,- 
Digitale tjenester                            kr.   1 990,- 
Utleggsgebyr pr. stk                       kr.      750,-
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,-
 Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Kommunal info                              kr.   2 280,-
Foto                                                  kr.   3 500,- 

 
Alle beløp er ink. mva.