Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

stjørdal

Kvislabakkvegen 1

Prisantydning

7 200 000,-
Totalpris: 7 251 170,-

2 eneboliger på Kvislabakken med barnevennlig beliggenhet - Moderne kvaliteter -Mulighet for carport - 2 bad og 2 stuer.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

7 200 000,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

306471121

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Etasjer

0

Energimerke

None
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Ellen Sofie Pedersen

Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  17 minwalking
 • primary-schoolSkole
  1 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  2 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  7 minwalking
 • shopping-mallKjøpesenter
  21 minwalking
2023
Våren 2023
Høsten 2023
2024
Enheter
Enhet Areal Soverom Totalpris
Kvislabakkvegen 1 162 m2 4 kr 7 251 170,-
Kvislabakkvegen 1 162 m2 4 kr 7 251 170,-

Om prosjektet

Områdebeliggenhet

Kvislabakken kan best karakteriseres som fredelig, barnevennlig og sentrumsnært. Her finnes bl.a. dagligvarerbutikken Kiwi, Kvislabakken barneskole hvor man også finner barnehage samt idrettsanlegg. For øvrig er det flere lekeplasser i området. Fra leiligheten tar det ca. 5 minutter å kjøre til sentrum hvor man finner alt av service fasiliteter samt Stjørdal stasjon som er Trøndelags knutepunkt med hyppige tog- og bussavganger.

Beskrivelse

Prosjektet består av 2 frittliggende eneboliger, med sentral og barnevennlig beliggenhet på Kvislabakken.

Innholdsrike og moderne eneboliger over to plan med bl.a. 4 soverom, 2 baderom og 2 stuer. Perfekt beliggenhet for barnefamilier med umiddelbar nærhet til Kvislabakken barneskole og barnehage som ligger på andre siden av gaten.

Det er flere fordeler med å kjøpe nytt. Her kan man flytte rett inn uten å tenke på store vedlikeholdskostnader. Boligene vil ha en god standard og har således ingen behov for oppgraderinger, men det er selvfølgelig mulig med tilvalg eller endringer. Her kan man enkelt skape sitt nye drømmehjem. Det er også lav dokumentavgift til staten, da det beregnes 2,5% av tomteverdi - Ikke kjøpesum. Videre er det fast pris, ingen nervepirrende budrunder.

Boligene vil få egne tomter og er frittliggende. Rundt boligene blir det opparbeidet hage, samt asfaltert gårdsplass på fremsiden. Det er søkt og godkjent carport og utebod som er tilvalgsmulighet. Boligene og eiendommene vil være helt adskilt fra hverandre.

Fremtredende kvaliteter er:
- 2 flislagte baderom i begge etasjer. Moderne utførelse med 60x60 flis.
- Belegg på bod/vaskerom, for en enklere rengjøring.
- Slette gipsvegger og 1-stavs laminatgulv i moderne fargetoner.
- Kjøkken fra Norema, leveres med integrerte hvitevarer.
- Tilrettelagt for barnefamilie med 4 soverom, 2 baderom og 2 stuer.
- Fantastisk takhøyde og vindusflater fra gulv til tak.
- Stor hage og uteareal. Gode parkeringsmuligheter på tomten.
- Asfaltert gårdsplass, mulighet for carport.
- Vedfyring samt elektrisk oppvarming med bl.a. gulvvarme på baderom/vaskerom/entre.
- Asfaltert gårdsplass, mulighet for carport og sportsbod som tilvalg.

Dette er boligen for dere som ønsker en lettstelt tomt, moderne hus i et barnevennlig og sentrumsnært område.

Standard

Se egen deklarasjon som vedlegg til prospektet

Byggemetode

Yttervegger leveres som isolerte vegger med utvendig kledning i tre. Kledningen leveres i beiset sort/mørk grå.

Generelle forhold

Vei vann og avløp
Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldendereguleringsplan.
Offentlig avløp via private stikkledninger
Offentlig vann via private stikkledninger.

Regulering og rammetillatelse
Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med bestemmelser. Reguleringsplan følger vedlagt prospektet.

Det er gitt igangsettingstillatelse for prosjektet datert 04.07.2022

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse.

Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til
ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom
søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan- og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Adgang til utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Radonmåling
Det er ikke krav til radonmåling på denne boligen.

Salgsoppgave godkjent
08.03.2023

Lovanvendelse
Kjøpet reguleres av buofl. i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. Buofl. § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. buofl., dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter buofl. med fravikelser.

Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende.

Hvitvasking
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk
eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Personvern
Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og
konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.
Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger
om hvilke personopplysninger som samles inn,
hvordan opplysningene samles inn og hvilke
rettigheter du har dersom personopplysninger om
deg er registrert hos oss. Se mer på: https://
nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Finansieringskonroll
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Kjøper plikter å fremlegge tilfredsstillende finansieringsbevis for hele kjøpesummen senest 14 dager etter signert kjøpekontrakt.
Denne må være betinget av at det blir stilt betryggende sikkerhet for selgers forpliktelser i henhold til Bustadoppføringslova av 13. juni 1997, § 46, 2. ledd. Det kreves at finansieringsbevis er bindende og irreversibelt og gjelder frem til ferdigstillelse av boligen.
Disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter verditakst utført av Meglerhuset Nylander AS.

Hvis kjøpesummen helt eller delvis skal betales med egenkapital, må gjeldene beløp sperres på kjøpers konto og bekreftelse på dette må sendes megler.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud
Handelen er juridisk bindende for begge parter i det kjøpebekreftlese er akseptert av selger. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til prosjektselger/sendes via
elektronisk budgivning. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpsbekreftelser med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere enhver kjøpsbekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til prosjektselger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med
prosjektmegler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Kjøpekontrakt
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).

Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast
eiendom av 3.juli 1992 nr. 93, sist endret 01.01.2022. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.

Energimerking

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjent
Energimerking blir gitt ved ferdigstillelse.

Kjøpers omkostninger

Kr. 7 200 000,- (prisantydning)
Omkostninger:
Kr. 50 000,- (2,5 % dokumentavgift av tomteverdi)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
-------------------------------------------------------------
Kr. 51 170,- (omkostninger totalt)
Totalt = Kr. 7 251 170,- (prisantydning + omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Ferdigstillelse

Bygging igangsettes ved salg. Det er stipulert byggetid på ca.12 måneder fra byggestart.

Arealer

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom og sjakt med omsluttende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger.

Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal.

Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

Parkering

Det er søkt og godkjent en carport samt sportsbod på hver eiendom. Dette er tilvalg til prisen, ta kontakt med megler for mer informasjon.

Situasjonskart som er vedlagt i prospektet fraviker fra opprinnelig tomteinndeling. Dette kartet ble opprettet før fradelingen var gjennomført.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av:
Elektrisk gulvvarme på begge baderom, bod 1.etasje og entre som styres med hver sin gulvvarmekontroll.
Vedfyring på stue 1.etasje.

Se vedlagte leveransebeskrivelse og romskjema.

Energimerking
Energimerking blir gitt ved ferdigstillelse.

Øvrig informasion

Videresalg av kontrakt

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at

a. ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten og
b. eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
c. ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse

Videresalg før selgers forbehold er avklart og kjøpekontrakt er signert vil ikke bli akseptert.

Ved transport av kontrakt betinger selgers seg et administrasjonsgebyr på kr. 20 000,- inkl. mva.

Det vil ikke bli gitt samtykke til overdragelse av kontrakt de siste 3 månedene før overtagelse.

Megler vil ta et administrasjonsgebyr på kr. 20.000,- inkl. mva. ved salg av kontraktsposisjon.

Det gjøres oppmerksom på at meglerkostander knyttet til et videresalg kommer i tillegg til dette.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

Kjøper plikter å informere sin kjøper om at garanti tiltransporteres til ny kjøper på førstegangs Kjøpesum.

Evt. endring av eierskap mellom nærstående eller fra/til kjøpers selskap etter bud/aksept vil kreve selgers forutgående samtykke.

PROFESJONELL/NÆRINGSDRIVENDE:
Der Kjøper1 er å anse som næringsdrivende og kjøper i ledd i næring med hensikt på framtidig avkastning, følger det av bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b at han ikke kan transportere en inngått kontrakt, men må selge på samme lovregulering som utbygger. Dette betyr at det må inngås egen separat kontrakt etter bustadoppføringslova mellom Kjøper1 og Kjøper2.
Dette medfører at Kjøper1 må gi Kjøper2 de samme rettighetene som en forbruker ville ha fått om man kjøpte direkte fra utbygger.
I denne situasjon vil det også medføre at Kjøper1 er pliktig til å stille egne nye garantier på lik linje som utbygger. Se eget punkt vedr. garantistillelser.

Hvis Kjøper1 betegnes som profesjonell/næringsrivende, overtar boligen til ferdigstillelse og så ønsker å selge boligen før det er gått 6 mnd. etter ferdigstillelse, er det også krav til garantistillelse overfor Kjøper 2 iht. avhendingsloven § 2-11.

Avbestilling

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet

Diverse

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter faktureres 2 ganger pr. år og beløpet kan avvike fra en termin til en annen.
Det vil bli montert vannmåler som betales etter forbruk.

Renovasjon håndteres av Innherred renovasjon. Det faktureres 2 ganger pr. år

Kommunale avgifter blir beregnet etter ferdigstillelse.

Formuesverdi
Skattemessig formuesverdi blir fastsatt av Skatteetaten etter ferdigstillelse av boligen. Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet
markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens
areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt
til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Areal og arealberegning
P-rom: 153,8 kvm
BRA: 162.4 kvm
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom og sjakt med omsluttende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. Oppgitt areal på leiligheter, rom
og balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

Leveransebeskrivelse
Veggflater i alle rom unntatt bad leveres skjøtesparklet (ikke helsparklet) og malt gips. Vegger på bad leveres med flis.

Himling i boligen leveres som skjøtesparklet (ikke helsparklet) og malt gips. Listefri overgang mellom vegg og himling unntatt på bad.

Alle gulv untatt bad og entre levers med laminat med 1-stavs utførelse og fotlist i tilsvarende utførelse som laminat. Gulv på bad og entre leveres med fliser. Bod 1. etasje leveres med våtromsbelegg.

Boligene leveres ikke med garderbobeskap.
Se leveransebeskrivelse fra utbygger.

Garasje/parkering
Asfaltert gårdsplass med gode parkeringsmuligheter.

Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av
tekniske løsninger og valg av materialer.

Kjøper vil få mulighet til å gjøre tilvalg innenfor følgende kategorier:
• Gulv
• Fliser
• Farge på innervegger
• Kjøkkeninnredning
• Baderomsinnredning
• Dører og dørvridere
• Trapp
• Servantarmatur, kjøkken armatur og dusjgarnityr
• Varmepumpe på stue i 1.etasje.
• Elektroinnstallasjoner, downlights m.m.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngis bud etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres i så fall til å ta forbehold i budet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg eller endringer som kjøper forutsetter skal være mulig å få utført.

Alle endrings- eller tilleggsarbeider avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris eventuell fristforlengelse som følge av endringene.

Alle tilvalgs bestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av
pristilbud, tegninger mv, jf. buofl § 44.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller
mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse
eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i
forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller
tilleggsarbeidet.

Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren/underleverandør kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider. Uten §47-garanti, forfaller
kostnader knyttet til kundeendringer til betaling sammen med kjøpesummen for leiligheten.

Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandør, anbefaler megler at betaling for disse endringene finner sted etter overtagelse har funnet sted eller etter at materiellet er tilført kjøpers eiendom. Dersom kjøper
velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør megler oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en
eventuell konkurs.
Se forøvrig evt. nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i utbyggers deklarasjon/leveransebeskrivelse.

Tomtetype og tomteareal
Tomtene er fradelt hvor enhet A har gårds- og bruksnummer 84/261, tomten er på 723 kvm.
Enhet B har gårds- og bruksnummer 84/501, tomtestørrelsen er på 508 kvm.


Generell orientering
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste

Boder
Boligene har en bod på ca. 8 kvm. Rommet er et kombinert vaskerom og bod. Det er søkt og godkjent til utendørs sportsbod, dette er et tilvalg.

Teknisk beskrivelse
Fasade: Yttervegger leveres som isolerte vegger med utvendig kledning i tre. Kledningen leveres i beiset sort/mørk grå.

Yttertak: Takkonstruksjoner utføres som kombinert sperre og takstolkonstruksjon. Vann føres i utvendige renner og nedløp. Fordrøyning taknedløp føres til offentlig eller privat overvannsledning, eller til terreng. Utvendig tak leveres som Planja Trend 475.

Trapper: Innvendig trapp leveres fra Tydal Trappefabrikk, eller tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. Åpne trinn.

Sanitær: Vannledninger legges skjult i konstruksjonen som ”rør i rør rørsystem”. Stoppekran og innfelt koblingsskap for rør i rør system. Sluk på gulv i våtrom. Varmtvann fra elektrisk bereder plassert i bod 1.etg Vegghengt klosett på bad. Vask på bad med ettgreps batteri. Dusjnisje leveres i klart herdet glass og metall profiler. Termostat dusjbatteri med stålfarget garnityr. Kran og avløp for vaskemaskin på bod 1.etg. Ettgreps kjøkkenbatteri på kjøkken og innredning i bod. Opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk på bod. Det monteres
1 stk. frostsikker utekran.

Brannsikring: Det leveres røykvarsler og slukningsutstyr i tråd med myndighetenes krav.

Dører og vinduer
Vinduer: Vinduer leveres med kledning i tre ferdig behandlet fra fabrikk - Sort inn og utvendig. Vinduer leveres i tråd med gjeldende krav. Terrassedør leveres i samme utførelse som vinduer. Takvindu leveres som åpningsvindu fra Velux.

Ytterdør: Ytterdør og boddør leveres i sort utførelse. Ytterdør med glass.

Vindussmyg på stue/kjøkken og loftstue leveres listefritt.

Innerdører: Dører innvendig i boligen leveres med hvit glatt overflate, med dempelist. Dørvridere, låseskilt og skyvedørsbeslag (kopp)
leveres i stål. Ev. skyvedører leveres også i hvit glatt utførelse.

Utforing og karmlister leveres fabrikmalt i hvit utførelse. Det vil bli synlige spor etter spikring.

Overflater og kledning: Innvendige vegger leveres med isolert bindingsverk og skjøtesparklet (ikke helsparklet) og malte gipsvegger.

Nødvendige vertikale og horisontale sjakter for føring av tekniske anlegg er ikke påført. Detaljprosjekterte sjakter blir påsatt endelige
arbeidstegninger.

Tinglyste heftelser og rettigheter
På eiendommen er det pr. idag ikke noen tinglyste heftelser. Under bygging kan det komme tinglyste erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Legalpant
Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Fremdriftsplan og ferdistillelse
Bygging igangsettes ved salg. Det er stipulert byggetid på ca.12 måneder fra byggestart.

Betalingsbetingelser / avtalebetingelser
Kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg skal være bekreftet innbetalt senest innen 2 virkedager før Overtakelsesdato. Det samme gjelder ved
oversendelse av pantedokumenter for tinglysing. Kjøper er selv ansvarlig for at innbetalinger og pantedokumenter er megler i hende i rett tid.

Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Meglerhuset Nylander AS sin klientkonto i Danske Bank. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får
økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling.

Salg av kontraktsposisjon
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at
a. ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten og
b. eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
c. ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse

Videresalg før selgers forbehold er avklart og kjøpekontrakt er signert vil ikke bli akseptert.

Ved transport av kontrakt betinger selger seg et administrasjonsgebyr på kr. 20 000,- inkl. mva.

Det vil ikke bli gitt samtykke til overdragelse av kontrakt de siste 3 månedene før overtagelse.

Megler vil ta et administrasjonsgebyr på kr. 20.000,- inkl. mva. ved salg av kontraktsposisjon.

Det gjøres oppmerksom på at meglerkostander knyttet til et videresalg kommer i tillegg til dette.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin
markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

Kjøper plikter å informere sin kjøper om at garanti tiltransporteres til ny kjøper på førstegangs Kjøpesum.

Evt. endring av eierskap mellom nærstående eller fra/til kjøpers selskap etter bud/aksept vil kreve selgers forutgående samtykke.

PROFESJONELL/NÆRINGSDRIVENDE:
Der Kjøper 1 er å anse som næringsdrivende og kjøper i ledd i næring med hensikt på framtidig avkastning, følger det av bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b at han ikke kan transportere en inngått kontrakt, men må selge på samme
lovregulering som utbygger. Dette betyr at det må inngås egen separat kontrakt etter bustadoppføringslova mellom Kjøper1 og Kjøper2.
Dette medfører at Kjøper1 må gi Kjøper2 de samme rettighetene som en forbruker ville ha fått om man kjøpte direkte fra utbygger.
I denne situasjon vil det også medføre at Kjøper1 er pliktig til å stille egne nye garantier på lik linje som utbygger. Se eget punkt vedr. garantistillelser.

Hvis Kjøper1 betegnes som profesjonell/næringsrivende, overtar boligen til ferdigstillelse og så ønsker å selge boligen før det er gått 6 mnd. etter ferdigstillelse, er det også krav til garantistillelse
overfor Kjøper 2 iht. avhendingsloven § 2-11.

Avbestilling
Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres
erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Diverse
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5% av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. buofl. § 12.

Unntatt fra dette er dersom kjøper er å anse som profesjonell part / næringsdrivende, da stilles det ikke garanti i ht buofl. § 12.

Hvis selger har tatt forbehold om oppstart av prosjektet er det da tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at forbeholdene er bortfalt, jf. buofl. § 12 niende ledd. Det samme gjelder dersom
kjøper har tatt forbehold med tilsvarende virkning. Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av grunnarbeider. Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper stilles det garanti etter
buofl. § 47 for utbetalingen.

Dersom selger ikke oppfyller plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at garantien foreligger. Selger forbeholder seg retten til å endre
garantibeløpene i samsvar med eventuelle lovendringer.

Trær og beplantning vist på 3D-illustrasjoner leveres
ikke. Se leveransebeskrivelse for detaljer i
leveransen

Offentlig informasjon

Reguleringsplan

Regulert til boligformål

Vei vann og kloakk

Tilknyttet offentlige ledninger

Avtalerettslige forhold

Generelle avtaleforutsetninger

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).

Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93, sist endret 01.01.2022. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg skal være bekreftet innbetalt senest innen 2 virkedager før Overtakelsesdato. Det samme gjelder ved oversendelse av pantedokumenter for tinglysing. Kjøper er selv ansvarlig for at innbetalinger og pantedokumenter er megler i hende i rett tid.

Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Meglerhuset Nylander AS sin klientkonto i Danske Bank. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling.

Kjøpsbetingelser

Handelen er juridisk bindende for begge parter i det kjøpebekreftlese er akseptert av selger. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til prosjektselger/sendes via elektronisk budgivning. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpsbekreftelser med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere enhver kjøpsbekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til prosjektselger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med prosjektmegler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.