Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

hell

Tønsåsen Boligfelt B5

Prisantydning

5 650 000,-
Totalpris: 5 791 250,-

Tønsåsen - nye to-manns boliger med 2 stuer, 4 soverom, 2 baderom garasje og terrasser på totalt ca. 85 kvm.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

5 650 000,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Kjedet enebolig

Finn annonse

315775982

Etasjer

0

Energimerke

None
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Geir Falck Anderssen

Avdelingsleder/ Eiendomsmegler MNEF

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  17 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  5 mindrive
 • kindergardenBarnehage
  0.1 km
 • primary-schoolSkole
  6 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  23 minwalking
2022
1. kvartal 2023
2. kvartal 2023
1. kvartal 2024
Enheter
Enhet Areal Soverom Totalpris
Tønsåsen Boligfelt B5, 1, 1 169 m2 4 kr 5 791 250,-
Tønsåsen Boligfelt B5, 2, 2 169 m2 4 kr 5 791 250,-

Fasiliteter

 • Takterrasse
 • Garasjeplass
 • Hage
 • Peis/ildsted
 • Balkong/Terrasse
 • Kabel-TV
 • Bredbåndstilkobling
 • Turterreng

Om prosjektet

Områdebeliggenhet

Ligger i behagelig avstand til det meste - butikker, skole, barnehager m.v.

Du finner frem ved å kjøre til Lånke skole og litt til - der finner du det nye boligområdet på venstre side.

Beskrivelse

Tønsåsen ligger ved Lånke Skole, idrettsanlegg, idrettshall og mellom 2 barnehager - alt i gangavstand på gang og sykkelvei.

Feltet er under oppbygging, veier, vann og avløp ligger ferdig, og nå kommer boligene.

På området vil det bli opparbeidet flere lekeplasser og friområder - dette sammen med avstand til skoler og barnehager - gjør området behagelig og attraktivt for barnefamilier.

Byggmester Gresseth skal bygge to- manns boliger, og nå selges bolig 1 og 2.

Boligene leveres ferdigstilt med det du behøver i boligen (uten garderobeskap).

Sigdal kjøkken og baderom, ferdig malte gipsplater på vegger i tørre rom, fliser på gulv i våtrom, vegghengt toalett og dusjhjørne med glassvegger på bad.

Parkett på gulv i alle tørre rom.

Byggemetode

Fasader vil bestå av ytterkledning i tre, stående og liggende kledning. Synlige spiker. Leveres med pulttak med papptekking.

Det er papptekking på terrasser med tremmegulv.
Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør er i stål.

Energimerking

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjent
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skal fra A-G. Dersom selger/utbygger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen jf. forskrift om energimerking § 7.

Konferer med megler om attest er utstedt for boligen.

Ferdigstillelse

Det beregnes oppstart av de første to boliger i 4. kvartal 2022. Disse beregnes innflytningsklare 4 kvartal 2023.
Nye boliger igangsettes fortløpende etter hvert som de selger, - det beregnes innflytting ca. 12-14 etter byggestart.

Arealer

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom og sjakt med omsluttende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger.

Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal.

Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

Adkomst

Privat adkomst fram til offentlig veg.

Parkering

Garasje i boligen - parkering på egen tomt.

Oppvarming

Varmekabler i gulv med flis, panelovner og Schiedel etasjepipe.

Varmekabler:
Entre/gang 1.etg: 1210W inkl.termostat m/gulvføler.
Bad 1.etg: 750W inkl. termostat m/gulvføler.
Bad 2.etg: 750W inkl. termostat m/gulvføler.

Varmeovner
Sov 206: 600W inkl elektronisk termostat.
Sov 207: 800W inkl elektronisk termostat.
Sov 202: 600W inkl elektronisk termostat.
Sov 106: 600W inkl elektronisk termostat.
Stue 1.etg: 1000W inkl elektronisk termostat + 1200W inkl eletronisk termostat.
Stue 2.etg: 1000W inkl elektronisk termostat + 800W inkl elektronisk termostat.

Øvrig informasion

Videresalg av kontrakt

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at

a. ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten og
b. eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
c. ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse

Videresalg før selgers forbehold er avklart og kjøpekontrakt er signert vil ikke bli akseptert.

Etter denne dato, betinger selgers seg et administrasjonsgebyr på kr. 35.000,- inkl. mva.

Megler vil ta et administrasjonsgebyr på kr. 15.000,- inkl. mva. ved salg av kontraktsposisjon.

Det gjøres oppmerksom på at meglerkostander knyttet til et videresalg kommer i tillegg til dette.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

Kjøper plikter å informere sin kjøper om at garanti tiltransporteres til ny kjøper på førstegangs Kjøpesum.

PROFESJONELL/NÆRINGSDRIVENDE:
Der Kjøper1 er å anse som næringsdrivende og kjøper i ledd i næring med hensikt på framtidig avkastning, følger det av bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b at han ikke kan transportere en inngått kontrakt, men må selge på samme lovregulering som utbygger. Dette betyr at det må inngås egen separat kontrakt etter bustadoppføringslova mellom Kjøper1 og Kjøper2.
Dette medfører at Kjøper1 må gi Kjøper2 de samme rettighetene som en forbruker ville ha fått om man kjøpte direkte fra utbygger.
I denne situasjon vil det også medføre at Kjøper1 er pliktig til å stille egne nye garantier på lik linje som utbygger. Se eget punkt vedr. garantistillelser

Avbestilling

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres
erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Diverse

Tomt
Reguleringsplanen viser flere lekeplasser på området
Beregnet areal.

Tomt 1 - 457 kvm
Tomt 2 - 350 kvm
Tomt 3 - 355 kvm
Tomt 4 - 480 kvm
Tomt 5 - 510 kvm
Tomt 6 - 360 kvm
Tomt 7 - 415 kvm
Tomt 8 - 350 kvm
Tomt 9 - 550 kvm

Det gjøres oppmerksom på at dette er en foreløpig beregning av arealet, og at avvik kan forekomme. Det kan bli gjennomført justeringer av tomtens grenser og areal før overtakelse. Tomten blir opparbeidet i henhold til utomhusplan. Endelig detaljprosjektering og/ eller myndighetskrav vil kunne medføre enkelte endringer på utomhusplanen.

Velforeningsbeskrivelse

Det er pliktig medlemskap i grendelag / velforening / veilag som blir etablert i boligfeltet og som skal ivareta vedlikehold av lekeplasser og fellesområder, brøyting, strøm på eventuelle gatelys.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter.

Kontingent til grendalaget/velforeningen er ikke fastsatt, men det jobbes med et budsjett.

Offentlig informasjon

Vei vann og kloakk

Offentlig avløp via private stikkledninger
Offentlig vann via private stikkledninger.

Avtalerettslige forhold

Generelle avtaleforutsetninger

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).

Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93, sist endret 01.01.2022. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg skal være bekreftet innbetalt senest innen 2 virkedager før Overtakelsesdato. Det samme gjelder ved oversendelse av pantedokumenter for tinglysing. Kjøper er selv ansvarlig for at innbetalinger og pantedokumenter er megler i hende i rett tid.

Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Meglerhuset Nylander AS sin klientkonto i Danske Bank. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling.

Kjøpsbetingelser

Handelen er juridisk bindende for begge parter i det kjøpebekreftlese er akseptert av selger. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til prosjektselger/sendes via elektronisk budgivning. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpsbekreftelser med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere enhver kjøpsbekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til prosjektselger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med prosjektmegler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.