Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

stjørdal

Yrkesvegen 19

Prisantydning

7 390 000,-
Totalpris: 7 416 170,-

SENTRUM - 3 sydvendte rekkehus - Bygges i 3 etasjer - 3 soverom - 2 stuer - Takterrasse mot sør - Terrasse over carport.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

7 390 000,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Rekkehus

Finn annonse

308863223

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Etasjer

3

Energimerke

None
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Geir Falck Anderssen

Avdelingsleder/ Eiendomsmegler MNEF

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  3 minwalking
 • primary-schoolSkole
  3 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  5 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  6 minwalking
 • shopping-mallKjøpesenter
  6 minwalking
Våren 2023
Sommeren 2023
Høsten 2023
Årsskiftet 2024 / 2025
Enheter
Enhet Areal Soverom Totalpris
Yrkesvegen 19, 1 148 m2 4 kr 7 416 170,-
Yrkesvegen 19, 2 148 m2 4 kr 7 416 170,-
Yrkesvegen 19, 3 148 m2 4 kr 7 416 170,-

Fasiliteter

 • Takterrasse
 • Gjesteparkering
 • Hage
 • Bredbåndstilkobling
 • Aircondition/ventilasjon
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Sentralt

Om prosjektet

Områdebeliggenhet

Ligger i sentrum - midt mellom skole området og midt byen.

Innhold

Første etasje:
Entre med plass for garderobeskap, gjestetoalett og vaskerom.
Stue med åpen løsning til stilig kjøkken med barløsning / kjøkkenøy med induksjonstopp på 80 cm. Utgang til hagen fra stuen og mulighet for vedfyring

Andre etasje:
Soverom med garderobe rom og utgang til terrasse på carport taket – skjermet fra Ole Vigs gate. Baderom med dusjhjørne og vegghengt toalett. Romslige soverom. Kontor som kan benyttes som soverom.

Tredje etasje:
Loftstue med utgang til sydvendt terrasse.
Soverom meg eget baderom.

Beskrivelse

Sentralt og rolig område - her er det enkelt å bo. Beliggenhet mellom Ole Vig videregående skole og Kimen kulturhus. Innkjøring fra Ole Vigs gate - Rett øst for Stokkanvegen.

Fra boligen kan du gå til alle sentrums fasiliteter. Du kan dra på kino 5 minutter før filmen starter - Du kan gå til toget 10 minutter før avgang. Du finner alle typer butikker, legesenter, kafeer m.m. i umiddelbar nærhet. Ta turen til Torgkvaratalet for shopping eller en kopp kaffe.

Entre i 1. etasje med god plass til garderobe, gjestetoalett/vaskerom. Stue og kjøkken i 1. etasje med utgang til sydvendt plen. Parkering ved døra - Terrasse på taket av carport i 2 etasje.

3 store soverom, hvor hovedsoverom har eget garderoberom. Kontor kan benyttes til soverom.

3. etasje har stue med utgang til takterrasse på 16,5 kvm mot sør. Her er det sol stort sett hele dagen. Kjøkkenøy med induksjonstopp og takhengt ventilator – bar løsning med plass for bespisning.

Standard

Se egen spesifikasjon utarbeidet av utbygger.

Kjøkkeninnredningen leveres med integrerte hvitevarer - kjøl/frys, oppvaskmaskin, komfyr og induksjons topp 80 cm.

Byggemetode

Leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

• Tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
• Utført arbeids skal tilfredsstille avtale toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jf. Norsk Standard NS-3420-1:2017.

Generelle forhold

FORSINKELSE
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse.
Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og -pris på ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker den angitt standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer til en forholdsmessig andel av den besparelse Selger ville oppnådd dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag. Med forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen som naturlig faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som generelt påvirker prosjektet, fordeles forholdsmessig etter boligenes bruksareal.

ØVRIGE FORBEHOLD
Det tas forbehold følgende:
• Mindre endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.
• Uvanlig lang saksbehandlingstid i Plan og bygningsetaten, Stjørdal kommune.
• Godkjennelse av prosjektet av offentlig myndighet.
• Mindre endringer som følge av krav fra offentlige instanser.
• Planskisser kun er ment som forslag og at standard leveranse kan avvike fra disse.

Energimerking

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjent
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skal fra A-G. Dersom selger/utbygger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen jf. forskrift om energimerking § 7.

Konferer med megler om attest er utstedt for boligen.

Ferdigstillelse kjøpsbetingelser

Det er forventet byggestart så snart selgers forbehold for igangsetting er avklart.

Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 01.01.2024.
Estimert byggetid er 16 mnd.

Dersom det oppstår forsinkelse, skal dagmulkt beregnes etter x mnd. (angitt byggetid) fra sletting av selgers forbehold.

Ferdigstillelse

FORSINKELSE
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.
Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og -pris på ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker den angitt standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer til en forholdsmessig andel av den besparelse Selger ville oppnådd dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag. Med forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen som naturlig faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som generelt påvirker prosjektet, fordeles forholdsmessig etter boligenes bruksareal.
Etter avtaleinngåelse plikter utbygger å holde kjøper fortløpende orientert om:
1.Fremdrift.
2.Byggestart og overtagelse.
3.Tidspunkt for endringsmøte.
4.Eventuelle reguleringsendringer og nabovarsler m.m.
5.Skriftlig varsel dersom det oppstår endringer i leveransebeskrivelse / standard.
6.Skriftlig varsel dersom det oppstår forsinkelser grunnet force majeure, steik, grunnforhold o.l. som medfører utsettelse av overtagelse.
Selgers rettigheter/generelle forbehold:
- Salg av hele eller deler av ubyggingsområdet/ delfelt til annen utbygger/selger. Dersom enkeltboliger er solgt, vil kjøpekontrakten mellom selger og kjøper transporteres til ny selger/utbygger.
- Evt. omorganisering av eiendommen eller eierform/struktur, herunder fradeling av anleggseiendom eller reseksjonering.
- Etablering av ett eller flere sameier/ realsameier, på bakgrunn av utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter.
- Å godta eller forkaste ethvert bud.- Foreta endringer i materialvalg, konstruksjons løsninger, fargevalg, arkitektoniske løsninger, herunder blant annet mindre endringer i planløsninger, samt tilpasninger som er nødvendige etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres, uten forholdsvarsel til kjøper. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktemessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligenes kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene.
- Endring av priser og salgsbetingelser på usolgte boliger.
- Beholde eller leie ut usolgte boliger.
- Gi vederlagsfri tilleggsutelse til enkelte kjøpere- uten at dette gir tilsvarende rett til andre kjøpere.
- At prosjektet kan gjennomføres på en måte som imøtekommer de av rettighetehaver oppstilte vilkår for tilpasning og forsvarlighet forbundet med etablering av nettstasjon på eiendommen. Det samme gjelder imøtekommelse av øvrige offentlige påkrav forbundet med forholdet.
- Kjøper plikter å gi tilgang til egen bolig og fellesområder, dersom det er nødvendig for drift og vedlikehold av fellesområder og energi/ nettverk mm.
- Eventuell økning i offentlige skatter og avgifter, herunder evt. økning av mva, tinglysingsgebyr, dokumentavgift m.m. belastes kjøper. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, ansees som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av loveller forskriftsverk som påfører selgeren uventede kostnader. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.
- Arealavvik på leilighetsstørrelse mindre enn 5% kompenseres ikke, jfr. punkt vedr. arealer/ tegninger.
- Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter, erklæringer som er nødvendig eller påkrevd av offentlig myndighet. Dette kan gjelde erklæringer om bl.a. adkomstrett, drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av ledninger, energi/nett etc.
- Byggets form, konstruksjon, standard og kvalitet er fastlagt, men det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til prospektet.
- Selger yter ikke lengre garanti for medfølgende hvitevarer, utover hva kjøpsloven gir.
- Selger forbeholder seg retten til å heve / senke boligene dersom dette er nødvendig for å gi boligene best mulig tilpassing i terrenget. Det tas forbehold om justering i plassering, terrenglinjer og høyder i forhold til angivelser på tegning/ planer.
- Vindusplassering i den enkelte enhet kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet estetiske utformingen av bygget.

ØVRIGE FORBEHOLD
Det tas forbehold følgende:
• Mindre endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.
• Uvanlig lang saksbehandlingstid i Plan og bygningsetaten, Stjørdal kommune.
• Godkjennelse av prosjektet av offentlig myndighet.
• Mindre endringer som følge av krav fra offentlige instanser.
• Planskisser kun er ment som forslag og at standard leveranse kan avvike fra disse.
FORSINKELSER
Nevnte tidsplan er å anse som en omtrentlig plan for fremdrift. Dersom estimert byggetid overskrides, og selger ikke sender korrigert plan for overtagelse senest 6 mnd. før estimert overtagelse, regnes byggestartstidspunkt med tillegg av angitt byggetid som frist for overtagelse.
Forsinkelse er å regne fra dette tidspunkt.
Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jfr Bustadoppføringslova § 10).
Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
Tilleggsfrister:
Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova (jfr. tilleggsfrister §11).
Forhold som gjelder her, er:
1) Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse
2) Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for
3) Dersom det oppstår forsinkelser selger/ entreprenør som er utenfor deres kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).
Når foreligger det forsinket overtagelse: Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter Bustadoppføringslova § 10 og § 11. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført, eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.
Kjøpers rettigheter ved forsinket overtagelse:
Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
1. dagmulkt
2. heve avtalen
3. kreve erstatning
4. tilbakeholde deler av kjøpesum

Generell info om forsinkelse:
Vilkår for de ulike alternativene fremgår av bustadoppføringslova §§ 18, 19, 20 og 22.
Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved evt. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse

Arealer

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom og sjakt med omsluttende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger.

Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal.

Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

Tilleggsdel besrivelse

Selger har på vegne av sameiet og realsameiene anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler innenfor garantitidens varighet med evt. følgende leverandører:
• Forretningsfører
• Leverandør av TV og internett
• Serviceavtaler ventilasjonsanlegg, og andre nødvendige avtaler for drift av fellesarealer
• El-bil-lading

Beskrivelse av fellesareal

Fellesarealer vil bli lagt til hver bolig som et real sameie. Det kan bli montert støyskjerm mot Ole Vigs gate.

Bruksrett/rettigheter

Egen tomt foran boligen og på hagesiden

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Parkering foran inngang - delvis under terrassen i 2. etasje

Oppvarming

• Elektriske varmekabler på bad og entre som styres med hver sin gulvvarmekontroll.
• Varmepumpe med innedel plassert på vegg mot trapp i kjøkken. Utedel på endevegg på bod i carport.
• Evt. krav om annen oppvarming løses med panelovner i tråd med tekniske krav.
• Boligen leveres forberedt for installasjon av innvendig pipeløp og ildsted. Utvendig pipe montert fra over himling i 2.etg til terrasse i 3.etg og pipeløp ført over tak inngår i leveransen.

Særlige bestemmelser

Området er regulert til boligformål.

Øvrig informasion

Endringer

Tilvalg/kundeendringer:
Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberpe seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv, jf. buofl § 44.
Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter buofl. § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider. Alternativt kan selgeren kreve at køperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.
Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandør, anbefaler megler at betaling for disse endringene finner sted etter overtagelse har funnet sted eller etter at materiellet er tilført kjøpers eiendom. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør megler oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.
Se for øvrig evt. nærmere informasjon om tilvalg/ kundeendringer i utbyggers deklarasjon.
Selger eller dennes representant, vil utarbeide en tilvalg-/endrinsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.
Alle tilvalgs bestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.
Frist for tilvalg: etter nærmere avtale med selger.

Dokumentenes rangordning

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.
PERSONVERN
Meglerhuset Nylander AS behandler personopplysninger i forbindelse gjennomføring av salget av prosjektet. Vi registrerer personopplysninger om visningsdeltagere som registrerer seg, interessenter, den som bestiller salgsoppgave, og kjøper av eiendommen. Tilsvarende vil vi lagre personopplysninger om den som registrer seg for å motta informasjon om lignende eiendommer. Opplysningene vil bli lagret i Meglerhuset Nylander AS sitt elektroniske meglersystem.

Personopplysningene vil benyttes på enhver måte som er nødvendig mht. formålet opplysningene er innhentet for. Som ledd i meglers kontroll av budgiver/kjøpers finansiering vil megler kunne kontakte vedkommendes finansieringsforbindelse på ethvert stadium av prosessen, inntil handel er gjennomført, Personopplysninger om interessenter som ikke inngir bud vil bli slettet kort tid etter at boligen er solgt. Personopplysninger om kjøper av boligene og budgivere vil vi i henhold til lovpålagt arkiveringsplikt lagres i minst 10 år etter at eiendommen er solgt. Det samme gjelder ethvert dokument som er utarbeidet eller innhentet i anledning oppdraget. Personopplysninger vil ikke benyttes til andre formål, eksempelvis til markedsføringsformål, uten at det foreligger særskilt behandlingsgrunnlag for dette formålet, eksempelvis ved at det er gitt samtykke.
LOVANVENDELSE
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).

Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93, sist endret 01.01.2022. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.
BINDENDE AVTALE
Handelen er juridisk bindende for begge parter i det kjøpebekreftlese er akseptert av selger. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til prosjektselger/sendes via elektronisk budgivning. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpsbekreftelser med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere enhver kjøpsbekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til prosjektselger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med prosjektmegler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.
VIDEREFORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Kjøper aksepterer ved inngivelse av bud at selger kan videreformidle nødvendige personopplysninger om kjøper til tredjepart, for eksempel forretningsfører, signal leverandør, strømleverandør og andre som har behov for slike opplysninger for sine leveranser til prosjektet.

Videresalg av kontrakt

TRANSPORT AV AVTALEN
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Etter denne dato kan det påløpe et administrasjonsgebyr. Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke. Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at

a. ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten og

b. eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,

c. ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse

Videresalg før selgers forbehold er avklart og kjøpekontrakt er signert vil ikke bli akseptert.

Ved transport av kontrakt betinger selgers seg et administrasjonsgebyr på kr. XX.000,- inkl. mva.

Det vil ikke bli gitt samtykke til overdragelse av kontrakt de siste XX dager før overtagelse.

Megler vil ta et administrasjonsgebyr på kr. 10.000,- inkl. mva. ved salg av kontraktsposisjon.

Det gjøres oppmerksom på at meglerkostander knyttet til et videresalg kommer i tillegg til dette.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

Kjøper plikter å informere sin kjøper om at garanti tiltransporteres til ny kjøper på førstegangs Kjøpesum.

Evt. endring av eierskap mellom nærstående eller fra/til kjøpers selskap etter bud/aksept vil kreve selgers forutgående samtykke.

PROFESJONELL/NÆRINGSDRIVENDE:
Der Kjøper1 er å anse som næringsdrivende og kjøper i ledd i næring med hensikt på framtidig avkastning, følger det av bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b at han ikke kan transportere en inngått kontrakt, men må selge på samme lovregulering som utbygger. Dette betyr at det må inngås egen separat kontrakt etter bustadoppføringslova mellom Kjøper1 og Kjøper2.

Dette medfører at Kjøper1 må gi Kjøper2 de samme rettighetene som en forbruker ville ha fått om man kjøpte direkte fra utbygger.

I denne situasjon vil det også medføre at Kjøper1 er pliktig til å stille egne nye garantier på lik linje som utbygger. Se eget punkt vedr. garantistillelser.

Hvis Kjøper1 betegnes som profesjonell/næringsrivende, overtar boligen til ferdigstillelse og så ønsker å selge boligen før det er gått 6 mnd. etter ferdigstillelse, er det også krav til garantistillelse overfor Kjøper 2 iht. avhendingsloven § 2-11.

Garanti

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på

fem år etter overtakelse, jf. buofl. § 12.

Unntatt fra dette er dersom kjøper er å anse som profesjonell part / næringsdrivende, da stilles det ikke garanti i ht buofl. § 12.

Hvis selger har tatt forbehold om oppstart av prosjektet er det da tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at forbeholdene er bortfalt, jf. buofl. § 12 niende ledd. Det samme gjelder dersom kjøper har tatt forbehold med tilsvarende virkning.

Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av grunnarbeider.

Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Dersom selger ikke oppfyller plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at garantien foreligger.

Selger forbeholder seg retten til å endre garantibeløpene i samsvar med eventuelle lovendringer.

Avbestilling

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Adgang til utleie

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner, dog med de begrensninger som ligger i eierseksjonsloven ifht. korttidsutleie som begrenset til 90 dager.

Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Utleie skal meldes til sameiets styre.

Diverse

Alle de tre boligen er pliktig til å dele på kostander som gjelder fellesarealer. Det kan være brøyting, sandstrøing, vedlikehold m.m.

SPESIELLE FORHOLD I BYGGEPERIODEN
Forbruker må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Velforeningsbeskrivelse

Det er pliktig medlemskap i grendelag / velforening som blir etablert i boligfeltet.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter.
Kontingent til grendalaget/velforeningen fastsettes av medlemmene.

Andre utgifter

KOMMUNALE AVGIFTER
Beregnet til kr.15 000,- pr. år
RENOVASJON OG EIENDOMSSKATT
Renovasjonsavgift er inkludert i beregnet kommunal avgift.
EIENDOMSSKATT
Stjørdal kommune har ikke innført eiendomsskatt i skrivende stund.

Offentlig informasjon

Reguleringsplan

Området på nord siden av Ole Vigs gate er regulert til boligformål og lengre nordover skole og idrettsformål

Ferdigattest

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse.

Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan- og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Vei vann og kloakk

OFFENTLIG:
Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Eventuelt privat vann- og avløpsnett mellom det offentlige tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen skal driftes og vedlikeholdes i fellesskap av de sameier som er tilknyttet dette.

Tilknyttet offentlig vei via private internveier.

Utgifter til brøyting og vedlikehold er inntatt i budsjett med stipulert beløp og ALT: dekkes/dekkes ikke av andelseierne / sameierne i felleskap.

Avtalerettslige forhold

Overtagelse

Eiendommen er forventet ferdigstilt 14 - 16 mnd. etter byggestart. Angitt tidspunkt er foreløpig, og ikke bindende eller dagmulktsutløsende.

Overtagelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtagelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse.
Det eksakte overtagelsestidspunkt gis med minst 4 ukers skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtagelse skal selger sende megler.

Selger skal fremlegge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper. Dersom overtagelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjør vi oppmerksom på at kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt.
Kjøper oppfordres til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt, samt deponere deler av kjøpesummen til sikkerhet for dette. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
Kjøper har eller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.
Dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger, avholdes likevel selge forretningen, men overtagelsesdato utsettes til enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger.

Dersom selger fullfører boligen i god tid før ovennevnte frist, kan selger kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtale fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet.

Selger skal overlevere eiendommen i ryddig og rengjort stand (byggvask). Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om evt. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekke ved gjennomgangen.
Evt. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokollføres og overtagelses protokollen skal signeres av begge parter.

Kjøper kan nekte overtagelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollført under befaringen.

En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto. Det gjøres oppmerksom på at overtagelse vil kunne skje selv om eventuelle nødvendige formaliteter med fradeling ikke er på plass. Det samme gjelder dersom det fortsatt gjenstår byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige boliger/fellesarealer/tekniske installasjoner.
Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av oppgjør skje på bakgrunn av §47 garanti.

REKLAMASJON ETTER OVERTAGELSE, RETTING AV MANGLER
Dersom kjøper etter overtagelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må han eller hun reklamere skriftlig på dette.

Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Det gjøres oppmerksom på at det vil være begrenset mulighet til å kunne reklamere på åpenbare og visuelle feil og mangler etter overtagelse, mangler som burde vært oppdaget ved overtagelse.

Forbruker må til enhver tid gi entreprenøren mulighet for utbedring.

Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av entreprenøren, med mindre entreprenøren unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

Generelle avtaleforutsetninger

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3. Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova

Forbehold til grunnboksutskrift

Seksjonen selges fri for heftelser, med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser, jf. Lov om eierseksjoner.

I tillegg har kommunen legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantene er begrenset oppad til 2G hver, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg skal være bekreftet innbetalt senest innen 2 virkedager før Overtakelsesdato. Det samme gjelder ved oversendelse av pantedokumenter for tinglysing. Kjøper er selv ansvarlig for at innbetalinger og korrekt utfylte pantedokumenter er megler i hende i rett tid.

Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Meglerhuset Nylander AS sin klientkonto i Danske Bank. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling.

Kjøpsbetingelser

FINANSIERINGSKONTROLL
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Kjøper plikter å fremlegge tilfredsstillende finansieringsbevis for hele kjøpesummen senest 14 dager etter signert kjøpekontrakt.

Denne må være betinget av at det blir stilt betryggende sikkerhet for selgers forpliktelser i henhold til Bustadoppføringslova av 13. juni 1997, § 46, 2. ledd. Det kreves at finansieringsbevis er bindende og irreversibelt og gjelder frem til ferdigstillelse av boligen.

Disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter verditakst utført av Meglerhuset Nylander AS.

Hvis kjøpesummen helt eller delvis skal betales med egenkapital, må gjeldene beløp sperres på kjøpers konto og bekreftelse på dette må sendes megler.

Mangler og tilbakehold

Se pkt. overtakelse