Knarrlagsund - Fjellværøya - Mastad

Slide image
Ligger i en blindvei med gode sol og utsiktsforhold. Rolig og barnevennlig område.
Slide image
Naturtomt på 1 009,6 kvm - Vann og septikk tank ligger ved tomtegrensen.
Slide image
Utsikt fra tomta.
Slide image
Tomten har skjermet beliggenhet med gode solforhold. Vei helt frem.
Slide image
Tomta ligger i et nyere hyttefelt på Knarrlagsundet
Slide image
Område

KNARRLAGSUND/FJELLVÆRØYA - Hyttetomt - Utsikt - Nærhet til sjø - Gode solforhold- Barnevennlig.

249 000,-
Hyttetomt
Ta kontakt for å avtale visning
Kr. 249 000,- (prisantydning)Omkostninger:Kr. 6 225,- (2,5 % dokumentavgift) Kr. 525,- (tinglysning av skjøte)Kr. 525,- (tinglysning av panteobligasjon)Kr. 199,- (panteattest til långivers bank)Kr.6500,- (Help Boligkjøperforsikring - Valgfritt)--------------------------------------------------------------Kr. 13 974,-NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.Totalt: Kr. 262 974,-
- Flott fritidstomt beliggende på attraktive Fjellværsøya.
- Vann og septikktank ligger ved tomte grensa.
- Strøm er tillrette lagt ved tomtegrensa i følge selger.
- Tomta ligger i et etablert hyttefelt.
- Utsikt til sjø. Vei helt frem til tomt.
- Rolig og barnevennlig område.

Kort vei inn til Knarrlagsundet på Hitra. Der har de dagligvarebutikk og restaurant/utestedet Knarren
Flott beliggenhet ca. 50 meter fra sjøen. Flott utsikt og gode solforhold.
Kort avstand til Knarrlagssundet med restauranter, butikk og marina. Flotte turstier i området.Trondheim, ca. 15 mil og ca. 2 timers reisetid.
Adkomst fra fylkesveg 714 via privat veg inn til eiendommen.
Areal: Ca 1 009,6 kvm iht matrikkelutskrift
Eierform: Eiet tomt.Uoppført.

Naturtomt.

Tomten er ikke større en 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan og bygningsloven og jordovea.

Kjøper må være kjent med at konsesjonsfriheten er betinget av at tomten blir begyd innen 5 år.
Tomten har akomst fra fylkesveg 714 via privat veg inn til eiendommen iht kommunen.

Det er opplyst fra selger bilvei helt frem til tomten med parkingsmulighet i enden av veien. Det er ikke avsatt parkeringsplass på felles parkering i område for tomten.

Det er ikke tinglyst vei rett eller rett til parkering for tomten, men det er regulert adkomst til tomta vi reguleringsplanen for område. Det anbefales og å tinglyst en slik rett for å sikre rettigheter til godtroende tredjepart.
Det opplyses fra selger sin side at påkobling for vann og septikk tank ligger inn til tomtegrensen.
Septikktanken deles med nabotomten og er stor nok til å ha to tilknyttet på denne i følge selger. Septikktanken ligger på grunneieren sin eiendom.

Alle nye og tidligere fritidsboliger innenfor planområdet kan tilknyttes offentlig eller privat vannforsyning. Alle nye og tidligere fritidsboliger kan ha WC og tilkobles avløpsanlegg i samsvar med vedtatt vann- og avløpsplan for området, som utføres i samsvar med Forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Der man ikke velger vannklossett kan alternative toalettløsninger velges, f.eks. formuldingstoalett.

I følge planen kan tomten ha ha avløp fra vannklosett til slamavskiller med utslipp til godkjent respisient. Det kreves søknad om utslippstillatelse, jfr. Hitra kommunes forskrifter.
Vannledninger, kummer, el og teleledninger frem til den enkelte tomt skal i hovedsak legges i veggrunn.

Det bes ta kontakt med Hitra kommune vedrørende kostnader rundt påkobling.

Kjøper står ansvarlig for søknad om påkobling og kostander.

Det erreguler adkomst inn til hyttefeltet. Kjøper må selv bekoste privat stikkveg
Ingen veilag i følge selger.