Trondheim - Bratsbergvegen 82

Slide image
Markert rødt front
Slide image
Markert rødt bak
Slide image
Markert
Slide image
Markert
Slide image
Ovenfra
Slide image
Bakfra
Slide image
Front
Slide image
Front
Slide image
Siden
Slide image
Siden
Slide image
Siden
Slide image
Tomt bak
Slide image
Tomt bak
Slide image
Tomt bak
Slide image
Tomt front
Slide image
Tomt front
Slide image
Tomt
Slide image
Tomt

Sørvestvendt tomt med rammetillatelse for leilighetsbygg med 14 leiligheter. Meget god utsikt og gode solforhold.

7 500 000,-
Tomter
Ta kontakt for å avtale visning
Kr. 7 500 000,- (prisantydning)

Kr. 187 500 (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 525,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 525,- (tinglysning av panteobligasjon)
Kr. 199,- (panteattest til långivers bank)
Kr. 11 100,- (Help Boligkjøperforsikring - Valgfritt)
Kr. 199 849,- (omkostninger totalt)

Kr. 7 699 849,- (totalt)
Sørvestvendt eiendomtomt med godkjent rammetillatelse for oppføring av boligbygg med tilhørende parkeringskjekjeller og 14 leiligheter. Meget god utsikt og gode solforhold. Eiendommen har et tilbaketrukket og sentral beliggenhet i Bratsbergvegen mellom Nidarvoll, Stubban og Fossegrenda. Tomten ligger i skråning og er sør/vestvendt med gode solfrohold.
Herfra er det kort vei til gode bussforbindelser, butikker, skoler og barnehager. Plasseringen like utenfor bykjernen gjør det også enkelt å ta i bruk marka og turområdene omkring hvor særlig Estenstadmarka er verdt å fremheve. Området sokner til Utleira skolekrets for 1-7 klasse og videre til Sunnland eller Hoeggen skole for 8-10 trinn. For de aller minste er det Smidalen og Utleir barnehager eller familiebarnehage på Soltunet som gjelder. Området er vurdert av lokalkjente til å være meget trygt, med høflige naboer og god kvalitet på skolene.
Man kjører Bratsbergvegen fra krysset omkjøringsveien ved Sluppen, forbi Nidarvoll skole og videre oppover Bratsbergvegen. Eiednommen ligger på venstre side av veien.
Tomteareal
Ca. 5302 m² på eiet tomt, boligbebyggelse B1

Arealbruk
Området reguleres til boligbebyggelse.

Grad av utnytting
Samlet bruksareal innenfor planområdet skal ikke overstige 1600 m² BRA. Det skal være minimum tre boliger per dekar.

Plassering av bebyggelse
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet.

Beplantning
For å dempe virkning av terrenginngrep og sokkeletasjer skal det etableres beplantning eller legges til rette for klatreplanter inntil murer.
Veg
Området reguleres til felles veg for eiendommene med gnr/bnr. 90/111, 90/7, 90/158 og 90/9. Eiendommene skal ha adkomst fra felles veg som vist med piler på plankartet. Det tillates at felles veg opparbeides med en maks helning på inntil 1:8, forutsatt at vegen holdes isfri ved etablering av varmekabler eller lignende tiltak. For område som nyttes til biloppstillingsplass for renovasjonsbil tillates en samlet helling på inntil 1:20, forutsatt etablering av varmekabler eller lignende tiltak.

Vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.

Kjøper plikter selv å sørge for tilknytning til vei, vann og avløp. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales for å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper.
Portrettbilde av Pål Schei

Pål Schei

Eiendomsmegler MNEF / Partner